Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Στείλτε μας email με τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας

SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) live at Microsoft Corporation

Hear from Microsoft executives on how they are using SAP IBP to realize their Innovation Supply Chain. The solution helps the company build a demand-driven supply chain, that understands and fulfills consumers’ demand at their request and meets their expectations.

Επιστροφή στην αρχή