Skip to Content
Contact Us
Contact Us
Send your comments, questions or feedback.

Σχετικά με τη SAP

Η SAP είναι στην καρδιά της σημερινής τεχνολογικής επανάστασης. Ως ηγέτης στην αγορά εταιρικού λογισμικού, η SAP βοηθάει τις επιχειρήσεις να εξαλείφουν την πολυπλοκότητα, να δημιουργούν ευκαιρίες και να ανταπεξέρχονται στον ανταγωνισμό. Επισκεφτείτε την εταιρική ιστοσελίδα για τα νέα μας, πληροφορίες για επενδυτές και αναλυτές, ευκαιρίες καριέρας, την ιστορία της SAP και πολλά ακόμη.

Job Application Process

Landing a new job can be tough – especially if you don’t know what to expect after you send in your resume. We want to make the process as easy and straightforward as possible for you. Keep reading to learn about creating your SAP profile, setting up job alerts, interviewing, onboarding, and more. 

Applying to SAP? Here’s what to expect

At SAP, we value and respect our employees’ individuality – and you’ll see that reflected throughout the recruitment process. We want to get to know you on both a personal and a professional level. And you’ll get to know us, first through your recruiter and hiring manager, and then on a larger scale. We’re proud to have an incredibly diverse and vibrant workforce – full of unique individuals with different backgrounds and experiences. Sound like a place you want to work? Here’s what you can expect during the job application process:

Get to know us better

Do a little digging to make sure SAP is the right fit for you. Read about our strategy, business goals, products, and people. And check us out on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Glassdoor and more social channels. 

Sign up for job alerts

Still looking for your dream job? We can help with that. Create your profile in the SAP Talent Community and receive an alert when a job that fits your experience and interests becomes available. 
image
Recruiting scams are on the rise. Learn more about how you can protect yourself.
 

Tips from SAP recruiters

"Take your profile on the professional social networks as seriously as your CV. Update your profile regularly, be consistent in your message of who you are and what you achieved during your career, and align your profile on LinkedIn with the details in your resume."
 

Brent Schreckengost

"Use your network. If you know anyone who works at SAP, reach out to them before or during the process. It will give you another perspective on company culture, and could provide you with an internal reference as well!"

Sue Phillips

Apply from anywhere

Apply online from your desktop or mobile device. 

Apply often

Apply for any and all positions that fit your skills and are aligned to your overall career goals. 

Be prepared

Be fully prepared with your cover letter and resume* – and ensure your contact details are up to date. 

Assess your skills

Some positions require pre-assessment tests to make sure your skills match the role requirements. 

Tips from SAP recruiters

"As much as we understand your desire to make your application stand out, please don’t get too creative with text boxes, columns, etc. – these can get lost in translation when they are uploaded. Keep the format and formatting simple. And don’t forget to proofread your resume – several times."
 

Anne McFarlane-Read

"Think of your resume as prime real estate. Focus on what you will bring to the table. Sure, I’d love to hear about what you’ve accomplished in your current and previous positions, but talking about the impact you want to make on our teams shows that you really want to be here."
 

Jen Karlinski

image
Applying via mobile? Store your docs
in the cloud
image
*Accepted file types for resume and cover letter
uploads are: Microsoft Word, PDF, HTML, PPT,
XLS, CSV, image and text

Pre-screening calls

If there’s a match, our recruiters will call you about the opportunity. Then they’ll review your application with the hiring manager and tell you about next steps. 

Pre-assessments

Depending on the position, you might need to take a few pre-assessment tests to make sure your skills and experience are a good match with role requirements.

Hiring manager interviews

Your interview with the hiring manager will be in-person or via phone. He or she will assess all candidates. We’ll let you know as soon as a decision has been made. 

Tips from SAP recruiters

"Be yourself! We want people who tell it like it is – and don’t get their interview responses from the Internet. Our culture is unique and important to us, and being yourself will ensure you’ll like it here."

Lauren Guzinski

"Plan your response to the question “tell me about yourself” – and tell me something that isn’t on your resume. Keep in mind that we’ve already reviewed your resume and thought you were qualified to move on to the next round, so reading off it doesn’t really add much value."

Robin Kusnick
image
Interview us while we’re interviewing you 
image
Studies show if you dress for success, you’ll come across as more confident

Welcome to SAP

If you received an offer, congrats! Welcome to SAP. Your recruiter will work with you on all the details. Have any questions? Please feel free to ask.

Persistence pays off

If at first you don't succeed – try again! Many of our candidates are reconsidered for other opportunities at SAP. Stay positive, and keep applying. 
Most new hires at SAP want to hit the ground running – and we can help with that. We’ll assign a buddy and a mentor to guide you through your first month and beyond. Your buddy will work in the same team and office as you. He or she will answer all your day-to-day questions – like who’s who and where you can find the cappuccino machine. Your mentor will be a senior employee in your field. He or she will help you increase your knowledge and skills in a safe and supportive environment – and provide guidance on your work deliverables. In addition, our onboarding programs will equip you with the skills, knowledge, and tools you need to get up-to-speed quickly.

Pre-start portal

Learn everything you need to know about your new role at SAP in the weeks leading up to your start date. Browse company information, performance reports, policies, employee blogs, FAQs, and more. 

Local onboarding

Attend an in-person or virtual welcome session and meet your manager, buddy, and team. Set up your IT equipment, complete onboarding documentation – and learn about your location, payroll, and benefits. 

Global onboarding

Learn how to navigate SAP in a 90-minute virtual session offered on a weekly basis. You’ll hear about SAP’s history, strategy, culture, self-service tools, learning and development opportunities, and more. 

Role-specific onboarding

Take advantage of the onboarding programs and learning opportunities available for each line of business: sales and pre-sales, products and innovation, HR, finance, service and support, and marketing.

Career advice from female leaders

 

During the recent “Power to Lead” event at the SAP office in Walldorf, female SAP leaders and employees gave career advice to high school girls considering a future in science and technology. This project was done in collaboration with the non-profit organization Cybermentor – creating Germany’s biggest e-mentoring program for girls in the STEM area.

Make your mark at one of the world’s top software companies.

Find your dream job Find your dream job

You may also be interested in...

Previous

Ideal candidates

We want people who think big and dream big. People who are dynamic and full of integrity. We want people who are collaborative, creative, and fun. And most of all, we want people who are passionate about helping businesses – and the world – run better and improve people’s lives.

Benefits

We offer some of the best employee benefits in our industry. Your particular benefits package will depend on your position, location, and years with the company – but no matter what, it will be comprehensive and competitive. 

Employer awards

SAP won 281 awards in 2017 alone. Check out some of our awards, from most flexible workplace to “happiest” company, and discover why SAP is such a great place to work.
Next

Contact us

To harness the power of innovation, SAP invests in the development of its diverse employees. We aspire to leverage the qualities and appreciate the unique competencies that each person brings to the company.

SAP is committed to the principles of Equal Employment Opportunity and to providing reasonable accommodations to applicants with physical and/or mental disabilities (requests for reasonable accommodation will be considered on a case-by-case basis). If you are interested in applying for employment with SAP and are in need of accommodation or special assistance to navigate our website or to complete your application, please contact us:

Back to top