Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Working in the Warehouse of the Future

By combining SAP Leonardo solutions with Fetch Robotics and SAP Extended Warehouse Management, this company has brought the warehouse of the future into 2017.

Επιστροφή στην αρχή