Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Στείλτε μας email με τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας

Live Package Reconciliation with SAP BusinessObjects Financial Consolidation

Watch this video and learn how to configure and use the Live package reconciliation and Live package currency conversion in SAP BusinessObjects Financial Consolidation 10.1. These two new features can help you accelerate and streamline your inter-company reconciliation process.

Επιστροφή στην αρχή