Gå til indholdsfortegnelsen
 En kvinde arbejder hjemmefra

Hvad er fremtiden for arbejdet?

 

Denne webside er blevet maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP yder ingen garanti for maskinoversættelsens korrekthed eller fuldstændighed. Den originale engelske webside kan findes ved at bruge verdenskortet i øverste højre hjørne af denne side.

Fremtiden for arbejdet defineres af to store tendenser, som er skiftende arbejdspladser, arbejdsstyrker og arbejdets karakter i 2020'erne. Den første tendens er den stigende anvendelse af teknologier som kunstig intelligens (AI), maskinindlæring og robotteknologi på arbejdspladsen. Og den anden er den ændrede fysiske fordeling af arbejdsstyrken og stigningen i modeller for hybrid arbejdsstyrke.

 

I det seneste årti har der været stigende interesse for digital arbejdspladsomstilling og mere fleksible hybride arbejdsstyrkemodeller. Men pandemien fremskyndede naturligvis disse tendenser næsten fra den ene dag til den anden og har for altid ændret, hvordan vi ser på fremtidens arbejdsplads. Vedtagelsen af AI på arbejdspladsen er forblevet en støt stigende tendens, idet en undersøgelse fra 2020 fra Deloitte beretter, at 71% af lederne har planer om at bruge mere på AI i det kommende år.  Antallet af gig-arbejdstagere har også været støt stigende og er steget med over 15% siden 2010 ifølge en rapport fra ADP 2020. Indførelsen af AI på arbejdspladsen har været en anden stigende tendens, idet PWC rapporterer, at 86 % af de adspurgte ledere forventer at se AI blive en mainstream-teknologi i deres virksomheder i 2021.

Hvordan HR-teknologier understøtter fremtidens arbejde.

I 2020 oplyser Gartner, at 41% af arbejdstagerne fortsat vil arbejde på afstand på ubestemt tid mod under 30%, som gjorde det før covid-19. 

Omdannelse på arbejdspladsen og den hybride arbejdsstyrke

I de seneste hundrede år har arbejdslivet undergået en løbende udvikling. Teknologiens stadige fremdrift og den digitale arbejdspladss fremgang har ikke blot formet, hvordan og hvor vi arbejder, men også karakteren af de roller og kompetencer, der kræves i en yderst dynamisk arbejdskultur. Arbejdsverdenen udvikler sig fortsat, hvilket stiller krav om, at virksomhedsledere søger innovative løsninger, der vil understøtte fremtidens arbejdspladser og arbejdsstyrker. 

 • Fordelte arbejdsstyrker: Hvordan og hvor vi arbejder: Indtil for ganske nylig var en mobil enhed blot en telefon – men i dag bruges smartphones af medarbejderne som portaler for stadig mere sofistikeret software og datastyringsredskaber. I en nylig undersøgelse var 87% af virksomhederne afhængige af, at medarbejderne havde adgang til mobile virksomhedsapps fra deres enheder. Når bærbare enheder som laptops og mobiltelefoner udvides med AI og forbindes til avancerede digitale systemer, bliver medarbejderne uhindret fra kubiken. De frigøres til at arbejde, uanset hvor de er – og til at fokusere mere på løsninger og innovation, og mindre på repetitive opgaver.
 • Ændring af roller på en digital arbejdsplads: Efterhånden som brugen af AI på arbejdspladsen stiger, gør det også efterspørgslen efter roller, der primært er videnbaserede og kognitive. Og på trods af bekymringer om, at mennesker bliver skubbet ud af arbejdsstyrken af AI og robotter, er prognosen faktisk meget rosiere, end mange måske tror. F.eks. blev det i en WEF-rapport konstateret, at digitaliseringen af arbejdsstyrken er på vej til at skabe op til 133 mio. nye roller i 2022 – erhverv, der ikke engang fandtes tidligere, samtidig med at nogle mere traditionelle roller afbrydes. I 2022 forventes disse nye roller desuden at udgøre op til en tredjedel af medarbejderbasen i store virksomheder verden over.
 • Efterspørgsel efter nye færdigheder på fremtidens arbejdsplads: Da den digitale arbejdsplads mindsker behovet for en arbejdsstyrke på stedet, øger det også behovet for videnintensive opgaver. Fra 2000 til 2019 steg andelen af medarbejdere med eksamensbeviser fra 24% til 42%. Andre undersøgelser og statistikker viser også en stigning på næsten 20% i beskæftigelsen i de seneste 10 år, hvilket kræver dokumentation for kompleks problemløsning og innovativ tænkning. Og naturligvis er et saerligt niveau af computer- og software-færdigheder i bund og grund afgørende for fremtidens arbejdskraft.
placeholder

Fremtiden for arbejdet er nået frem

Styr fremtiden for arbejdet med moderne HR-værktøjer.

Seks tendenser, der er ved at forme fremtiden for arbejdet

Den ekstreme betydning af robusthed og smidighed er på det seneste blevet bragt i skarp fokus for mange virksomheder. Dette har betydet, at arbejdspladsprocedurer i stigende grad prioriteres for effektivitet, personalisering og fleksibilitet. Seks af de vigtigste tendenser til at forme fremtidens arbejde er:

 1.  Den hybride arbejdsstyrke: Gig-arbejdere, fjernarbejdere og hyperspecialiserede konsulenter har i det seneste årti udgjort en stadig større del af arbejdsstyrken. De seneste statistikker viser nemlig, at gig-økonomien vokser tre gange hurtigere end den traditionelle amerikanske arbejdsstyrke. Pandemien tvang os til en meget hurtig udvidelse af den hybride arbejdsstyrke. Dermed har vi fået indsigt i denne beskæftigelsesmodel, som måske ellers har taget os flere år at erhverve. I stedet for at ansætte medarbejdere med generelle færdigheder til fysisk og permanent at være placeret i et centralt kontor, er den stigende tendens at danne dynamiske teams baseret på opgaveorienterede færdigheder og at disse teams arbejder inden for en langt mindre centraliseret og hierarkisk struktur.  
 2.  AI på arbejdspladsen: Ved at automatisere opgaver og minimere fejl kan kunstig intelligens overtage bane- og gentagende opgaver i hele virksomheden. Dette frigør medarbejderne til at fokusere på problemløsning og mere kreative og interessante opgaver. AI-forstærkede systemer kan analysere og fortolke big data og vidt forskellige datasæt, hvilket giver en meget præcis og handlekraftig indsigt. Dette understøtter ikke kun initiativer inden for medarbejdervelvære, men også større innovation og mere tillidsfuld beslutningstagning på alle områder af virksomheden.
   
  Superteams er en stigende tendens i fremtidens arbejdskraft. Integration af AI i allerede dygtige og talentfulde teams kan sætte teamet i stand til at opnå bedre resultater – med fordel af avancerede analyser, maskinindlæring og big data-styring på deres side. 
 3. Mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen: Mangfoldighed på arbejdspladsen er ikke længere blot et spørgsmål om overholdelse og afkrydsning af felter. Virksomhederne beviser i stigende grad, at diversiteten i arbejdsstyrken fører til større innovation, succes og medarbejdertilfredshed. Medarbejdere, der er en del af mangfoldige og rummelige arbejdsstyrker, nyder godt af en bredere vifte af kultur- og livserfaringer. Med avancerede analyser og AI-kapacitet får sådanne teams en konkurrencedygtig og kreativ fordel i et marked og en økonomi i hastig forandring.
 4.  Multigenerationel arbejdsstyrke: Indtil for nylig var den fremherskende arbejdskultur blevet etableret af Baby Boomer-generationen og var baseret på deres generationserfaringer. En tendens – og en udfordring – på fremtidens arbejdsplads bliver at forudsige og forstå de skiftende generationsforskelle på den moderne arbejdsplads og de unikke behov og forventninger hos en bred vifte af aldersgrupper. I den senere tid er der også sket betydelige ændringer i antallet af ansatte, der er flyttet ud af arbejdsstyrken. Dette har skabt nye muligheder samt et behov for øget udvikling, karriereplanlægning, talentledelse og relaterede initiativer. Moderne HR-teknologier og AI-forstærkede værktøjer bidrager til løsninger på disse komplekse udfordringer ved at hjælpe lederne med at få indsigt i hver generations unikke behov. Det betyder, at der kan gøres rede for lærings- og arbejdspræferencer – og fordele og wellnessmuligheder kan tilpasses behovene hos alle aldersgrupper i arbejdsstyrken.
 5.  Opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken: Integration af stadig mere sofistikerede AI-løsninger og digitale løsninger på arbejdspladsen kræver specialuddannelse. Nye måder at arbejde med distribuerede arbejdsstyrker på har også en indlæringskurve, da det kræver mere komplekse kommunikationsprocesser og fjernarbejdsteknologier. Men da indførelsen af AI og nye teknologier skaber et behov for digital opkvalificering og omskoling, indeholder den også innovative løsninger til levering af denne uddannelse. Fx kan oplevelser med AI-augmented virtual reality (VR) tilpasse uddannelsesprocedurer, og bots kan lære af deres brugere for at skabe immersive miljøer, der er tilpasset den enkelte brugers unikke behov og læringspræferencer.
 6.  Medarbejderengagement og velvære på arbejdspladsen: Det har aldrig været vigtigere for virksomheder at være innovative og i stand til at skifte hurtigt med tiderne. En større 2020-undersøgelse med 17.000 ansatte i mere end 20 brancher viser, hvor vigtigt det er at prioritere arbejdsstyrkens engagement for at opbygge mere modstandsdygtige og velfungerende virksomheder.

  Men med stadig mere distribuerede og fjerntliggende arbejdsstyrker kan det være en udfordring at opnå medarbejdertilfredshed og høj grad af medarbejderengagement. Moderne HR-ledere henvender sig til AI og ny HR-teknologi for at levere de udvidede erfaringer og analyser af big data, der er nødvendige for at opnå dette.

  Som magasinet Forbes bemærkede, viser "højt engagerede hold, at rentabiliteten er 21% større". Det er blot nogle få eksempler på de mange innovative måder, som AI og digitale løsninger bliver brugt til at støtte medarbejderne og til at forbedre deres engagement, og erfaringer på arbejdspladsen:
 • Velfungerende anbefalingssystemer, der gør det muligt for virksomheder at oprette tilpassede plejeplaner, der tager hensyn til medarbejdernes helbred, sygehistorie og tidligere behandlinger
 • Kommunikationsværktøjer i realtid, der kan besvare spørgsmål og yde støtte og vejledning i medarbejdernes naturlige sprog
 • Sensorer og wearables, der kan overvåge bevægelser, stillinger og handlinger, der er med til at afgøre, hvornår medarbejderne kan slås med frustration eller negative følelser – og for at sikre, at støtten kommer så hurtigt som muligt
 • Tilpassede sundheds- og fitnessplaner, der tager hensyn til medarbejdernes ønsker, personlighed og fitnessniveau, for at hjælpe med at udvikle programmer og rutiner, der er lige så behagelige, som de er sunde.
 • Blockchain-sikkerhedsløsninger, der sikrer, at medarbejdernes fortrolige personlige velvære og medicinske oplysninger forbliver private og beskyttede

Meget engagerede teams viser 21% større rentabilitet

For at tiltrække og fastholde en højt engageret og produktiv arbejdsstyrke skal virksomhederne have medarbejdere, der er stærke og kvalificerede – og som føler sig værdsat og støttet. Og som er bemyndigede med teknologier og løsninger, der hjælper dem til at arbejde effektivt og tillidsfuldt. Fremtiden for arbejdet nærmer sig hurtigt for mange virksomheder, der bruger innovative ideer og løsninger til at forvandle deres arbejdspladser, arbejdsstyrker og selve arbejdets karakter. 

placeholder

Fremtiden for arbejdet er nået frem

Styr fremtiden for arbejdet med moderne HR-værktøjer.

SAP Insights Newsletter

placeholder
Abonner i dag

Få nøgleindblik ved at abonnere på vores nyhedsbrev.

Yderligere læsning

Tilbage til toppen