Mine otse sisu juurde
Naine räägib raadios, hoides käes märkmetahvlit.

SAP tarneahela halduse (SAP SCM) tarkvara

Tooge kliendikesksed tooted turule kiiremini ja väiksema hinnaga ülemaailmse tarneahela halduse (SCM) tarkvara ja tööriistade abil.

Viige sisse vastupidavad, ühendatud ja jätkusuutlikud SCM protsessid alates projekteerimisest kuni toimimiseni

Võtke kasutusele täielikult vastastikku sõltuvad tarneahela haldamise lahendused, et säilitada vastupidavus, paindlikkus, tootlikkus ja jätkusuutlikkus.

Digitaalset tarneahelat kujutav graafika
Disainige ringlussevõetavaid ja kestlikke tooteid

Innovatsiooni kiirendamiseks ühendage süsteemid, inimesed ja protsessid läbiva digitaalse lõimega.

Kavandage heitkoguste vähendamist ja materjalide eetilist hankimist

Tehke paindlikke, turupõhiseid plaane tarneahela nähtavuse, koostöö ja intelligentsusega. 

Tootke minimaalse jäätme- ja keskkonnamõjuga

Ühtlustage tootmine tehisintellekti, asjade interneti ja kogu ettevõttega integreerumisega.

Pakkuge tooteid ja teenuseid vähese CO2-heite mõjuga

Käivitage kiire, tõhus ja jätkusuutlik logistika ning tarneahela juhtimise protsessid.

Töötage energiatõhusal ja ohutul viisil

Parandage ettevõtete aruka varahalduse abil tulemuslikkust ja usaldusväärsust. 

placeholder

Tööstus 4.0

Ühendage tootmine täieliku protsessi sisseviimisega kogu tarneahelas.

Korduma kippuvad küsimused

Jätkusuutliku tarneahela juhtimine hõlmab keskkonnaalaselt ja rahaliselt elujõuliste tavade integreerimist kogu tarneahela elutsüklisse alates toodete kavandamisest ja arendamisest kuni materjali valikuni, sealhulgas tooraine kaevandamise või põllumajandusliku tootmise, tootmise, pakendamise ja transportimiseni. Vaadake jätkusuutlikkuse demo SAP tarneahela juhtimise lahenduste kohta.

Tarneahela vastupidavus on tarneahela võime püsida, kohaneda või kujuneda muutuste taustal. 2020. aastast õppisime kindlalt seda, et ärimudelid peavad olema vastupidavamad. Tuleval aastal jätkame suuremat üleminekut vastupidavamatele digitaalsetele tarneahela mudelitele, kuna ettevõtted keskenduvad suutlikkuse laiendamisele või ümberkujundamisele, et suurendada paindlikkust, nähtavust ja kontrolli. Kõik selleks, et võimaldada paremat reageerimisvõimet pidevatele häiretele, nõudluse muutustele ja ebakindlusele. Vaadake vastupidavuse demo SAP tarneahela juhtimise lahenduste kohta.

Rohelise tarneahela juhtimine viitab säästvate keskkonnaprotsesside traditsioonilisse tarneahelasse integreerimise põhimõttele. See on osa tarneahela paradoksist – tasakaalustades põhiliini rohelise liiniga. Saage teada, miks eri tööstusharud seavad prioriteediks oma tarneahelate jätkusuutlikkuse, ning uurige säästva tarneahela eeliseid, parimaid tavasid ja tehnoloogiaid. Lisateave GSCM-i kohta

Tarneahela läbipaistvus tähendab teabe avalikustamist kaubanduspartneritele, aktsionäridele, klientidele, tarbijatele ja reguleerivatele asutustele. Oma tarneahela mõistmine on tähtsam kui kunagi varem.Tarbijad on varasemast enam mures selle pärast, kuidas nende ostud mõjutavad nende tervist, kogukonda ja kogu maailma.

Tarneahel kui teenus (SCaaS) on uus uuenduslik lähenemine tarneahelale, mis võimaldab ettevõtetel teenida suuremat investeeringutasuvust, sõlmides partnerlussuhted ühe teenusepartneriga, et toetada kõiki või osa nende tarneahela vajadustest, sealhulgas hanked, tootmiskontroll, tootmine, kvaliteet, ladustamine ja logistika.SAP Business Network on ühtne võrk, mis harmoniseerib varem lahti ühendatud tarneahelad ühtseks, koostööaltiks ja intelligentseks võrguks.  

Tagasi algusse