Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Στείλτε μας email με τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας

Cisco Systems: Transforming the Way it Does Business with SAP Leonardo

With the help of the SAP Leonardo portfolio, Cisco has been able to identify over a $1 billion of new business opportunities and provide a more personalized sales experiences for its customers.

Επιστροφή στην αρχή