Gå til indholdsfortegnelsen
Bylys om natten

Hvad er digital transformation?

 

Denne webside er blevet maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP yder ingen garanti for maskinoversættelsens korrekthed eller fuldstændighed. Den originale engelske webside kan findes ved at bruge verdenskortet i øverste højre hjørne af denne side.

Digital transformation er en nøglekomponent i en overordnet forretningsmæssig omstillingsstrategi, og selv om den ikke er den eneste faktor, er den afgørende for, om en transformationsindsats bliver en succes eller en fiasko. De rigtige teknologier – sammen med mennesker, processer og operationer – giver virksomhederne mulighed for hurtigt at tilpasse sig forstyrrelser og/eller muligheder, opfylde nye og skiftende kundebehov og fremme fremtidig vækst og innovation, ofte på uventede måder.

 

I den første af de fire industrielle revolutioner var dampkraften den forstyrrende teknologi, der forandrede verden. I det andet var det samlebåndet; i det tredje var det computeren. I dag befinder vi os i den fjerde industrielle revolution, og den er digital. Intelligente digitale teknologier som kunstig intelligens (AI), maskinindlæring, Internet of Things (IoT)-netværk, avanceret analyse og robotteknologi kan genopfinde, hvordan vi arbejder og driver forretning – og hvordan virksomheder engagerer sig med deres kunder og verden.

Digital transformationsdefinition

Den digitale omstilling indebærer, at digitale teknologier og løsninger integreres i alle forretningsområder. Dette er i lige så høj grad en kulturel forandring som en teknologisk forandring, da det kræver, at organisationer foretager grundlæggende ændringer i den måde, de fungerer på, og hvordan de leverer kundeoplevelser og -fordele. Digitale løsninger hjælper også med at øge arbejdsstyrken og kan føre til forretningsprocesser og forretningsmodeltransformation.

Undersøg, hvordan digitale innovationer er drivkraften bag forretningsmæssig transformation

 

Digitalisering: Konvertering af oplysninger og dokumenter fra analoge til digitale formater.

Digitalisering: Integration af digitale teknologier i eksisterende forretningsprocesser.

Digital transformation: En fundamental nytaenkning af kundeoplevelse, forretningsmodeller og drift. Det handler om at finde nye måder at levere værdi på, generere omsætning og forbedre effektiviteten.

Betydningen af digital omstilling i dagens erhvervsklima

Efterhånden som vi rykker ind i 2020'erne, er det blevet mere og mere tydeligt, at hvis virksomhederne skal vokse og konkurrere, må de tage skridt til at blive mere modstandsdygtige, konkurrencedygtige og lydhøre. Virksomhederne skal udvikle og omdanne deres digitale landskab – med udgangspunkt i råmaterialer og de tidligste forsyningskæder, til at imødekomme hurtigt skiftende kundekrav om mere personlig service og opfyldelse og til at modernisere og innovere traditionelle forretningsmodeller.

 

McKinsey konstaterede i sin seneste undersøgelse af ledende forretningsledere, at der siden pandemien er en håndgribelig følelse af, at det haster med at digitalisere og modernisere deres processer og legacy-systemer. Ifølge undersøgelsen erkender mange respondenter, at deres virksomheders forretningsmodeller er blevet forældede. Kun 11 procent tror på, at deres nuvaerende forretningsmodeller vil vaere økonomisk rentable frem til 2023, mens yderligere 64 procent siger, at deres virksomheder har brug for at bygge nye digitale virksomheder for at hjaelpe dem med at komme dertil.

 

For nutidens virksomheder er det ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt de har brug for digitalisering for at kunne konkurrere i det nuværende erhvervsklima, men hvor hurtigt de kan komme i gang med deres digitale transformationsrejse.

placeholder

Transformationsstrategiske prioriteter

Udforsk forskning i, hvordan virksomheder genovervejer prioriteter for at holde sig på forkant.

Virksomhedsinnovation og tre facetter af digital transformation

De nuværende virksomheder befinder sig i en tid med hastigt stigende konkurrence og kundeefterspørgsel. Et af hovedformålene med digitale transformationsinitiativer er at hjælpe virksomhedsledere og -teams med at gøre deres aktiviteter mere strømlinede og konkurrencedygtige. Nye teknologier (diskuteres nedenfor) spiller en central rolle som drivkraft for transformation, men det samme gør forretningsprocesser, forretningsmodeller, organisationskultur og modtagelighed over for transformation.

I enhver omstillingsplan bør der ses nærmere på disse tre områder:

 

 1. Transformation af forretningsprocesser: Dette indebærer, at man ændrer og tilpasser centrale – ofte langvarige – processer og arbejdsgange for at opfylde skiftende forretningsmål, konkurrence og kundernes efterspørgsel. På trods af at termerne ofte anvendes i stedet for hinanden, er digital transformation en delmængde af forretningsmæssig transformation – den opbygger en forbundet, teknologisk ramme, der understøtter og understøtter procesændringer.

  Dokumentation for forretningsprocestransformation kan ses fra ende til anden inden for forretningsaktiviteter takket være forbedringer i workflow-styring. Ved fx at implementere et digitaliseret, cloud-baseret forsyningskædestyringssystem kan virksomheder sænke nedetid, strømline produktionen og øge rentabiliteten.
 2. Forretningsmodeltransformation: Forretningsprocestransformation fokuserer på arbejdsgange og opgaverelaterede områder i virksomheden, hvorimod forretningsmodeltransformation sigter mod de grundlæggende byggesten for, hvordan værdi leveres i en specifik branche. I bund og grund bruger virksomhederne digital transformation til at skifte traditionelle forretningsmodeller.

  I autobranchen giver digitale teknologier mulighed for at centralisere og automatisere abonnementsbaserede forretningsmodeller og faktureringsprocesser. Sammenkoblet med hastigt skiftende kundeønsker og et generelt kulturskift forvandles det traditionelle bilkøb med abonnementsbaserede modeller.
 3. Organisatorisk og kulturel transformation: En vellykket digital omstilling bør rette sig efter organisationens kultur og værdier. Et internt tab af tillid til virksomhedskulturen kan påvirke arbejdsstyrkens produktivitet, initiativ og velvære. Langsom eller pessimistisk indførelse af nye digitale teknologier kan føre til manglende mål og føre til tab af konkurrenceevne, indtægter og mærkeværdi.

  Organisationsomlaegning opnås bedst gennem samarbejde og åbne diskussioner oppefra og ned – om hvordan denne digitale transformation vil påvirke roller og arbejdsgange, og hvorfor lederteams føler, at det vil vaere risikoen og indsatsen værd i det lange løb.

Ændringen af kundepræferencerne, herunder den faldende interesse i at eje fysiske produkter, har fremskyndet skiftet til abonnementsbaserede tilbud ud over software og digitale tjenester.
Boston Consulting Group 2021

Fordele ved digital transformation

Digital transformation integrerer alle niveauer og funktioner i en moderne virksomhed. Intelligente teknologier giver organisationer de nødvendige værktøjer til at overleve og trives. Her er nogle potentielle konsekvenser af transformationen:

 • Giver en dyb indsigt i beslutningsprocessen i realtid: For mange virksomheder har resultatvurderinger og ROI ofte været en bagudskuende proces. Når data indsamles, behandles og analyseres manuelt, har salgsmulighedsskibet for længst sejlet. Med et moderne ERP-system og avancerede analyser kan virksomheder se data i realtid og tilpasse effektive analysealgoritmer, så de kan træffe den bedste beslutning i øjeblikket.
 • Forbedrer effektivitet og produktivitet: IoT-netværksenheder og maskiner overfører løbende data, maskinlogge og performancerapporter. Gennem anvendelsen af avancerede analyser kan disse data understøtte prognosticeret vedligeholdelse, nedsat nedetid og levere indsigt for mere produktive og effektive workflows.
 • Forbedrer kundernes oplevelser: Dine kunder ønsker, at deres behov opfyldes på deres vilkår. Personalisering, omnichannel-adgang, tilpassede serviceplaner og realtidsadgang til data kan hjælpe dig med at opfylde deres forventninger, der hele tiden ændrer sig, samtidig med at det øger leadniveauet og øger fastholdelsen og loyaliteten af leads.
 • Hjælper med at fremme innovation i forretningsmodeller: Der er ingen tvivl om, at skiftende forbruger- og markedskrav ser øget fokus på innovation af forretningsmodeller som et middel til værdiskabelse. Men for at ændre og modernisere grundlæggende forretningsmodeller og kundeoplevelser har virksomheder brug for muligheden for at indsamle og analysere data i realtid og udvikle automatiserede og intelligente processer til styring af nye forretnings-, betalings- og servicemodeller.
 • Understøtter en robust og konkurrencedygtig virksomhedsvækststrategi: Når virksomheder digitaliserer deres aktiviteter og optimerer deres serviceydelser med forbundne teknologier, finder de nye måder at forbinde og samarbejde på og strømline fremtidige forretningsvækststrategier, herunder:
  • Udvikling af nye produkter og tjenesteydelser
  • Forbedring af rentabiliteten og styrkelse af indtægtskanalerne
  • Tiltrækning og fastholdelse af nye leads og kunder
 • Skaber smidighed og modstand mod disruption: COIVD-19-pandemien tjente til at belyse en masse sårbarheder i moderne forretningsprocesser og -modeller. Men det var kun en af mange kulturelle, økonomiske, politiske og markedsændringer, som virksomhederne i stigende grad har stået over for i de seneste år. Moderne virksomheder søger nu digital transformation for at udstyre dem med værktøjer til hurtig ny produkt- og serviceudvikling og forudsigende analyser for bedre at kunne se afbrydelser eller foregribe markedsændringer og -muligheder. De ønsker at kunne skalere op og ned med lethed og have en fuld suite af cloud-forbundne løsninger, der kan drive innovationen – uden at skulle springe fra udbyder til udbyder.

Teknologisk transformation muliggør forretningsmæssig transformation

Den digitale omstilling understøttes af nogle af disse kerneteknologier og nye teknologier:

 

Moderne ERP-- og databaseteknologier


De bedste cloud-ERP-løsninger bruger in-memory-databaseteknologi, hvilket gør dem yderst skalerbare og tilpasningsdygtige. Det er vigtigt, fordi de i bund og grund er “taenderne” bag den digitale forretningsomlaegning. ERP tager alle de kerneprocesser, der er nødvendige for at drive en virksomhed (fx økonomi, HR, produktion og forsyningskæde), og integrerer dem i et enkelt system. Og når et moderne ERP drives af AI-teknologier, har det magt til ikke kun at administrere og behandle Big Data, men til at analysere og lære af det.

 

Avancerede analyser


For at kunne levere værdi skal data udnyttes og forstås. Ved hjælp af AI-algoritmer og maskinindlæringsalgoritmer giver avancerede analyser indsigt og rapporter, der er dybtgående, nøjagtige og handlebare. Virksomheder kan også tilpasse dataanalysekonfigurationer efter behov. Dette giver virksomhedslederne magt til at handle hurtigt og beslutsomt – ved at gribe en chance eller reagere på risici.

 

Cloud-forbindelse


Cloudbaseret infrastruktur er en vigtig komponent for vellykket digital transformation og etablering af IoT-netværk og forbundne forretningssystemer. On-demand, centraliseret adgang til alle systemer, aktiver og data gør det muligt for organisationer at skalere infrastruktur efter behov og hurtigt ændre eller automatisere workflows. Dette hjælper med at understøtte hurtigt skiftende forretningsprioriteter og driftsmodeller. Og som
Forrester fortæller os, er næsten 60 % af virksomhederne i Nordamerika fra 2021 afhængige af cloud-platforme, hvilket er fem gange så meget som for blot fem år siden.

 

AI og maskinindlæringsløsninger


Big Data voksede op sammen med AI og maskinindlæring. For at kunne behandle og give mening med Big Data er det nødvendigt at have styrken AI og maskinindlæring. For at AI og maskinindlæring kan levere nøjagtige og meningsfulde resultater, skal begge have store nok datasæt til at understøtte robust læring og analyse. Partnerskabet mellem big data, AI og analyse er kernen i erhvervslivet og den digitale transformation – drivkraft for prognoseplanlægning og responsiv automatisering.

 

Tingenes internet


Enheder og maskiner i et IoT-netvaerk kan sende og modtage digitale data. Maskinlogge og vedligeholdelsesrapporter analyseres for at optimere performance og effektivitet. AI-drevne forretningssystemer analyserer løbende disse oplysninger for mønstre, tendenser og korrelationer. Denne indsigt hjælper med at drive prognosevedligeholdelse og automatiserede workflows, hvilket øger effektiviteten og produktiviteten over tid, når maskinindlæringsapplikationerne "lærer" af IoT-dataene.

 

Robotteknologi og procesautomatisering (RPA)


Både robotteknologi og RPA anvender automatiserede processer til at løse gentagne eller forprogrammerede opgaver. Robotiske enheder består af bevægelige, mekaniske dele, der er indstillet til at udføre specifikke, fysiske opgaver. RPA-processer er tilsvarende programmerede og automatiserede – de findes dog som softwareprocesser frem for fysiske enheder, og de opgaver, de udfører, er af administrativ karakter.

Eksempler på digital transformation

Forsyningskæde, anskaffelse og produktion

I en rapport fra juli 2020 påpeger Gartner, at hvis virksomhederne skal trives og optimere deres forsyningskæder, må de se på innovative teknologier, der har potentiale til at forstyrre forsyningskædens driftsmodeller og give en konkurrencefordel. Digital transformation i forsyningskæder og produktion giver en centraliseret synlighed – fra råmaterialer til slutkunder – og øger modstandsdygtigheden.

Hør fra virksomheden inden for medicinalproduktion og sundhedsløsninger, Kiara Health, og hvordan virksomheden har større effektivitet og har fremtidssikret sin forretning takket vaere sit ERP-system.

 


Serviceerhverv og HR

I det seneste årti har digitale teknologier været drivkraften bag ændringer på arbejdspladsen. VR, chatbots og mobile enheder tilpasser onboarding-processen samt forbedrer medarbejderservice og -support. Blockchain sikrer oplysningernes privatliv og nøjagtighed. Maskinindlæring er med til at fjerne skævheder og sikre, at virksomhederne er forkæmpere for mangfoldighed og inklusion.

Se, hvordan EY's medarbejder chatbot forbedrede produktiviteten og tilbød understøttelse af 24×7 medarbejdere.

 


Sundhed og biovidenskab

Digitale teknologier inden for sundhedspleje har en kompleks arbejdsbyrde. Forsknings- og diagnoseprogrammer er stærkt afhængige af AI og maskinindlæring. Kirurgisk og medicinsk udstyr kræver hastighed og nøjagtighed af effektive cloud- og databaseteknologier. Sundhedspersonale, der tilbyder patientpleje og -støtte, forbedrer de mobile og overvågningsmæssige muligheder, så brugerne kan føle sig trygge og trygge ved selvbetjeningsteknologier.

 

Bankvæsen

I en JD Power-rapport for 2020 hedder det, at "…det er sikkert at sige, at vi har nået det tipping point, hvor banker, der får deres digitale formler rigtigt, oplever store gevinster i både adoption og tilfredshed." Digital transformation inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser leverer tilpassede og hyperpersonaliserede tjenester, bedre mobilfunktionalitet og fri fjernadgang til mere komplekse tjenester såsom finansplanlægning og kreditstyring.

 

Detailhandel

Digital transformation i detailhandlen kan automatisere og optimere logistiknettene – customizing og hurtigere levering. Og som i alle andre forbrugersektorer er den stigende efterspørgsel efter personaliserede tjenester også drivkraften bag den digitale innovation. En nylig Epsilon-undersøgelse viste, at 80 % af de handlende havde større sandsynlighed for at vælge en forhandler, der tilbyder personaliserede serviceydelser – herunder 24×7 chatbots, personlige produktforslag, prognoseanbefalinger og flydende omnichannel-mobilitet.

 

Bilindustri

Bilindustrien var en tidlig bruger af produktion af robotteknologi og digital automatisering. Men som en af verdens mest konkurrencedygtige industrier vedrører mange af dens seneste digitale innovationer kundeservice og -fastholdelse. Applikationer til personalisering og drivergrænseflade giver sikkerhed og nydelse til chaufføren og giver virksomheden værdifulde data, der kan hjælpe med at sikre en mere nøjagtig produktudvikling, marketing og levering af kundeoplevelser.

De største udfordringer for den digitale omstilling

Undersøgelser fra tankefolk som McKinsey og Harvard Business Review har vist os, at op mod 70 procent af erhvervs- og digitaliseringsinitiativerne ikke lykkes. Men hvis man graver lidt dybere, så erfarer man, at det egentlig ikke er de nye teknologier eller de forretningsmæssige innovationer, der er mangelfulde. Svaghederne lå i dårlig planlaegning, dårlig kommunikation og forandringsstrategier, og at ledere og projektledere generelt ikke havde held til at inddrage og søge opkøb fra alle teams, der var berørt af forandringen. Med andre ord er "kulturel transformation" af de tre ovennævnte hovedområder inden for digital transformation ofte den mindst omdiskuterede, men i virkeligheden kan den være den mest afgørende af alle.

 

I 2020 foretog Oxford Economics en omfattende undersøgelse af over 3.000 ledere i 10 af de største globale industrisektorer. Det, de fandt ud af, var, at forretningsmæssig transformation fungerer bedst, "når alle dele af en organisation, herunder dens eksterne partnere og kunder, er fleksible og indbyrdes forbundne. Lederne skal sikre, at der strømmer information af høj kvalitet i hele deres virksomhedsøkosystem, så alle deltagere kan interagere på måder, der fremmer organisationens mål."

placeholder

Bedste praksis inden for transformation

Sammenkoblede virksomheder udviser lederskab og robusthed.

Forberedelse af digital forretningsmæssig transformation

I et udfordrende erhvervsklima er virksomhederne nødt til at udnytte alle konkurrencefordele – og i stigende grad er disse fordele digitale. I 2018 havde over 89 % af lederne vedtaget en digital første erhvervspolitik. Og i 2021 er det antal kun vokset. Men som vi diskuterede tidligere, går mange digitale transformationsprojekter i stå på grund af dårlig kommunikation og planlaegning.

 

Overvej disse fire tidlige trin, efterhånden som du går videre med din digitale transformationsrejse, og tal med din softwareleverandør for at hjælpe dig med at komme i gang med at udarbejde en transformationsstrategi og vejviser og lære, hvilke løsninger der passer bedst til din virksomheds unikke behov.

 1. Bestem dit udgangspunkt. Kontroller dine eksisterende systemer og aktiver. Hvilke maskiner er allerede digitaliseret? Hvilke vil kræve IoT-gateways? Er dit ERP moderne og skalerbart, eller kører det stadig på diskbaseret databasehukommelse? For at give dit projekt et tidligt ben op skal du først søge efter processer i din virksomhed, som har høj driftsmæssig prioritet og har den mindst komplicerede vej til transformation.
 2. Definer dine prioriteter. Planlæg ikke et maraton, før du overhovedet har lavet det omkring den første blok. Det saerlige ved den digitale omstilling er, at det ikke behøver at ske alt på én gang. Ligesom byggesten er intelligente teknologier designet til at udvikle, skalere og integrere. 
 3. Opret din roadmap.  En betydelig fordel for intelligente teknologier ligger i deres enorme skalerbarhed og evne til hurtig tilpasning og rekonfiguration. En stor omstillingskøreplan bør give mulighed for fleksibilitet og vækst, men starte med en køreplan, der har nogle få stærke og opnåelige mål. Byg solid forandringsledelse og migreringsstrategier ind i din plan også – digital transformation er i lige så høj grad en menneskelig rejse som en teknologisk. Det er vigtige tidlige skridt. Kig efter støtte fra specialiserede fagfolk, der forstår dine unikke behov, og som kan vaere med til at kortlaegge det bedste forløb for din virksomhed.
 4. Forbered dine teams.  Thoreau sagde: "Tingene ændrer sig ikke, vi ændrer os." Intelligente teknologier kan vaere med til at reducere gentagne og slidstaerke opgaver, forbedre medarbejderengagementet og understøtte samarbejdet. Men disse fordele kan kun realiseres, når alle dine folk er med. Forår ikke nyhederne på dine hold. Lær af deres input og idéer, tag åbent hånd om deres bekymringer, og giv dem tid til at ændre sig.
placeholder

Start din digitale transformation i dag

Diagram din transformationsvejviser med et moderne ERP-system.

Mere i denne serie

Ofte stillede spørgsmål: Fælles spørgsmål om digital transformation

Digital transformation er en forretningsmæssig transformation og et omstillingsstyringsprojekt for hele virksomheden. Når digitale transformationsprojekter mislykkes eller går i stå, er det sjældent et teknisk problem - det er næsten altid et kulturelt problem. I betænkninger og artikler fra McKinsey og andre erfarer vi, at dårlig planlægning, skæve mål og uklare strategier er årsagen til størstedelen af tilbagegangen i transformationen.

I deres femte årlige State of Digital Transformation rapport finder forskergruppen Altimiter, at hovedparten af ejerskabet typisk deles mellem CIO'en og den administrerende direktør. Men da digital omstilling ikke længere betragtes som et udelukkende teknologisk initiativ, begynder virksomhederne i højere grad at forlade sig på interne forretningsprocesspecialister for at sikre, at digitale teknologiintegrationer har den bedste fordel for alle.

Dette varierer selvfølgelig fra forretning til virksomhed, men for de fleste virksomheder er et moderne, AI-drevet cloud ERP med en in-memory-database i centrum for enhver digital virksomhed. Indenfor ERP-systemet findes de hjerner, der analyserer, direkte og behandler alle data og informationer fra hele forretningen.

Start med at vælge nogle få nøglemetrikker, der er vigtigst for din specifikke branche og organisation (leadanskaffelse, produktionsproduktivitet, prognoseplanlægning). Find ud af, hvor du er i dag, på disse kriterier, sæt realistiske målmål, og mål igen på faste tidspunkter.

Modsat tidligere softwareopgraderinger er digital transformation ikke et isoleret it-projekt. Digital omstilling påvirker alle områder og funktioner i en virksomhed og kræver teknologisk og kulturel tilpasning og robusthed. Før denne type projekt skal du kontakte din softwareleverandør for at sikre, at du tegner den bedste vej til din unikke situation.

SAP Insights Newsletter

placeholder
Abonner i dag

Få nøgleindblik ved at abonnere på vores nyhedsbrev.

Yderligere læsning

Tilbage til toppen