Mine otse sisu juurde
Pilt SAP S/4HANA ekraanist

Integreeritud, kiired ja paindlikud äriprotsessid SAP S/4HANA abil

Foto oranžiks värvitud auto küljepeeglist
 • Autotööstus
 • Lennundus ja kaitsetööstus
 • Pangandus
 • Ehitustooted
 • KEEMIATÖÖSTUS
 • Tarbekaubad
 • Tehnoloogia, ehitus ja toimingud
 • Moetööstus
 • Kõrgtehnoloogia
 • Tööstusseadmed ja -komponendid
 • Kindlustus
 • Bioteadused
 • Meedia
 • Metallitööstus
 • Kaevandus
 • Erialateenused
 • Avalik sektor
 • Jaekaubandus
 • Nafta- ja gaasitööstus
 • Paberi- ja pakenditööstus
 • Sideteenused
 • Reisimine (lennundus)
 • Reisimine (Cargo)
 • Kommunaalteenused
 • Hulgikaubandus
 • Autotööstus
 • Lennundus ja kaitsetööstus
 • Pangandus
 • Ehitustooted
 • KEEMIATÖÖSTUS
 • Tarbekaubad
 • Tehnoloogia, ehitus ja toimingud
 • Moetööstus
 • Kõrgtehnoloogia
 • Tööstusseadmed ja -komponendid
 • Kindlustus
 • Bioteadused
 • Meedia
 • Metallitööstus
 • Kaevandus
 • Erialateenused
 • Avalik sektor
 • Jaekaubandus
 • Nafta- ja gaasitööstus
 • Paberi- ja pakenditööstus
 • Sideteenused
 • Reisimine (lennundus)
 • Reisimine (Cargo)
 • Kommunaalteenused
 • Hulgikaubandus
Autotööstus

Autotööstuse ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Loe, kuidas pakub SAP S4/HANA autotööstuse ettevõtetele järeleproovitud lahendust valdkonna parimate praktikate rakendamiseks. Uuri, kuidas toetab SAP autotööstuse väärtusahelat intelligentsete lahenduste ning integreeritud ja automatiseeritud protsesside abil.

Lennundus ja kaitsetööstus

Lennunduse ja kaitsetööstuse ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Loe, kuidas aitab digitaliseerimine lennundus-ja kaitsetööstuse ettevõtetel lihtsustada keerukaid programme, optimeerida oma ülemaailmselt tarneahelat ja standardiseerida põhiprotsesse.

Pangandus

Panganduse ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Loe, kuidas kasutavad pangad SAP S4/HANA ja SAP Leonardo lahendusi, et luua paindlikum ja intelligentsem ettevõte, mis võimaldab kohaneda ühendamis-ja omandamistegevustes, ärimudelites ja kliendinõudluses tekkivate muutustega.

Ehitustooted

Ehitustooteid pakkuvate ettevõtete ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Uuri, kuidas rajavad ehitustooteid tootvad ettevõtted SAP S4/HANA abil oma ettevõtte digitaliseerimisele tugeva aluse. See võimaldab neil keskenduda klientidele, teha individuaalseid pakkumisi, juhtida intelligentseid tehaseid ja turustusvõrke ning tagada ühtlasi reaalajas kohapeal töötajate ohutus.

KEEMIATÖÖSTUS

Keemiatööstuse ümberkujundamine intelligentse ERP ahenduse abil

Uuri, kuidas pakub SAP S4/HANA keemiatööstuse ettevõtetele võimalusi rakendada valdkonna parimaid praktikaid säilitades samas kvaliteedi olulistes kliendisuhete, varahalduse ja finantsprotsessides.

Tarbekaubad

Tarbekaupade tootmissektori ümberkujundamine intelligentse ERP ahenduse abil

Vaata, kuidas pakub SAP S4/HANA tarkvara tarbekaupade tootjaile võimalust valdkonna parimate praktikate rakendamiseks.

Tehnoloogia, ehitus ja toimingud

EC&O valdkonna ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Loe, kuidas pakub SAP S/4HANA EC&O ettevõtetele parimate tavade kasutuselevõtuks ja toimingute optimeerimiseks vajalikku raamistikku ja digitaalset tuumsüsteemi. Vaadake, kuidas reaalajas toimingud ja analüüs, võimalus töötada suurte andmehulkadega ja ühenduvus valdkonna laiendustega võimaldab omavahel ühildada projektijuhtimise ja finantskontrollid.

Moetööstus

Moetööstuse ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Uurige, kuidas saavad moefirmadest intelligentsed ettevõtted, kes kasutavad SAP S/4HANA ja SAP Leonardo lahendusi. Lisaks klientidele paremini isikupärastatud teenuste pakkumisele toimivad nad paremini efektiivsemalt ka veebimüügi platvormidel.

Kõrgtehnoloogia

Kõrgtehnoloogiavaldkonna ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Uurige, kuidas pakub SAP S/4HANA kõrgtehnoloogiaettevõtetele järeleproovitud raamistikku valdkonna parimate praktikate rakendamiseks ja toimingute kvaliteedi tagamiseks. Tutvuge uuenduslike digitaliseerimise tegevusakavade ja kasutusjuhenditega, et luua intelligentseid tehaseid, teenusekeskseid ärimudeleid ja nutikaid tooted.

Tööstusseadmed ja -komponendid

IM&C ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Lugege, kuidas aitab SAP S/4HANA tööstusmasinaid ja -komponente tootval ettevõttel konkureerida uues digitaalses reaalsuses. Paku oma teenuseid ülemaailmselt (sh andmed teenusena), võttes aluseks kohandatud ja digitaliseeritud tooted, mis on kliendikesksed ja tagavad sellega parema klienditeeninduse.

Kindlustus

Kindlustussektori ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Valmistuge kasutama uusima murrangulise tehnoloogia võimalusi, mis kujundavad ümber kogu kindlustusvaldkonna. Võtke kasutusele uued digitaalsed ärimudelid ning parandage ja kaitske oma klientide tervist, vara ja äritegevust.

Bioteadused

Bioteaduste valdkonna ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Lugege, kuidas kujundada ümber bioteadustega tegelevad ettevõtted. Uurige, kuidas SAP S/4HANA ja SAP Leonardo tehnoloogiate kombineerimine aitab luua paindliku ja intelligentse ettevõtte, mis on võimeline pidevalt uuenduslike teenuste ja rakenduste abil täiustuma ja laienema.

Meedia

Meediasektori ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Lugege, kuidas kujundavad meediaettevõtted ümber oma lähenemise sisu pakkumisele. Klientide ootustest, uutest tulijatest ja tähelepanu nimel võistlemisest juhitud meediaettevõtted kasutavad oma huvirühmadeni jõudmiseks ja nende teenindamiseks intelligentset tehnoloogiat.

Metallitööstus

Metallitööstuse ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Lugege, kuidas aitab SAP S/4HANA metallurgiaettevõttel konkureerida uues digitaalses reaalsuses. Uurige, kuidas pakub see lahendus võimalusi valdkonna parimate praktikate rakendamiseks, säilitades samas toimingute kvaliteedi, eriti mis puudutab klientide kaasamise, varahalduse ja finantsprotsesse.

Kaevandus

Kaevandussektori ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Lugege, kuidas saab SAP S/4HANA aidata kaevandusettevõtel konkureerida uues digitaalses reaalsuses. Ressursside vastutustundlikuks pakkumiseks saab automatiseerimise teel suurendada tootlikkust, töötada prognoositaval, jätkusuutlikul ja paindlikul viisil ning teha tihedat koostööd klientide, tarnijate ja kogukondadega.

Erialateenused

Erialateenuste ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Lugege, kuidas pakub SAP S/4HANA erialateenuste pakkujatele võimalust parimate tavade rakendamiseks ja toimingute kvaliteedi tagamiseks. Andmete ja protsesside ühendamise ning töötajate haldamise abil saab täita klientide vajadusi ning muuta ettevõte kasumlikuks.

Avalik sektor

Avaliku sektori ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Lugege, kuidas saab SAP S/4HANA aidata avaliku sektori organisatsioonil konkureerida uues digitaalses reaalsuses. Uurige, kuidas pakub see lahendus võimalust valdkonna parimate tavade rakendamiseks, säilitades samas toimingute kvaliteedi, eriti klientide kaasamise, varahalduse ja finantsprotsesside osas.

Jaekaubandus

Jaekaubandussektori ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Ühendage reaalajas omavahel töötajad, tarnijad, kliendid ja Asjade Internet (IoT) kasutades SAP S/4HANA Retail lahendust ning suurenda digitaliseerimisega ettevõtte kasumlikkust ja arengut.

Nafta- ja gaasitööstus

Nafta- ja gaasisektori ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Lugege, kuidas aitavad lihtsamad protsessid nafta- ja gaasitööstuse ettevõtetel tulemuslikumalt konkurentsis püsida. Tööprotsesse aitab kiirendada ja lihtsustada intelligentse ettevõtte loomine, mis põhineb tööstuslikel ja intelligentsetel pilveteenustel (nt tööprotsesside automatiseerimine).

Paberi- ja pakenditööstus

Paberi- ja pakenditööstuse ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Lugege, kuidas aitab SAP S/4HANA paberitööstus- ja pakendiettevõtetel konkureerida uues digitaalses reaalsuses. Uurige, kuidas pakub see lahendus võimalust valdkonna parimate tavade rakendamiseks, säilitades samas tööprotsesside kvaliteedi, eriti klientide kaasamise, varahalduse ja finantsprotsesside osas.

Sideteenused

Sidevaldkonna ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Turukonkurentsis toob edu sidus digitaliseerimise strateegia. Uurige, kuidas pakub SAP S/4HANA sideettevõtetele võimalust valdkonna parimate tavade rakendamiseks, tööprotsesside kvaliteedi tagamiseks ning tulu ja marginaali optimeerimiseks olulistes finants-, kaasamis-, haldamis- ja hankeprotsessides.

Reisimine (lennundus)

Lennundusvaldkonna ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Uurige, miks peaksid lennufirmad üle minema digitehnoloogiate kasutamisele. Lugege, kuidas aitab SAP tänu ühtsele digitaalsele platvormile pakkuda uuenduslikke teenuseid, mis laiendavad kliendikogemust ja toimivad ka usaldusväärse andmeallikana.

Reisimine (Cargo)

Logistikavaldkonna (kaubavedu) ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Uurige, kuidas aitab intelligentne ERP-lahendus transpordi- ja veoettevõtetel saada paindlikumaks ja võtta kasutusele uue põlvkonna äriprotsessid. Kaubatranspordi optimeerimine suurendab konkurentsivõimet digitaalses maailmas. Meie lahendused aitavad täiustada klienditeenindust ja tööprotsesse, vähendada kulusid ning suurendada töötajate tööviljakust ja aktsionäride väärtust.

Kommunaalteenused

Kommunaalteenuste ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Uurige, kuidas pakub SAP S/4HANA kommunaalteenuste ettevõtetele võimalust valdkonna parimate tavade rakendamiseks ja tööprotsesside kvaliteedi tagamiseks.

Hulgikaubandus

Hulgimüügisektori ümberkujundamine intelligentse ERP lahenduse abil

Lugege, kuidas aitab SAP S/4HANA hulgimüügiettevõttel konkureerida uues digitaalses reaalsuses. Paindlikud ja integreeritud protsessid toetavad äriprotsesside kvaliteeti (alates nõudluse planeerimisest ja CRM-ist kuni varude ja tarneahela halduseni).

Tagasi algusse