Meddelelse om afmelding

Denne e-mail bekræfter, at du er blevet afmeldt.

Vi har færdigbehandlet din anmodning om at blive afmeldt. Hvis du skifter mening og ønsker at abonnere igen, skal du gå til afsnittet Dine abonnementer på SAP.com.

Med venlig hilsen,
dit SAP.com-team
 

Kontakt os