Siirry sisältöön

SAP:n tietosuojaseloste


Voimaantulopäivä: 22. huhtikuu 2021

SAP:n tietosuojaseloste

Yksityisyydensuojan varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta. Tästä tietosuojaselosteesta käy ilmi, kuinka olemme vahvasti sitoutuneet varmistamaan henkilötietojen suojaamisen ja yksityisyyden. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka käsittelemme tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai välillisesti.

A. Yleistä

Kuka on rekisterinpitäjä? Verkkosivuston www.sap.com rekisterinpitäjä on SAP Finland Oy, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland (”SAP”). Kun tällä verkkosivustolla käytetään rekisteröintilomakkeita, rekisterinpitäjä saattaa vaihdella kyseessä olevasta tarjonnasta tai tietojen keräämisen tarkoituksesta riippuen, mutta rekisterinpitäjä ilmoitetaan kaikissa tapauksissa kunkin rekisteröintilomakkeen tietosuojaselosteessa. SAP-konsernin tietosuojavaltuutettuun voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@sap.com.

 

Minkälaisia Henkilötietoja SAP kerää? Kun käyt SAP:n verkkosivustoissa, SAP tallentaa tietoja selaimesta, käyttöjärjestelmästä ja IP-osoitteesta.

 

Jos käytät rekisteröintilomakkeita, SAP kerää tietoja, joita annat SAP:lle, kuten etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, sijainnin (maan, osavaltion/maakunnan, paikkakunnan), yrityksen nimen, tehtävänimikkeen ja roolin, osaston ja tehtävän, nykyisen suhteen SAP:hen ja yrityksesi toimialan. Jos annat luottokortin numeron tai pankkiyhteyden tilataksesi tavaroita tai palveluita SAP:ltä, SAP kerää nämä tiedot, jotta se pystyy käsittelemään maksun pyytämistäsi tavaroista tai palveluista.

 

Miksi SAP tarvitsee Henkilötietojani? SAP tarvitsee Henkilötietojasi voidakseen antaa pääsyn verkkosivustoon, toimittaakseen tilatut tavarat tai palvelut sekä noudattaakseen lakisääteisiä velvoitteita, mukaan lukien vientilainsäädännössä edellytettyjä tarkistuksia.  Lisätietoja siitä, miksi SAP tarvitsee Henkilötietojasi, on jäljempänä olevassa kohdassa B, mikäli SAP:n Henkilötietojen käyttö perustuu lakisääteiseen lupaan. Lisätietoja siitä, miksi SAP tarvitsee Henkilötietojasi, on jäljempänä olevassa kohdassa C, mikäli SAP:n Henkilötietojen käyttö perustuu antamaasi suostumukseen. Jos SAP:n Henkilötietojen käyttö perustuu annettuun suostumukseen, tässä tietosuojaselosteessa mainitut tiedot vastaavista tietyntyyppisten Henkilötietojen käyttöä koskevista suostumusilmoituksista löytyvät myös sivustosta Consent Resource Center.  Yleisesti ottaen, ja vaikka Henkilötietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, SAP ei välttämättä pysty toteuttamaan pyyntöäsi ilman Henkilötietoja. SAP saattaa esimerkiksi tarvita Henkilötietojasi, jotta se voi käsitellä tekemääsi tilausta tai tarjota sinulle pyytämiäsi verkkopalveluita. Näissä tapauksissa SAP ei pysty toteuttamaan pyyntöäsi ilman tiettyjä Henkilötietoja.

 

Otathan huomioon, että voit tilata tavaroita tai palveluita antamatta suostumusta SAP:n muihin markkinointitoimenpiteisiin.

 

Minkälaisilta kolmansilta osapuolilta SAP saa käyttöönsä Henkilötietoja?  Useimmiten SAP kerää Henkilötietoja henkilöltä itseltään.  SAP saattaa saada käyttöönsä Henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta, mikäli sovellettava kansallinen lainsäädäntö niin sallii.  SAP käsittelee näitä Henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja lisäksi mahdollisten kolmannen osapuolen asettamien rajoitusten sekä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kolmannet osapuolet voivat olla seuraavia:

 • SAP:n ja/tai SAP-konsernin kumppanit, joilla on liikesuhteita työnantajaasi
 • kolmannet osapuolet, joille olet antanut luvan jakaa Henkilötietojasi SAP:n kanssa

 

Kuinka kauan SAP säilyttää Henkilötietojani? SAP säilyttää Henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista:

 • voidakseen tarjota pyytämiäsi tavaroita ja palveluita, mukaan lukien verkkosivuston sap.com käytön
 • noudattaakseen muun muassa sovellettavasta vientilainsäädännöstä aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita
 • kunnes vastustat Henkilötietojesi käyttöä SAP:n toimesta, jos Henkilötietojesi käsittely perustuu jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa esitettyyn SAP:n oikeutettuun kaupalliseen etuun
 • kunnes peruutat tässä tietosuojaselosteessa annetun suostumuksesi, jos SAP käsittelee Henkilötietojasi annetun suostumuksen perusteella

SAP saattaa säilyttää Henkilötietojasi pidempään mikäli henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö näin vaatii, tai mikäli SAP tarvitsee Henkilötietojasi osana oikeuskäsittelyä. Tässä tapauksessa SAP säilyttää Henkilötietojasi lain vaatiman ajan, tai kunnes kyseessä oleva oikeuskäsittely on päättynyt.

 

Ketkä voivat nähdä Henkilötietojani, ja missä niitä käsitellään? Henkilötietosi välitetään käsiteltäväksi seuraaville kolmansien osapuolten ryhmille:

 • SAP-konserniin kuuluville yrityksille
 • kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, esim. verkkosivuston tarjoamiseen tai uutiskirjeen lähettämiseen tarkoitettuihin palveluihin, konsultointipalveluihin ja muihin näihin liittyviin palveluihin.

Maailmanlaajuisesti ja kansainvälisesti toimivana konsernina SAP:llä on tytäryhtiöitä (SAP-konserni) ja ulkoisia palveluntarjoajia jotka toimivat Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella tai alueilla joiden alueellinen lainsäädäntö rajoittaa kansainvälistä tiedonsiirtoa. SAP siirtää Henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Jos tietoja siirretään maihin, joiden osalta EU:n komissio ei ole tehnyt tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä, SAP soveltaa EU:n vakiosopimuslausekkeita velvoittaakseen sopimuksellisesti, että Henkilötietojesi suoja on riittävällä tasolla. Voit saada kopion (version, josta on poistettu kaupalliset ja merkityksettömät tiedot) tällaisista vakiosopimuslausekkeista lähettämällä pyynnön osoitteeseen privacy@sap.com. Voit saada Euroopan komissiolta lisätietoja kansainvälisestä tietosuojaulottuvuudesta täältä.

 

Mitkä ovat tietosuojaoikeuteni?

 

Voit pyytää SAP:ltä milloin tahansa tietoja siitä, mitä Henkilötietojasi SAP käsittelee, ja pyytää tällaisten Henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Ota kuitenkin huomioon, että SAP voi poistaa ja tulee poistamaan Henkilötietosi ainoastaan silloin, jos SAP ei ole lakisääteisesti velvoitettu tai muuten oikeutettu säilyttämään niitä. Pyydämme myös huomioimaan, että jos pyydät SAP:tä poistamaan Henkilötietosi, et voi enää käyttää sellaisia SAP:n palveluita, joiden toteuttamiseksi SAP tarvitsee Henkilötietojasi.

 

Jos SAP käyttää Henkilötietojasi suostumuksellasi tai täyttääkseen sopimuksen kanssasi, voit myös pyytää SAP:ltä kopion Henkilötiedoista, jotka olet ilmoittanut SAP:lle.  Siinä tapauksessa ota yhteys jäljempänä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja ilmoita pyyntöösi liittyvät tiedot tai käsittelytoiminnot. Kerro myös, missä muodossa haluaisit saada tiedot ja lähetetäänkö Henkilötiedot sinulle vai jollekin toiselle vastaanottajalle. Sen jälkeen SAP harkitsee pyyntöäsi huolellisesti ja keskustelee kanssasi siitä, kuinka se voidaan parhaiten täyttää.

 

Lisäksi voit pyytää SAP:tä rajoittamaan Henkilötietojesi myöhemmän käsittelyn seuraavissa tapauksissa: (i) ilmoitat, että SAP:llä olevat Henkilötietosi ovat virheellisiä (mutta ainoastaan siksi ajaksi, jonka SAP tarvitsee tarkistaakseen asiaankuuluvien Henkilötietojen oikeellisuuden), (ii) SAP:llä ei ole lakisääteistä perustetta Henkilötietojesi käsittelyyn ja vaadit, että SAP rajoittaa Henkilötietojesi myöhemmän käsittelyn, (iii) SAP ei enää tarvitse Henkilötietojasi, mutta ilmoitat, että haluat SAP:n säilyttävän kyseiset tiedot, jotta se pystyy vaatimaan tai käyttämään laillisia oikeuksiaan tai puolustautumaan kolmannen osapuolen esittämiä vaateita vastaan tai (iv) vastustat Henkilötietojesi käsittelyä SAP:n toimesta käsittelyn perustuessa SAP:n oikeutettuun etuun (joka on esitetty jäljempänä olevassa kohdassa B), kunnes SAP on voinut määrittää, onko sillä perusteltu syrjäyttävä syy tai oikeudellinen velvoite Henkilötietojesi käsittelyyn.

 

Ota kuitenkin huomioon, että SAP voi poistaa ja tulee poistamaan Henkilötietosi ainoastaan silloin, jos SAP ei ole lakisääteisesti velvoitettu tai muuten oikeutettu säilyttämään niitä. Pyydämme myös huomioimaan, että jos pyydät SAP:tä poistamaan Henkilötietosi, et voi enää käyttää sellaisia SAP:n palveluita, joiden toteuttamiseksi SAP tarvitsee Henkilötietojasi.

 

Miten voin käyttää tietosuojaoikeuksiani? Pyydämme lähettämään kaikki tietosuojaoikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt sähköpostiosoitteeseen webmaster@sap.com.

 

Miten SAP tarkistaa tietosuojaoikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt?  SAP tulee erinäisillä toimenpiteillä varmistamaan henkilöllisyytesi riittävällä varmuudella ennen kuin se käsittelee tietosuojaoikeutta, jota haluat käyttää.  Aina kun mahdollista, SAP vertaa tietosuojaoikeuksien käyttöä koskevan pyynnön yhteydessä annettuja Henkilötietoja niihin tietoihin, joita SAP jo ylläpitää. Vertailussa voidaan tarkastella kahta tai useampaa pyynnön lähettämisen yhteydessä annettua tietoa ja verrata niitä kahteen tai useampaan tietoon, joita SAP jo ylläpitää. 

 

SAP kieltäytyy käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat ilmeisen perusteettomia, kohtuuttomia tai vilpillisiä tai joita paikallinen lainsäädäntö ei muuten edellytä.

 

Valitusoikeus. Jos olet sitä mieltä, että SAP ei käsittele Henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen vaatimusten tai sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit milloin tahansa tehdä valituksen sen ETA-maan tietosuojaviranomaiselle, jossa asut, tai sen maan tai osavaltion tietosuojaviranomaiselle, jossa SAP:llä on rekisteröity kotipaikka.

 

Voinko käyttää SAP:n tuotteita ja palveluita, jos olen alaikäinen tai lapsi?

 

Lapset. SAP:n verkkosivustoja ja online-palveluita ei pääsääntöisesti ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden tai sovellettavan lainsäädännön mukaista vähimmäisikää nuorempien käyttöön. Jos olet alle 16-vuotias, et voi rekisteröityä verkkosivustolle tai online-palveluihin tai käyttää verkkosivustoa tai online-palveluita. 

B. Lakisääteiseen lupaan perustuva käsittely

Miksi SAP:n tarvitsee käyttää Henkilötietojani ja minkä oikeusperustan nojalla SAP käyttää tietoja?

 

Käsittely sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. SAP tarvitsee Henkilötietojasi toimittaakseen tilatut tavarat tai palvelut SAP:n kanssa tekemäsi sopimuksen mukaisesti, voidakseen tehdä tavaroita ja palveluita koskevan sopimuksen sinun ja SAP:n välille sekä voidakseen lähettää sinulle laskuja tilatuista tavaroista ja palveluista. SAP käsittelee Henkilötietoja täyttääkseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritetyt sopimusvelvoitteet tai muun kansallisen lainsäädännön vastaavan artiklan mukaisesti, kun sovellettavissa.

 

Käsittely tarpeen mukaan sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi sisältää vastaamisen lähettämiisi pyyntöihin, antamasi palautteen käsittelyn sekä tukipalvelut. Tähän voi sisältyä myös tietoja keskusteluista, joita aloitat tai joihin osallistut SAP.com-verkkosivuston chat-palvelussa tai muilla paikallisilla SAP:n Internet-sivustoilla tai yhteydenottolomakkeiden, sähköpostien tai puhelimen välityksellä. Tässä tietosuojaselosteessa käsitteen ”tavarat ja palvelut” katsotaan käsittävän SAP:n verkkopalvelut, tarjonnan, kilpailut, arvonnat, muun sisällön, muut kuin markkinointiin liittyvät uutiskirjeet, valkoiset kirjat, pienryhmäohjaukset, koulutukset ja tapahtumat.

 

Lisäksi SAP viestii säännöllisesti sähköpostin välityksellä niiden käyttäjien kanssa, jotka ovat tilanneet sen palveluita. SAP voi myös ottaa yhteyttä puhelimitse ratkaistakseen sinun tai muiden käyttäjien reklamaatioita tai tutkiakseen epäilyttäviä tapahtumia.

 

SAP käyttää sähköpostiosoitettasi vahvistaakseen tilin avaamisen ja lähettääkseen maksuilmoituksia, tietoja tuotteisiin ja palveluihin tehdyistä muutoksista sekä lain edellyttämiä ilmoituksia ja muita tietoja. Yleensä käyttäjät eivät voi valita, että he eivät halua vastaanottaa näitä viestejä, sillä ne ovat tarpeellisia liikesuhteen ylläpitämistä varten eivätkä ole markkinointiin liittyviä viestejä.

 

Kun kyse on markkinointiin liittyvästä viestinnästä kuten sähköposteista ja puheluista, SAP (i) on yhteydessä sinuun vain, jos olet valinnut, että haluat vastaanottaa tällaisia tietoja, mikäli laissa näin on edellytetty, ja (ii) tarjoaa sinulle mahdollisuuden valita, että et halua enää vastaanottaa markkinointiin liittyviä viestejä. Voit myös milloin tahansa valita, ettet halua vastaanottaa markkinointiin liittyviä viestejä, päivittämällä kyseisen asetuksen.

 

Käsittely lainsäädännön noudattamiseksi. SAP:hen ja sen tuotteisiin, teknologioihin ja palveluihin sovelletaan useiden maiden vientilakeja, mukaan lukien rajoituksetta Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden ja Yhdysvaltojen vientilakeja. Hyväksyt sen, että sovellettavien vientilakien nojalla näiden maiden asettamista kauppapakotteista ja kauppasaarroista johtuen SAP:n pitää ryhtyä toimiin estääkseen hallitusten asettamiin pakoteluetteloihin merkittyjä yhteisöjä, organisaatioita ja osapuolia käyttämästä tiettyjä tuotteita, teknologioita ja palveluita SAP:n verkkosivujen tai muiden SAP:n ohjaamien toimituskanavien kautta. Tähän saattaa sisältyä (i) tässä esitettyjen käyttäjän rekisteröintitietojen ja muiden käyttäjän ilmoittamien Henkilötietojen automatisoidut tarkistukset sovellettavia pakoteluetteloita vastaan, (ii) tällaisten tarkistusten säännöllinen toistaminen aina, kun pakoteluetteloa päivitetään tai käyttäjä päivittää tietojaan, (iii) pääsyn estäminen SAP:n palveluihin ja järjestelmiin, mikäli käyttäjä on merkitty pakoteluetteloon ja (iv) yhteyden ottaminen käyttäjään hänen henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, mikäli käyttäjä on merkitty pakoteluetteloon. Tällainen Henkilötietojen käyttö perustuu lupaan käsitellä Henkilötietoja, jotta SAP voi noudattaa lakisääteisiä velvoitteita (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta, tai vastaavat kansallisen lainsäädännön artiklat soveltuvin osin) sekä SAP:n oikeutettua etua (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla  1 kohta f alakohta, tai vastaavat kansallisen lainsäädännön artiklat soveltuvin osin).

 

Lisäksi hyväksyt, että Henkilötietojesi käsittelyyn tai markkinointimateriaalien vastaanottamiseen liittyvien tietosuoja- ja yksityisyysvalintojesi seuraamiseen tarvittavia tietoja (toisin sanoen riippuen maasta, jossa kyseessä oleva SAP-konsernin yritys toimii, oletko nimenomaisesti suostunut markkinointimateriaalien vastaanottamiseen tai valinnut olla vastaanottamatta niitä) voidaan tarvittaessa vaihtaa SAP-konsernin jäsenten välillä lainsäädännön noudattamiseksi.

 

SAP:n oikeutettuun etuun perustuva käsittely. SAP voi käyttää Henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta, tai vastaavat kansallisen lainsäädännön artiklat soveltuvin osin) seuraavasti:

 • Petokset ja oikeusvaateet.  Tarvittaessa SAP käyttää Henkilötietojasi rikollisen toiminnan kuten petosten estämis- ja syytteeseenpanotarkoituksiin sekä puolustaakseen oikeusvaateita tai puolustautuakseen oikeusvaateita vastaan.
 • Tutkimukset ja kyselylomakkeet. SAP voi pyytää sinua osallistumaan tutkimuksiin ja täyttämään kyselylomakkeita. Nämä tutkimukset ja kyselylomakkeet on yleensä suunniteltu siten, että niihin voidaan vastata ilmoittamatta tietoja, joita voidaan käyttää henkilöllisyytesi tunnistamiseen. Jos kuitenkin ilmoitat sellaisia tietoja tutkimuksessa tai kyselylomakkeessa, SAP voi käyttää kyseisiä Henkilötietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamiseksi.
 • Sopimuksen toteuttaminen. Jos hankit tai aiot hankkia SAP:ltä tavaroita tai palveluita yritysasiakkaan puolesta tai aiot muuten olla yritysasiakkaan ja SAP:n välistä liikesuhdetta varten nimetty yhteyshenkilö (”Asiakkaan yhteyshenkilö”), SAP käyttää Henkilötietojasi tähän tarkoitukseen. Tämä käsittää epäselvyyksien välttämiseksi sellaiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia kyseessä olevan liikesuhteen solmimista varten. Mikäli olemassa oleva Asiakkaan yhteyshenkilö ilmoittaa SAP:lle, että olet hänen sijaisensa, SAP alkaa pitää sinua kyseisen asiakkaan Asiakkaan yhteyshenkilönä ilmoitushetkestä lähtien, kunnes ilmoitat vastustavasi tätä jäljempänä kuvatulla tavalla.
 • Anonymisoitujen tietojen luonti. SAP anonymisoi Henkilötietoja, jotka on ilmoitettu tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla, luodakseen anonymisoituja tietoja, joita voidaan sitten käyttää sen ja sen tytäryhtiöiden tuotteiden ja palveluiden parantamiseen.
 • Yksilöllistetty sisältö. Jos valitset haluavasi vastaanottaa SAP:ltä markkinointiviestejä, kuten muun muassa uutiskirjeitä, esitteitä ja valkoisia kirjoja, SAP kerää ja tallentaa tietoja siitä, miten käsittelet sisältöä, voidakseen luoda, kehittää, käyttää, toimittaa ja parantaa kanssasi tapahtuvaa viestintää.  SAP kokoaa tiedot ja käyttää niitä voidakseen toimittaa hyödyllisempää tietoa ja ymmärtääkseen, minkälainen viestintä kiinnostaa sinua eniten.
 • Nauhoitukset laadun parantamiseksi. SAP nauhoittaa puheluita (sen jälkeen, kun SAP on ilmoittanut sinulle nauhoituksesta puhelun aikana ja ennen nauhoituksen aloittamista) ja chat-keskusteluja parantaakseen SAP:n palveluiden laatua.
 • Ajan tasalla pitäminen tai palautteen pyytäminen. Sinun ja SAP:n välisen liikesuhteen puitteissa SAP saattaa ilmoittaa sinulle paikallisen lainsäädännön sen salliessa tuotteistaan ja palveluistaan (mukaan lukien verkkoseminaarit, seminaarit ja tapahtumat), jotka ovat samankaltaisia tai yhteneväisiä niiden SAP:n tuotteiden ja palveluiden kanssa, jotka olet jo ostanut tai joita käytät. Lisäksi jos osallistut SAP:n järjestämään verkkoseminaariin, seminaariin tai tapahtumaan, lataat tai katselet valkoisia kirjoja, uutiskirjeitä, vidoita tai ohjelmistojen maksuttomia kokeiluversioita tai ostat tuotteita tai palveluita SAP:ltä, SAP saattaa ottaa sinuun yhteyttä pyytääkseen palautetta, jota se voi käyttää kyseessä olevan materiaalin, tuotteen tai palvelun parantamiseksi.

Vastustusoikeus. Voit milloin tahansa vastustaa sitä, että SAP käyttää Henkilötietojasi tässä kohdassa kuvatulla tavalla, päivittämällä kyseisen asetuksen. Siinä tapauksessa SAP tarkistaa vastustusilmoituksesi huolellisesti ja lakkaa käyttämästä kyseessä olevia tietoja, ellei SAP:llä ole sellaista pakottavaa perusteltua syytä jatkaa tietojen käyttöä, joka kumoaa vastustusperusteesi, tai jos SAP tarvitsee tietoja laatiakseen tai esittääkseen oikeusvaateita tai puolustautuakseen oikeusvaateita vastaan.

 

Käsittely sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sovellettavan kansallisen lainsäädännön salliessa SAP voi käyttää tietojasi, mukaan lukien Henkilötietojasi, seuraaviin liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin:

 • tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen
 • online-foorumien tai verkkoseminaarien isännöintiin
 • markkinointitarkoituksiin, kuten pitämiseen sinut ajan tasalla SAP:n uusimmista tuotteista ja palveluista sekä tulevista tapahtumista
 • yhteydenottoihin, joiden tarkoituksena on selvittää, minkälaiset SAP:n palvelut ja tarjonta sinua kiinnostaa
 • toimenpiteisiin, joiden avulla SAP voi luoda, kehittää, käyttää, toimittaa ja parantaa SAP:n palveluita, tuotteita, sisältöä ja mainontaa sekä parantaa, päivittää tai laajentaa palveluita tai laitteita, jotka SAP omistaa, joita se valmistaa tai ohjaa tai jotka on valmistettu SAP:tä varten.
 • yksilöllisempien tietojen toimittamiseen käyttäjille
 • vahinkojen estämiseen
 • tilien ja verkkojen tietoturvatarkoituksiin
 • sisäisiin tarkoituksiin, kuten auditointeihin, analyyseihin ja tutkimuksiin, joiden avulla parannetaan SAP:n tuotteita ja palveluita
 • henkilöllisyyden varmistamiseen ja sopivien palveluiden määrittämiseen
 • tietoturvaloukkausten tunnistamiseen, ilkivaltaiselta, vilpilliseltä, petolliselta tai laittomalta toiminnalta suojautumiseen ja kyseisestä toiminnasta vastuussa olevien syytteeseen asettamiseen
 • virheenpoistotoimenpiteisiin, jotta voidaan tunnistaa ja korjata olemassa olevia toimintoja haittaavia virheitä
 • sisäisten tutkimusten toteuttamiseen teknologista kehittämistä ja esittelyä varten
 • sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla varmistetaan tai ylläpidetään SAP:n omistamien, valmistamien, ohjaamien tai SAP:tä varten valmistettujen palveluiden tai laitteiden laatua tai turvallisuutta.

D. Evästeet ja vastaavat välineet

Evästeiden tai vastaavien teknologioiden keräämiä tietoja ja sellaisten tietojen käyttöä kuvataan jäljempänä SAP:n evästeselosteessa. Voit vaikuttaa evästeitä koskeviin asetuksiisi SAP:n evästeselosteessa kuvatulla tavalla napsauttamalla Evästeasetukset-linkkiä SAP.com-kotisivun alalaidassa.

E. Maa- ja aluekohtaiset lisäykset

Kun SAP:n on noudatettava Yhdysvaltain tietosuojavaatimuksia, sovelletaan myös seuraavia kohtia:

 

Lasten tietoturva Yhdysvalloissa. SAP ei tietoisesti kerää Henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta.  Jos olet vanhempi tai huoltaja ja uskot, että SAP on kerännyt tietoja lapsesta, ota yhteyttä SAP:hen tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.  SAP ryhtyy välittömästi toimiin poistaakseen kyseiset tiedot.  Ottaen huomioon, että SAP:n verkkosivustoja ja online-palveluita ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden käyttöön, sekä Kalifornian kuluttajatietosuojalaissa CCPA:ssa säädettyjen julkistamisvaatimusten mukaisesti SAP ei myy kenenkään alle 16-vuotiaan Henkilötietoja.

 

Kun SAP:n on noudatettava Yhdysvaltain ja Kalifornian osavaltion tietosuojavaatimuksia, sovelletaan myös seuraavia kohtia:

 

Älä seuraa. Selaimessasi saattaa olla mahdollista asettaa asetus ”Älä seuraa”. Jollei toisin mainita, sivustomme ei huomioi ”Älä seuraa” -pyyntöjä. Voit kuitenkin valita olla hyväksymättä evästeitä muuttamalla vastaavia asetuksia verkkoselaimessasi tai, mikäli mahdollista, tukeutua SAP:n evästeselosteeseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneellesi vieraillessasi tietyillä sivustoille Internetissä, ja niitä käytetään tietokoneesi tunnistamiseen. Et mahdollisesti voi käyttää tiettyjä toimintoja ja ominaisuuksia sivustollamme, jos et hyväksy evästeitä. Tämä sivusto ei salli kolmansien osapuolten keräävän tietoja sinusta ajan kuluessa ja eri sivustoilla.

 

Sinulla on oikeus: 

 • pyytää SAP:ltä pääsy Henkilötietoihisi, joita SAP sinusta kerää, käyttää tai luovuttaa
 • pyytää, että SAP poistaa sinua koskevat Henkilötiedot
 • syrjimättömään kohteluun käyttäessäsi tietosuojaoikeuksiasi 
 • mikäli pyydät SAP:ltä pääsyn Henkilötietoihisi, sinulla on oikeus pyytää, että tiedot ovat kannettavassa muodossa, jos mahdollista, ja sellaisessa käyttövalmiissa muodossa, että tiedot on helppo välittää toiselle vastaanottajalle.

Kalifornian kuluttajatietosuojalaissa (“CCPA”) säädettyjen julkistamisvaatimusten mukaisesti SAP ei myy Henkilötietojasi. CCPA:ssa säädetyn tarkistusprosessin mukaisesti SAP edellyttää tiukempaa tarkistusprosessia poistopyynnöille tai arkaluonteisina tai arvokkaina pidettäville Henkilötiedoille, jotta voidaan minimoida Henkilötietojesi luvattomasta käytöstä tai poistosta mahdollisesti aiheutuvat haitat.   Jos SAP:n täytyy pyytää sinulta lisätietoja jo ylläpitämiensä tietojen lisäksi, SAP käyttää näitä tietoja vain varmistaakseen henkilöllisyytesi tietosuojaoikeuksien käyttötarkoituksiin tai tietoturva- ja petostentorjuntatarkoituksiin.

 

Sen lisäksi että voit ottaa yhteyttä osoitteeseen privacy@sap.com, voit myös:

 

Lähettää pyynnön soittamalla maksuttomiin palvelunumeroihin, jotka löytyvät täältä. Nimetä valtuutetun edustajan lähettämään puolestasi tietosuojaoikeuksien käyttöä koskevia pyyntöjä SAP:lle. Kyseisen valtuutetun edustajan on rekisteröidyttävä Kalifornian osavaltion ministeriöön ja toimitettava todiste siitä, että olet antanut edustajalle luvan toimia puolestasi. 

 

Kun SAP:n on noudatettava Filippiinien tietosuojavaatimuksia, sovelletaan myös seuraavia kohtia:

Filippiinien alueella voit käyttää oikeuksiasi myös seuraavasti:

Voit soittaa tai lähettää viestin tai pyynnön SAP:lle:

webmaster@sap.com

Puhelin:    +632-8705-2500

Osoite: SAP Philippines, Inc.

Attn: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Seuraavia kohtia sovelletaan Filippiinien asukkaisiin ja kansalaisiin: 

 • Sinulla on oikeus Filippiinien kansallisen tietoturvakomission (National Privacy Commission) tai tuomioistuimen myöntämään korvaukseen mikäli henkilötietojesi epätosi, puutteellinen, vanhentunut, väärä, laiton tai luvaton käyttö on johtanut vahinkoihin tai menetyksiin, ottaen huomioon rikkomukset rekisteröidyn oikeuksiasi ja vapauksiasi kohtaan
 • Mikäli olet joutunut tietosuojarikkomuksen tai henkilötietojen väärinkäytön kohteeksi, tai mikäli olet muuten kärsinyt Filippiinien tietosuojalainsäädännön vastaisesta rikkomuksesta, sinulla on oikeus tehdä valitus Filippiinien kansalliseen tietoturvakomissioon.
 • Henkilöstä toiseen siirtyvät oikeudet. Lainmukaiset perillisesi tai osoittamasi henkilöt voivat milloin tahansa vedota sinulle kuuluviin oikeuksiin siinä tapauksessa että menehdyt tai olet kykenemätön itse soveltamaan oikeuksiasi. 

 

 

Kiinaa koskevat ehdot koskevat Kiinan tasavallan kansalaisia.

 

Kolumbiaa koskevat ehdot koskevat Kolumbian tasavallan kansalaisia.

 

Venäjää koskevat ehdot koskevat Venäjän federaation kansalaisia.

Takaisin alkuun