Mine otse sisu juurde
Kuluhalduse andmeid üheskoos laua taga läbi vaatavad töökaaslased

Kuluhaldustarkvara

Tiivustage äritegevuse ümberkujundamist lahenduste komplektiga, mis on ette nähtud iga kategooria kuluhalduseks.

Tutvuge SAP kuluhalduslahendustega

Parema analüüsi, reguleerimise ja kokkuhoiu huvides optimeerige otsesed ja kaudsed hanked, reisikulud ning välistööjõu ja -teenuste kulud.

Kuluhalduse arengukavadega tutvumine

Lugege SAP kuluhalduslahenduste praeguste valikute, kavandatud uuenduste ja tulevaste funktsioonide kohta.

SAP kuluhalduslahenduste kasutamise alustamine ja nendega tutvumine

Sisseostmise ja lepingute lahendused

Optimeerige kulud, juhtige riske ja veenduge, et kokku lepitud kokkuhoid realiseeruks täielikult.

Hankelahendused

Kiiremalt tegutsemiseks ja arukamalt kulutamiseks ühendage kõik kulukategooriad ja tihendage koostööd tarnijatega.

Arve- ja maksehalduslahendused

Tutvuge integreeritud finantstarneahela lahenduste ja teenustega, mis aitavad muuta läbipaistvaks kogu ostureskontro protsessi.

Tarnijahalduslahendused

Lugege lisateavet meie tarnijahalduslahenduste kohta, mis võimaldavad teil hallata ühes ja samas kohas tarnijate teavet, elutsüklit, tulemuslikkust ja riske.

Välistööjõu ja -teenuste lahendused

SAP Fieldglassi lahendused aitavad teil vastata kõikidele olulistele küsimustele oma üleilmsete välistalentide ja teenuseosutajate kohta.

Reisikulude halduse lahendused

Saate parema nähtavuse ja suurema kontrolli reisi-, kulu- ja arvehalduse üle tänu lahendustele, mis lihtsustavad igapäevatoiminguid ja pakuvad paremaid kasutusvõimalusi.

Tagasi algusse