Siirry sisältöön

SAP:n tietosuojaseloste


Voimaantulopäivä: 22. 1.6.2022

SAP:n tietosuojaseloste

Yksityisyydensuojan varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta. Tästä tietosuojaselosteesta käy ilmi, kuinka yrityksemme on vahvasti sitoutunut varmistamaan henkilön oikeuden tietosuojaan ja yksityisyyteen. Siinä kerrotaan, kuinka käsittelemme tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai välillisesti ("henkilötiedot"). 

Keitä SAP tässä tietosuojaselosteessa tarkoittaa?

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä:

 • tämän verkkosivuston keskeisessä käytössä ja muussa kansainvälisesti operoidussa SAP-liiketoiminnassa, jota suorittaa
  • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Saksa, jos olet EU:n tai EWR:n jäsenvaltiossa tai Andorrassa, Färsaarilla, Guernseyssä, Mansaarella, Jerseyssä, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, tai
  • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA, jos olet missä tahansa muussa maassa, tai
  • tietty SAP-konsernin yksikkö, joka on tämän tietosuojaselosteen lopussa olevan Maa- ja aluekohtaiset yksiköt -osion mukainen.
 • asioissa, jotka liittyvät sopimuksentekoa edeltävään tai sopimuksen mukaiseen liikesuhteeseen, joka sinulla tai työnantajallasi on paikallisen SAP-konsernin yksikön kanssa
 • rekisteröintilomakkeeseen liittyen, jossa tietty SAP-konsernin yksikkö kerää henkilötietoja suoraan palveluun tai tapahtumaan rekisteröitymiseen liittyen, ja tämän seurauksena esitetään asiaankuuluvana rekisterinpitäjänä kyseisellä rekisteröitymissivustolla tai verkkosivustolla viittaamalla tähän tietosuojaselosteeseen.

Yrityksiin SAP SE, SAP America, Inc. ja muihin asiankuuluviin SAP-konsernin yksiköihin viitataan jäljempänä tapauskohtaisesti "SAP".

 

Tämä tietosuojaseloste ei koske SAP:n Internet-sivustoja tai verkkopalveluita, joilla esitetään omat tietosuojaselosteet.

Minkälaisia tarkoituksia varten SAP käsittelee henkilötietojasi?

SAP käsittelee niiden henkilöiden, kuten asiakkaiden, kumppanien, toimittajien, tarjoajien, kandidaattien ja muiden kanssamme vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden henkilötietoja, joiden kanssa SAP on vuorovaikutuksessa kaupankäynnin ja Internet-sivustojen sekä muiden viestintäkanavien käytön aikana.

 

SAP voi käsitellä henkilötietoja kaikissa näissä tapauksissa seuraavissa liiketoimintatarkoituksissa:

 

Harjoittaakseen liikesuhteita asiakkaiden, kumppanien ja muiden kanssa

SAP käsittelee henkilötietoja harjoittaakseen liikesuhteita asiakkaiden, kumppanien ja muiden käyttäjien kanssa, jotta SAP voi täyttää sopimuksentekoa edeltävät tai sopimuksen mukaiset liikesuhteet. Niihin voi kuulua pyyntöjen täyttäminen, tilausten käsittely, tilatun tuotteen tai palvelun toimitus tai muiden asiaankuuluvien toimintojen suorittaminen liikesuhteemme perustamiseksi, täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi.

 

Tuotteet ja palvelut voivat sisältää minkä tahansa SAP:n On-Premise-järjestelmätuotteen tai pilvipalveluohjelmistotuotteen, verkkopalvelun, sovelluksen, online-foorumin, verkkoseminaarin ja tapahtuman, muuhun kuin markkinointiin liittyvän uutiskirjeen, valkoisen kirjan, pienryhmäkoulutuksen, koulutuksen tai muun tarjotun tuotteen, kuten kilpailun tai arvonnan. Kun hankit tai aiot hankkia SAP:ltä tuotteita tai palveluita yritysasiakkaan puolesta tai olet toimit muuten yritysasiakkaan tai kumppanin ja SAP:n välisen liikesuhteen yhteyshenkilönä ("Asiakkaan yhteyshenkilö"), SAP käyttää henkilötietojasi tähän tarkoitukseen. SAP voi käyttää henkilötietojasi erityisesti vahvistaakseen tilin avaamisen, hallinnoidakseen sopimuksen toteutumista, lähettääkseen sinulle mahdollisia lain edellyttämiä ilmoituksia, maksuilmoituksia ja muita tuotteitamme ja palvelujamme koskevia tietoja. SAP voi vastata lähettämiisi kyselyihin, tarjota sinulle tarpeellista tukea ja käsitellä palautetta.

 

SAP voi olla yhteydessä sinuun postitse, sähköpostitse, live chat-keskustelussa, yhteydenottolomakkeilla, puhelimitse tai muulla tavalla asioista, jotka liittyvät tuotteisiimme tai palveluihimme, joita sinä tai työnantajasi käytätte, jotta voimme ratkaista sinun, käyttäjän, tai asiakkaan kysymyksen tai valituksen tai tutkia epäilyttäviä tapahtumia. SAP saattaa nauhoittaa puheluita ja chat-keskusteluja parantaakseen SAP:n palveluiden laatua sen jälkeen, kun SAP on ilmoittanut sinulle nauhoituksesta puhelun aikana, ja saanut suostumuksesi sovellettavien lakien mukaisesti ennen nauhoituksen alkua.

 

Asiakastyytyväisyys- Sinun tai työnantajasi ja SAP:n välisen liikesuhteen puitteissa SAP käsittelee sinun henkilötietojasi ymmärtääksemme, kuinka tyytyväinen olet tuotteidemme ja palveluidemme toiminnallisuuteen ja laatuun, tarjotaksemme sinulle merkityksellistä tietoa viimeisimmistä tuoteilmoituksistamme, ohjelmistopäivityksiä tai versionvaihtoja, tapahtumia, erityistarjouksia ja muita SAP:n ohjelmistoihin ja palveluihin liittyviä tietoja, jotka ovat kiinnostavia ja hyödyllisiä sinulle.

 

Kehittääkseen tuotteita ja palveluita

SAP voi käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa sisäistä tutkimusta varten, teknologian esittelyä ja kehittämistä varten, ja jotta SAP voi hyödyntää niitä luodakseen, kehittääkseen, käyttääkseen, toimittaakseen, parantaakseen, päivittääkseen tai laajentaakseen SAP:n tuotteita ja palveluita. SAP voi käsitellä henkilötietojasi luodakseen anonymisoituja tietoja, joita voidaan sitten käyttää SAP:n tuotteiden ja palveluiden parantamiseen.

 

Varmistaakseen sovellettavien lakien ja määräysten noudattamisen

SAP käsittelee henkilötietoja noudattaakseen lakisääteisiä velvoitteita.

 

SAP käsittelee henkilötietojasi varmistaakseen SAP:n tuotteiden, palveluiden, verkkotapahtumien, toimitilojen ja kiinteistöjen riittävän teknisen ja organisatorisen turvallisuustason. SAP toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan tai ylläpidetään SAP:n omistaman, valmistavan, ohjaavan tai SAP:tä varten valmistetun tuotteen tai palvelun laatu tai turvallisuus. Se voi sisältää henkilötietojen käyttöä nimetyn käyttäjän riittävään tunnistukseen ja valtuutukseen, sisäisen laadunvalvonnan auditointeihin, analyyseihin sekä tutkimuksiin ja virheenpoistotoimenpiteisiin, joiden avulla voidaan tunnistaa ja korjata olemassa olevia toimintoja tai tarkoitettuja toimintoja haittaavia virheitä. Lisäksi se voi sisältää henkilötietojen käyttöä tilien ja verkkojen tietoturvaan, replikointiin vahinkojen estämistarkoituksessa, tietoturvaloukkausten tunnistamiseen, ilkivaltaiselta, vilpilliseltä, petolliselta tai laittomalta toiminnalta suojautumiseen ja kyseisestä toiminnasta vastuussa olevien syytteeseen asettamiseen. Voimme käsitellä nimeäsi, ulkoasuasi tai muita yhteystietoihin tai vaatimustenmukaisuuteen liittyviä tietoja, kun vierailet SAP:n paikallisessa tytäryhtiössä tai laboratoriossa pääsyn hallinnan ja videovalvonnan tarkoituksissa turvataksemme toimipaikkojemme ja varojemme turvallisuuden.

 

SAP:hen ja sen tuotteisiin, teknologioihin ja palveluihin sovelletaan useiden maiden vientilakeja, mukaan lukien rajoituksetta Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden ja Yhdysvaltojen vientilakeja. Sovellettavat vientilait, kauppapakotteet ja kauppasaarrot, joita nämä maat ovat asettaneet, velvoittavat SAP:tä estämään hallitusten asettamiin pakoteluetteloihin merkittyjä yhteisöjä, organisaatioita ja osapuolia käyttämästä tiettyjä tuotteita, teknologioita ja palveluita SAP:n verkkosivustoilla tai muiden toimituskanavien kautta (esim. Euroopan unionin pakoteluettelo, Yhdysvaltain pakoteluettelot, mukaan lukien Bureau of Industry and Security:n (BIS) Denied Persons Lists -luettelot (DPL), Office of Foreign Assets Control:in (OFAC) Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN-list) ja US DOC:n Bureau of Industry and Security’s Entity Lists ja Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotteet). SAP käsittelee henkilötietoja näiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen vaatimassa laajuudessa. SAP käsittelee henkilötietoja suorittaakseen automatisoituja tarkastuksia sovellettavia pakoteluetteloita vastaan ja toistaakseen tällaiset tarkastukset säännöllisesti aina, kun pakoteluetteloa päivitetään tai käyttäjä päivittää tietojaan. Mikäli käyttäjä on merkitty pakoteluetteloon, SAP estää pääsyn SAP:n palveluihin ja järjestelmiin ja ottaa yhteyttä käyttäjään hänen henkilöllisyytensä vahvistamiseksi.

 

SAP käyttää henkilötietoja tarvittaessa rikollisen toiminnan, kuten kyberrikollisuuden eri muotojen, tuotteiden ja palveluiden laittoman käytön tai petoksen estämis- ja syytteeseenpanotarkoituksiin puolustaakseen oikeuksiaan tai puolustaakseen SAP:tä oikeusvaateita vastaan.

 

Noudattaakseen tietosuojaan ja vilpillistä kilpailua koskevaan lakiin liittyviä vaatimuksia. Riippuen maasta, jossa kyseessä oleva SAP-konsernin yritys toimii, ja oletko nimenomaisesti suostunut markkinointimateriaalien vastaanottamiseen tai valinnut olla vastaanottamatta niitä, SAP voi käsitellä henkilötietojasi, jotta tietosuoja- ja yksityisyysvalintojasi voidaan soveltaa kyseisten tietojen vastaanottamista varten, ja tarpeen mukaan jakaa kyseisiä tietoja SAP-konsernin muille yksiköille vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

 

Operoidakseen SAP:n Internet-sivuja, verkkopalveluja tai muita verkkotapahtumia

SAP käsittelee henkilötietojasi operoidakseen SAP:n Internet-sivuja, verkkopalveluita tai muita verkkotapahtumia, tarjotakseen ne sinulle ja hallinnoidakseen käyttöäsi niissä.

 

Käyttäjäprofiilien luominen

Jotkin SAP:n verkkosivustoille yhdistetyt verkkopalvelut, kuten foorumit, blogit ja verkostot (esim. SAP Community) vaativat sinua rekisteröitymään ja luomaan käyttäjäprofiilin. Käyttäjäprofiilien avulla voit jakaa toisille käyttäjille omia henkilötietoja, joihin kuuluvat esimerkiksi nimi, valokuva, sosiaalisen median tilit, posti- tai sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, taidot ja yrityksesi perustiedot. Käyttäjäprofiileja käytetään käyttäjien välisen vuorovaikutuksen yksilöllistämiseen (esimerkiksi viestien lähettäminen ja seurantamahdollisuus). Käyttäjäprofiileja käytetään myös siksi, että SAP voi edistää näissä palveluissa tapahtuvan viestinnän ja yhteistoiminnan laatua. Asiaankuuluvan verkkopalvelun profiiliasetuksilla voit määrittää, mitä tietoja haluat jakaa.

 

Identiteettipalvelu

Käyttäjäprofiili voi liittyä yksittäiseen SAP:n verkkopalveluun, mutta sen avulla voit käyttää myös muita SAP:n tai muiden SAP-konsernin yksiköiden verkkopalveluita. Voit itse valita, haluatko käyttää näitä ylimääräisiä verkkopalveluita. Jos käytät niitä, SAP antaa henkilötietosi verkkopalveluiden käyttöön tarjotakseen sinulle alustavan pääsyn verkkopalveluihin. Ota huomioon, että jos et anna SAP:lle lupaa luoda tällaisia käyttäjäprofiileja, SAP ei voi tarjota sinulle sellaisia palveluita, joiden tarjoaminen edellyttää lakisääteisesti suostumuksen antamista.

 

Tapahtuman profilointi

Jos ilmoittaudut SAP:n järjestämään tapahtumaan, seminaariin tai verkkoseminaariin, SAP voi jakaa perustietoja osallistujista (nimen, yrityksen ja sähköpostiosoitteen) muille saman tapahtuman, seminaarin tai verkkoseminaarin osallistujille kannustaakseen osallistujien välistä kanssakäymistä ja edistääkseen viestintää ja ideoiden vaihtoa.

 

Käyttökokemuksen parannukset

SAP käsittelee tietoja, jotka liittyvät vierailuusi verkkopalveluissamme, jotta voimme kehittää käyttäjäkokemustasi, tunnistaa yksilölliset tarpeesi ja yksilöllistää tavan, jolla tarjoamme sinulle etsimäsi tiedot. Keräämme tähän tarkoitukseen tietoja riippumatta siitä, oletko rekisteröinyt käyttäjäprofiilin.

 

Evästeet ja vastaavat välineet

SAP käsittelee SAP-verkkosivustojen ja muiden verkkopalveluiden käyttäjien henkilötietoja käyttämällä evästeitä tai vastaavia teknologioita SAP:n evästeselosteessa esitetyllä tavalla. Saat lisätietoja ja mahdollisuuden vaikuttaa evästeitä koskeviin asetuksiisi napsauttamalla "Evästeasetukset"-linkkiä SAP.com-kotisivun alalaidassa.

 

 

Etsiäkseen lahjakkuuksia

SAP kerää ja käsittelee pätevien yksilöiden ja uramahdollisuuksistamme kiinnostuneiden henkilöiden henkilötietoja eri lähteistä. Työnhakijoita ja kandidaatteja pyydetään tekemään hakemus SAP Career Portalin kautta riippumatta siitä, tehdäänkö se oma-aloitteisesti vai vastauksena työpaikkailmoitukseen. SAP kerää henkilötietoja Career Portalissa hakumenettelyä ja hakijoiden valintaa varten. Löydät lisätietoja tavoista, joilla SAP kerää ja käsittelee hakijoiden tietoja SAP Careers Portalia koskevasta tietosuojaselosteesta.

 

Tarjotakseen SAP:n tuotteita ja palveluita

SAP kerää ja käsittelee henkilötietoja myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Pyrimme pitämään sinut ajan tasalla tulevista tapahtumista ja SAP:n uusimmista tuotteista ja palveluista. Jos mahdollista, voimme ottaa sinuun yhteyttä keskustellaksemme siitä, minkälaiset SAP:n palvelut ja tarjonta sinua kiinnostaa.

 

Pyydä palautetta, tutkimuksia ja kyselylomakkeita

SAP voi ottaa sinuun yhteyttä sovellettavan lainsäädännön puitteissa pyytääkseen sinulta palautetta, jota se voi käyttää kyseessä olevan materiaalin, tuotteen tai palvelun kehittämiseen. SAP voi myös pyytää sinua osallistumaan tutkimuksiin ja täyttämään kyselylomakkeita. Ne on yleensä suunniteltu siten, että voit osallistua niihin ilman, että sinun on lisättävä tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa osallistujaksi. Jos lisäät henkilötietosi siitä huolimatta, SAP käyttää niitä tutkimuksissa ja kyselylomakkeissa mainittuihin tarkoituksiin tai kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan.

 

Pitääkseen sinut ajan tasalla

Sinun tai työnantajasi ja SAP:n välisen liikesuhteen puitteissa SAP käsittelee henkilötietojasi ilmoittaakseen sinulle SAP:n tuotteista tai palveluista, jotka ovat samankaltaisia tai liittyvät niihin tuotteisiin tai palveluihin, joita sinä tai työnantajasi on jo ostanut tai käyttänyt. SAP ilmoittaa sinulle kyseisistä uutisista sähköpostitse tai puhelimitse vain lainsäädännön puitteissa, tai jos SAP on kerännyt kyseiset tiedot liikesuhteen osana. Sinulla on oikeus kieltäytyä tästä SAP:n käyttötarkoituksesta milloin tahansa. Voit kieltäytyä valitsemalla kieltäytymisvaihtoehdon jokaiseen markkinointiin liittyvän yhteydenoton alaosassa.

 

Yksilöllistetty sisältö

SAP käsittelee tietoja vuorovaikutuksestasi SAP:n kanssa sen eri liiketoiminta-alueilla ja verkkopalveluissa (sinun tai työnantajasi aiempi ja nykyinen SAP-tuotteiden ja -palveluiden käyttö, osallistumasi ja käyttämäsi SAP:n verkkopalvelut, tapahtumat, valkoiset kirjat, maksuttomat kokeilut tai uutiskirjeet), jotta voimme tarjota sinulle pyytämiäsi tuotteita ja palveluita ja parantaa kanssasi tapahtuvaa viestintää. Näitä tietoja voidaan myös käyttää SAP:n liiketoiminnan tehostamiseen, mukaan lukien: tietojen automatisointiin ja koontiin eri analyysien ja tilastollisten toimenpiteiden tueksi, suorituskykyanalyyseihin ja ennakoiviin analyyseihin, ja tutkivaan datatieteeseen, jotta voimme tukea asiakaspolkuasi ja täyttää pyyntöjä. SAP voi yhdistää ja käyttää tietoja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa kootulla tavalla, joka auttaa meitä ymmärtämään kiinnostuksen kohteitasi ja liiketoimintasi vaatimuksia, kehittämään liiketoimintatietojamme ja markkinointistrategioitamme, ja luomaan, kehittämään, toimittamaan ja parantamaan kanssasi tapahtuvaa viestintää. SAP voi myös käyttää tietoja näyttääkseen merkityksellistä sisältöä SAP:n tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.

 

Markkinointitunnukset

SAP voi luoda hajautetun käyttäjätunnuksen kolmannen osapuolen operoimiin sosiaalisiin verkkoihin tai muihin verkkopalveluihin (kuten Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram tai Google) suostumuksellasi tai sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja verrataan sitten kolmannen osapuolen omaan käyttäjätietokantaan, jotta sinulle voidaan näyttää merkityksellisin SAP-sisältö.

Minkälaisia henkilötietoja SAP käsittelee?

SAP käsittelee monenlaisia henkilötietoja, jotka koskevat niitä henkilöitä, joiden kanssa SAP on vuorovaikutuksessa kaupankäynnin aikana tai operoidessamme Internet-sivustojamme ja muita viestintäkanaviamme.

 

Tämä saattaa koostua seuraavista henkilötietotyypeistä tapauksesta riippuen:

 

Yhteystiedot

SAP käsittelee seuraavien luokkien henkilötiedot yhteystietoina: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoitteet, postiosoitteet/sijainti, (maa, osavaltio/maakunta, paikkakunta), puhelinnumerot, suhdehistoria SAP:n kanssa.

 

Henkilötiedot, jotka liittyvät liikesuhteeseen SAP:n kanssa

Olemassa olevaan liikesuhteeseen liittyvistä henkilötiedoista SAP käsittelee liikekumppanin yrityksen nimen, toimialan, tehtävänimikkeen ja roolin, osaston ja tehtävän sekä yrityksen suhdehistorian SAP:n kanssa. Jos annat luottokortin numeron tai pankkiyhteyden tilataksesi tuotteita tai palveluita, SAP kerää nämä tiedot, jotta se pystyy käsittelemään maksun pyytämistäsi tuotteista tai palveluista.

 

Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät henkilötiedot

SAP voi käsitellä henkilötietoja, kuten syntymäaikaa, akateemisia pätevyyksiä, henkilökortteja tai muita tunnusnumeroita, maantieteellistä sijaintia, liikekumppaniin liittyviä tietoja esimerkiksi merkittävistä oikeudenkäynneistä tai muista oikeuskäsittelyistä, ja muita vienninvalvonnan tietoja tai käytäntöjen asianmukaisia vaatimustenmukaisuustietoja, jos sitä edellytetään laissa tai säädöksissä.

 

Tiedot, jotka luodaan, kun käytät SAP:n Internet-sivuja, verkkoa tai online-palveluita.

 

Käyttötiedot

SAP käsittelee tiettyjä käyttäjiin liittyviä tietoja, esim. selaimeesi, käyttöjärjestelmääsi tai IP-osoitteeseesi liittyviä tietoja, kun vierailet SAP:n verkko-omaisuuksissa. Käsittelemme myös tietoja, jotka liittyvät käyttämiisi verkkopalveluihimme, kuten sivuihin, joilla vierailet, sivulla käyttämääsi aikaan, sivuun, jolta sinut ohjattiin sivullemme ja linkkeihin, joita valitset sivustoillamme.

 

Rekisteröintitietot

SAP voi myös käsitellä yllä määritettyjä yhteystietojasi ja muita tietoja, jotka tarjoat suoraan SAP:lle, kun rekisteröidyt SAP:n tapahtumiin tai muihin verkkopalveluihin.

 

Osallistumistiedot

Kun osallistut verkkoseminaareihin, virtuaaliseminaareihin, tapahtumiin tai muihin SAP:n verkkopalveluihin, SAP voi käsitellä vuorovaikutustasi kyseisen verkkopalvelun kanssa tapahtuman järjestämiseksi. Vuorovaikutus koostuu tapahtuman tilaisuuksista, kyselyistä, tutkimuksista ja muusta SAP:n ja/tai osallistujien välisestä vuorovaikutuksesta. SAP voi kerätä ääni- ja videonauhoituksia tapahtumasta tai tilaisuudesta osallistujille ilmoitetun mukaisesti ja tapahtumasta riippuen.

 

Erityiset henkilötietoryhmät

Tapahtumaan rekisteröitymisen yhteydessä SAP voi kysyä ruokavaliotasi tai tietoja mahdollisista rajoitteistasi, jotta voimme huomioida vieraidemme terveyden ja hyvinvoinnin. Kyseisten tietojen kerääminen perustuu aina osallistujien suostumukseen. Ota huomioon, että jos et ilmoita tietoja ruokavaliostasi, SAP ei välttämättä pysty vastaamaan ruokavalioon liittyviin pyyntöihin tapahtuman aikana.

 

Henkilötiedot, jotka SAP saa SAP:lle tehdyn työhakemuksen aikana

SAP käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja SAP Career Portalin tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

 

Kolmansien osapuolien saamat henkilötiedot, mukaan lukien julkisesti saatavilla olevat lähteet

SAP pyrkii keräämään henkilötiedot suoraan asianosaisilta henkilöiltä. Sinun tai sovellettavan lainsäädännön salliessa SAP voi kerätä henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta. Kolmannet osapuolet voivat olla:

 

työnantajasi asioissa, jotka liittyvät työnantajan ja SAP:n ja/tai SAP-konsernin liikesuhteeseen,

 

kolmannet osapuolet, joille olet antanut luvan jakaa henkilötietojasi SAP:n kanssa,

 

kolmannet osapuolet ja julkisesti saatavilla olevat lähteet, kuten liiketoimintaan suuntautuneet sosiaaliset verkot tai tietokonsultti.

 

Kun keräämme henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, vakiintuneiden sisäisten käytäntöjen tarkoitus on varmistaa, että kolmannella osapuolella on lupa jakaa tieto SAP:lle ja että voimme käyttää sitä tähän tarkoitukseen. SAP käsittelee näitä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja lisäksi mahdollisten SAP:lle henkilötietoja toimittavan kolmannen osapuolen asettamien rajoitusten sekä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

 

Asiakastyytyväisyyden vaatimat henkilötiedot

SAP voi yhdistää tiedot, jotka keräämme tietyistä käyttäjistä suoraan tai välillisesti lainsäädännön sallimissa rajoissa tai sinun suostumukseesi perustuen, jotta voimme varmistaa tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden, räätälöidä vuorovaikutukset kanssasi paremmin ja määrittää, mitkä tiedot vastaavat kiinnostuksenkohteitasi tai tarpeitasi parhaiten.

Kuinka kauan SAP käsittelee henkilötietojani?

SAP käsittelee henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeellista:

 • toimittaakseen sinun tai työnantajasi pyytämät tuotteet tai palvelut sinulle;
 • noudattaakseen henkilötietojen säilyttämisen lakisääteisiä velvoitteita, jotka aiheutuvat muun muassa sovellettavista vienti-, rahoitus-, vero-, ja kauppalaeista;
 • täyttääkseen SAP:n lailliset liiketoiminnalliset tarkoitukset, jotka on kuvattu tarkemmin tässä tietosuojalausunnossa, ellet kiellä henkilötietojesi käyttöä SAP:n toimesta näihin tarkoituksiin;
 • kunnes peruutat SAP:lle aiemmin antamasi suostumuksen, joka koskee henkilötietojen käsittelyä. Voit lukea lisää suostumuksen peruuttamisesta alla olevasta kohdasta "Mitkä ovat tietosuojaoikeutesi?"

SAP voi käsitellä henkilötietojasi tuotteen tai palvelun kehitystä varten, kunnes se ei ole enää tarpeellista tai kunnes SAP:lle ilmoitetaan, että suhteesi SAP:n asiakkaaseen on muuttunut.

 

SAP voi säilyttää henkilötietojasi pidempään, mikäli lakisääteisten vaatimusten täyttäminen vaatii henkilötietojesi käsittelyä tai mikäli SAP tarvitsee henkilötietojasi puolustaakseen oikeusvaateita tai puolustautuakseen oikeusvaateita vastaan. Tässä tapauksessa SAP säilyttää henkilötietojasi lain vaatiman ajan, tai kunnes kyseessä oleva oikeuskäsittely on päättynyt.

Ketkä voivat nähdä henkilötietojasi?

Henkilötietosi voidaan välittää seuraaville kolmansien osapuolten ryhmille:

 

SAP-konsernin yksiköille

Koska SAP myy tuotteita ja palveluita asiakkailleen vain paikallisissa liikesuhteissa, SAP voi siirtää henkilötietojasi paikalliselle SAP-konsernin yksikölle siihen tarkoitukseen ja siinä laajuudessa, joka on tarpeen liikesuhteen toteutumiseksi. Muut SAP-konsernin yksiköt voivat myös vastaanottaa tai saada pääsyn henkilötietoihin joko silloin, kun ryhmän sisäisiä palveluita käsitellään keskitetysti ja SAP SE:n ja muiden SAP-konsernin yksiköiden puolesta tai silloin, kun henkilötietoja siirretään niille oikeusperusteisesti. Tällöin nämä yksiköt voivat käyttää henkilötietoja samoihin tarkoituksiin ja samoilla ehdoilla kuin on esitetty tässä tietosuojaselosteessa. SAP-konsernin yksikköjen tämän hetkinen luettelo on täällä. Jos haluat selvittää, mikä SAP-konsernin yksikkö on vastuussa SAP:n ja sinun tai sinun työnantajasi välisestä liikesuhteesta, ota yhteyttä osoitteeseen webmaster[@]sap.com.

 

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajille

SAP voi käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja SAP:n puolesta, esim. konsultointipalveluihin tai muihin palveluihin, verkkosivuston tarjoamiseen, SAP:n tarjousten toteutukseen ja tarjoamiseen tai uutiskirjeiden lähettämiseen. Nämä palveluntarjoajat voivat vastaanottaa tai saada pääsyn henkilötietoihin, kun he suorittavat palveluitaan, ja he ovat vastaanottajia olennaisen tietosuojalainsäädännön, myös GDPR:n, merkityksessä.

 

SAP-kumppanit

Suostumuksellasi tai pyyntösi ilmaisemalla tavalla SAP voi jakaa henkilötietojasi määrätyille kumppaniyrityksille, jotta SAP voi tarjota sinulle pyytämäsi tuotteen tai palvelun. Tämä sisältää tilaamasi palvelun täyttämisen.

 

Muut kolmannet osapuolet

Suostumuksellasi tai pyyntösi ilmaisemalla tavalla SAP voi siirtää rekisteröintitietosi SAP-seminaarin, verkkoseminaarin tai tapahtuman rekisteröitymissivulla luetelluille yrityksille. Yritykset voivat vastaanottaa henkilötietojasi tapahtuman toisena järjestäjänä tai sponsorina ja käyttävät rekisteröintitietojasi tapahtumaan osallistumiseensa liittyviin tarkoituksiin. Yritykset toimittavat sinulle lakisääteiset tiedot tavoista, joilla ne käsittelevät tietojasi ja siitä, miten voit käyttää oikeuksiasi.

Mitkä ovat tietosuojaoikeutesi?

Oikeus tarkastella, korjata ja poistaa

Voit pyytää SAP:ltä milloin tahansa pääsyä tietoihin siitä, mitä henkilötietojasi SAP käsittelee, ja tarpeen mukaan pyytää tällaisten henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Ota kuitenkin huomioon, että SAP voi poistaa ja tulee poistamaan henkilötietosi ainoastaan silloin, jos SAP ei ole lakisääteisesti velvoitettu tai muuten oikeutettu säilyttämään niitä. Jos pyydät SAP:tä poistamaan henkilötietosi, et voi enää käyttää sellaisia SAP:n palveluita, joiden toteuttamiseksi SAP tarvitsee henkilötietojasi.

 

Oikeus saada henkilötiedot takaisin SAP:ltä

Jos SAP käyttää henkilötietojasi suostumuksellasi tai täyttääkseen sopimuksen kanssasi, voit myös pyytää SAP:ltä kopion henkilötiedoista, jotka olet ilmoittanut SAP:lle. Siinä tapauksessa ota yhteys sähköpostiosoitteeseen webmaster[@]sap.com ja ilmoita pyyntöösi liittyvät tiedot tai käsittelytoiminnot. Kerro myös, missä muodossa haluaisit saada henkilötiedot ja lähetetäänkö ne sinulle vai jollekin toiselle vastaanottajalle. Sen jälkeen SAP harkitsee pyyntöäsi huolellisesti ja keskustelee kanssasi siitä, kuinka se voidaan parhaiten täyttää.

 

Oikeus rajoittaa

Voit pyytää SAP:tä rajoittamaan henkilötietojesi myöhemmän käsittelyn seuraavissa tapauksissa:

 

ilmoitat, että sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä (mutta ainoastaan siksi ajaksi, jonka SAP tarvitsee tarkistaakseen asiaankuuluvien henkilötietojen oikeellisuuden),

 

SAP:llä ei ole lakisääteistä perustetta henkilötietojesi käsittelyyn, ja vaadit, että SAP rajoittaa henkilötietojesi myöhemmän käsittelyn,

 

SAP ei enää tarvitse henkilötietojasi, mutta ilmoitat, että haluat SAP:n säilyttävän kyseiset tiedot, jotta se pystyy vaatimaan tai käyttämään laillisia oikeuksiaan tai puolustautumaan kolmannen osapuolen esittämiä vaateita vastaan tai

 

vastustat henkilötietojesi käsittelyä SAP:n toimesta käsittelyn perustuessa SAP:n oikeutettuun etuun (joka on esitetty jäljempänä), kunnes SAP on voinut määrittää, onko sillä perusteltu syrjäyttävä syy tai oikeudellinen velvoite henkilötietojesi käsittelyyn.

 

Vastustusoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin SAP käsittelee henkilötietojasi SAP:n oikeutettuun etuun perustuen, erityisesti silloin kun SAP käyttää oikeutettua etuaan tehdäkseen suoramarkkinointia tai profilointia suoramarkkinointitarkoituksiin. Kun vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, SAP lopettaa henkilötietojesi käsittelyn kyseisiin tarkoituksiin välittömästi. Muissa tapauksissa SAP tarkistaa vastustusilmoituksesi huolellisesti ja lakkaa käyttämästä kyseessä olevia tietoja, ellei SAP:llä ole sellaista pakottavaa perusteltua syytä jatkaa tietojen käyttöä, joka voi kumota vastustusperusteesi, tai jos SAP tarvitsee tietoja laatiakseen tai esittääkseen oikeusvaateita tai puolustautuakseen oikeusvaateita vastaan.

 

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Silloin kun SAP käsittelee henkilötietojasi annetun suostumuksen perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen peruuttamalla tilauksen tai antamalla meille asiaankuuluvan ilmoituksen peruutuksesta. Tällöin SAP ei enää käsittele henkilötietoja, joita suostumus koski, ellei laki sitä edellytä. Jos SAP:n pitää säilyttää henkilötietojasi oikeudellisista syistä, henkilötietojesi myöhempi käsittely rajoitetaan ja niitä säilytetään vain laissa määritetyn ajanjakson ajan. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta ennen peruutusta tapahtuneeseen henkilötietojen käsittelyyn SAP:n toimesta. Lisäksi, jos SAP-palvelun käyttö edellyttää etukäteen annettua suostumusta, SAP ei enää voi tarjota sinulle kyseistä palvelua (tai palveluja, jos peruutat SAP:ltä suostumuksesi käyttää profiiliasi SAP Identity Authentication Service -palvelun puitteissa useissa SAP:n palveluissa), tarjousta tai tapahtumaa sen jälkeen, kun olet peruuttanut suostumuksesi.

 

Valitusoikeus

 Jos olet sitä mieltä, että SAP ei käsittele henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen vaatimusten tai sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit milloin tahansa tehdä sovellettavan lainsäädännön puitteissa valituksen paikalliselle asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos olet EEA-maassa, tai sen maan tai osavaltion tietosuojaviranomaiselle, jossa SAP:llä on rekisteröity kotipaikka.

Miten voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi?

Pyydämme lähettämään kaikki tietosuojaoikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt sähköpostiosoitteeseen webmaster[@]sap.com.

Miten SAP tarkistaa tietosuojaoikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt?

SAP tulee erinäisillä toimenpiteillä varmistamaan henkilöllisyytesi riittävällä varmuudella ennen kuin se käsittelee tietosuojaoikeutta, jota haluat käyttää.  Aina kun mahdollista, SAP vertaa tietosuojaoikeuksien käyttöä koskevan pyynnön yhteydessä annettuja henkilötietoja niihin tietoihin, joita SAP jo ylläpitää. Vertailussa voidaan tarkastella kahta tai useampaa pyynnön lähettämisen yhteydessä annettua tietoa ja verrata niitä kahteen tai useampaan tietoon, joita SAP jo ylläpitää. 

SAP kieltäytyy käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat ilmeisen perusteettomia, kohtuuttomia, vilpillisiä, joita esittävät kolmannet osapuolet edustamatta asianmukaisesti asianmukaista viranomaista, tai joita paikallinen lainsäädäntö ei muuten edellytä.

Voinko käyttää SAP:n tuotteita ja palveluita, jos olen alaikäinen tai lapsi?

SAP:n verkkosivustoja ja online-palveluita ei pääsääntöisesti ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden tai sovellettavan lainsäädännön mukaista vähimmäisikää nuorempien käyttöön. Jos olet alle 16-vuotias, et voi rekisteröityä näille verkkosivustoille tai online-palveluihin tai käyttää näitä verkkosivustoja tai online-palveluita.

Maa- ja aluekohtaiset lisäykset

Kun SAP:n on noudatettava tietosuojavaatimuksia EU-maissa, EEA-maissa tai muissa maissa, jotka ovat GDPR:n alaisia

 

Kuka on rekisterinpitäjän tietosuojavaltuutettu?

Voit ottaa yhteyttä SAP-konsernin tietosuojavaltuutettuun milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy[@]sap.com.

 

Kuka on rekisterinpitäjän asianomainen tietosuojaviranomainen?

SAP:n johtava tietosuojeluviranomainen on Saksassa oleva Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, joka sijaitsee osoitteessa Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Jos olet muussa EU- tai EWR-maassa, voit löytää toimivaltaisen tietosuojeluviranomaisesi yhteystiedot täältä.

 

Mitä laillisia lupia SAP:llä on henkilötietojesi käsittelyyn?

SAP käsittelee henkilötietojasi yllä kuvattuihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, jotka perustuvat seuraaviin laillisiin lupiin:

 

Yleinen huomautus liittyen henkilötietojesi käsittelyyn SAP:n toimesta aiempaan suostumukseen perustuen

SAP voi käsitellä henkilötietojasi määrättyihin käsittelytarkoituksiin aiempaan suostumukseesi perustuen.

 

Yleinen huomautus liittyen henkilötietojesi käsittelyyn SAP:n toimesta oikeutettuun kaupalliseen etuun perustuen

Kun viittaamme GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan ja täten oikeutettuun kaupalliseen etuumme laillisena lupanamme käsitellä henkilötietojasi, SAP käyttää oikeutettua kaupallista etuaan

 

hallinnoidakseen ja suorittaakseen liiketoimintojaan tehokkaasti,

 

ylläpitääkseen ja harjoittaakseen älykkäitä ja kestäviä liiketoimintaprosesseja konsernirakenteessa, joka on optimoitu työnjakoa varten ja työntekijöidemme, asiakkaidemme, kumppaneidemme ja osakkeenomistajiemme edun mukaisesti,

 

toimiakseen kestävissä liikesuhteissa SAP:n asiakkaiden ja kumppanien, myös sinun, kanssa (jäljempänä tarkempi kuvaus),

 

tarjotakseen sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen SAP:n verkkopalveluissa,

 

noudattaakseen ylikansallisia lakeja ja määräyksiä tai

 

puolustaakseen oikeusvaateita tai puolustautuakseen oikeusvaateita vastaan.

 

Nämä liiketoiminnalliset tarkoitukset kuuluvat oikeutetun etumme piiriin, eivätkä näin ollen ole omaa yksilöllistä oikeuttasi ja etuasi pidättäytyä käsittelystä vähäisempiä. Näissä tapauksissa otamme tasapainotestissämme huomioon:

 

SAP:n perustellusti tavoitteleman liiketoiminnallisen tarkoituksen tapauksessa,

 

pakosta käsiteltävien henkilötietojen luokat, määrät ja arkaluonteisuuden,

 

henkilötietojesi suojan tason, joka varmistetaan yleisillä tietosuojakäytännöillämme, ohjeillamme ja prosesseillamme,

 

oikeudet, joita sinulla on suhteessa käsittelytoimintoon.

 

Jos haluat lisätietoja tästä aiheesta, ota yhteyttä osoitteeseen webmaster[@]sap.com.

 

Liikesuhteiden harjoittaminen asiakkaiden, kumppanien ja muiden kanssa

Kun SAP harjoittaa liikesuhteita asiakkaiden, kumppanien ja muiden kanssa, SAP ja paikalliset SAP-konsernin yksiköt voivat käsitellä tietojasi seuraavin perustein:

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, mikäli sopimuksentekoa edeltävät tai sopimuksen mukaiset velvoitteet kanssasi sitä vaativat,

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, mikäli SAP:tä koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sitä vaatii,

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jos sopimus tai sopimusta edeltävä suhde liittyy yritykseen tai muuhun oikeushenkilöön, ja jos SAP käsittelee henkilötietojasi Asiakkaan yhteyshenkilönä täyttääkseen sopimuksen tekoa edeltävät tai sopimuksen mukaiset velvoitteet työnantajasi kanssa (oikeutettu etu hallinnoida ja suorittaa SAP:n liiketoimintoja tehokkaasti)

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f a, jotta voimme ylläpitää liikesuhdettamme kanssasi, varmistaa tyytyväisyytesi käyttäjänä tai asiakkaamme edustajana ja tarjota sinulle tietoa muista SAP:n tuotteista ja palveluista, jotka perustuvat kiinnostukseesi ja tarpeeseesi (oikeutettu etu toimia kestävässä liikesuhteessa SAP:n asiakkaiden ja kumppanien kanssa) tai

 

tai yllä olevia vastaavat kansalliset lailliset luvat soveltuvin osin.

 

Sovellettavien lakien ja määräysten noudattamisen varmistaminen

Kun SAP varmistaa noudattavansa lakeja ja määräyksiä, SAP ja paikalliset SAP-konsernin yksiköt voivat käsitellä tietojasi seuraavin perustein:

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, mikäli SAP:tä koskevan Euroopan unionin tai EU-jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisten lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sitä vaatii,

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, mikäli EU:n ulkopuolisten lakien ja määräysten täyttäminen sitä vaatii (oikeutettu etu noudattaa ylikansallisia lakeja ja määräyksiä),

 

tai vastaavat kansallisen lainsäädännön artiklat soveltuvin osin.

 

SAP:n Internet-sivujen, verkkopalvelujen tai muiden verkkotapahtumien operoiminen

Kun SAP operoi Internet-sivujaan, verkkopalveluitaan tai muita verkkotapahtumiaan ("verkkopalvelut"), operointitarkoituksesta riippuen, SAP ja paikalliset SAP-konsernin yksiköt käsittelevät tietojasi seuraaviin laillisiin lupiin perustuen:

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohtiin, jotta voimme tarjota verkkopalveluita ja toimintoja, luoda ja hallinnoida online-tiliäsi, päivittää ja suojata palvelua, tehdä vianmäärityksiä palvelussa, tarjota tukea, parantaa ja kehittää verkkopalvelua, vastata ja täyttää pyyntöjäsi tai ohjeitasi (oikeutettu etu hallinnoida ja suorittaa SAP:n liiketoimintoja tehokkaasti)

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohtiin, jotta voimme hallinnoida ja varmistaa verkkopalveluiden turvallisuuden sekä estää ja havaita turvallisuusuhkia, petoksia tai muuta rikollista tai ilkivaltaista toimintaa, ja perustellun tarpeellisesti panna täytäntöön verkkopalveluiden ehdot, muodostaa tai turvata oikeudellisen vaateen tai puolustuksen, estää petoksia tai muuta rikollista toimintaa, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmiimme kohdistuvia hyökkäyksiä (oikeutettu etu hallinnoida ja suorittaa SAP:n liiketoimintoja tehokkaasti)

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, jonka mukaisesti pyydämme sinua vaadittaessa antamaan suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn

 

tai muun kansallisen lainsäädännön vastaavia laillisia lupia soveltuvin osin.

 

Evästeet ja vastaavat välineet

Kun SAP seuraa ja arvioi käyttäjien käyttäytymistä verkkopalveluissamme evästeillä tai vastaavilla teknologioilla, SAP käsittelee henkilötietojasi seuraaviin laillisiin lupiin perustuen:

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, jonka mukaisesti pyydämme sinua tarvittaessa antamaan suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn,

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, mikäli sopimuksentekoa edeltävät tai sopimuksen mukaiset velvoitteet kanssasi sitä vaativat,

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, mikäli sopimuksen tekoa edeltävät tai sopimuksen mukaiset vaatimukset asiakkaan yhteyshenkilönä edustamasi yrityksen tai muun oikeushenkilön kanssa sitä vaativat (oikeutettu etu hallinnoida ja suorittaa SAP:n liiketoimintoja tehokkaasti),

 

tai muun kansallisen lainsäädännön vastaavia laillisia lupia soveltuvin osin.

 

Tietojen kerääminen kolmansilta osapuolilta, mukaan lukien julkisesti saatavilla olevista lähteistä

Kun SAP tai paikallinen SAP-konsernin yksikkö kerää henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta, keräämisen lakisääteisenä perustana voi olla:

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, mikäli SAP:tä tai kolmatta osapuolta, joka siirtää henkilötietojasi SAP:lle, vaaditaan pyytämään suostumuksesi henkilötietojen käsittelyä varten,

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, mikäli sopimuksentekoa edeltävät tai sopimuksen mukaiset velvoitteet kanssasi sitä vaativat,

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, mikäli SAP:tä koskevan Euroopan unionin tai EU-jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisten lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sitä vaatii,

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, mikäli EU:n ulkopuolisten lakien ja määräysten täyttäminen sitä vaatii (oikeutettu etu noudattaa ylikansallisia lakeja ja määräyksiä) tai jos välisemme liikesuhteen ylläpitäminen, tyytyväisyytesi varmistaminen käyttäjänä tai asiakkaan edustajana tai tietojen tarjoaminen muista SAP:n tuotteista ja palveluista kiinnostukseesi ja tarpeeseesi perustuen sitä vaatii (oikeutettu etu toimia kestävässä liikesuhteessa SAP:n asiakkaiden ja kumppanien kanssa)

 

tai muun kansallisen lainsäädännön vastaavia laillisia lupia soveltuvin osin.

 

SAP:n tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen

Harjoittaessaan markkinointitoimenpiteitä SAP käsittelee henkilötietojasi seuraaviin laillisiin lupiin perustuen:

 

GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, mikäli laki edellyttää, että annat SAP:lle suostumuksesi tietojesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten

 

GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, mikäli sopimuksen tekoa edeltävät tai sopimuksen mukaiset vaatimukset asiakkaan yhteyshenkilönä edustamasi yrityksen tai muun oikeushenkilön kanssa sitä vaativat (oikeutettu etu hallinnoida ja suorittaa SAP:n liiketoimintoja tehokkaasti) tai jotta voimme ylläpitää liikesuhdettamme sinun tai työnantajasi kanssa, varmistaa tyytyväisyytesi asiakkaana tai asiakkaan yhteyshenkilönä, kartoittaa asiaankuuluvat konsernin sisäiset rakenteet ja yhdistää asiaankuuluvat liiketoiminnot keskeisissä lähteissä SAP-konsernin sisällä toteuttaaksemme ne yhtenäisesti ja tarjotaksemme sinulle tietoja muista SAP:n tuotteista ja palveluista, jotka perustuvat kiinnostukseesi ja tarpeeseesi ja saattavat muodostaa kokonaisuutesi eri lähteisiin perustuen (profilointi) (oikeutettu etu ylläpitää ja harjoittaa älykkäitä ja kestäviä liiketoimintaprosesseja konsernirakenteessa, joka on optimoitu työnjakoa varten ja työntekijöidemme, asiakkaidemme, kumppaneidemme ja osakkeenomistajiemme edun mukaisesti). SAP voi toimittaa kyseiset tiedot postiosoitteeseesi käyttääksemme oikeutettua etuamme ottaa yhteyttä asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin ja kohteisiimme tuotteidemme ja palveluidemme markkinointitarkoituksessa. SAP voi myös toimittaa kyseiset tiedot sähköpostiosoitteeseesi suoramarkkinointitarkoituksia varten tapauksessa, jossa (i) olemme saaneet sähköpostiosoitteesi tuotteiden tai palveluiden oston yhteydessä (ii) et kieltänyt sähköpostiosoitteesi käyttöä suoramarkkinoinnissa ja (iii) ilmoitamme sinulle jokaisen yhteenoton aikana, että voit kieltää meitä käyttämästä sähköpostiosoitettasi suoramarkkinointitarkoituksiin milloin tahansa. SAP voi toimittaa kyseiset tiedot muilla sähköisillä tavoilla (esim. puhelin, MMS-palvelut) sovellettavan lainsäädännön sallimissa, yleensä nimenomaisen tai oletetun suostumuksen, rajoissa

 

tai muun kansallisen lainsäädännön vastaavia laillisia lupia soveltuvin osin.

 

 

Miten SAP perustelee kansainväliset tiedonsiirrot?

Kansainvälisenä yrityskonsernina SAP:lla on tytäryhtiöitä ja SAP käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia myös Euroopan talousalueen ("EEA") ulkopuolisissa maissa. SAP voi siirtää henkilötietojasi EEA:n ulkopuolisiin maihin osana SAP:n kansainvälisiä liiketoimintoja. Jos siirrämme henkilötietojasi EU-maasta tai EEA-maasta EEA:n ulkopuoliseen maahan, jonka osalta EU:n komissio ei ole tehnyt tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä, SAP soveltaa EU:n vakiosopimuslausekkeita velvoittaakseen sopimuksellisesti, että henkilötietojesi suoja on riittävällä tasolla. Voit saada kopion (version, josta on poistettu kaupalliset ja merkityksettömät tiedot) tällaisista vakiosopimuslausekkeista lähettämällä pyynnön osoitteeseen privacy[@]sap.com. Voit saada Euroopan komissiolta lisätietoja kansainvälisestä tietosuojaulottuvuudesta täältä.

 

Kun SAP:n on noudatettava Yhdysvaltain tietosuojavaatimuksia, sovelletaan myös seuraavia kohtia:

Lasten tietoturva Yhdysvalloissa. SAP ei tietoisesti kerää henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta.  Jos olet vanhempi tai huoltaja ja uskot, että SAP on kerännyt tietoja lapsesta, ota yhteyttä SAP:hen tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.  SAP ryhtyy välittömästi toimiin poistaakseen kyseiset tiedot.  Ottaen huomioon, että SAP:n verkkosivustoja ja online-palveluita ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden käyttöön, sekä Kalifornian kuluttajatietosuojalaissa CCPA:ssa säädettyjen julkistamisvaatimusten mukaisesti SAP ei myy kenenkään alle 16-vuotiaan henkilötietoja.

 

Kun SAP:n on noudatettava Yhdysvaltain ja Kalifornian osavaltion tietosuojavaatimuksia, sovelletaan myös seuraavia kohtia:

Älä seuraa. Selaimessasi saattaa olla mahdollista asettaa asetus ”Älä seuraa”. Jollei toisin mainita, sivustomme ei huomioi ”Älä seuraa” -pyyntöjä. Voit kuitenkin valita olla hyväksymättä evästeitä muuttamalla vastaavia asetuksia verkkoselaimessasi tai, mikäli mahdollista, tukeutua SAP:n evästeselosteeseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneellesi vieraillessasi tietyillä sivustoille Internetissä, ja niitä käytetään tietokoneesi tunnistamiseen. Et mahdollisesti voi käyttää tiettyjä toimintoja ja ominaisuuksia sivustollamme, jos et hyväksy evästeitä. Tämä sivusto ei salli kolmansien osapuolten keräävän tietoja sinusta ajan kuluessa ja eri sivustoilla.

 

Sinulla on oikeus:

 

pyytää SAP:ltä pääsy henkilötietoihisi, joita SAP sinusta kerää, käyttää tai luovuttaa

 

pyytää, että SAP poistaa sinua koskevat henkilötiedot

 

valita, ettet halua, että arkaluonteisia henkilötietojasi käytetään tai luovutetaan

 

syrjimättömään kohteluun käyttäessäsi tietosuojaoikeuksiasi

 

mikäli pyydät pääsyn henkilötietoihisi, sinulla on oikeus pyytää, että tiedot ovat kannettavassa muodossa, jos mahdollista, ja sellaisessa käyttövalmiissa muodossa, että tiedot on helppo välittää toiselle vastaanottajalle.

 

Kalifornian kuluttajasuojalaissa ("CCPA") säädettyjen julkistamisvaatimusten mukaisesti SAP ei myy henkilötietojasi tai salli tietojesi käyttöä minkään käytökseen perustuvan mainonnan yhteydessä. CCPA:ssa säädetyn tarkistusprosessin mukaisesti SAP edellyttää tiukempaa tarkistusprosessia poistopyynnöille tai arkaluonteisina tai arvokkaina pidettäville henkilötiedoille, jotta voidaan minimoida henkilötietojesi luvattomasta käytöstä tai poistosta mahdollisesti aiheutuvat haitat.   Jos SAP:n täytyy pyytää sinulta lisätietoja jo ylläpitämiensä tietojen lisäksi, SAP käyttää näitä tietoja vain varmistaakseen henkilöllisyytesi tietosuojaoikeuksien käyttötarkoituksiin tai tietoturva- ja petostentorjuntatarkoituksiin.

 

Sen lisäksi että voit ottaa yhteyttä osoitteeseen webmaster[@]sap.com, voit myös:

lähettää pyynnön soittamalla maksuttomiin palvelunumeroihin, jotka löytyvät täältä tai napsauttaa "Limit the Use of My Sensitive Personal Information" -linkkiä, ja lähettää lisätiedot sähköpostitse. Voit myös nimetä valtuutetun edustajan lähettämään puolestasi tietosuojaoikeuksien käyttöä koskevia pyyntöjä SAP:lle. Kyseisen valtuutetun edustajan on rekisteröidyttävä Kalifornian osavaltion ministeriöön ja toimitettava todiste siitä, että olet antanut edustajalle luvan toimia puolestasi.

 

Kun SAP:n on noudatettava Brasilian yleistä tietosuojalakia ("LGPD"), sovelletaan myös seuraavia kohtia:

SAP on nimennyt Brasilian tietosuojavaltuutetun. Kirjalliset kyselyt, pyynnöt ja valitukset tietosuojavaltuutetullemme voi osoittaa:

 

Paulo Nittolo Costa

Sähköposti: webmaster[@]sap.com

Osoite: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower – 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000

 

Kun SAP:n on noudatettava Malesian henkilötietojen suojaa koskevaa lakia ("PDPA"), tietosuojalausunnosta on saatavilla versio malaijiksi.

 

Kun SAP:n on noudatettava Filippiinien tietosuojavaatimuksia, sovelletaan myös seuraavia kohtia:

Filippiinien alueella voit käyttää oikeuksiasi myös seuraavasti:

Voit soittaa tai lähettää viestin tai pyynnön SAP:lle:

 

webmaster[@]sap.com

Puhelin: +632-8705-2500

Osoite: SAP Philippines, Inc.

Attn: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Seuraavia kohtia sovelletaan Filippiinien asukkaisiin ja kansalaisiin:

Sinulla on oikeus Filippiinien kansallisen tietoturvakomission (National Privacy Commission) tai tuomioistuimen myöntämään korvaukseen mikäli henkilötietojesi epätosi, puutteellinen, vanhentunut, väärä, laiton tai luvaton käyttö on johtanut vahinkoihin tai menetyksiin, ottaen huomioon rikkomukset rekisteröidyn oikeuksiasi ja vapauksiasi kohtaan

Mikäli olet joutunut tietosuojarikkomuksen tai henkilötietojen väärinkäytön kohteeksi, tai mikäli olet muuten kärsinyt Filippiinien tietosuojalainsäädännön vastaisesta rikkomuksesta, sinulla on oikeus tehdä valitus Filippiinien kansalliseen tietoturvakomissioon.

Henkilöstä toiseen siirtyvät oikeudet. Lainmukaiset perillisesi tai osoittamasi henkilöt voivat milloin tahansa vedota sinulle kuuluviin oikeuksiin siinä tapauksessa että menehdyt tai olet kykenemätön itse soveltamaan oikeuksiasi.

 

Kun SAP:n on noudatettava Singaporen henkilötietojen suojaa koskevaa lakia ("PDPA"), sovelletaan myös seuraavia kohtia:

SAP on nimennyt Singaporen tietosuojavaltuutetun. Kirjalliset kyselyt, pyynnöt ja valitukset tietosuojavaltuutetullemme voi osoittaa:

 

Aihe: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

Sähköposti: webmaster[@]sap.com

Osoite: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

Yhteydenotto: +65 6664 6868

 

Kun SAP:n on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevaa lakia, 2013 ("POPIA") Etelä-Afrikassa, sovelletaan myös seuraavia kohtia:

 

Tämän tietosuojalausunnon "henkilötiedot" tarkoittaa Henkilötietoja siinä mielessä kuin kyseinen termi on määritelty POPIA:ssa.

 

Tässä tietosuojalausunnossa käytetyt "sinä" ja "sinun" viittaavat luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön siinä mielessä kuin kyseistä termiä on käytetty POPIA:ssa.

 

Systems Applications Products (Afrikan alue) Proprietary Limited & Systems Applications Products (Etelä-Afrikka) Proprietary Limited, joiden rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) koskee Etelä-Afrikan henkilötietojen suojaa koskevan laki, 2013 (Säädös 4, 2013), ja on POPIA:n alainen vastaava osapuoli.

 

Jos yksilönä tai oikeushenkilönä uskot, että SAP South Africa on vastaavana osapuolena käyttänyt henkilötietojasi POPIA:n vastaisesti, sitoudut ensin yrittämään ratkaista ongelmat SAP South African kanssa.

 

webmaster[@]sap.com

Puhelin: 011 325 6000

Osoite: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

Jos et ole tyytyväinen prosessiin, sinulla on oikeus tehdä valitus sääntelyviranomaiselle käyttämällä alla olevia yhteystietoja:

JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

Sähköposti: complaints.IR[@]justice.gov.za

Tiedustelut: inforeg[@]justice.gov.za

 

Voit pyytä lisätietoja SAP:llä olevista sinua koskevista henkilötiedoista tiedonsaannin edistämistä koskevan lain 2 vuonna 2000 ("PAIA") nojalla. Lue lisätietoja SAP:n PAIA-oppaasta.

 

Kun SAP:n on noudatettava Turkin tietosuojavaatimuksia, sovelletaan myös seuraavia kohtia:

Kun SAP kerää henkilötietoja tämän verkkosivuston keskeisessä käytössä ja muussa kansainvälisesti operoidussa SAP-liiketoiminnassa Turkin asukkailta ja kansalaisilta tavalla, joka on Turkissa henkilötietojen suojelulain #6698 ("LPDP") vaatimusten alainen, henkilötietojesi rekisterinpitäjä on SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş, osoitteessa Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul, MERSİS No: 744017604300017 ja puhelinnumero: +90 216 330 03 00.

 

 

 

Kiinaa koskevat ehdot koskevat Kiinan kansantasavallan kansalaisia.

 

Kolumbiaa koskevat ehdot koskevat Kolumbian tasavallan kansalaisia.

 

Venäjää koskevat ehdot koskevat Venäjän federaation kansalaisia.

Takaisin alkuun