Skip to Content
Ota meihin yhteyttä

SAP Business ByDesign: Toiminnanohjausta pilvipalveluna kasvaville yrityksille

SAP Business ByDesign -toiminnanohjausjärjestelmällä hallitset koko liiketoimintaasi pilvessä. Tämä kokonaisvaltainen ja integroitu SaaS-ohjelmisto on ihanteellinen kasvavien keskisuurten yritysten ja suuryritysten tytäryhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, myynti- ja hankintatoimeen, asiakaspalvelun tueksi ja toimitusketjunhallintaan.

Miksi SAP Business ByDesign?

Pilvipohjaisen liiketoiminnan toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmän täytyy tukea kaikkea rahoituksesta asiakassuhteisiin ja olla käytettävissä milloin ja missä tahansa, lähes millä tahansa laitteella. Keskisuuret yritykset voivat hyödyntää uusia mahdollisuuksia ja nopeuttaa kasvua. Tytäryhtiöt voivat säilyttää joustavuutensa ja hyödyntää pääkonttorin resursseja.

 • Tehostat prosesseja koko organisaatiosi laajuisesti
 • Saat reaaliaikaisen näkemyksen yrityksesi tilasta integroidulla SAP HANA -analytiikalla ja raportoinnilla
 • Ohjaat liiketoimintaasi mistä ja milloin tahansa mobiilisovelluksien avulla
 • SAP-asiantuntijoiden ylläpitämät datakeskukset ovat hyvin luotettavia ja turvallisia
Previous

Mint Jutras: Pilvi-ERP mahdollistaa kasvun

Itsenäinen tutkimusyritys Mint Jutras tutki toiminnanohjauksen tavoitteita, haasteita ja tilaa lähes 800 yrityksessä ympäri maailmaa. Lue tuloksista ja siitä, miksi ratkaisut saadaan 14 % nopeammin käyttöön pilvipalveluina kuin on-premise-ratkaisuna.  

Kolme SAP Business ByDesign -ominaisuutta liiketoiminnan kasvuun

Voiko SAP Business ByDesign todella ohjata kasvua ja maksimoida voittoja? Mint Jutras tarkasteli ratkaisun ominaisuuksia, arkkitehtuuria ja käytettävyyttä. Katso raportin tuloksia ja näe miksi SAP Business ByDesign ERP -järjestelmä on ylitse muiden.                

 

Case Evonik: Kasvua yritysmyynneillä

Kun Evonik päätti luopua joistakin toimintayksiköistään voidakseen keskittyä kemikaaleihin, sen täytyi saada nämä yksiköt pois SAP:n ERP-järjestelmästään. Lue, miksi myytävissä yrityksissä Evonik päätyi väliaikaisesti käyttämään SAP Business ByDesign -ratkaisua.                                

 

Next

Lue miten SAP Business ByDesign helpottaa yrityskäyttäjien ja IT-henkilöstön elämää:

Ominaisuudet liiketoiminta-alueen mukaan

Asiakkuuksien hallinta (CRM)
SAP Business ByDesign ohjaa markkinointia, myyntiä ja huoltoprosesseja asiantuntemuksella ja parantaa asiakkaan sitoutumista.

 • Markkinointi
  Käytä asiakastietoa tehokkaampaan kampanjointiin, liidien hankintaan ja seurantaan, ja myyntiosaston toimintaan.
 • Myynti
  Saavuta kokonaisvaltainen myynnin automaatio ja paranna asiakkuuksien hallintaa ensikosketuksesta laskutukseen.
 • Palvelu
  Anna työntekijöllesi työkalut ja tarvittava ymmärrys, jotta he voivat tarvita parempia palveluja ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

Taloushallinto
Hanki reaaliaikainen näkymä taloustilanteeseen, virtaviivaista keskeisiä tilinpitoprosesseja ja ohjaa paremmin kassavirtaa ja maksuvalmiutta.

 • Taloudellinen ja johdon laskentatoimi
  Hallitse useiden toimintayksiköiden tilejä, valuuttoja ja raportointistandardeja.
 • Kassavirran hallinta
  Käytä asiakkaiden ja toimittajien transaktiotietoja saavuttaaksesi reaaliaikaisen näkymän omasta kassatilanteestasi.

 

Henkilöstöhallinto
Tehosta henkilöstöprosesseja, kuten työvoiman ja työajan hallintaa, työntekijöiden itsepalvelutoimintoja ja yrityshallinnollisia prosesseja.

 • Perehdyttäminen
  Tee työntekijöiden perehdyttämisestä yksinkertaista antamalla työntekijöille ja johtajille helposti kaikki tarvittavat tiedot.
 • Työaika, läsnäolo ja työnjohto  
  Hallitse työaikaa, työtä ja korvauksia tehokkaammin.
 • Henkilöstöhallinto itsepalveluna
  Anna työntekijöiden itse hallinnoida tuntilomakkeita, hankintaprosesseja ja omia tietojaan.
 • Palkanlaskenta  
  Helpota palkanlaskentaa hyödyntämällä liittämismahdollisuudet kolmansien osapuolten järjestelmiin.
 • Pyynnöt ja hyväksynnät
  Luo ja seuraa ostopyyntöjä ja automatisoi niiden hyväksynnät.

Hankinta
Säästä aikaa ja kustannuksia antamalla työntekijöille mahdollisuus hankintoihin itsepalveluna. Keskitä toimittajatiedot ja neuvottele parempia tarjouksia.

 • Toimittajien valinta
  Keskitetty tietokanta toimittajista ja tuotetiedoista helpottaa hintaneuvotteluja ja useiden toimittajasopimusten hallintaa.
 • Ostotoimi  
  Virtaviivaista yrityksesi ostotoimintaa ja anna ostajille reaaliaikaista tietoa, jotta he voivat neuvotella parempia hintoja.

Projektinhallinta
SAP Business ByDesign -ratkaisulla hallitset kaikenkokoisia ja asteisia projekteja. Helpota yhteistyötä niin, että työryhmät hallitsevat, toimittavat ja valvovat projekteja reaaliajassa.

 • Paranna projektinhallinnan tehokkuutta
 • Vaikuta positiivisesti projektitoimituksiin
 • Suorita projektit kannattavammin
   

Toimitusketjunhallinta (SCM)

Paranna toimitusketjun tehokkuutta sovittamalla yhteen kysyntä ja tarjonta. Lisää myös joustavuutta tehostamalla yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

 • Tuotekehitys
  Nopeuta markkinoille tuloa ja varmista, että tuotteen suunnittelu täyttää asiakkaan vaatimukset.  
 • Toimitusketju
  Toimitusketjun mallinnuksella saat selkeän kuvan omasta jakeluverkostosta.
 • Suunnittelu ja valvonta
  Ohjaa materiaalivirtoja poikkeuksiin perustuvalla lähestymistavalla.
 • Valmistus, varastointi ja logistiikka
  Valmista korkealaatuisia tuotteita tehokkaasti, ohjaa tuotantoa paremmin ja automatisoi niihin liittyviä prosesseja.
Collapse
Ominaisuudet yrityksen koon mukaan

Keskisuuret yritykset
SAP Business ByDesign -ratkaisulla keskisuuret yritykset tarttuvat uusiin mahdollisuuksiin, sopeutuvat muutoksiin nopeasti ja parantavat yrityksen yleistä suorituskykyä. ERP-pilviohjelmisto on käytettävissä maailmanlaajuisesti ja se tukee muuttuvia liiketoimintamalleja, kansainvälistä laajentumista ja menestystä uusilla markkinoilla.    

 • Välitön: valmis silloin kun sinäkin
 • Ymmärrystä tarjoava: anna henkilöstöllesi reaaliaikaisia analyyseja
 • Laajennettava: mukautuu yrityksesi vaatimuksiin
 • Intuitiivinen: parantaa käyttöönottoa ja tuottavuutta
 • Mobiili: yritystiedot ovat käytettävissä missä ja milloin tahansa
 • Globaali: toimii yli 90 maassa


Suurten yritysten tytäryritykset

Maksimoi kaikkien tytäryhtiöiden näkyvyys, tehokkuus ja valvonta yhdellä ERP-sovelluksella. Kaksiportainen, pilvipohjainen liikkeenjohdon ohjelmistomme sopii erinomaisesti suuryrityksille, joilla on myynti-, jakelu- tai palvelutyyppisiä tytäryhtiöitä. Paikallisosastojen joustavuus yhdistyy saumattomasti yrityksesi pääkonttorin resursseihin.

 • Hallitse useita tytäryrityksiä niiden yksilöllisten tarpeiden, rakenteiden ja prosessien mukaisesti
 • Minimoi kustannukset ja työt, jotka liittyvät tytäryhtiöiden lisäämiseen, myyntiin ja hallintaan
 • Paranna integraatiota ja yhteistyötä yrityksen ja tytäryhtiöiden kesken
 • Pääset vauhtiin nopeasti ja vältät omiin ohjelmistoihin vaaditut pääomasijoitukset
Collapse
Ominaisuudet toimialoittain

Valmistus
Hanki integroitu, reaaliaikainen näkymä tuotantoon ja optimoi koko prosessi niin että kustannukset laskevat ja asiakkaiden tarpeisiin vastataan nopeammin.

 • Paranna tuotannon tehokkuutta virtaviivaistamalla ja integroimalla prosesseja
 • Yksinkertaista uusien myyntikanavien, kanavakumppanien ja markkinoiden hallinnointia
 • Lisää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta 360-asteen näkymällä jokaisesta asiakkaasta


Asiantuntijapalvelut

Integroi ja automatisoi asiantuntijapalveluiden prosessit kuten taloustiedot, asiakkaan ja projektin hallinta ja paljon muuta.    

 • Hanki reaaliaikainen näkyvyys projekteihin aina suunnittelusta toteutukseen
 • Kehitä sopivat palvelut, varmista niiden toimitus oikeaan aikaan ja toista menestys
 • Kohdista palvelut paremmalla näkymällä asiakkaan elinkaareen
 • Yrityksesi erottuu kun suunnittelet ja toimitat asiakaalle eniten lisäarvoa
 • Arvioi hankkeiden ja asiakkaiden kannattavuutta niin, että saavutat portfoliosi tavoitteet


Tukkujakelu

Ennusta kysyntää tarkasti ja toteuta nopeasti, niin varastokustannukset laskevat ja asiakastyytyväisyys lisääntyy.

 • Ennusta kysyntää, optimoi tarjonta ja varmista kannattavuus
 • Hanki näkyvyys omaan toimitusketjuusi ja seuraa pitkäaikaisten hankkeiden läpivientiä
 • Vähennä toimintakustannuksia, optimoi varastotasot ja käyttöpääoman tarve
 • Lisää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta hintakilpailusta huolimatta
 • Esitä asiakkaallesi yhtenäinen kuva yrityksestäsi kaikissa kanavissa tai alueilla
Collapse
Tekniset ominaisuudet
Ohjelmointirajapinnat ja SDK
Kehittäjät ja ylläpitäjät voivat muokata ja laajentaa SAP ByDesign -ratkaisua ja integroida siihen muita taustajärjestelmiä vastaamaan liiketoiminnan tarpeita.
 
Office-integraatio
SAP Business ByDesign-sovelluksen integrointi Microsoft Outlookiin mahdollistaa yhteystietojen, sähköpostin, tapaamisten ja tehtävien synkronoinnin Outlookista.
 • Luo palvelupyyntöjä, mahdollisuuksia ja liidejä tulevista sähköposteista ja nimityksistä 
 • Lataa yritystietoja joustavasti Microsoft Exceliin. Valmius kirjoittaa tiedot takaisin Excelistä osaksi ByDesign-järjestelmää

Syöttö-tuloste-hallinta

 • Luo asiakirjoja tulostettuna, faksina tai sähköpostina
 • Luo ulkoista viestintää liiketoiminnan sisällöstä ja vie sitä eri kanaviin kuten sähköpostiin, tulostettavaksi, faksiin jne. 
 • Anna käyttäjien perustaa tehtäväilmoituksia sähköpostitse

Keskeiset käyttöominaisuudet ja loppukäyttäjän mukauttaminen

 • Mukauta SAP Business ByDesign -ratkaisua käyttäjän mieltymysten mukaisesti
 • Muokkaa pikalinkkejä, uutisia ja sulautettuja raportteja
 • Säädä näytön osan asettelua tai kaikkien näyttöjen koosteita
 • Anna keskeisten käyttäjien ottaa käyttöön teemoja, yrityksen logon ja lisätä omia kenttiä liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Näitä muutoksia voidaan käyttää lomakkeissa, raporteissa, käyttöliittymissä tai integraatioissa hankkeen puitteissa

Työnkulun määrittely

 • Määrittele monivaiheiset hyväksynnät liiketoimintaprosessien mukaisesti käyttämällä työn jakamissääntöjä 
 • Luo räätälöityjä sääntöjä ilmoituksille tai sähköpostiviesteille perustuen omiin liiketoimintaskenaarioihin
 
Yhteistyöikkuna
Yhteistyöikkuna on työpöytäintegraation työkalu, joka toimii keskeisenä solmukohtana ihmisten välisessä yhteistyössä sekä ulkoisiin laitteisiin ja palveluihin. Se mahdollistaa viestinnän liikekumppaneille käyttäen eri viestintäkanavia ja se tarjoaa liiketoiminnalle merkitykselliset tiedot liikekumppaneille ja työnkulkuun. Lisäksi se antaa tietoja huomiotta jääneistä hälytyksistä, tehtävistä ja ilmoituksista SAP Business ByDesign -järjestelmässä, ja vastaamattomista puheluista, jos puhelut on integroitu SAP Business ByDesign -järjestelmään.
 
Migraatio
SAP ByDesign Migration -työkalu säästää kustannuksia, vähentää manuaalista työtä ja viivästyksiä käyttöönotossa. Se on nopea ja tehokas tapa valmistaa ja todentaa tietoja ennen lataamista.
 
Sulautettu tuki
Antaa käyttäjille valmiudet luoda tapahtuman (automaattisilla diagnoositiedoilla) mistä tahansa ByDesign-näytöltä. Luotua tapausta voidaan seurata ja käsitellä ilman mitään ulkoista työkalua. Lisäksi integroinnilla yrityshakuun käyttäjät voivat etsiä vastaavia tapauksia tai ratkaisuja ja vianmääritystietoja.
 
Yrityshakupalvelu
Yrityshakupalvelut ovat mahdollisia koko SAP Business ByDesign-ratkaisun laajuisesti. Luo tunnisteita/muistilappuja millä tahansa näytöllä ja hae niitä käyttämällä yrityshakua. 
 
Yritysanalytiikka
Laajalla ja joustavalla yritysanalyysisovelluksella on helppoa luoda omia raportteja käyttämällä ohjattua menettelyjä. Voit myös hallita raporttien näkyvyyttä antamalla niitä vain tietyille käyttäjille tai rooleille.
 
Määritys liiketoiminnan vaatimuksiin
Ota käyttöön ratkaisu, joka täyttää päivittäiset liiketoiminnan vaatimuksesi kaikissa elinkaaren vaiheissa ilman teknistä osaamista.
 
Joukkokäsittely ja kalenteritoiminnot
Yritystietojen joukkokäsittely voidaan ajoittaa suoritettavaksi taustalla. Toistuvien toimintojen ajoituksella käsittely voidaan suorittaa määräajoin.
 
Ohjekeskus / Koulutuskeskus
Yhdessä SAP Business ByDesign -peruskäsitteiden kanssa saat nopeasti käyttöösi oppaita, liiketoiminnan taustatietoja ja toimenpideohjeita. Luo yhteyksiä yhteisöihin ja vianmääritysasiakirjoihin, navigointimalleihin ja käyttäjän rooliin perustuviin tehtäviin.
 
Tietoturva
Ominaisuudet, kuten turvallinen sähköposti, joka skannaa kaikki saapuvat ja lähtevät asiakirjat viruksista ja käyttöoikeuksiin perustuvat palvelut. SAP Business ByDesign -ratkaisu on suojattu Single Sign-on -kirjautumisella.
Collapse

SAP Business ByDesign -järjestelmävaatimukset

Järjestelmä- ja ohjelmistovaatimukset vaihtelevat asiakaskohtaisten vaatimusten mukaisesti. Katso järjestelmä- ja ohjelmistovaatimuksista luettelo tuetuista laitteista, käyttöjärjestelmistä, sovelluksista ja selaimista.

Järjestelmävaatimukset
Lisätiedot
Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet
 • MS Windows Vista (32-bittinen): Internet Explorer
 • MS Windows 7 (32- ja 64-bittinen): Internet Explorer
 • MS Windows 8: Internet Explorer
 • MS Windows 10: Internet Explorer
 • Mac OS X 10.6 tai uudempi: Safari, Internet Explorer
Laitteiston vähimmäisvaatimukset
 • Pentium 4, 2,4 GHz tai nopeampi (suositus: Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz ja 1066 MHz etuväylä)
 • Vähintään 1 Gt RAM (2 Gt suositus)
Verkon vähimmäisvaatimukset
 • Tilaajalta verkkoon 1 Mbps
 • Verkosta tilaajalle 1 Mbps
 • Viive: 200 ms tai parempi
Muut ohjelmistovaatimukset

SAP Business ByDesign -verkkosovellus vaatii toimiakseen seuraavat ohjelmistot:

 • Microsoft Silverlight 5.1 tai uudempi
 • Adobe Reader 8.1.3 tai uudempi"

Edullinen tilauspohjainen hinnoittelu

SAP Business ByDesign lisensoidaan kuukausittaisella tilausmaksulla, joka lasketaan käyttäjäkohtaisesti. Käyttäjät jaetaan kolme luokkaan: itsepalvelun käyttäjiin, ryhmäkäyttäjiin ja yrityskäyttäjiin, joiden hinnoittelu ja toiminnot vaihtelevat.

SAP Business ByDesign huolehtii järjestelmän ylläpidosta, jotta sinun ei tarvitse. SAP suorittaa kaikki keskeiset palvelut kuten varmuuskopioinnin, palautukset ja säännölliset päivitykset ja ne sisältyvät kuukausimaksuun. Voit ottaa käyttöön kattavan ratkaisun tai voit ensin huolehtia liiketoimintasi välittömistä vaatimuksista ja lisätä toimintoja tarpeen mukaan.

Previous

Public Edition

SAP määrittää jaetun laitteiston, neljännesvuosittaiset tiedotteet ja päivitykset.
 • Tilaajia (vähintään): 1
 • Käyttäjiä (vähintään): 20

Private Edition

SAP määrittää yhdessä asiakkaan kanssa dedikoidun multitenant-järjestelmän, neljännesvuosittaiset tiedotteet ja päivitykset.
 • Tilaajia (vähintään): 10
 • Käyttäjiä (vähintään): 200

 

Next

SAP Business ByDesign -kumppanilaajennukset

SAP ja kumppanimme tarjoamme yli 500 valmiiksi pakattua, täysin integroitua laajennusta SAP Business ByDesign -ratkaisuun. Laajennukset tarjoavat alakohtaisia ja muita prosesseja ja ne ovat saatavilla SAP Storesta.

Lue mitä asiakkaamme kertovat

Aloita tästä

Tutustu ohjeisiin ja tietoihin, jotka hyödyttävät sinua SAP Business ByDesign -ratkaisun käyttöönotossa.

Previous

Lisätietoa ja ohjeistusta

Katso SAP Business ByDesign -kirjaston aloitusosiosta tietoja mm. hakutoiminnon käytöstä, kursseista, ohjeista ja Home Work Centeristä.

Määritä oma ratkaisusi

Katso Kokoonpano-osasta kirjastossa tarkat ohjeet asennukseen, rajaukseen, hienosäätöön, yritysrooleihin, työnkulkuun ja paljoon muuhun.

Lataa käyttöopas

SAP Business ByDesign -käyttöoppaasta löydät tietoa ratkaisun perusnavigoinnista ja -käytöstä, koulutuksesta, kurssien sisällöstä ja muista tärkeistä ominaisuuksista.

Next
Previous

Katso integraatiomalleja

Lue SAP Business ByDesign -integratioskenaarioista tietoja ohjelman yhdistämisestä kolmannen osapuolen ratkaisuihin yrityksen tiloissa ja pilvessä.

Integroi mukautettuja tietoja

Lue SAP Business ByDesign integraatioppaasta mukautetuille tiedoille yleiskatsaus arkkitehtuurin vaihtoehdoista, joita tarvitaan tietojen yhdistämiseen vanhoista järjestelmistä.

Yhdistä nykyisiin sovelluksiin

Lue Tekninen liitäntäopas on-demand-, on-premise- ja hybridisovelluksille* asiakirjasta kuinka SAP Business ByDesign yhdistyy nykyisiin sovelluksiin.

Tutustu Web Service -rajapintaan

Meidän Web Service -rajapintamme tekee integroinnin SAP Business ByDesign -ratkaisuun helpoksi. Ne mahdollistavat turvalliset etäyhteydet tietoihin ja prosesseihin perustuen SOAP- ja WSDL-standardeihin.
Next
Previous

Mitä uutta SAP Business ByDesign tarjoaa?

Lue Mitä uutta SAP Business ByDesign tarjoaa -online-opas, jossa kerrotaan pilvipohjaisen ERP-ratkaisumme uusimmat ominaisuudet ja päivitykset.

SAP Business ByDesign -raportointi

Osallistu openSAP -kurssille ohjelmiston sisäänrakennetusta analytiikasta, raporttien luomisesta selaimella tai Excel-pohjaisissa ympäristöissä ja paljon enemmän.
Next

Tuki

Jos tarvitset, saat tukea pitääksesi SAP Business ByDesign -ratkaisusi huippukunnossa. Asiantuntijamme maksimoivat toiminnanohjausjärjestelmäsi lisäarvon niin, että voit hyödyntää uusia ominaisuuksia ja kehitellä innovatiivisia liiketoimintamalleja.

Back to top