Skip to Content
Ota meihin yhteyttä

Selkeämpää henkilöstöhallintaa edullisilla pilvipohjaisilla ratkaisuilla

Ota käyttöön automatisoituja HR-prosesseja ja tarjoa intuitiivinen käyttökokemus, jolloin yrityksesi työntekijöiden ja esimiesten on helppo vahvistaa ja kehittää tiimejään.
Previous Next

Henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan ydintoiminnot

Määritä ja toteuta menestyksekkäitä henkilöstöstrategioita samalla, kun yksinkertaistat prosesseja. SAP:n henkilöstöhallinnan ja palkanlaskennan ydintoimintoihin suunnitellut ratkaisut sisältävät käyttäjäystävällisiä työkaluja, joita hyödyntämällä työntekijäsi voivat työskennellä tehokkaammin ja tukea yritystäsi sen kasvaessa.

Oppiminen, kehitys ja yhteistoiminta

Kannusta pk-yrityksesi työntekijöitä jatkuvaan oppimiseen tarjomalla heille helppokäyttöisiä, käyttäjäystävällisiä ja räätölöityjä koulutustyökaluja. SAP:n kustannustehokkaiden ratkaisujen avulla työntekijäsi voivat kehittää taitoja, joita he tarvitsevat pystyäkseen suoriutumaan entistä paremmin ja luomaan arvoa liiketoiminnalle.

Suoriutuminen ja palkitseminen

Motivoi työntekijöitäsi suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla ja kehitä todellista suoritusperusteisen palkitsemisen kulttuuria. SAP:n kehittämällä suoriutumisen ja palkitsemisen ohjelmistolla saat käyttöösi yksinkertaisia ratkaisuja, joiden avulla voit hallita työntekijöidesi tavoiteltavaa suoriutumista ja palkita työntekijöitasi entistä viisaammin.

Rekrytointi ja onboarding

Rekrytoi pienyrityksesi tarpeita parhaiten vastaavat lahjakkuudet ja perehdytä heidät sitten tehtäviinsä nopeasti ja tehokkaasti. SAP:n ratkaisujen avulla voit yksinkertaistaa rekrytointi- ja onboarding-prosessejasi ja luoda perustan työntekijöiden menestykselle jo ennen heidän ensimmäistä työpäiväänsä.

Henkilöstön käytön suunnittelu ja analytiikka

Hyödynnä tietoja ja HR-analytiikkaa entistä helpommin ja nopeammin, kun teet liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. HR-analytiikkaratkaisumme pk-yrityksille tarjoavat dataan perustuvaa tietämystä kaikista HR-prosesseista ja yksinkertaistavat henkilöstön käytön suunnittelua. Tällöin voidaan eliminoida resurssivajeita, jotka ovat esteenä yrityksen menestymiselle.

Löydä ratkaisu henkilöstöhallinnan tarpeisiin

Previous Next

Kaikki tarvittava yhdessä paketissa

Yhden ainoan sovelluksen avulla voit johtaa työntekijöitäsi tehokkaasti ja tunnistaa yrityksesi tavoitteiden saavuttamiseen parhaiten sopivat lahjakkuudet.

Yksinkertaisempia HR-prosesseja alusta loppuun

Hallinnoinbspkasvavan yrityksesi kaikkia osa-alueita rekrytoinnistanbspja onboardingista HR- ja henkilöstöanalytiikan ydintoimintoihin on premise-nbsptai pilviratkaisun avulla.

Henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan ydintoiminnot

Yksinkertaista prosesseja koko kasvavassa yrityksessäsi, jolloin voit lisätä tehokkuutta ja HR-sidosryhmät saavat tarvitsemansa tiedot helposti käyttöönsä.

SAP SuccessFactors Employee Central

Maksimoi työvoiman näkyvyys pilviteknologiaan perustuvalla henkilöstötietojärjestelmällämme (HRIS). Yhdistä kaikki työntekijätiedot yhteen järjestelmään, automatisoi työntekijätietojen ja esimiestyön työnkulut, helpota yhteistoimintaa ja kehitä tietoihin perustuvia HR-strategioita.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Kasvavat yritykset voivat tukeutua SAP SuccessFactors Employee Central Payroll -alustaan varmistaakseen palkanlaskentaprosessiensa varmuuden ja tarkkuuden. Tällä hyväksi todetulla, pilviteknologiaan perustuvalla palkanlaskennan alustalla voit varmistaa prosessien varmuuden, skaalautuvuuden ja joustavuuden.

Oppiminen, kehitys ja yhteistoiminta

Edistä yhteistoimintaan perustuvaa oppimista ja kehitystä koko yrityksessä ja varmista siten, että työntekijöilläsi on yrityksesi menestymisen kannalta olennaiset taidot.

SAP SuccessFactors Learning

Kehitä työntekijöiden osaamista, kouluta johtajia, vähennä säännösten laiminlyöntiin liittyviä riskejä ja sitouta henkilöstösi. Ratkaisu yhdistää muodolliset ja sosiaaliset oppimisohjelmat sisältö-, raportointi- analyysi- ja mobiilityökaluihin.

SAP SuccessFactors Succession and Development

Lisää kasvavan yrityksesi ketteryyttä kehittämis- ja seuraajasuunnittelutoimintojen avulla. Täytä kriittiset pestit nopeasti sitouttamalla arvokkaat työntekijät ja edistämällä jatkuvuutta esimiestasolla. Luo räätälöityjä kehittämissuunnitelmia, joilla varmistetaan osaavien seuraajien saatavuus ja jotka edistävät uraliikkuvuutta.

SAP Jam Collaboration

Tuo ihmiset, tiedot, sovellukset ja prosessit yhteen. Tämä ratkaisu lisää sosiaalisen yhteistyön työkaluja HR-prosesseihin, mikä helpottaa työntekijöiden sitouttamista ja vähentää koulutuskustannuksia.

Suoriutuminen ja palkitseminen

Kasvavat yritykset voivat parantaa liiketoiminnan tuloksiaan kehittämällä työntekijöiden suoriutumista ja sitouttamalla lahjakkaat työntekijät yrityksen kaikilla osa-alueilla.

SAP SuccessFactors Performance & Goals

Suorituskyvyn hallinnan ohjelmistomme auttaa pieniä tai keskisuuria yrityksiä pitämään työntekijöiden huomion oikeissa tavoitteissa. Voit toteuttaa merkityksellisiä suorituksen
arviointeja ja valmennuksia, mitata tarkasti kunkin työntekijän tuomaa arvoa ja tekemää vaikutusta ja ylläpitää kaikkien mielenkiintoa ja motivaatiota.

SAP SuccessFactors Compensation

Palkitse parhaat suoriutujat ja pidä heidät yrityksen palveluksessa hyödyntämällä pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua palkkaushallinnan ohjelmistoamme. Tämän pilviteknologiaan perustuvan ratkaisun avulla voit yhtenäistää palkkausohjelmat ja liiketoimintatavoitteet, palkita hyvästä suoriutumisesta tarkasti ja asianmukaisesti ja käyttää rajoitettuja budjetteja entistä tarkemmin.

Rekrytointi ja onboarding

SAP:n rekrytointi- ja onboarding-ratkaisujen avulla pk-yritykset voivat rekrytoida oikeat henkilöt kuhunkin tehtävään ja auttaa heitä sopeutumaan nopeasti.

SAP SuccessFactors Recruiting

Löydä maailman parhaat osaajat, herätä heidän mielenkiintonsa ja palkkaa heidät hyödyntämällä ohjeita ja tietämystä rekrytoinnin kaikissa vaiheissa, olipa kysymys sitten soveltuvien ehdokkaiden löytämisestä, ehdokaskokemuksesta tai hakijoiden hallinnasta. Tämän sovelluksen avulla pienyritykset voivat varmistaa, että niiden rekrytointikäytännöt ovat kaikenkattavia ja riittävän yksinkertaisia, jotta rekrytoijat ja esimiehet voivat palkata oikeat henkilöt nopeasti.

SAP SuccessFactors Onboarding

Tee onboardingista strateginen osa lahjakkuuksien hallintaa, jotta uudet ja yrityksen sisällä työpaikkaa vaihtavat työntekijät pääsevät nopeasti uusien työtehtäviensä tasalle ja voivat antaa panoksensa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat tuottaa myönteisiä mielikuvia herättäviä, merkityksellisiä kokemuksia, jotka sopivat yhteen lahjakkuuksien hallinnan prosessien kanssa, mukaan lukien oppiminen, tavoitteiden asettaminen, rekrytointi ja HR:n ydinprosessit.

WorkConnect by SAP

Vähennä rekrytointiprosessin aikaista stressiä käyttämällä WorkConnect by SAP -ratkaisua. Tämän yhden ainoan työkalun avulla voit käyttää useita työpaikkailmoitustauluja, seurata ja hallinnoida hakijoita ja tehdä helposti yhteistyötä tiimin antaman palautteen perusteella.

Henkilöstön käytön suunnittelu ja analytiikka

Tehosta henkilöstösuunnittelua ja tue päätöksentekoa kaikkia HR-prosesseja koskevalla tietämyksellä.

SAP SuccessFactors Workforce Planning

Suunnittele henkilöstötarpeesi tehokkaasti ja minimoi ammattitaitoisen työvoiman puutteen riski. Varmista, että oikeat taidot omaavat oikeat henkilöt työskentelevat oikeassa tehtävässä oikeana aikana ja oikein kustannuksin, jotta voit toteuttaa liiketoimintastrategiaasi menestyksekkäästi nyt ja tulevaisuudessa.

SAP SuccessFactors Workforce Analytics

Tee parempia liiketoimintaa koskevia päätöksiä hyödyntämällä luotettavia tietoja, joiden pohjalta voit perehtyä haasteisiin, kuten esimerkiksi työhönottoprosessiin, monimuotoisuuteen, vaihtuvuuteen ja suoritukseen, ja jakaa trendejä ja tietämystä käyttämällä räätälöityjä otsikkoja, raportteja ja HR-kojetauluja.

Maailmanlaajuinen kumppaniverkostomme toimittaa PK-yrityksesi tarpeisiin vastaavan ratkaisun

Previous Next

Etsi SAP-kumppani

SAP-kumppanit auttavat sinua yksilöllisiin tarpeisiisi parhaiten vastaavan SAP-ratkaisun hankinnassa, toteuttamisessa ja tukemisessa. Etsi luotettava ammattilainen avuksesi.

Mitä johtavat analyytikot sanovat SAP:stä?

Faktat haltuun

57.5%

pk-yrityksistä käyttää yhteistoimintaohjelmistoa, jonka avulla työntekijät voivat jakaa kalentereita ja asiakirjoja.

SAP:n sponsoroima IDC InfoBrief -raportti "The Next Steps in Digital Transformation", tammikuu 2017

53%

pk-yrityksistä kertoo, että digitaalisesta muutoksesta on suurta apua lahjakkaiden työntekijöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa.

Lähde: Oxford Economics

7%

pk-yritysten johtajista kertoo, että heidän työnantajallaan on koko organisaatiota koskeva digitaalisen muutoksen strategia.

The Economist -lehden tutkimusyksikkö

Vastaa kasvavan yrityksesi suurimpiin HR-haasteisiin

Previous Next

Hanki kilpailuetu digitaalisen HR:n avulla

Pienyritykset voivat luoda tasapuoliset edellytykset henkilöstön rekrytoinnille, sitouttamiselle ja kehittämiselle. Lue oheisesta raportista, kuinka saat näkyvyyden työntekijöiden taitoihin ja suoriutumiseen ja kuinka voit yhtenäistää ne.  

Toimi nyt ja menesty digitaalisessa taloudessa

Monien pienten ja keskisuurten yritysten on vaikeaa päivittää digitaalisessa taloudessa tarvittavia johtajuusstrategioitaan. Yritykset, jotka ovat kehittäneet johtajuusstrategioitaan pitkälle, saavat vastineeksi suuria hyötyjä.

Viimeisimmät pk-yrityksiä koskevat trendit ja uutiset

Yhteisöt ja tapahtumat

Back to top