Siirry sisältöön
Nainen käyttämässä matkapuhelinta, taustana öisen kaupungin siluetti

Mikä on ERP?

ERP tulee sanoista enterprice resource planning (toiminnanohjaus), mutta mitä ERP tarkoittaa? Yksinkertaisin tapa määrittää ERP on ajatella kaikkia yrityksen johtamiseen tarvittavia ydinliiketoimintaprosesseja: taloushallintoa, henkilöstöhallintoa, tuotantoa, toimitusketjuja, palveluja, hankintaa jne. Perustasollaan ERP auttaa hallitsemaan tehokkaasti kaikkia näitä prosesseja integroidussa järjestelmässä. Sitä kutsutaan usein organisaation tallennusjärjestelmäksi.


Nykyiset ERP-järjestelmät ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin perustavanlaatuisia, eivätkä ne juurikaan muistuta vuosikymmenten takaista ERP:tä. Ne toimitetaan nyt pilvipalvelun kautta ja niissä käytetään uusinta teknologiaa – kuten tekoälyä ja koneoppimista – älykkään automatisoinnin, paremman tehokkuuden ja välittömän näkemyksen tarjoamiseksi koko liiketoiminnassa. Moderni ERP-ohjelmisto yhdistää myös sisäiset toiminnot liikekumppaneihin ja verkostoihin eri puolilla maailmaa, mikä antaa yrityksille sen yhteistoiminnan, ketteryyden ja nopeuden, jota ne nykyään tarvitsevat ollakseen kilpailukykyisiä.

ERP-määritys

ERP on ohjelmistojärjestelmä, jonka avulla voit suorittaa koko liiketoiminnan, mukaan lukien taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tuotannon, toimitusketjun, palvelujen, hankinnan jne. prosessit.

Mikä on ERP? Saat kaikki tiedot tästä videosta.

Miksi ERP on tärkeä?

Joskus ERP-järjestelmää kuvataan yrityksen keskushermostona, joka tarjoaa automaation, integraation ja älykkyyden, jotka ovat välttämättömiä kaikkien päivittäisten liiketoimintojen tehokkaalle hoitamiselle. Suurin osa organisaation tiedoista tulisi olla ERP-järjestelmässä, jotta koko liiketoiminnassa olisi yksi tietolähde.

 

Taloushallinto tarvitsee ERP:n, jotta tilikirjat voidaan sulkea nopeasti. Myynti tarvitsee ERP:n hallitakseen kaikkia myyntitilauksia. Logistiikka käyttää toimivaa ERP-ohjelmistoa, jonka avulla asiakkaille voidaan toimittaa oikeat tuotteet ja palvelut ajoissa. Ostoreskontran on maksettava toimittajille oikein ja oikea-aikaisesti ERP:n avulla. Johto tarvitsee välittömän näkyvyyden yrityksen suorituskykyyn, jotta se voi tehdä oikea-aikaisia päätöksiä. Pankit ja osakkeenomistajat tarvitsevat tarkkoja taloustietoja, joten ne luottavat ERP-järjestelmän mahdollistamiin luotettaviin tietoihin ja analyyseihin.

 

ERP-ohjelmistojen merkitys yrityksille käy ilmi lisääntyvästä käyttöönottoasteesta.  G2:n mukaan ”maailmanlaajuisten ERP-ohjelmistomarkkinoiden ennustetaan nousevan 78,40 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2026 mennessä, jolloin CAGR kasvoi 10,2 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2026.”

Katso, miksi ERP-järjestelmä on niin tärkeä.

Miten ERP-järjestelmät toimivat?

 ERP-järjestelmä – (tai ERP-ohjelmistopaketti) koostuu integroiduista moduuleista tai liiketoiminnan sovelluksista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja käyttävät samaa tietokantaa.

 

Kukin ERP-moduuli keskittyy yleensä yhteen liiketoiminta-alueeseen, mutta ne käyttävät samoja tietoja yrityksen tarpeiden täyttämiseksi. Taloushallinto, kirjanpito, henkilöstöhallinta, myynti, hankinta, logistiikka ja toimitusketju ovat suosittuja lähtökohtia. Yritykset voivat valita haluamansa moduulin ja lisätä ja skaalata tarpeen mukaan.

 

ERP-järjestelmät tukevat myös toimialakohtaisia vaatimuksia joko osana järjestelmän ydintoiminnallisuutta tai ohjelmistopaketin kanssa saumattomasti integroitujen sovelluslaajennusten kautta.

 

ERP-ohjelmistoja voi ostaa pilvitilausmallilla (Software-as-a-service) tai lisensointimallilla (on-premise).

Yleiset ERP-moduulit

ERP-järjestelmät sisältävät erilaisia moduuleja. Kukin moduuli tukee tiettyjä liiketoimintaprosesseja (kuten rahoitusta, hankintaa tai valmistusta) ja tarjoaa kyseisen osaston työntekijöille tarvittavat tapahtumat ja näkemyksen tehtävistään. Jokainen moduuli muodostaa yhteyden  ERP-järjestelmään, joka tarjoaa yhden tietolähteen ja tarkkoja, jaettuja tietoja eri osastoille.

Kaavio, jossa näkyvät ERP:n elementit

 

Laajimmin käytettyjä ERP-moduuleja ovat muun muassa:

 1. Taloushallinto:  Talous- ja kirjanpitomoduuli on selkäranka useimmille ERP-järjestelmille. Pääkirjan hallinnan ja keskeisten taloustehtävien automatisoinnin lisäksi se auttaa yrityksiä seuraamaan ostoreskontraa (OR) ja saatavia (AR), sulkemaan tilikirjat tehokkaasti, generoimaan talousraportteja, noudattamaan tuoton toteutumisen standardeja, pienentämään taloudellista riskiä jne.
 2. Henkilöstöhallinta: Useimpiin ERP-järjestelmiin sisältyy HR-moduuli, joka tarjoaa keskeiset ominaisuudet, kuten ajan, läsnäolon ja palkanlaskennan. Add-onit tai jopa kokonaiset henkilöstöpääoman hallinnan ohjelmistot (HCM) voivat muodostaa yhteyden ERP:hen ja tarjota vakaampia HR-toimintoja – kaikkea työvoima-analyysista työntekijäkokemuksen hallintaan.
 3. Hankintalähteen määritys ja hankinta:  Hankintalähteen määritys- ja hankintamoduuli auttaa yrityksiä hankkimaan tavaroita ja palveluita, joita ne tarvitsevat tavaroiden tai jälleenmyytävien tuotteiden valmistamiseen. Moduuli keskittää ja automatisoi oston, mukaan lukien tarjouspyynnöt, sopimusten luonnin ja hyväksynnät. Se voi minimoida aliostamisen ja ylioston, parantaa toimittajaneuvotteluja tekoälyä käyttävien analytiikkojen kanssa ja jopa muodostaa saumattoman yhteyden ostajaverkostoihin.
 4. Myynti:  Myyntimoduuli seuraa viestintää potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa ja auttaa heitä käyttämään tietopohjaista tietoa lisätäkseen myyntiä ja kohdistaakseen vihjeitä oikeiden kampanjoiden ja lisämyyntimahdollisuuksien avulla. Se sisältää tilauksesta maksuun -prosessin toiminnot, mukaan lukien tilausten hallinta, sopimukset, laskutus, myynnin suorituskyvyn hallinta ja myyntihenkilöstön tuki.
 5. Tuotanto:  Valmistusmoduuli on ERP-ohjelmiston keskeinen suunnittelu- ja suorituskomponentti. Se auttaa yrityksiä yksinkertaistamaan monimutkaisia valmistusprosesseja ja varmistamaan, että tuotanto vastaa kysyntää. Tämä moduuli sisältää yleensä toiminnot esimerkiksi tarvesuunnittelua (MRP), tuotannon suunnittelua, tuotannon suoritusta ja laadunhallintaa varten.
 6. Logistiikka ja toimitusketjun hallinta: Toinen ERP-järjestelmien keskeinen komponentti, toimitusketjumoduuli seuraa tavaroiden ja tarvikkeiden liikkumista organisaation koko toimitusketjussa. Moduuli tarjoaa työkalut reaaliaikaiseen varastonohjaukseen, varastointiin, kuljetukseen ja logistiikkaan sekä auttaa lisäämään toimitusketjun näkyvyyttä ja sietokykyä.
 7. Palvelu: ERP:ssä palvelumoduuli auttaa yrityksiä toimittamaan luotettavia, yksilöllisiä palveluasiakkaita. Moduuli voi sisältää työkaluja korjaamokorjauksia, varaosia, kenttäpalvelujen hallintaa ja palveluperusteisia tuottovirtoja varten. Se tarjoaa myös analyyseja, joiden avulla palvelutuottajat ja teknikot voivat ratkaista asiakkaiden ongelmat nopeasti ja parantaa asiakasuskollisuutta.
 8. T&K ja suunnittelu: Monipuoliset ERP-järjestelmät sisältävät T&K- ja suunnittelumoduulin. Tämä moduuli tarjoaa työkaluja tuotteen suunnitteluun ja kehittämiseen, tuotteen elinkaaren hallintaan (PLM), tuotteen vaatimustenmukaisuuteen jne. – jotta yritykset voivat nopeasti ja kustannustehokkaasti luoda uusia innovaatioita.
 9. Yrityksen käyttöomaisuuksien hallinta: Vankat ERP-järjestelmät voivat sisältää EAM-moduulin – joka auttaa omaisuusvaltaisia yrityksiä minimoimaan seisokkiajan ja pitämään koneet ja laitteet toiminnassa mahdollisimman tehokkaasti. Tämä moduuli sisältää muun muassa ennakoivan ylläpidon, ajoituksen, käyttöomaisuusoperaatioiden ja suunnittelun, ympäristön, terveyden ja turvallisuuden (EHS) toiminnot.

  ERP-integraatio

  Nykypäivän ERP-järjestelmät tarjoavat valtavan määrän liiketoimintatoimintoja, mutta niiden on silti oltava yhteydessä muihin sovelluksiin ja tietolähteisiin, kuten CRM- ja HCM-ohjelmistoihin, sähköisen kaupankäynnin alustoihin, toimialakohtaisiin ratkaisuihin ja jopa muihin ERP:eihin, ja synkronoitava niiden kanssa. ERP-integraation avulla yritykset voivat saada yhtenäisen kuvan eri järjestelmien tiedoista, parantaa liiketoimintaprosessien tehokkuutta, parantaa asiakaskokemuksia ja helpottaa tiimien ja liikekumppaneiden välistä yhteistyötä.

   

  Nykyaikaiset ERP-järjestelmät ovat avoimia ja joustavia – ja ne voidaan helposti integroida monenlaisiin ohjelmistotuotteisiin yhdistimien tai mukautettujen sovittimien, kuten sovellusohjelmointirajapintojen (API) avulla. Muita ERP-integraation menetelmiä ovat ESB (Enterprise Service bus) ja iPaaS (Integration platform-as-a-service). Pilvipohjaisen lähestymistavan tarjoava iPaaS on hyvin suosittu vaihtoehto nykyaikaisille yrityksille. iPaaS-alustat voivat synkronoida nopeasti on premise -pohjaisen tai pilvipohjaisen ERP:n saman toimittajan tai kolmannen osapuolen SaaS-sovellusten kanssa. Ne edellyttävät yleensä vähän tai ei lainkaan -koodausta, ne ovat joustavia ja suhteellisen edullisia, ja ne tarjoavat koko joukon muita käyttötarkoituksia, kuten automaattisen API-generoinnin, koneoppimisen tietojen integroinnin, esineiden internetin (IoT) verkon integroinnin, valmiiksi luodun sisällön jne.

  ERP:n kuusi keskeisintä hyötyä

  Hyvä ERP-järjestelmä tarjoaa monia erilaisia etuja. Tässä ovat 10 hyödyllisintä etua:

  Kaavio ERP:n hyödyistä
  1. Korkeammat tuotot: yksinkertaista ja automatisoi liiketoiminnan ydinprosesseja, jotta yrityksesi voi saavuttaa enemmän vähemmillä resursseilla.
  2. Kattavammat tiedot: poista siilot, käytä yhtä keskitettyä tietolähdettä ja hanki nopeammin vastauksia yrityksesi toiminnan kannalta kriittisiin kysymyksiin.
  3. Nopeammat raportit: nopeuta taloudellisen raportoinnin ja tilinpäätöksen prosesseja ja jaa tuloksia helposti. Toimi luotettavien tietojen perusteella ja paranna suorituskykyä reaaliajassa.
  4. Pienemmät riskit: maksimoi liiketoiminnan näkyvyys ja hallinta, varmista lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja ennakoi ja ehkäise riskit.
  5. Yksinkertaisempi IT: käyttämällä integroituja ERP-sovelluksia, jotka käyttävät yhteistä tietokantaa, voit yksinkertaistaa IT-toimintoja ja helpottaa kaikkien työtä.
  6. Parantunut ketteryys: kun toiminnot ovat tehokkaita ja reaaliaikaiset tiedot ovat helposti käytettävissä, voit nopeasti tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja reagoida niihin.

  ERP-esimerkkejä eri toimialoilta

  Kaikkien teollisuudenalojen yritykset – autoteollisuudesta tukkukauppaan – tarvitsevat täsmällistä, reaaliaikaista tietoa ja tehokkaita liiketoimintaprosesseja voidakseen kilpailla ja menestyä. Eri toimialat ovat kuitenkin aivan eri syistä riippuvaisia  ERP-ohjelmistostaan . Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Energia-alan yritysten on jatkuvasti tarkistettava pääomavarojaan, jotta ne voivat vastata paitsi tulevien palvelujen kysyntään myös ikääntyvien omaisuuserien korvaamiseen. Ilman ERP:tä pyrkimys asettaa nämä suuret omaisuusinvestoinnit tärkeysjärjestykseen olisi vaikeaa ja virhealtista. ERP auttaa ratkaisemaan myös toisen kriittisen energiayhtiöongelman: varaosien ennustamisen. Jos ei ole oikeita osia katkoksen aikana, voi syntyä merkittävä asiakaspalveluongelma. Toisaalta varaosien liian suuri määrä merkitsee kohtuuttomia kustannuksia ja vanhentunutta varastoa.
  • Tukkukauppiaille, maahantuojille, suoratoimituksille ja 3PL/4PL-yrityksille oikea-aikainen toimitus on avainasemassa. Kaikki nämä organisaatiot haluavat vähentää jakelukustannuksia, lisätä varaston kiertoja ja lyhentää tilauksesta maksuun -aikaa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää varastonohjauksen, oston ja logistiikan toimintojen integrointia sekä heidän tarpeisiinsa mukautettuja automatisoituja prosesseja.
  • Diskreetti-, erä- ja jatkuvien prosessien valmistajat käyttävät kaikki ERP-järjestelmiä ja toimitusketjujärjestelmiä tuotteiden laatutavoitteiden saavuttamiseen, käyttöomaisuuden käytön hallintaan, ylityökustannusten hallintaan, asiakaspalautusten käsittelyyn jne. Valmistajat voivat myös saavuttaa päästä päähän -varastonohjausta seuraamalla varastotapahtumia, yksilöimällä huippu- ja alitehoisia tuotteita ja hallinnoimalla hankintoja tehokkaammin.
  • Palveluyritykset – mukaan lukien kirjanpito-, vero-, insinööri-, IT-, laki- ja muut asiantuntijapalveluyritykset – tarvitsevat tehokasta, reaaliaikaista ERP-teknologiaa palvelujen toimitussitoumusten ja taloudellisen terveyden tasapainottamiseksi. Ammatillisen palvelun onnistumisen avain on mahdollisuus pysyä aikataulussa, kun hallitaan projektin kannattavuutta, resurssien käyttöä, tuoton toteutumista, toistuvan tuoton tavoitteita ja kasvumahdollisuuksia.
  • Vähittäiskauppa on käynyt läpi merkittävän muutoksen nyt, kun sähköinen kaupankäynti on sulautunut muihin myyntikanaviin ja toimitilatoimintaan. Mahdollisuus tarjota itsepalveluvaihtoehtoja tuotteiden tunnistamista, konfigurointia, ostoa ja lähetystä varten riippuu integroiduista tiedoista. Moderni ERP auttaa myös vähittäiskauppiaita vähentämään ostoskärryistä luopumista, parantamaan verkkosivustojen muuntoja, nostamaan tilausten keskiarvoa ja lisäämään asiakkaiden elinkaariarvoa.

  ERP-käyttöönottotyypit

  Nykyaikaisia ERP-järjestelmiä voidaan käyttää monin eri tavoin: julkisessa tai yksityisessä pilvessä, on-premise-ratkaisuna tai erilaisissa ympäristöjä yhdistelevissä hybridiskenaarioissa. Tässä on joitakin kunkin hyödyistä, jotka auttavat sinua tunnistamaan ERP-käyttöönottovaihtoehdon , joka on liiketoimintasi kannalta järkevin.

  Kaavio ERP:n käyttöönottovaihtoehdoista

   

  Pilvi-ERP

  ERP:n pilviratkaisunavulla ohjelmistoa isännöidään pilvessä ja toimitetaan Internetin kautta tilaamana palveluna. Ohjelmiston tarjoaja huolehtii yleensä säännöllisestä ylläpidosta, päivityksistä ja tietoturvasta puolestasi. Nykyään ERP on suosituin käyttöönottomenetelmä monestakin syystä, kuten alhaisemmista alkukustannuksista, laajemmasta skaalattavuudesta ja ketteryydestä, helpommasta integraatiosta ja paljon muusta syystä.

   

  On-premise-ERP

  Tämä on perinteinen tapa ottaa ohjelmisto käyttöön, kun halutaan hallita kaikkea itse. ERP-ohjelmisto asennetaan tietokeskukseesi haluamissasi paikoissa. Laitteistojen ja ohjelmistojen asennukset ja ylläpito ovat henkilöstösi vastuulla.

   

  Monet yritykset modernisoivat ja päivittävät on-premise-ERP-järjestelmiään pilvipalveluiksi. Tämä edellyttää  ERP-päivityksen huolellista suunnittelua sekä harkittua prosessia  ERP-ohjelmiston ja käyttöönottovaihtojen arvioimiseksi.

   

  Hybridi-ERP

  Yrityksille, jotka haluavat yhdistelmän molemmista vastaamaan liiketoimintavaatimuksiaan, on käytössä hybridipilvi-ERP-malli . Tällöin osa ERP-sovelluksista ja tiedoista toimii pilviratkaisuna ja osa on-premise-ratkaisuna. Joskus tätä kutsutaan kaksitasoiseksi ERP:ksi.

  Taloushallinnon ERP voi auttaa hallitsemaan päivittäisiä kirjanpito- ja tilinpäätösprosesseja turvallisesti käyttöönottotavasta riippumatta.

  ERP:n kokonaiskustannukset

  ERP:n kustannukset määräytyvät ohjelmistotoimittajan, valittujen moduulien ja käyttöönottomenetelmän mukaan. Pilvipohjaisen ERP:n kustannukset ovat yleensä pienemmät kuin on-premise-ERP:n, koska ostettavaa laitteistoa ei ole – eikä kalliita yrityksen sisäisiä IT-asiantuntijoita, jotka pitää palkata. Toimittaja hoitaa huollon ja veloittaa asiakkaalta vuosi- tai kuukausitilausmaksun, joka yleensä perustuu käyttäjämäärään.

   

  Kun lasketaan uuden ERP-käyttöönoton sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) ja kokonaiskäyttökustannuksia (TCO) ,alkuperäiset ja jatkuvat työvoimakustannukset ovat aivan yhtä tärkeitä kuin ohjelmiston valinta- ja käyttöönottokustannukset. Pilvi- ja hybridivaihtoehtojen avulla on arvioitava uusia tekijöitä. Esimerkiksi ohjelmistojen ylläpito, laitteistot, tietokoneen kapasiteetti, seisokkiaika, palautuminen, tietoturva, yksityisyyden suoja ja tietotekniikan henkilöstökustannukset ovat kaikki tärkeitä näkökohtia. Kuten edellä mainittiin, pilvipalveluvaihtoehdot alentavat merkittävästi sekä pääoma- että toimintakustannuksia ja parantavat sekä ROI:ta että kokonaiskäyttökustannuksia.

  ERP-historia: ERP:n nopea kehitys

  Tietokonepohjaiset liiketoimintasovellukset syntyivät 1960-luvulla laskenta- ja talousmaailmassa keskustietokoneiden avulla. Nämä uraauurtavat sovellukset olivat nopeampia ja tarkempia kuin manuaaliset prosessit – mutta olivat kalliita, toiminnallisesti rajallisia ja silti hitaita. Ennen pitkää näissä sovelluksissa kehitettiin erillisiä ratkaisuja, kuten myyntitilausten käsittelyä ja tuotantotarpeiden suunnittelua.

   

  1980-luvun puolivälissä kilpailu tehdasteollisuudessa oli räjähdysmäistä ja tarvittiin uusia välineitä. Uusi MRP II -ohjelmisto integroi kirjanpidon ja taloushallinnon, myynnin, oston, varaston sekä tuotannon suunnittelun ja ajoituksen – tarjoaa valmistajalle integroidun järjestelmän.

   

  ERP otettiin käyttöön 1990-luvun lopulla. ERP muutti teknologiasektoria palvelemalla laajempaa toimialojen joukkoa ja yhdistämällä MRP II:n, henkilöstöresurssit, projektilaskennan ja loppukäyttäjäraportoinnin.

   

  2000-luvun lyhyessä ajassa nopeammat internet-nopeudet ja uudet kehitystyökalut ovat jälleen mullistaneet ERP-ohjelmistot. Selainpohjaisen ohjelmiston käyttöönotto tasoitti tietä  pilviratkaisun ERP-ohjelmistolle, läpimurrolle, joka on laajentanut ERP-ratkaisujen kattavuutta ja toiminnallisuutta.

   

  Nykyään – digitaalisen muutoksen aikakaudella – nykyaikaisissa ERP-järjestelmissä hyödynnetään yhä enemmän uusia älykkäitä teknologioita, kuten tekoälyä, koneoppimista, robottiprosessien automatisointia (RPA), esineiden internetin käyttöä, luonnollista kielenkäsittelyä (NLP) ja in-memory-tietokantoja. Ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden toteuttaa entistä tehokkaampia prosesseja, saada ajantasaista tietoa sekä transaktio- että ei-strukturoiduista tiedoista ja pysyä viime kädessä kilpailukykyisenä aikana, jona tapahtuu ennennäkemättömiä muutoksia.

  Kaavio, jossa näkyy ERP:n historia

  ERP:n tulevaisuus

  Digitaalinen muutos nopeutuu – ja ERP on keskeisessä asemassa. Kun yritykset ottavat käyttöön digitaaliteknologiaa kaikissa liiketoiminnan osissa, ne muuttavat perusteellisesti toimintatapojaan.

   

  Gartnerin mukaan yksi keskeisimmistä digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttimistä on ”dragien” hävittäminen – eli kaikenlaisen toiminnan hidastavan negatiivisen voiman poistaminen, mukaan lukien vanhentuneet prosessit ja järjestelmät. Ei siis ole yllättävää, että yritykset vaativat jo nyt vakaampia ERP-järjestelmiä.

   

  Seuraavassa on kolme keskeistä suuntausta, jotka perustuvat nykytilanteeseen:

   

  1. Pilvi, pilvi, pilvi:  SAP Cloud ERP:n suosio lisääntyy entisestään, kun yhä useammat yritykset löytävät sen mukana tuomat hyödyt, kuten käyttömahdollisuudet missä tahansa, alhaisemmat laitteistokustannukset ja teknisen tuen, paremman tietoturvan ja integroinnin muiden järjestelmien kanssa.Panorama Researchin  vuoden 2020 ERP-raportin, mukaan ”Yli puolet organisaatioista valitsee pilviohjelmistoja (63 %) on-premise-ohjelmistojen sijaan (37 %).” Liiketoiminnan vauhdin kiihtyessä pilvipalvelut ovat entistäkin tärkeämpiä.
  2. Vertikaalinen integraatio:  Parhaiden ratkaisujen ja integroidun ERP:n välinen kilpailu on virallisesti ohi. Jatkossa uskomme yritysten vaativan molemmista maailmoista parasta – täysin integroitua ERP-järjestelmää, jossa on vertikaalisia laajennuksia. Tämän avulla yritykset saavat tarvitsemansa toiminnot ilman hankalia integrointiongelmia tai tietosäilöihin lukittuja tietoja. Havaitsemme myös muutoksen kohti yhä suurempaa joustavuutta, kun liiketoimintaprosessit on räätälöity yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaan.
  3. Käyttäjän yksilöllistäminen:  Henkilöstö, asiakkaat ja toimittajat haluavat kaikki sisältöä ja toiminnallisuutta, joka vastaa heidän erityistarpeitaan tai kiinnostuksenkohteitaan ja tekee niistä  tuottavampia. Työvoiman väestörakenteen muuttuminen erityisesti valmistusteollisuuden kaltaisilla aloilla herättää kiinnostusta myös matalan koodin alustoihin. Näiden alustojen avulla käyttäjät saavat haluamansa kokemuksen sen sijaan, että joutuisivat mukautumaan ohjelmistoon. Käyttäjät voivat myös odottaa mukautettuja kojetauluja, AI-ohjattua hakua, yksilöllistä chatia ja yksilöllisiä asianohjauksia laitteiden välillä.

   

  Tutustu muihin ERP-teknologiatrendeihin ja opi arvioimaan systemaattisesti vaihtoehtojasi, välttämään sudenkuoppia ja aloittamaan oikeat innovaatiot yrityksellesi.

  Katso, kuinka tämän päivän ERP käyttää digitaalisia avustajia keskittymään siihen, mikä on tärkeää: tekoälyn ja koneoppimisen avulla voit automatisoida prosesseja ja ennakoivia analyyseja reaaliaikaisen päätöksenteon tueksi.

  10 asiaa, jotka on etsittävä ERP-järjestelmästä

  Kaikissa nykyaikaisissa ERP-järjestelmissä on pitkä luettelo ominaisuuksista, jotka perustuvat niiden toimialaan ja niiden tarjoamiin moduuleihin. Kaikissa toiminnanohjausjärjestelmissä olisi kuitenkin oltava kymmenen peruspiirrettä:

   

  1. Yhteinen tietokanta: Keskitetty tieto ja yksi versio totuudesta – tarjoaa yhtenäisiä, jaettuja tietoja ja monialaisen kuvan yrityksestä.
  2. Upotetut analyysit: Sisäänrakennetut analyysitoiminnot, itsepalvelu-BI, raportointi ja vaatimustenmukaisuustyökalut, jotka voivat tarjota älykästä tietoa mille tahansa liiketoiminta-alueelle.
  3. Tietojen visualisointi:  Avaintietojen visuaalinen esittely kojetaulujen, avaintunnuslukujen ja hiiren ja napsautuksen avulla nopeaa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten.
  4. Automaatio. Toistuvien tehtävien automatisointi sekä tekoälyn ja koneoppimisen tarjoama laajennettu RPA.
  5. Yhdenmukainen UI/UX: sama ulkoasu moduuleissa – sekä helppokäyttöisiä konfigurointi- ja yksilöllistämistyökaluja esimerkiksi prosesseja, käyttäjiä (mukaan lukien asiakkaat ja toimittajat), liiketoimintayksiköitä, verkostopisteitä ja tuotelinjoja varten.
  6. Integraatio:  Liiketoimintaprosessien ja asianohjausten saumaton integrointi sekä avoin ja helppo integrointi muiden, myös kolmansien osapuolten, ohjelmistoratkaisujen ja tietolähteiden kanssa.
  7. Uudet teknologiat: tekoälyn ja koneoppimisen tuki, digitaaliset avustajat, esineiden internet, RPA, tietoturva ja yksityisyys sekä mobiilius.
  8. Teknologia-alusta:  nopea, luotettava ja vakaa teknologiapino tätä pitkän aikavälin investointia varten, mukaan lukien matalan koodin / koodittoman alustan, iPaaS:n, tiedonhallinnan jne.
  9. Monikansallinen tuki:  sisältää kielet, valuutat ja paikalliset liiketoimintakäytännöt ja määräykset sekä teknisen tuen pilvipalveluille, koulutukselle, käyttötuelle ja toteutukselle.
  10. Käyttöönoton valinta:  pilvi, on-premise tai hybridi.

  Kokeile modernia ERP-pilviratkaisua

  Testaa SAP S/4HANA Cloud & katso älykkään ERP-järjestelmän edut.

  ERP kaikenkokoisille yrityksille: Mitkä ovat valintani?

  ERP:tä ei ole tarkoitettu vain globaaleille yrityksille. ERP-ratkaisut on suunniteltu kaikenkokoisille yrityksille: pienille, keskisuurille ja suurille. Saatavissa on myös toimiala- ja yrityskohtaisia toimintoja, jotka vastaavat yksilöllisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Liiketoiminnan alasta ja koosta riippumatta haluat suunnitella  ERP-käyttöönottoprojektin huolellisesti parhaita käytäntöjä noudattaen.

   

  ERP pienyrityksille

  Pienyrityksille tarkoitetun ERP-ohjelmiston avulla voit jättää hyvästit laskentataulukoille ja hallita kasvavan yrityksesi kaikkia osa-alueita tehokkaasti myynnistä ja asiakassuhteista taloushallintoon ja operatiivisiin toimintoihin. Pienyritysten ERP-työkalut ovat tyypillisesti pilvessä, nopeasti asennettavissa ja suunniteltu kasvamaan yrityksesi mukana.

   

  ERP keskisuurille yrityksille

  Tällä hetkellä keskisuurille yrityksille ja tytäryhtiöille suunniteltu ERP-ohjelmisto hyötyy sisäänrakennetuista analyyseista, nopeasta käyttöönotosta ja parhaista käytännöistä kymmenissä eri liiketoimintaprosesseissa – taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa, toimitusketjun hallinnassa jne. Keskisuurten yritysten ERP-työkalut auttavat kasvavia yrityksiä laajentamaan toimintaansa ja kilpailemaan, vaikka resurssit olisivat rajalliset. Moduuliperusteiset,  pilvipohjaiset ERP-järjestelmät  ovat myös suosittu valinta keskisuurille yrityksille, joilla on monimutkaisia prosesseja tai nopean kasvun suunnitelmia.

   

  ERP suurille yrityksille

  Suuret yritykset, joilla on globaaleja tai tytäryhtiöitä, tarvitsevat vankan , markkinoita johtavan ERP-järjestelmän, jossa on integroitu tekoäly, koneoppiminen ja analyysit – sekä älykkään automatisoinnin liiketoimintamallien ja -prosessien muuntamista varten. ERP‑järjestelmät voidaan ottaa käyttöön on‑premise-, pilvi- tai hybridiratkaisuna liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Ne voidaan integroida olemassa oleviin tietokantoihin tai mieluiten käyttää uudemmissa, tehokkaissa in-memory-tietokannoissa.

   

  Monet yritykset modernisoivat ja päivittävät on-premise-ERP-järjestelmiään pilvipalveluiksi. Tämä edellyttää  huolellista ERP-päivityksen suunnittelua sekä  ERP-arviointia  ja  käyttöönottovaihtoehtojen tarkistusta.

  Tutustu siihen, miten lääketeollisuutta ja terveydenhuollon ratkaisuja tekevä Kiara Health on varautunut liiketoimintansa tulevaisuuteen uudella ERP-järjestelmällä.

  Tutustu ERP-ohjelmistoon

  Minkä kokoinen tahansa, SAP:llä on ERP-ratkaisu yrityksesi tarpeita varten.

  Lisää tässä sarjassa

  ERP - usein kysytyt kysymykset

  ERP-ohjelmistojärjestelmä  on joukko integroituja sovelluksia tai moduuleja yrityksen ydinliiketoimintaprosessien hallintaan. Näitä ovat muun muassa taloushallinto ja kirjanpito, toimitusketju, HR, hankinta, myynti ja varastonohjaus. ERP-moduulit integroidaan yhteen kokonaiseen järjestelmään, ja niillä on yhteinen tietokanta prosessien ja tietojen virtaviivaistamiseksi koko yrityksessä. Yritykset voivat laajentaa ERP:nsä laajuutta kasvaessaan.

  Pilvi-ERP on ERP:n käyttöönotto pilvessä, eikä on-premise-ratkaisuna. Pilvipalveluna ERP on helposti käytettävä, luotettava, turvallinen ja erittäin skaalautuva alusta yrityksesi toiminnan kannalta kriittisille ohjelmistoille. Varsinainen ERP-pilviohjelmisto on kehitetty erityisesti pilvikäyttöönottoa varten, ja se hyödyntää pilviympäristöä täysimääräisesti. Lue lisää pilvi-ERP-ratkaisustamme ja  ERP:n käyttöönottovaihtoehdoista.

  Kirjanpidossa lyhenne ERP tarkoittaa toiminnanohjausta, joka on eräs liiketoiminnan hallintaohjelmistojen tyypeistä. ERP-taloushallintomoduuleissa on paljon samoja toimintoja kuin kirjanpito-ohjelmistoissa, kuten myynti- ja ostoreskontran, pääkirjan ja kulujen hallinnan työkaluja sekä raportointi- ja analyysitoimintoja. Taloushallinnon lisäksi ERP sisältää moduuleja eri liiketoiminta-alueita, kuten toimitusketjua ja henkilöstöhallintoa, varten. Se yhdistää kaikki moduulit yhdeksi järjestelmäksi.

  Useimmat yritykset käyttävät alussa liiketoiminnan eri prosessien hallintaan erilaisia yksinkertaisia ja erillisiä työkaluja, kuten QuickBooksia tai Excel-taulukoita. Nämä viisi merkkiä paljastavat, että työkalut eivät enää vastaa yrityksesi tarpeita ja että tarvitset nykyaikaisen ERP-järjestelmän.

  1. Käytät yhä enemmän aikaa päivittäisiin toimintoihin. Jos avaintoimintojen hallintaan, kuten tilinpäätöksen tekemiseen, kuluu liikaa aikaa, saatat käyttää liian monia erillisiä sovelluksia. ERP-ohjelmisto yhdistää tiedot ja ratkaisut yhteen järjestelmään, jossa on yhteinen liittymä. Tällöin liiketoimintayksiköiden välinen viestintä on helpompaa ja työtä voidaan tehdä tehokkaammin.
  2. Sinun on vaikea löytää vastauksia liiketoimintaa koskeviin kysymyksiin. Voitko helposti vastata liiketoimintaasi liittyviin tärkeisiin kysymyksiin, jotka koskevat esimerkiksi tuotelinjakohtaista tuottoa tai palautusten määrää? Jos et, syynä saattavat olla erilliset järjestelmät ja puuttuvat mittarit ja avaintunnusluvut. ERP-ohjelmisto on suunniteltu vastaamaan näihin haasteisiin.
  3. Et hallitse kaikkia liiketoimintaprosesseja. Onko yrityksessäsi alueita, joiden prosessit eivät ole täysin hallinnassasi? Sen vuoksi sinun on ehkä vaikeampi hallita varastoa, pitää asiakkaat tyytyväisinä tai pitää kustannukset kurissa. Tällöin prosesseja pitää järjestellä uudelleen yrityksen kasvun ja muuttuvien prioriteettien mukaan. ERP-ohjelmistolla se onnistuu helposti.
  4. Käsittelet useita tietojoukkoja manuaalisesti. Käyttävätkö useimmat yrityksesi osastoista omia sovelluksiaan ja prosessejaan? Jos näin on, yrityksessäsi käytetään ehkä liian paljon aikaa samojen tietojen syöttämiseen moneen kertaan. Kun tietoja ei voida siirtää järjestelmien välillä, raportointi kestää kauan, virheitä tapahtuu usein ja päätöksenteko estyy.
  5. Et ehdi mukaan uusiin mahdollisuuksiin. Käytätkö niin paljon aikaa liiketoimintaprosesseihisi, ettet pääse hyödyntämään jännittäviä uusia mahdollisuuksia? Uusiin ERP-järjestelmiin sisältyvien kehittyneiden, älykkäiden toimintojen, kuten koneoppimisen ja ennakoivan analytiikan, avulla on helppo tunnistaa ja hyödyntää kannattavia uusia hankkeita.

  SAP Insights -uutiskirje

  Tilaa heti

  Saat käyttöösi hyödyllisiä näkemyksiä tilaamalla uutiskirjeemme.

  Takaisin alkuun