Gå til indholdsfortegnelsen

SAP fortrolighedserklæring


Ikrafttrædelsesdato: 22. april 2021

SAP's fortrolighedserklæring

Det er afgørende for fremtiden for virksomhedsdriften, at den enkeltes personlige oplysninger beskyttes. Vi har udarbejdet denne fortrolighedserklæring for at demonstrere vores dedikation i forhold til beskyttelsen af den enkeltes persondata og privatliv. Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan vi håndterer oplysninger, der kan anvendes til direkte eller indirekte at identificere en person.

A. Generelle Oplysninger

Hvem er den dataansvarlige? Den dataansvarlige hos www.sap.com er SAP Denmark, Lautrupsgade 11, 2100 København, Denmark ("SAP"). For registreringsformularer, der vises på dette websted, kan det afhængigt af det faktiske tilbud eller formålet med dataindsamlingen variere, hvem der er dataansvarlig. Oplysningen vil dog altid fremgå af fortrolighedserklæringen på den enkelte registreringsformular. Du kan kontakte SAP-koncernens ansvarlige for databeskyttelse på privacy@sap.com.

 

Hvilke persondata indsamler SAP? Når du besøger SAP's websteder, gemmer SAP visse oplysninger om din browser, operativsystemet og din IP-adresse.

 

Hvis du bruger en registreringsformular, indsamler SAP de oplysninger, du angiver til SAP. Dette omfatter fornavn og efternavn, e-mailadresser, telefonnumre, placering (land, stat/provins og by), virksomhedsnavn, jobtitel og rolle, afdeling og funktion, aktuel relation til SAP og din virksomheds branche. Hvis du angiver et kreditkortnummer eller bankoplysninger til bestilling af varer eller serviceydelser fra SAP, indsamler SAP disse oplysninger med henblik på at behandle din betaling for de ønskede varer eller serviceydelser.

 

Hvorfor skal SAP bruge dine persondata? SAP kræver dine persondata for at give dig adgang til dette websted, levere bestilte varer eller serviceydelser og overholde kontraktlige forpligtelser, herunder kontroller krævet af gældende eksportlove.  Du kan finde flere oplysninger om, hvorfor SAP skal bruge dine persondata, i afsnit B herunder, hvis SAP's brug af dine persondata er baseret på en lovbestemmelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvorfor SAP skal bruge dine persondata, i afsnit C herunder, hvis SAP's brug af dine persondata er baseret på dit samtykke. Hvis SAP's brug af dine persondata er baseret på dit samtykke, skal du bemærke, at du også kan finde oplysningerne i denne fortrolighedserklæring om respektive samtykkeerklæringer for visse typer af anvendelse af persondata i Consent Resource Center.  Selv om det er frivilligt, om du vil angive dine persondata, kan SAP muligvis ikke behandle anmodninger uden dit samtykke. SAP kan f.eks. kræve dine persondata for at behandle en ordre, du har afgivet, eller for at give dig adgang til en webtjeneste, du har anmodet om. I disse tilfælde er det ikke muligt for SAP at behandle din anmodning uden visse persondata.

 

Bemærk, at du kan bestille varer eller serviceydelser uden at give dit samtykke til SAP's yderligere marketingoperationer.

 

Fra hvilke tredjepartstyper indhenter SAP persondata?  I de fleste tilfælde indsamler SAP persondata fra dig.  SAP kan også indhente persondata fra en tredjepart, hvis den gældende nationale lovgivning tillader dette.  SAP vil behandle disse persondata i henhold til denne fortrolighedserklæring samt eventuelle yderligere restriktioner, der pålægges af den tredjepart, som har leveret dataene til SAP, eller gældende national lov. Disse tredjepartskilder omfatter:

 • SAP og/eller SAP-koncernens forretningsrelationer med din arbejdsgiver
 • tredjeparter, som du har givet lov til at dele dine persondata med SAP

 

Hvor længe opbevarer SAP mine persondata? SAP opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt:

 • for at gøre bestilte varer eller serviceydelser tilgængelige til dig, herunder brug af sap.com;
 • for at SAP kan overholde de kontraktlige forpligtelser, der resulterer bl.a. fra gældende eksportlove;
 • indtil du gør indsigelse mod SAP's opbevaring, hvis SAP's brug af dine persondata er baseret på SAP's legitime forretningsinteresser som yderligere beskrevet i denne fortrolighedserklæring;
 • indtil du tilbagekalder dit samtykke, som du har givet i denne fortrolighedserklæring, hvis SAP behandler dine persondata baseret på dit samtykke

SAP vil også opbevare dine persondata i længere perioder, hvis SAP ifølge gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare dine persondata i længere tid, eller hvis dine persondata er nødvendige for, at SAP kan fremsætte eller forsvare sig mod retskrav. SAP opbevarer dine personlige data indtil udgangen af den relevante opbevaringsperiode, eller indtil de pågældende retskrav er blevet afgjort.

 

Hvem modtager mine persondata, og hvor behandles dataene? Dine persondata videresendes til følgende kategorier af tredjeparter til behandling:

 • virksomheder i SAP-koncernen
 • tredjeparts-tjenesteudbydere, f.eks. for konsulentydelser og andre relaterede serviceydelser, til klargøring af websted eller afsendelse af nyhedsbrev

Som en del af en global koncern af virksomheder, der opererer internationalt, har SAP koncernforbundne selskaber ("SAP-koncernen") og tjenesteudbydere fra tredjepart uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller fra en region med en juridisk begrænsning for internationale dataoverførsler og vil overføre dine persondata til lande uden for EØS. Hvis disse overførsler sker til et land, for hvilket EU-kommissionen ikke har udstedt en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, bruger SAP de europæiske standardkontraktbestemmelser for kontraktligt at kræve, at dine persondata modtager et niveau af databeskyttelse, der er konsistent med bestemmelserne i EØS. Du kan indhente en kopi (redigeret for at fjerne kommercielt eller irrelevante oplysninger) af sådanne kontraktlige bestemmelser ved at sende en anmodning til privacy@sap.com. Du kan også indhente flere oplysninger fra EU-kommissionen om den internationale dimension af databeskyttelse her.

 

Hvad er dine databeskyttelsesrettigheder?

 

Du kan til enhver tid bede SAP om at oplyse, hvilke persondata om dig SAP behandler, og evt. bede SAP om at rette eller slette disse persondata. Bemærk dog, at SAP kun sletter dine persondata, hvis SAP ikke er kontraktligt forpligtet til at fortsætte med at opbevare disse. Bemærk desuden, at hvis du beder om, at SAP sletter dine persondata, vil du ikke længere være i stand til at bruge SAP-serviceydelser, som kræver, at SAP gør brug af dine persondata.

 

Hvis SAP bruger dine persondata baseret på dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt med dig, kan du desuden kræve, at SAP giver dig en kopi af de persondata, som du har oplyst til SAP.  I dette tilfælde skal du i en e-mail til adressen nedenfor angive, hvilke oplysninger eller behandlingsaktiviteter din anmodning vedrører, i hvilket format du ønsker at modtage disse oplysninger, og om persondataene skal sendes til dig eller en anden modtager. SAP vil så behandle din anmodning og drøfte med dig, hvordan dine ønsker bedst kan imødekommes.

 

Derudover kan du anmode SAP om, at SAP begrænser dine persondata mod at blive behandlet yderligere i en hvilken som helst af følgende situationer: (i) Du erklærer, at de persondata, SAP har om dig, er ukorrekte (men kun så længe det tager for SAP at kontrollere rigtigheden af de pågældende persondata), (ii) SAP har ingen juridisk ret til at behandle dine personoplysninger, og du forlanger, at SAP begrænser dine persondata mod yderligere behandling, (iii) SAP har ikke længere brug for dine persondata, men du erklærer, at du ønsker, at SAP bevarer dataene med henblik på at fremsætte krav, udøve juridiske rettigheder eller forsvare sig mod krav fra tredjepart, eller (iv) du gør indsigelse mod, at SAP behandler dine persondata (baseret på SAP's legitime interesser som nærmere beskrevet under afsnit B nedenfor), så længe det er nødvendigt at vurdere, hvorvidt SAP har ret til eller juridisk forpligtelse til at behandle dine persondata.

 

Bemærk dog, at SAP kun sletter dine persondata, hvis SAP ikke er kontraktligt forpligtet til at fortsætte med at opbevare disse. Bemærk desuden, at hvis du beder SAP om at slette dine persondata, vil du ikke længere være i stand til at bruge SAP-serviceydelser, som kræver, at SAP gør brug af dine persondata.

 

Hvordan kan du udøve dine databeskyttelsesrettigheder? Du bedes sende anmodninger om at udøve dine rettigheder til webmaster@sap.com.

 

Hvordan vil SAP verificere anmodninger for at udøve databeskyttelsesrettigheder?  SAP vil træffe foranstaltninger for at sikre verificering af din identitet med rimelig sikkerhed, inden virksomheden behandler den databeskyttelsesrettighed, du ønsker at udøve.  Når det er muligt, vil SAP afstemme persondata, som du har indsendt i en anmodning om at udøve dine rettigheder, med oplysninger, der allerede vedligeholdes af SAP. Dette kan omfatte afstemning af to eller flere datapunkter, som du har oplyst ved at indsende en anmodning med to eller flere datapunkter, der allerede vedligeholdes af SAP. 

 

SAP vil afvise at behandle anmodninger, der er ubegrundede, urimelige og ulovlige eller på anden måde ikke er påkrævet ved lokal lovgivning.

 

Ret til indgivelse af klage. Hvis du mener, at SAP ikke behandler dine persondata i overensstemmelse med kravene i denne fortrolighedserklæring eller den gældende databeskyttelseslovgivning, kan du til enhver tid indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i det EØS-land, du bor i, eller til databeskyttelsesmyndigheden i det land eller den stat, hvor SAP har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

 

Kan jeg bruge SAP's varer eller serviceydelser, hvis jeg er mindreårig eller et barn?

 

Børn. SAP's websteder og onlinetjenester er normalt ikke tilladt for brugere under 16 år eller den tilsvarende lavalder i den relevante jurisdiktion. Hvis du er yngre end 16 år, kan du ikke blive registreret hos SAP og bruge virksomhedens websteder og onlinetjenester. 

B. Behandling baseret på en lovbestemmelse

Hvorfor skal SAP bruge mine persondata, og hvilket retsgrundlag har SAP for at bruge dem?

 

Behandling for at opfylde kontraktlige forpligtelser. SAP kræver dine persondata for at levere varer og serviceydelser, som du har bestilt i henhold til en kontrakt med SAP, for at etablere en kontrakt for varer og serviceydelser, eller for at sende dig fakturaer for bestilte varer og serviceydelser. SAP behandler persondata med henblik på at opfylde kontraktlige forpligtelser i henhold til artikel 6(1) litra b GDPR eller under den tilsvarende artikel i andre nationale love, når det er relevant.

 

Behandling, når det er nødvendigt for at opfylde SAP's kontraktlige forpligtelser, omfatter besvarelse af dine relaterede forespørgsler, behandling af din feedback eller levering af din support. Dette kan også omfatte samtaledata, som du kan starte eller aktivere, som via chat-funktionen på SAP.com eller andre lokale SAP-hjemmesider, kontaktformularer, e-mails eller telefoniske henvendelser. I denne fortrolighedserklæring inkluderer "varer og serviceydelser" adgang til SAP's webbaserede serviceydelser, tilbud, konkurrencer, lodtrækninger, andet indhold, ikke-marketingrelaterede nyhedsbreve, hvidbøger, tutorials, kurser og events.

 

Endvidere kommunikerer SAP regelmæssigt pr. e-mail med brugere, som abonnerer på vores serviceydelser, og vi kommunikerer desuden med kunder pr. telefon i forbindelse med afhjælpning af kundeklager eller undersøgelse af mistænkelige transaktioner.

 

SAP kan bruge din e-mailadresse til at bekræfte over for dig, at du har åbnet en konto, hvis vi skal sende dig betalingsoplysninger, fortælle dig om ændringer i vores produkter og serviceydelser, og hvis vi skal sende dig meddelelser og øvrige oplysninger, som er påkrævet ved lov. Generelt kan brugere ikke fravælge disse meddelelser, da de er nødvendige for den relevante forretningsrelation og ikke er marketingrelateret.

 

Hvad angår marketingrelaterede typer af kommunikation (dvs. e-mail og telefonopkald), vil SAP, når loven kræver det, (i) kun give dig sådanne oplysninger efter din tilmelding, og (ii) give dig mulighed for at melde fra, hvis du ikke ønsker at modtage flere marketingrelaterede meddelelser fra os. Du kan også til enhver tid fravælge marketingrelaterede meddelelser ved at opdatere denne præference.

 

Behandling for at sikre overholdelse. SAP og SAP's produkter, teknologier og tjenester er omfattet af eksportlovgivningen i forskellige lande, herunder, uden begrænsning, lovgivningen i EU og dets medlemsstater samt lovgivningen i USA. Du anerkender, at SAP i henhold til gældende eksportregler, handelssanktioner og embargoer udstedt af disse lande skal træffe foranstaltninger for at forhindre enheder, organisationer og parter, der er omfattet af disse staters handelssanktioner og embargoer, i at benytte bestemte produkter, teknologier og tjenester via SAP's websites eller andre leveringskanaler, som kontrolleres af SAP. Dette kan indbefatte (i) automatisk kontrol af registreringsdata, som beskrevet heri, og øvrige data, som en bruger oplyser om sin identitet i forhold til gældende lister over enheder, organisationer og parter, der er omfattet af handelssanktioner og embargoer, (ii) almindelig gentagelse af sådanne kontroller, når en liste over parter, der er underlagt sanktioner, opdateres, eller når en bruger opdaterer sine oplysninger, (iii) blokering af adgang til SAP's tjenester og systemer i tilfælde af et potentielt match, og (iv) etablering af kontakt til en bruger for at bekræfte dennes identitet i tilfælde af et potentielt match. Enhver sådan brug af dine persondata er baseret på tilladelsen til at behandle persondata med henblik på at overholde lovmæssige forpligtelser (artikel 6 para. 1 litra c GDPR eller under de tilsvarende artikler i andre nationale love, når det er relevant) og SAP's legitime interesse (artikel 6 para. 1 litra f GDPR eller de tilsvarende artikler i andre nationale love, når det er relevant).

 

Desuden anerkender du, at oplysninger, der er nødvendige for at registrere dine valg vedrørende databeskyttelse, behandling af persondata eller modtagelse af marketingmateriale (afhængigt af det land, hvor den relevante SAP-koncernvirksomhed driver forretning, uanset om du har givet dit udtrykkelige samtykke til eller har fravalgt at modtage marketingmateriale) kan udveksles mellem medlemmer af SAP efter behov for at sikre overholdelse af den relevante lovgivning.

 

Behandling baseret på SAP's legitime interesser. SAP kan bruge dine persondata baseret på vores legitime interesser (artikel 6 para. 1 litra f GDPR eller den tilsvarende artikel i andre nationale love, når det er relevant) som følger:

 • Bedrageri og retskrav.  Om nødvendigt vil SAP bruge dine persondata til at forhindre eller retsforfølge kriminelle aktiviteter som bedrageri og til at forsvare eller beskytte mod retskrav.
 • Spørgeskemaer og undersøgelser. SAP kan invitere dig til at besvare spørgeskemaer og deltage i undersøgelser. Disse spørgeskemaer og undersøgelser vil normalt være udformet, så de kan besvares, uden at det er nødvendigt at oplyse persondata, der kan identificere dig. Hvis du alligevel indtaster dine persondata i et spørgeskema eller i forbindelse med en undersøgelse, kan SAP bruge disse data til at forbedre sine produkter og serviceydelser.
 • Kontraktperformance. Hvis du køber eller ønsker at købe varer eller serviceydelser fra SAP på vegne af en virksomhedskunde eller på anden vis være den udpegede kontaktperson for forretningsrelationen mellem en virksomhedskunde (en "kundekontakt") og SAP, vil SAP bruge dine persondata til dette formål. Med henblik på at undgå tvivl omfatter dette de trin, der kræves for at etablere den relevante forretningsrelation. Hvis en eksisterende kundekontakt underretter SAP om, at du er vedkommendes erstatning, anser SAP dig fra tidspunktet for denne underrettelse for at være den relevante kundekontakt for den respektive kunde, indtil du gør indsigelse som beskrevet yderligere nedenfor.
 • Oprettelse af anonymiserede datasæt. SAP vil anonymisere persondata, der oplyses i henhold til denne fortrolighedserklæring for at oprette anonymiserede datasæt, som derefter vil blive brugt til at forbedre SAP's og tilknyttede selskabers produkter og serviceydelser.
 • Persontilpasset indhold. Hvis du vælger at modtage marketingmeddelelser, herunder nyhedsbreve, brochurer og rapporter fra SAP, indsamler og opbevarer SAP detaljer om, hvordan du interagerer med dette indhold, med henblik på at oprette, udvikle, drive, levere og forbedre vores kommunikation med dig.  Disse oplysninger aggregeres og bruges til at hjælpe SAP med at levere mere relevante oplysninger og få indsigt i, hvad der er vigtigst for dig.
 • Optagelse af opkald og chat med henblik på kvalitetsudvikling. Ved telefonopkald eller chat-sessioner vil det forekomme, at SAP optager disse (efter at have underrettet dig herom under opkaldet eller chat-sessionen, og inden optagelsen begynder) med henblik på at forbedre kvaliteten af SAP's ydelser.
 • For at holde dig opdateret/anmode om feedback. I en eksisterende forretningsrelation mellem dig og SAP, kan SAP – hvis det er tilladt i henhold til lokal lovgivning – informere dig om sine produkter eller serviceydelser (herunder webinarer, seminarer eller events), som svarer til eller vedrører produkter og serviceydelser fra SAP, som du allerede har købt eller anvendt. Hvis du desuden deltager i et webinar, et seminar eller en event, som SAP har afholdt, downloader eller ser rapporter, nyhedsbreve, videoer eller gratis prøveversioner af software eller køber produkter eller serviceydelser fra SAP, kan SAP kontakte dig for at få feedback vedrørende forbedringer af det relevante materiale eller produkt eller den relevante serviceydelse.

Ret til at gøre indsigelse. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod SAP's brug af dine persondata, som det er beskrevet i dette afsnit, ved at opdatere denne præference. I så tilfælde gennemgår SAP omhyggeligt din indsigelse og ophører med at bruge de relevante oplysninger, medmindre SAP har en tungtvejende legitim interesse i at fortsætte med at bruge disse oplysninger og denne interesse tilsidesætter din indsigelse, eller hvis SAP skal bruge oplysningerne til at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

 

Behandling i henhold til gældende nationale love. Hvis den gældende nationale lov tillader SAP at gøre dette, vil SAP bruge oplysninger om dig (nogle af dem persondata) til et forretningsformål:

 • at planlægge og afholde events
 • at hoste onlinefora eller webinarer
 • til marketingformål som at holde dig opdateret om SAP's seneste produkter, serviceydelser og kommende events
 • at kontakte dig for yderligere at drøfte din interesse i SAP's serviceydelser og tilbud
 • at hjælpe SAP med at oprette, udvikle, drive, levere og forbedre SAP's serviceydelser, produkter, indhold og reklamer samt at forbedre, opgradere eller forbedre den serviceydelse eller enhed, som ejes, produceres, produceres for eller kontrolleres af SAP.
 • til at levere mere persontilpassede oplysninger til dig
 • til forebyggelse af tab
 • til foranstaltninger for konto- og netværkssikkerhed
 • til interne formål som revision, analyse, og forskning med henblik på at forbedre SAP's produkter og serviceydelser
 • til at bekræfte din identitet og bestemme relevante serviceydelser
 • registrering af sikkerhedshændelser, beskyttelse mod skadelig, misvisende, bedragerisk eller ulovlig aktivitet og retsforfølgelse af de personer, der udfører sådanne aktiviteter
 • fejlretning for at identificere og udbedre fejl, som har en negativ påvirkning på den eksisterende og tilsigtede funktionalitet
 • at foretage intern forskning til teknologisk udvikling og demonstration
 • at foretage aktiviteter for at verificere eller vedligeholde kvaliteten eller sikkerheden af en serviceydelse eller en enhed, som ejes, produceres, produceres for eller kontrolleres af SAP

C. Behandling baseret på samtykke

I følgende tilfælde vil SAP behandle dine persondata, hvis du tidligere har givet samtykke inden den specifikke foreslåede behandling af dine persondata (artikel 6(1) litra a GDPR) eller den tilsvarende artikel i andre nationale love, når det er relevant.  Hvert afsnit nedenfor om en behandlingsproces i forbindelse med persondata er knyttet til én samtykkeerklæring i Consent Resource Center. Hvis du åbner denne fortrolighedserklæring igen, efter at du har givet dit samtykke i et eller flere tilfælde, vises den fulde fortrolighedserklæring og ikke kun oplysninger om dit samtykke.

 

Nyheder om SAP's produkter og serviceydelser. Med forbehold for, at der er hjemmel hertil i loven, og at du har givet dit samtykke hertil, kan SAP bruge dit navn, din e-mailadresse og postadresse, dit telefonnummer, din stilling og basisoplysninger om din arbejdsgiver (navn, adresse og branche) samt en interaktionsprofil baseret på dine tidligere interaktioner med SAP (tidligere køb, deltagelse i webinarer, seminarer eller events eller brug af (web)serviceydelser – yderligere oplysninger om dette emne kan findes i erklæringen om cookies, som vises på den relevante SAP-hjemmeside) for at holde dig opdateret om de nyeste produktannonceringer, softwareopdateringer, softwareopgraderinger, specialtilbud og andre oplysninger om SAP's software og serviceydelser (herunder marketingrelaterede nyhedsbreve) samt SAP-arrangementer og for at vise relevant indhold på SAP's hjemmesider. I forbindelse med disse marketingrelaterede aktiviteter kan SAP levere et "hashed" bruger-id til sociale netværk eller andre webtjenester, der er styret af tredjepart (f.eks. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram eller Google), hvor de hermed forbundne oplysninger matches med det sociale netværks data eller webtjenestens egne databaser med henblik på at vise dig flere relevante oplysninger.

 

Oprettelse af brugerprofiler. SAP giver dig mulighed for at bruge SAP's webtjenester, herunder diskussionsfora, blogs og netværk (f.eks. SAP Community), der er knyttet til dette websted. Dette kræver, at du tilmelder dig og opretter en brugerprofil. Brugerprofiler giver mulighed for at vise personlige oplysninger om dig til andre brugere, herunder, men ikke begrænset til navn, foto, konti på sociale medier, post- og/eller e-mailadresse, telefonnummer, personlige interesser, kompetencer og forskellige basisoplysninger om din virksomhed.

 

Disse profiler kan vedrøre en enkel webtjeneste fra SAP, og/eller det kan – hvis det er oprettet i SAP Identity Authentification Service – også give dig adgang til andre webtjenester fra SAP eller andre enheder i SAP Group (uanset om der er givet samtykke hertil under "Videregivelse af dine persondata til andre SAP-selskaber" nedenfor). Du vælger dog altid selv, hvilke af disse ekstra webtjenester, du gør brug af, og dine persondata videregives kun til disse, hvis du har givet dit samtykke hertil. Bemærk: Hvis du ikke giver dit samtykke til, at SAP kan oprette sådanne brugerprofiler, vil SAP ikke være i stand til at tilbyde dig ydelser, som kræver et samtykke fra din side.

 

I enhver webtjeneste bruger SAP din profil – som også fungerer som et adgangskort – til at personliggøre interaktionen med andre brugere (f.eks. i form af meddelelses- eller følgefunktioner), til at fremme kommunikationen og samarbejdet samt til at integrere gamification-elementer (gamification er en proces, hvor der integreres spilfunktioner i noget, som allerede eksisterer - f.eks. et websted, en virksomhedsapplikation eller et onlinecommunity - for at motivere folk til at deltage og øge deres engagement og loyalitet). I det omfang, det understøttes af den pågældende webtjeneste, kan du bruge funktionaliteten af den relevante webtjeneste til at afgøre, hvilke oplysninger du ønsker at dele.

 

Særlige kategorier af persondata. I forbindelse med tilmelding til og tildeling af adgang til en event eller et seminar, kan SAP bede om oplysninger om dit helbred med henblik på at identificere og vise hensyn over for personer, der har et handicap eller særlige kostbehov i løbet af eventen. Enhver brug af sådanne oplysninger er baseret på det samtykke, du har givet i forbindelse hermed.

 

Bemærk, at hvis du ikke afgiver sådanne oplysninger om handicap eller særlige kostbehov, vil SAP ikke kunne træffe de nødvendige forholdsregler.

 

Event-profilering. Hvis du tilmelder dig et arrangement, seminar eller webinar i SAP, kan SAP dele grundlæggende oplysninger om deltageren (navn, virksomhed og e-mailadresse) med andre deltagere i samme event, seminar eller webinar med henblik på kommunikation og udveksling af idéer.

 

Videregivelse af dine persondata til andre SAP-selskaber. SAP kan videregive dine persondata til andre enheder i SAP Group. Den aktuelle liste over enheder under SAP Group kan findes her. I så fald skal disse enheder bruge persondataene til de samme formål og på de samme betingelser, som er beskrevet i denne fortrolighedserklæring.

 

Videregivelse af dine persondata til andre tredjeparter. På din anmodning, og i henhold til dit samtykke, vil SAP overføre dine registreringsdata til de virksomheder, der vises på registreringssiden. Virksomhederne vil bruge dine registreringsdata til deres deltagelse i eventen og er derefter forpligtede til at slette disse data. Hvis en virksomhed ønsker at bruge dine data til andre formål, vil de kontakte dig for at forklare, hvordan og til hvilke andre formål, de vil bruge dine registreringsdata.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke ved at framelde dig. I tilfælde af en sådan tilbagekaldelse vil SAP ikke længere behandle persondata, der er genstand for dette samtykke, medmindre det er påkrævet af loven. Hvis SAP er forpligtet til at opbevare dine persondata af juridiske årsager, vil dine personlige informationer blive afskåret fra videre behandling og kun blive opbevaret i den periode, loven kræver. En tilbagekaldelse har dog ikke nogen indvirkning på den behandling af persondataoplysninger af SAP, som måtte have fundet sted inden tilbagekaldelsen. Hvis din brug af et SAP-tilbud desuden kræver, at du forinden giver dit samtykke hertil, vil SAP efter din tilbagekaldelse af samtykket ikke (længere) kunne levere den pågældende service (eller serviceydelser, hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at SAP kan bruge din brugerprofil under SAP Identity Authentification Service for flere SAP-tilbud), det pågældende tilbud eller lignende.

D. Cookies og lignende værktøjer

Oplysninger, der indsamles af cookies eller lignende teknologier, og enhver brug af sådanne oplysninger, beskrives yderligere i SAP's erklæring om cookies.  Du kan angive dine præferencer for cookies som beskrevet i SAP's erklæring om cookies ved at gå til linket "Præferencer for cookies" i sidefoden på SAP.com-websiden.

E. Yderligere lande- og regionsspecifikke bestemmelser

Hvor SAP er underlagt særlige krav i amerikansk lovgivning om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

 

Beskyttelse af børns personlige oplysninger i USA. SAP indsamler ikke bevidst persondata om børn under 13 år.  Hvis du er forælder eller værge, og du mener, at SAP har indsamlet oplysninger om et barn, bedes du kontakte SAP som beskrevet i denne fortrolighedserklæring.  SAP vil træffe foranstaltninger til at slette oplysningerne så hurtigt som muligt.  Da SAP's websteder og onlinetjenester ikke er tilladte for brugere under 16 år, og i henhold til oplysningspligten under CCPA, sælger SAP ikke persondata for mindreårige under 16 år.

 

Hvor SAP er underlagt særlige krav i amerikansk lovgivning i staten Californien om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

 

Do Not Track (Spor ikke). Din browser kan give dig mulighed for at indstille en "Do not track"-præference. Medmindre andet er angivet, tager vores hjemmesider ikke hensyn til "Do Not Track"-anmodninger. Du kan dog vælge ikke at modtage cookies ved at ændre de relevante indstillinger i webbrowseren eller om muligt henvise til vores erklæring om cookies. Cookies er små tekstfiler, som anbringes på din computer, når du besøger visse hjemmesider på internettet, og som bruges til at identificere din computer. Hvis du ikke accepterer cookies, vil du muligvis ikke kunne bruge visse funktioner på vores hjemmeside. Denne hjemmeside giver ikke tredjeparter mulighed for at indsamle oplysninger om dig over tid og på tværs af sites.

 

Du har ret til: 

 • at anmode SAP om at få adgang til dine persondata, som SAP indsamler, bruger eller videregiver om dig;
 • at anmode om, at SAP sletter persondata;
 • ikke-diskriminerende behandling i forbindelse med udøvelse af databeskyttelsesrettigheder; 
 • i tilfælde af, at SAP anmoder om at få adgang til persondata, at sådanne oplysninger er flytbare i et tilgængeligt format, der giver mulighed for at sende disse oplysninger til en anden modtager uden hindring

I henhold til oplysningspligten under California Consumer Privacy Act ("CCPA") vil SAP under ingen omstændigheder sælge dine persondata. I henhold til bekræftelsesprocessen i CCPA vil SAP kræve en strengere bekræftelsesproces for sletningsanmodninger og data, der anses som værende følsomme eller værdifulde, for at minimere de tab, du kan blive udsat for via uautoriseret adgang til eller sletning af dine persondata.   Hvis SAP skal anmode om yderligere oplysninger fra dig ud over oplysninger, der allerede vedligeholdes af SAP, vil SAP kun bruge dem til at bekræfte din identitet, så du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder, eller til sikkerhedsformål eller bedrageriforebyggelse.

 

Ud over at kontakte SAP på privacy@sap.com har du også ret til følgende:

 

Du kan ringe gratis og indsende en anmodning på telefonnumrene her. Du kan også udpege en autoriseret repræsentant til at sende anmodninger med henblik på at udøve dine databeskyttelsesrettigheder over for SAP. En sådan autoriseret repræsentant skal være registreret hos California Secretary of State og skal indsende bevis på, at du har givet autorisation til, at repræsentanten handler på dine vegne. 

 

Hvor SAP er underlagt særlige krav i filippinsk lovgivning om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

Enkeltpersoner i Filippinerne har også ret til følgende:

Du kan ringe eller skrive til SAP for at indsende en anmodning på:

webmaster@sap.com

Telefon: +632-8705-2500

Adresse: SAP Philippines, Inc.

Attn: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Følgende bestemmelser gælder for indbyggere og statsborgere i Filippinerne: 

 • Du kan kræve kompensation, som endeligt tildelt af National Privacy Commission eller af domstolene, hvis du har lidt tab som følge af ukorrekte, ufuldstændige, forældede, falske, ulovligt indhentede persondata eller ved autoriseret brug af disse, der er en følge af overtrædelser af dine rettigheder og friheder som en registreret person;
 • Hvis du er offer for en overtrædelse af lovgivningen om beskyttelse af persondata eller på anden måde personligt er berørt af en overtrædelse af lovgivningen om beskyttelse af persondata, kan du indgive en klage til National Privacy Commission;
 • Dine overførbarhedsrettigheder. Dine retmæssige arvinger og efterfølgere kan til enhver tid påberåbe sig ret til at varetage dine rettigheder efter din død, eller når du er uden handleevne. 

 

 

Specifikke bestemmelser for Kina gælder for borgere i Folkerepublikken Kina.

 

Specifikke bestemmelser for Colombia gælder for borgere i Republikken Colombia.

 

Specifikke bestemmelser for Rusland, gælder for borgere i Den Russiske Føderation.

Tilbage til toppen