Skip to Content
Võta meiega ühendust

SAP Business ByDesign: pilvepõhine ERP keskmise suurusega ja sidusettevõtetele

Halda kogu oma äritegevust ühe pilves asuva ERP lahendusega SAP Business ByDesign. Sobib ideaalselt keskmise suurusega ettevõtetele ja suurte korporatsioonide sidusettevõtetele: see integreeritud SaaS tarkvarakomplekt toetab rahandust, personalitööd, müüki, hankeid, klienditeenindus, tarneahela haldust ja muudki.

Miks SAP Business ByDesign?

Sest pilvepõhine ärihaldustarkvara toetab kõike alates rahandusest kuni CRM-ini ning on saadaval igal ajal, igal pool ja peaaegu igal seadmel. See aitab keskmise suurusega ettevõtetel haarata uutest võimalustest ja kiirendada kasvu ning sidusettevõtetel kasutada ära peakontori ressursse, säilitades samas paindlikkuse.

 • Optimeeri täielikke (End-to-End) protsesse ja maksimeeri organisatsiooni tõhusust
 • Omanda õigeaegsed äriteadmised tänu integreeritud, SAP HANA põhisele analüütika- ja aruandemootorile
 • Halda oma äritegevust igalt poolt, igal ajal, kasutades sisseehitatud mobiilirakendusi
 • Usalda väga turvalisi andmekeskusi, mida haldavad, jälgivad ja säilitavad SAP eksperdid
Previous

Pilve ERP: suur kasvumootor

Hiljutises uuringus vaatles Mint Jutras ERP eesmärke, väljakutseid ning olekut peaaegu 800 ettevõttes üle kogu maailma. Tutvu tulemustega ning vaata, miks saavutavad SaaS lahendused esimese teostusverstaposti 14% kiiremini kui kohapealsed lahendused. 

SAP Business ByDesign'i kolm mõõdet panevad kasvule aluse

Kas SAP Business ByDesign tõesti kiirendab kasvu ja suurendab kasumit? Mint Jutras vaatles lahenduse võimekusi, arhitektuuri ja kasutajasõbralikkust. Loe aruannet ja vaata tulemusi ning saa teada, miks kõik pilve EPR tarkvaralahendused ei ole võrdsed. 

Tütarettevõteteks lahutamine: ümbersuunatud kasv

Kui Evonik otsustas mõned osakonnad emafirmast lahutada, et üksnes kemikaalidele keskenduda, pidi ta need üksused oma SAP ERP lahendusest välja lõikama. Loe, miks otsustas Evonik kasutada eraldatavate ettevõtete vahelahendusena SAP Business ByDesigni.

Next

Loe, kuidas SAP Business ByDesign võib lihtsustada ärikasutajate ja IT-töötajate elu:

Võimekused ärivaldkonniti

Kliendisuhete haldus (CRM)
Halda oskuslikult turundust, müüki ja teenindusprotsese ning suuna klientide kaasatust, kasutades SAP Business ByDesigni.

 • Turundus
  Kasuta isikustatud klienditeavet, et viia läbi tõhusamaid kampaaniaid, olla kvalifikatsiooni esirinnas ning varustada müügimeeskonnad materjalidega.
 • Müük
  Automatiseeri täielikult müügitöö ja paranda kliendihaldust alates vahetutest kontaktidest kuni arvete esitamiseni.
 • Teenindus
  Varusta töötajad vahendite ja teadmistega, mis on vajalikud suurepärase teenuse pakkumiseks ja kliendirahulolu tõstmiseks.

Rahandus
Saa reaalajas ülevaade rahanduslikust seisust, optimeeri peamisi raamatupidamislikke protsesse ja halda paremini sularaha ja likviidseid vahendeid.

 • Rahandus ja kontohaldus
  Halda mitme üksuse kliendikontosid mitmes valuutas ja mitmete aruandlusstandardite järgi.
 • Sularahahaldus
  Kasuta klientide ja tarnijate tehinguteavet, et saada reaalajas ülevaade oma rahanduslikust seisust.
   

Demo: makstavate arvete menetlemine

Personalitöö (HR)

Optimeeri HR-protsesse, nt organisatsioonijuhtimine, tööjõu haldamine, ajad ja kohalkäimine ning töötajate iseteenindus.

 • Sisseelamine
  Lihtsusta töötajate sisseelamisprotsessi ja anna töötajatele ja juhtidele lihtne ligipääs vajalikule teabele.
 • Aeg, kohalkäimine ja tööjõu haldus 
  Halda aegu, tööjõudu ja palku lihtsamini.
 • Personali iseteenindus
  Anna töötajatele võimalus ise täita oma tööaegade tabeleid, hankeprotsesse ja isikuandmeid.
 • Palk 
  Lihtsusta palgaarvestust ja kasuta ära kolmandate osapoolte palgaarvestuse liideseid.
 • Päringud ja load
  Loo ja jälgi ettevõtte põhimõtetega kooskõlas olevaid ostupäringuid ja automaatseid lube.

Hankeprotsess
Anna töötajatele võimalus ise hankeprotsesse läbi viia, et säästa aega ja raha. Tsentraliseeri tarnijate teave ja saavuta läbirääkimiste teel paremad hinnad.

 • Allhanked
  Pea andmebaasi tarnijate ja toodete teabega, et paremaid hindu oleks lihtsam läbi rääkida ning korraga parem mitmeid tarnelepinguid sõlmida.
 • Ostmine 
  Optimeeri ettevõtte ostuprotseduurid ja anna ostjatele reaalajas teavet, et nad saaksid paremaid hindu küsida.

Projektihaldus
Halda igas suuruses ja mitmesuguse keerukusastmega projekte, kasutades SAP Business ByDesigni. Soodusta koostööd ja lihtsusta meeskondadel projektide reaalajas juhtimist, üleandmist ja jälgimist.

 • Tõsta projektijuhtimise tõhusust
 • Mõjuta positiivselt projektide lõpptähtaegu
 • Vii projektid läbi kasumlikumalt

Tarneahela haldus (SCM) (SCM)
Tõsta tarneahela tõhusust, sobitades paremini pakkumist ja nõudlust, ja suurenda paindlikkust, optimeerides koostööd klientide ja tarnijatega.

 • Tootearendus
  Kiirenda turuletoomise aega ja taga, et disain vastab klientide vajadustele. 
 • SCM-i seadistamine
  Saa selge ülevaade tarnevõrgustikust ja selle ülesehitusest, et modelleerida tarneahelat.
 • Planeerimine ja kontroll
  Kontrolli materjalivoogu erandipõhise lähenemisega hangete planeerimisele.
 • Tootmine, ladustamine ja logistika
  Tooda tõhusalt kvaliteetseid tooteid, halda paremini tootmist ja automatiseeri seotud protsesse.
Collapse
Võimekused ettevõtte suuruse järgi

Keskmise suurusega ülempiiri ettevõtted
SAP Business ByDesign aitab keskmise suurusega ettevõtetel haarata uusi võimalusi, kohaneda kiiresti muutustega ning parandada üldist ärilist sooritust. ERP pilvetarkvara on saadaval üle kogu maailma ning toetab muutuvaid ärimudeleid, rahvusvahelist laienemist ja edu uutel turgudel.   

 • Nõudmisel: valmis töötama siis kui sinagi
 • Teadlik: annab sinu inimestele reaalajas analüüsiandmed
 • Laiendatav: kohaneb sinu ärivajadustega
 • Intuitiivne: parandab kasutuselevõttu ja tootlikkust
 • Mobiilne: annab igal ajal ja igal pool ligipääsu äriteabele
 • Globaalne: töötab enam kui 90 riigis

Suurte ettevõtete sidusettevõtted
Maksimeeri nähtavust, tõhusust ja kontrolli sidusettevõtete üle, kasutades üht ERP rakendust. Meie kahesambaline pilvepõhine ärihaldustarkvara sobib ideaalselt suurkorporatsioonidele, mille sidusettevõtted tegelevad müügi, levitamise või teenindamisega. See ühendab sujuvalt korporatsiooni peakontori ressursid ja stabiilsuse ning haruettevõtete paindlikkuse ja kohalikud teadmised.

 • Halda mitmeid sidusettevõtteid vastavalt igaühe ainulaadsetele vajadustele, struktuurile ja protsessidele
 • Minimeeri sidusettevõtete lisamise, eraldamise ja juhtimisega seotud kulusid ja pingutusi
 • Paranda korporatsiooni ja sidusettevõtete vahelist integratsiooni ja koostööd
 • Hakka kiirelt tööle ja väldi kohapealse tarkvara ostmisega seotud suuri kulutusi
Collapse
Võimekused sektorite kaupa

Tootmine
Saa integreeritud ja reaalajaline ülevaade tootmisprotsessidest ja optimeeri protsessi, et vähendada kulusid ja rahuldada kiiremini klientide vajadusi.

 • Paranda tootmise tõhusust, optimeerides ja integreerides protsesse
 • Lihtsusta uute müügikanalite, kanalipartnerite ja turgude haldust
 • Tõsta kliendirahulolu ja -lojaalsust, vaadeldes igat klienti igast kandist


Professionaalsed teenused

Integreeri ja automatiseeri oma professionaalseid teenindusprotsesse, sh rahandus, kliendi- ja projektijuhtimine ja muudki.

 • Saa reaalajas ülevaade oma projektidest alates planeerimisest kuni elluviimiseni
 • Arenda välja õiged teenused, taga õigeaegne valmimine ja korda edu
 • Suuna teenuseid paremini, omades paremat ülevaadet klienditsüklist
 • Erista oma firmat teistest, planeerides ja pakkudes maksimaalset väärtust
 • Hinda projektide ja klientide kasumlikkust, et täita oma portfelli eesmärke


Hulgimüük

Prognoosi  täpselt nõudlust ning kohane kiiresti, et vähendada laokulusid ja tõsta kliendirahulolu.

 • Ennusta nõudlust, et optimeerida pakkumist ja tagada kasumlikkus
 • Saa ülevaade oma tarneahelast ja jälgi pika tarneajaga toodete tarnimist
 • Vähenda töökulusid, optimeerides laoseisu ja käibekapitali
 • Tõsta kliendirahulolu ja lojaalsust hoolimata hinnale keskenduvate ettevõtete konkurentsist
 • Näita kliendile oma ettevõttest ühtset pilti, olenemata kanalist või piirkonnast
Collapse
Tehnilised võimekused
API-d ja SDK
Tänu ligipääsule API-dele ja SDK-le võivad arendajad ja haldurid kohandada ja laiendada SAP ByDesigni ning integreerida lahenduse teiste tagatoasüsteemidega, et rahuldada ainulaadseid vajadusi.
 
Office'i integreerimine
ByDesigni rakenduse integreerimine Microsoft Outlookiga võimaldab sünkroonida kontakte, e-posti, kohtumisi ja ülesandeid.
 • Loo teenuspäringuid, võimalusi ja müügivõimalusi lähtuvalt sissetulevatest kirjadest ja kohtumistest
 • Võimalus laadida alla äriandmeid Microsoft Exceli vormingus. Võimalus kirjutada andmeid Excelist ByDesigni süsteemi

Sisendi-väljundi haldus

 • Loo dokumente trükiks, faksimiseks, e-postiga saatmiseks
 • Loo ärisisust väline kommunikatsioon ja ekspordi sisu erinevatesse väljundkanalitesse, nt e-post, trükk, faks jne
 • Võimalda kasutajatel seadistada ülesandeteavitusi e-postiga

Võtmekasutajate võimekused ja lõppkasutaja kohandamine

 • Isikupärasta SAP Business ByDesigni lahendust vastavalt kasutaja eelistustele
 • Isikupärasta kiirlinke, uudiseid, põimaruandeid
 • Kohanda ekraaniosa kujundust või sea kõik ekraanid kokku
 • Võimalda võtmekasutajatel kohandada teemat, ettevõtte logo ja kohandatavaid välju vastavalt ärivajadustele. Neid kohandusi saab kasutada vormidel, aruannetel, kasutajaliidesel, või integreerida projekti

Töövoo konfigureerimine

 • Määratle mitmeastmelised load vastavalt oma äriprotsessidele, kasutades tööjaotuse reegleid
 • Loo teavitustele või e-kirjadele kohandatud reeglid vastavalt oma äristsenaariumitele
 
Collaboration Window
Collaboration Window on töölaua integreerimistööriist, mis on keskseks jaoturiks inimestevahelises koostöös ning välisseadmete ja -teenuste vahel. See võimaldab kommunikatsiooni äripartneritega, kasutades erinevaid sidevahendeid, nt e-posti, ja annab äripartneri- ja töövoopõhiselt asjakohast ärilist kontekstiteavet. See annab lisaks teavet möödunud häirete, ülesannete ning ByDesigni süsteemi teavituste kohta, samuti vastamata kõnede kohta, kui SAP Business ByDesigniga on integreeritud telefonilahendus.
 
Migratsioon
Kiire ja tõhus viis valmistada ette ja valideerida andmeid enne laadimist. SAP ByDesign Migrationi tööriist juhib kulusid, vähendades käsitsi migreerimise pingutusi ja välistades viivitusi.
 
Sisseehitatud tugi
Annab kasutajale võimekuse luua iga ByDesigni kuva põhjal sündmuse (koos diagnostikaandmete automaatse kogumisega) Loodud sündmust saab jälgida ja menetleda ilma välist tööriista vajamata. Integreerimine ettevõtte otsingumootoriga annab kasutajatele võimekuse otsida sarnaseid sündmusi või lahendusi ning vealahendusi.
 
Ettevõtte otsing
Ettevõtte otsing võimaldab otsida kogu ByDesigni lahendusest. Siltide ja kleebiste loomine igal kuval ning nende otsing läbi ettevõtte otsingu
 
Ärianalüütika
Laiaulatuslik ja paindlik ärianalüütika funktsioon võimaldab luua kohandatud aruandeid, kasutades juhitud protseduure. See võimaldab ka kontrollida aruannete nähtavust, määrates neid üksnes kindlatele kasutajatele/rollidele.
 
Ärikonfiguratsioon
Kohanda lahendust selle elutsükli vältel igal ajal, vastavalt argistele vajadustele, ilma tehnilisi oskusi vajamata.
 
Masstöötluse ja planeerimise võimekused
Äriandmete masstöötluse tugi, mida saab planeerida töötama taustal. Kordumise planeerimise võimekusi kasutades saab töötluse käivitada perioodiliselt, määratud intervallide järel.
 
Abikeskus/Õppekeskus
Koos ByDesigni põhikontseptsioonidega saad ligipääsu kiirjuhendile, ärilisele taustale ja oskusteabele. Võta ühendust ka kogukondade ja vealahendusdokumentidega, navigatsioonimustrite ja rollipõhiste kasutajaülesannetega.
 
Turvalisus
Turvatud e-post skaneerib kõiki sisenevaid ja väljuvaid dokumente viiruste ning loapõhise teenusekasutuse osas. Ühekordse sisselogimise tugi teeb Business ByDesigni turvatud tooteks.
Collapse

SAP Business ByDesigni süsteeminõudmised

Süsteemi ja tarkvara nõuded varieeruvad vastavad kliendistsenaariumitele. Vt süsteemi ja tarkvara nõuete ülevaadet, et näha toetatud seadmeid, riistvara, opsüsteeme, rakendusi ja brausereid.

Nõue süsteemile
Üksikasjad
Toetatud opsüsteem ja brauserid
 • MS Windows Vista (32-bitine): Internet Explorer
 • MS Windows 7 (32- ja 64-bitine): Internet Explorer
 • MS Windows 8: Internet Explorer
 • MS Windows 10: Internet Explorer
 • Mac OS X 10.6 või uuem: Safari, Internet Explorer
Miinimumnõuded riistvarale
 • Pentium 4, 2,4 GHz või kiirem (soovitatav: Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz, 1066 MHz esiküljesiiniga)
 • Vähemalt 1 GB RAM (soovitatavalt 2 GB)
Miinimumnõuded võrgule
 • Üles: 1 Mbps
 • Alla: 1 Mbps
 • Latentsusaeg: 200 ms või parem
Täiendavad nõuded tarkvarale

SAP Business ByDesign veebirakenduse käitamiseks on nõutav järgmine tarkvara:

 • Microsoft Silverlight 5.1 või uuem
 • Adobe Reader 8.1.3 või uuem

Taskukohane tellimusepõhine hind

SAP Business ByDesign litsentseeritakse kuutasuga, mis arvutatakse kasutajapõhiselt. Kasutajakategooriaid on kolm kategooriat: iseteeninduslikud, meeskonna ja ettevõtte kasutajad, ja hinnad ja funktsionaalsus on kõigil erinevad.

SAP Business ByDesigni kasutades ei ole vaja muretseda tarkvarasüsteemi hoolduse pärast. Kõik põhiteenused, nt varundus, taastamine ja regulaarsed uuendamised täidab SAP ning need kuuluvad kuutasu sisse. Võid valida nii täislahenduse või tegeleda vahetute vajadustega ning lisada funktsionaalsusi vastavalt sellele, kuidas vajadus tekib.

Previous

Avalik versioon

Jagatud riistvara, kvartaalsed versioonid ja SAP poolt määratud uuenduskuupäevad.
 • Rentnikke (vähemalt): 1.
 • Kasutajaid (vähemalt): 20.

Eraversioon

Spetsiaalne mitme rentnikuga süsteem, kvartaalsed versioonid ja uuenduskuupäevad määratakse SAP ja kliendi koostöös.
 • Rentnikke (vähemalt): 10.
 • Kasutajaid (vähemalt): 200.

 

Next
image

Täiendavate tellimusvõimalustega tutvumiseks võta ühendust kohaliku SAP kontohalduriga

SAP Business ByDesigni partnerlaiendused

SAP ja meie partnerid pakuvad üle 500 eelpakendatud ja täielikult integreeritud laienduslahenduse SAP Business ByDesignile. Laiendused pakuvad valdkonnapõhiseid ja muid protsesse ning on saadaval SAP Store'is.

Vaata, mida kliendid ütlevad

Alustamine

Tutvu ressurssidega, et hakata kasutama SAP Business ByDesigni.

Previous

Visit our resource library

Vt SAP Business ByDesigni ressursivaramu osa Alustamine, et saada teavet otsingu kasutamise, sisseehitatud õppe- ja abivahendite ning kodutöökeskuse kohta.

Konfigureeri omaenda lahendus

Vt ressursivaramu osa Konfigureerimine, et saada sammsammuline ülevaade installimisprotsessist, sh määratlemisest, häälestamisest, ärirollidest, töövoogudest jms.

Laadi alla kasutusjuhend

Loe SAP Business ByDesigni kasutusjuhendit, et saada ülevaade baasnavigatsioonist, õppesisust ja muudest tähtsatest funktsioonidest.

Next
image

Leia SAP partner, kes aitaks sul soovitu teoks teha

Previous

Vaata integreerimis-stsenaariume

Vaata SAP Business ByDesigni integreerimisstsenaariume, et saada teavet tarkvara integreerimisest kolmandate osapoolte kohapealsete ja pilvelahendustega.

Integreeri kohandatud andmeid

Vaata SAP Business ByDesigni kohandatud andmete integreerimisjuhist, et saada ülevaade varasemate süsteemide andmete ühendamise arhitektuursetest nõuetest.

Ühenda olemasolevate rakendustega

Vaata nõudmisel kasutatavate, kohapealsete ja hübriidrakenduste tehnilise ühenduvusjuhisega* et teada, kuidas ühendada SAP Business ByDesign olemasolevate rakendustega.

Avasta veebiteenuse API-d

Meie veebiteenuse API-d muudavad SAP Business ByDesigni integreerimise lihtsaks. Need võimaldavad turvalist kaugligipääsu andmetele ja protsessidele, mis põhinevad SOAP- ja WSDL-standarditel.
Next
image

Vajad abi pilveintegratsiooniga? Tutvu SAP Cloud Professional Services'iga

Previous

Mis on SAP Business ByDesignis uut?

Vaata Mis on SAP Business ByDesignis uut? – võrgujuhendit, mis tutvustab meie ERP pilvetarkvara uusimaid funktsioone ja uuendusi.

Aruandlus SAP Business ByDesigniga

Läbi see openSAP kursus, et õppida kasutama sisseehitatud analüüsivahendeid, luua aruandeid kas brauseris või Exceli-põhistes keskkondades, ja palju muud.
Next
image

Leia SAP partner, kes aitaks sul soovitu teoks teha

Back to top