Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Dimension Data: Efficient end-user education with SAP Enable Now

Hear from Dimension Data Talent and Training Partner colleague Helena Schoeman how the team creates and deploys training materials for over 28,000 employees in 46 countries with SAP Enable Now.

Επιστροφή στην αρχή