Gå til indholdsfortegnelsen

  SAP fortrolighedserklæring


  Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2023

  Klik her for at vise den tidligere version af denne fortrolighedserklæring.

  Velkommen.

  Det er afgørende for fremtiden for virksomhedsdriften, at den enkeltes personlige oplysninger beskyttes. Vi har udarbejdet denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at demonstrere vores dedikation i forhold til beskyttelsen af den enkeltes persondata og privatliv. Den beskriver, hvordan vi håndterer oplysninger, der direkte eller indirekte kan identificere en person (persondata).

   

  Vi tilbyder dig følgende opsummering under hensyntagen til din tid og med det mål at give dig den hurtigst mulige adgang til de relevante passager i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger. Opsummeringen erstatter eller går ikke forud for de detaljerede forklaringer i SAP's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, så hvis du er i tvivl, skal du altid se den relevante passage i den aktuelle fuldstændige erklæring nedenfor.

   

  Opsummering

   

  Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger har til formål at forklare, hvilke persondata, der behandles af SAP, hvem der bruger dine persondata, til hvilket formål, i hvor lang tid, og forklarer hvilke rettigheder du har i denne sammenhæng.

   

  Hvem indsamler og behandler dine persondata? Det gør SAP, i form af den respektive juridiske enhed, som enten er SAP SE i Walldorf, Tyskland eller enhver anden enhed i den globale koncern af SAP-virksomheder. SAP's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver detaljeret, hvilke behandlingsaktiviteter for hvilken SAP-koncern, der gælder.

   

  Hvilke persondata indsamler SAP? SAP kan indsamle forskellige typer af persondata om dig ved drift af sin forretning, herunder:

  • Personlige kontaktoplysninger,
  •  persondata med relation til din eller din arbejdsgivers forretningsforbindelse med SAP,
  • persondata, som SAP skal indsamle pga. juridiske eller konformitetsrelaterede anvendelsesformål,
  • data for privat brug, registrerings- og deltagelsesdata, som SAP kan generere via din brug af SAP's web- og onlinetilbud,
  • særlige kategorier af persondata,
  • applikationsrelaterede persondata,
  • persondata, som SAP kan modtage fra tredjeparter,
  • persondata, som SAP kræver for sikre din eller din arbejdsgivers tilfredshed med vores produkter, serviceydelser og tilbud.

  Til hvilke formål indsamler SAP dine persondata?  SAP behandler dine persondata for at:

  • kunne varetage sine forretningsforbindelser med dig, din arbejdsgiver eller din arbejdsgivers kunder, herunder sikring af din tilfredsstillelse med samt holde dig opdateret om de seneste nyheder om vores produkter og serviceydelser,
  • udvikle og tilbyde dig sine softwareprodukter, cloud-tjenester og andre serviceydelser,
  • beskytte kvaliteten og sikkerheden af sine fysiske områder, faciliteter, produkter eller serviceydelser,
  • sikre og om nødvendigt forsvare sine beskyttede juridiske aktiver mod ulovlige angreb, fremsætte vores rettigheder eller forsvare SAP mod juridiske søgsmål,
  • sikre overholdelse af lovgivninger og bestemmelser, der gælder for SAP,
  • drive SAP-internetsider, webtilbud eller andre onlineevents, herunder analyse af brugernes adfærd, så du kan oprette en brugerprofil, drage fordel af en identitetstjeneste og for at fremme og hele tiden forbedre din brugeroplevelse,
  • søge efter dig som potentielt talent for SAP,
  •  overføre det til modtagere såsom andre enheder i SAP Group, tjenesteudbydere fra tredjepart, SAP-partnere og andre.

  Hvis du vil vide mere om hvert af disse anvendelsesformål, som SAP kan indsamle, overføre og bruge dine persondata til, herunder i hvor lang tid dine data opbevares, og specifikt ift. General Data Protection Regulation (GDPR), den juridiske årsag til, hvorfor SAP forfølger dem, henvises du til den komplette erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger nedenfor.

   

  Hvad er dine databeskyttelsesrettigheder? Du har ret til at anmode SAP om adgang til, korrektion af og/eller returnering eller sletning af dine persondata. Du kan anmode SAP om at begrænse adgangen til dine persondata eller om at udelukke dem fra yderligere behandling. Du kan tilbagekalde et givet samtykke eller en given indsigelse om at behandle aktiviteter, som SAP muligvis planlægger at forfølge i et givent tilfælde. Hvis du mener, at SAP ikke behandlede dine persondata iht. denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller under misligeholdelse af gældende databeskyttelseslovgivninger, har du ret til at indgive en klage til en relevant tilsynsmyndighed. SAP's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver hver af disse rettigheder detaljeret, herunder hvordan du kan kontakte os for at udøve en af disse rettigheder over for SAP, og hvordan du om nødvendigt identificerer den relevante databeskyttelsesmyndighed.

   

  I det sidste afsnit nedenfor nævner SAP flere landespecifikke aspekter, der skal forklares i en erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger under relevante landes lovgivninger. De landespecifikke krav omfatter men er ikke begrænset til landene fra EU og EØS, USA og mere specifikt Californien, Brasilien, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Sydafrika og Tyrkiet. Du kan muligvis også finde henvisninger til hele landespecifikke bestemmelser for landene Kina og Colombia.

  Hvem mener vi, når vi siger SAP i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger?

   

  Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for indsamling og behandling af persondata:

  • I forbindelse med den centrale drift af dette websted og andre globalt drevne SAP-forretningsaktiviteter, der foretages af
   • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, Walldorf 69190, Tyskland, hvis du befinder dig i en EU-medlemsstat eller inden for EØS eller i et af landene Andorra, Færøerne, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Schweiz eller Storbritannien, eller af
   • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA, hvis du befinder dig i et andet land, eller
   • en specifik enhed i SAP-koncernen, som kan være angivet i de yderligere landespecifikke og regionale bestemmelser i slutningen af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • I forbindelse med et før-kontraktligt eller kontraktligt forretningsforhold med dig eller din arbejdsgiver af en lokal enhed SAP-koncernen
  • I forbindelse med en tilmeldingsformular, når en specifik enhed i SAP-koncernen direkte indsamler persondata med henblik på tilmelding til en tjeneste eller et arrangement og derfor præsenteres som den relevante dataansvarlige på denne tilmeldingsside eller dette websted ved at henvise til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

  SAP SE, SAP America, Inc. og alle relevante SAP-koncernenheder benævnes i det følgende, afhængigt af det enkelte tilfælde, "SAP".

   

  Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for SAP-websider eller -tjenester, som har deres egen erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

  Til hvilke formål behandler SAP dine persondata?

   

  Når vi udfører forretningstransaktioner og driver vores forskellige hjemmesider og andre kommunikationskanaler, behandler SAP persondata om de personer, som vi interagerer med, herunder kunder, partnere, leverandører, sælgere, kandidater og alle andre personer, som vi interagerer med.

   

  I hvert af disse tilfælde kan SAP behandle persondata til et eller flere af følgende forretningsformål:

   

  For at kunne varetage forretningsforbindelser med kunder, partnere og andre

  SAP behandler persondata for at kunne varetage sine forretningsforbindelser med kunder, partnere og andre brugere med henblik på at opfylde forretningsforbindelser før og efter kontraktindgåelse. Dette kan omfatte opfyldelse af anmodninger, behandling af ordrer, levering af et bestilt produkt eller en bestilt tjeneste eller enhver anden relevant handling for at etablere, opfylde og varetage vores forretningsforbindelser.

   

  Produkter og tjenester kan omfatte alle SAP's On-Premise- og cloud-softwareprodukter, webtjenester, apps, onlinefora, webinarer og arrangementer, ikke-marketingrelaterede nyhedsbreve, hvidbøger, tutorials, kurser samt andre tilbud som f.eks. konkurrencer og lodtrækninger. Når du køber eller ønsker at købe produkter eller tjenester fra SAP på vegne af en virksomhedskunde eller på anden vis er tilknyttet som kontaktperson for forretningsrelationen mellem SAP og en virksomhedskunde eller partner (en "kundekontakt"), vil SAP bruge dine persondata til dette formål. SAP kan mere specifikt bruge dine persondata til at bekræfte din åbning af en konto, administrere kontraktens gennemførelse, sende dig oplysninger, som kan være påkrævet i henhold til loven, meddelelser om betalinger og andre oplysninger om vores produkter og tjenester. SAP kan svare på relaterede forespørgsler, give dig den nødvendige støtte og behandle din feedback.

   

  I forbindelse med din eller dine arbejdsgiveres brug af vores produkter eller tjenester kan SAP kommunikere med dig via post, e-mail, live chat, kontaktformularer, telefon eller ethvert andet medie for at løse dit, en brugers eller en kundes spørgsmål eller klage eller for at undersøge mistænkelige transaktioner. Ved telefonopkald eller chat-sessioner kan det forekomme, at SAP optager sådanne opkald eller chat-sessioner for at forbedre kvaliteten af SAP's tjenester efter at have informeret dig herom under opkaldet og, med forbehold af gældende lovgivning, efter at have modtaget dit forudgående samtykke, inden optagelsen påbegyndes.

   

  Kundetilfredshed - Inden for en eksisterende forretningsrelation mellem dig eller din arbejdsgiver og SAP behandler SAP dine persondata for at hjælpe os med at forstå, hvor tilfreds du er med funktionaliteten og kvaliteten af vores produkter og tjenester, for at give dig relevante oplysninger om vores seneste produktannonceringer, softwareopdateringer eller opgraderinger, events, særlige tilbud og andre oplysninger om SAP's software og tjenester, der er relevante og nyttige for dig.

   

  Til at udvikle produkter og tjenester

  I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan SAP behandle dine persondata med henblik på intern forskning, teknologisk demonstration og udvikling og for at hjælpe SAP med at skabe, udvikle, drive, levere, forbedre, opgradere eller forbedre SAP-produkter og -tjenester. SAP kan behandle persondata for at skabe anonymiserede datasæt, som derefter kan bruges til at forbedre SAP's produkter og tjenester.

   

  Til at sikre overholdelse af love og bestemmelser

  SAP behandler persondata for at sikre overholde lovmæssige forpligtelser.

   

  SAP behandler dine persondata med henblik på at sikre et passende niveau af teknisk og organisatorisk sikkerhed for SAP's produkter, tjenester, online-events, faciliteter og fysiske områder. SAP træffer i den forbindelse de nødvendige foranstaltninger for at kontrollere eller opretholde kvaliteten og sikkerheden af et produkt eller en tjeneste, som ejes, fremstilles af eller for SAP eller kontrolleres af SAP. Dette kan omfatte brug af persondata til tilstrækkelig identifikation og godkendelse af udpegede brugere, intern kvalitetskontrol gennem revision, analyse og forskning, fejlfinding for at identificere og reparere fejl, der påvirker eksisterende eller tilsigtede funktioner negativt, konto og netværkssikkerhed, replikering til forebyggelse af tab, registrering af sikkerhedshændelser, beskyttelse mod ondsindede, vildledende, svigagtige eller ulovlige aktiviteter og retsforfølgelse af de ansvarlige for sådanne aktiviteter. Vi kan desuden behandle dit navn, dit billede og andre kontakt- eller overholdelsesrelaterede data, når du besøger et lokalt koncernforbundet SAP-selskab eller laboratorium i forbindelse med adgangsstyring og videoovervågning for at beskytte sikkerheden af vores lokationer og aktiver.

   

  SAP og SAP's produkter, teknologier og tjenester er omfattet af eksportlovgivningen i forskellige lande, herunder, uden begrænsning, lovgivningen i EU og dets medlemsstater samt lovgivningen i USA. Gældende eksportlove, handelssanktioner og embargoer udstedt af disse lande forpligter SAP til at forhindre organisationer, juridiske enheder og andre parter, der er opført på statslige lister over sanktionerede parter, i at få adgang til visse produkter, teknologier og tjenester via SAP's websteder eller andre leveringskanaler (f.eks. Den Europæiske Unions sanktionsliste, de amerikanske sanktionslister, herunder Bureau of Industry and Security's (BIS) Denied Persons Lists (DPL), Office of Foreign Assets Control's (OFAC) Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN-List) og US DOC's Bureau of Industry and Security's Entity Lists og FN's Sikkerhedsråds sanktioner). SAP behandler persondata i det omfang, det er nødvendigt for at overholde disse lovkrav. SAP behandler specifikt persondata for at foretage automatiserede kontroller mod relevante lister over sanktionerede parter og for regelmæssigt at gentage sådanne kontroller, når en liste over sanktionerede parter opdateres, eller når en bruger opdaterer sine oplysninger. I tilfælde af et potentielt match vil SAP blokere adgangen til SAP's tjenester og systemer og kontakte brugeren for at bekræfte hans eller hendes identitet.

   

  Hvis det er nødvendigt, bruger SAP persondata til at forhindre eller retsforfølge kriminelle aktiviteter som f.eks. enhver form for cyberkriminalitet, ulovlig brug af vores produkter og tjenester eller svindel, til at gøre vores rettigheder gældende eller forsvare SAP mod juridiske krav.

   

  For at overholde kravene i forbindelse med databeskyttelse og lovgivningen om unfair konkurrence. Afhængigt af det land, hvor det relevante selskab i SAP-koncernen driver forretning, og om du udtrykkeligt har givet samtykke til eller fravalgt at modtage kommercielle oplysninger, kan SAP behandle de persondata, der er nødvendige for at imødekomme dine valg for databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med modtagelse af sådanne oplysninger, og, når det er nødvendigt for at sikre overholdelse, udveksle sådanne oplysninger med de andre enheder i SAP-koncernen.

   

  Til at drive SAP-internetsider, webtilbud eller andre online-events

  SAP behandler persondata med henblik på at drive, levere til dig og administrere din brug af SAP's internetsider, webtilbud eller andre online-events.

   

  Oprettelse af brugerprofiler

  Visse webtilbud, der er knyttet til SAP's websteder, herunder fora, blogs og netværk (f.eks. SAP Community), kræver, at du tilmelder dig og opretter en brugerprofil. Via brugerprofilen kan du dele personlige oplysninger om dig selv med andre brugere, f.eks. navn, foto, konti på sociale medier, post- eller e-mailadresse, telefonnummer, personlige interesser, kompetencer og forskellige basisoplysninger om din virksomhed. Brugerprofilerne bruges til at tilpasse interaktionerne mellem brugerne (f.eks. ved hjælp af meddelelses- eller følgefunktioner) og til at give SAP mulighed for at fremme samarbejdet og kvaliteten af kommunikationen gennem sådanne tilbud. I profilindstillingerne for det relevante webtilbud kan du bestemme, hvilke oplysninger du vil dele.

   

  Identitetstjeneste

  Brugerprofilen kan være specifik for et enkelt webtilbud fra SAP, men den giver dig også adgang til andre webtilbud fra SAP eller fra andre enheder i SAP-koncernen. Det er dit valg, om du vil bruge disse yderligere webtilbud eller ej. Hvis du gør det, vil SAP stille dine personlige oplysninger til rådighed for sådanne andre webtilbud for at give dig adgang første gang. Bemærk: Hvis du ikke giver dit samtykke til, at SAP kan oprette sådanne brugerprofiler, vil SAP ikke være i stand til at tilbyde dig tjenester, som kræver et samtykke fra din side.

   

  Event-profilering

  Hvis du tilmelder dig et arrangement, seminar eller webinar i SAP, kan SAP dele grundlæggende oplysninger om deltageren (navn, virksomhed og e-mailadresse) med andre deltagere i samme event, seminar eller webinar til at fremme interaktionen mellem deltagerne og stimulere kommunikation og udveksling af idéer.

   

  Forbedring af brugeroplevelsen

  SAP behandler oplysninger om dit besøg af vores webtilbud for at forbedre din brugeroplevelse, identificere dine individuelle behov og tilpasse den måde, hvorpå vi giver dig de oplysninger, du leder efter. Til dette formål indsamler vi oplysninger, uanset om du tildeler dig med en brugerprofil eller ej.

   

  Cookies og lignende værktøjer

  SAP behandler persondata om brugere af SAP-websteder og andre webtilbud ved hjælp af cookies eller lignende teknologier til de formål, der er beskrevet i SAP's erklæring om cookies. Ved at gå til linket "Præferencer for cookies" i sidefoden af SAP.com-hjemmesiden finder du yderligere oplysninger og har mulighed for at vælge dine præferencer for cookies.

   

   

  Til at søge efter talenter

  SAP indsamler og behandler persondata om kvalificerede personer og personer, der er interesserede i vores karrieremuligheder, fra forskellige kilder. jobansøgere og kandidater anmodes om at ansøge via SAP's karriereportal, uanset om det sker på eget initiativ eller som svar på et annonceret stillingsopslag. SAP indsamler persondata via karriereportalen med henblik på at gennemføre ansøgningsprocedurerne og udvælge ansøgere. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan SAP indsamler og behandler ansøgerens data, i den særlige erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for SAP's karriereportal.

   

  Til at tilbyde SAP-produkter og tjenester

  SAP indsamler og behandler persondata til salgs- og markedsføringsformål. Vi ønsker at holde dig opdateret om kommende events og SAP's nyeste produkter og tjenester. Hvis det er muligt, kan vi kontakte dig for at drøfte din interesse i SAP's tjenester og tilbud yderligere.

   

  Anmodning om feedback, spørgeskemaer og undersøgelser

  I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan SAP kontakte dig for at få feedback om forbedring af det relevante materiale, produkt eller den relevante tjeneste. SAP kan også invitere dig til at besvare spørgeskemaer og deltage i andre undersøgelser. De vil generelt være udformet således, at du kan deltage uden at skulle afgive oplysninger, der identificerer dig som deltager. Hvis du alligevel afgiver dine persondata, vil SAP bruge dem til det formål, der er angivet i spørgeskemaet eller undersøgelsen, eller til at forbedre sine produkter og tjenester.

   

  Til at holde dig opdateret

  Inden for en eksisterende forretningsrelation mellem dig eller din arbejdsgiver og SAP behandler SAP dine persondata for at informere dig om SAP-produkter eller tjenester, der ligner eller vedrører produkter og tjenester, som du eller din arbejdsgiver allerede har købt eller brugt. SAP vil kun informere dig pr. e-mail eller telefon om sådanne nyheder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven, eller hvis SAP har indsamlet sådanne oplysninger i forbindelse med forretningsrelationen. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod SAP's brug til dette formål ved at vælge muligheden for at afmelde nederst i hver marketingrelateret kontakt.

   

  Persontilpasset indhold

  SAP behandler oplysninger om din interaktion med SAP på tværs af SAP's forskellige forretningsområder og tilbud (din eller din arbejdsgivers tidligere og nuværende brug af SAP-produkter eller -tjenester, din deltagelse i og brug af SAP's webtilbud, events, hvidbøger, gratis prøveversioner eller nyhedsbreve) for at kunne levere de ønskede produkter og tjenester til dig og forbedre vores personlige kommunikation med dig. Disse data kan også bruges til at drive SAP's forretning effektivt, hvilket også omfatter: Automatisering og aggregering af data til støtte for forskellige analytiske og statistiske tiltag, præstations- og prædiktive analyser og eksplorativ dataanalyse til støtte for din kunderejse og til at imødekomme sådanne anmodninger. I det omfang loven tillader det, kan SAP kombinere og bruge sådanne oplysninger på en aggregeret måde for at hjælpe os med at forstå dine interesser og forretningsbehov, udvikle vores forretningsindsigt og marketingstrategier og for at skabe, udvikle, levere og forbedre vores personlige kommunikation med dig. De kan også bruges af SAP til at vise relevant indhold på SAP's egne eller tredjeparters websteder.

   

  Id'er til reklamebrug

  Med dit samtykke eller i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan SAP oprette et "hashed" bruger-id til sociale netværk eller andre webtilbud, der er styret af tredjepart (f.eks. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram eller Google). Disse oplysninger matches derefter med tredjepartens egen brugerdatabase for at vise dig mere relevant SAP-indhold.

  Hvilke persondata behandler SAP?

   

  SAP behandler forskellige typer persondata om de personer, som vi interagerer med, når vi driver vores forretning eller driver vores forskellige hjemmesider og andre kommunikationskanaler.

   

  Afhængigt af det enkelte tilfælde kan dette omfatte følgende typer persondata:

   

  Kontaktdata

  SAP behandler følgende kategorier af persondata som kontaktdata: Fornavn, efternavn, e-mail-adresser, postadresse/placering (land, stat/provins, by), telefonnumre og din historik i forbindelse med dit forhold til SAP.

   

  Persondata i forbindelse med forretningsrelationen med SAP

  I forbindelse med etablerede forretningsrelationer behandler SAP forretningspartnerens firmanavn, branche, din stillingsbetegnelse og rolle, afdeling og funktion samt din virksomheds historik i forbindelse med deres forhold til SAP. Hvis du angiver et kreditkortnummer eller bankoplysninger til bestilling af produkter eller tjenester, indsamler SAP disse oplysninger med henblik på at behandle din betaling for de ønskede produkter eller tjenester.

   

  Overholdelsesrelaterede persondata

  Hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen eller forskrifter, kan SAP behandle datakategorier som f.eks. fødselsdato, akademiske kvalifikationer, identitetskort eller andre id-numre, geografisk placering, relevante oplysninger om forretningspartnere vedrørende f.eks. væsentlige tvister eller andre retssager og andre relevante oplysninger om eksportkontrol eller overholdelse af toldregler.

   

  Data, der genereres gennem din brug af eller deltagelse i SAP's internetsider, web- eller onlinetilbud

   

  Brugsdata

  SAP behandler visse brugerrelaterede oplysninger, f.eks. oplysninger om din browser, dit styresystem eller din IP-adresse, når du besøger SAP's webaktiver. Vi behandler også oplysninger om din brug af vores webtilbud, f.eks. hvilke sider du besøger, hvor lang tid du bruger på en side, hvilken side der har henvist dig til vores side, og hvilke links på vores websteder du vælger.

   

  Registreringsdata

  SAP kan behandle dine kontaktdata, der er beskrevet ovenfor, og andre oplysninger, som du måtte give direkte til SAP, hvis du tilmelder dig et af SAP's events eller andre webtjenester.

   

  Deltagelsesdata

  Når du deltager i webinarer, virtuelle seminarer, events eller andre SAP-webtjenester, kan SAP behandle dine interaktioner med den relevante webtjeneste for at organisere denne event, herunder dens sessioner, afstemninger, undersøgelser eller andre interaktioner mellem SAP og/eller deltagerne. Afhængigt af en event og med forbehold af den respektive underrettelse af deltagerne kan SAP indsamle lyd- og videooptagelser af denne event eller sessionen.

   

  Særlige kategorier af persondata

  I forbindelse med tilmeldingen til en event kan SAP bede om dine kostpræferencer eller oplysninger om eventuelle handicaps for at kunne tage hensyn til vores gæsters sundhed og velvære. Enhver indsamling af sådanne oplysninger er altid baseret på deltagernes samtykke. Bemærk, at hvis du ikke giver sådanne oplysninger om kostpræferencer, har SAP muligvis ikke mulighed for at reagere på sådanne ønsker på tidspunktet for denne event.

   

  Persondata, der er modtaget i forbindelse med en ansøgning om et job hos SAP

  SAP behandler persondata om personer, der ansøger om et job hos SAP, som beskrevet i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på SAP's karriereportal.

   

  Persondata, der er modtaget af tredjeparter, herunder offentligt tilgængelige kilder

  SAP tilstræber generelt at indsamle personoplysninger direkte fra de registrerede personer. Hvis du eller gældende lovgivning tillader SAP at gøre det, kan SAP også indhente persondata fra tredjepartskilder. Disse tredjepartskilder kan omfatte:

   

  Din arbejdsgiver i forbindelse med dennes forretningsrelationer med SAP og/eller SAP-koncernen,

   

  tredjeparter, som du har givet lov til at dele dine persondata med SAP,

   

  tredjepartskilder og offentligt tilgængelige kilder som f.eks. erhvervsorienterede sociale netværk eller informationsformidlere.

   

  Når vi indsamler persondata fra tredjepartskilder, har vi etableret interne kontroller for at sikre, at tredjepartskilden havde tilladelse til at levere disse oplysninger til SAP, og at vi må bruge dem til dette formål. SAP vil behandle disse persondata i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger samt eventuelle yderligere restriktioner, der pålægges af den tredjepart, som har leveret persondataene til SAP, eller i henhold til gældende national lov.

   

  Persondata, der er nødvendige for at sikre kundetilfredshed

  I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller baseret på dit samtykke, kan SAP kombinere de oplysninger, vi indsamler enten direkte eller indirekte om specifikke brugere, for at sikre, at dataene er fuldstændige og korrekte, og for at hjælpe os med bedre at skræddersy vores interaktioner med dig og bestemme de oplysninger, der bedst tjener dine respektive interesser eller behov.

  Hvor længe behandler SAP mine persondata?

   

  SAP behandler kun dine persondata, så længe det er nødvendigt:

  • For at udvikle produkter og tjenester, som du eller din arbejdsgiver har anmodet om, tilgængelige for dig.
  • For at SAP kan overholde lovmæssige forpligtelser til at opbevare persondata, der bl.a. følger af gældende eksport-, finans-, skatte- eller handelslovgivning.
  • For at opfylde SAP's legitime forretningsformål som yderligere beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, medmindre du gør indsigelse mod SAP's brug af dine persondata til disse formål.
  • Indtil du tilbagekalder dit samtykke, som du tidligere har givet SAP til at behandle dine persondata. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan tilbagekalde dit samtykke, kan du se vejledningen nedenfor i afsnittet "Hvad er dine databeskyttelsesrettigheder?".

  SAP kan behandle dine persondata med henblik på udvikling af produkter eller tjenester, indtil dette ikke længere er nødvendigt, eller SAP får besked om, at dit forhold til SAP-kunden har ændret sig.

   

  SAP kan opbevare dine persondata i yderligere perioder, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser til at behandle dine persondata, eller hvis SAP har brug for at fremsætte eller forsvare sig mod retskrav. SAP opbevarer dine persondata indtil udgangen af den relevante opbevaringsperiode, eller indtil de pågældende retskrav er blevet afgjort.

  Hvem er modtagerne af dine persondata?

   

  Dine persondata kan blive videresendt til følgende kategorier af tredjeparter:

   

  Enheder i SAP-koncernen

  Da SAP kun sælger sine produkter og tjenester til sine kunder via lokale forretningsforbindelser, kan SAP overføre dine persondata til den lokalt relevante enhed i SAP-koncernen med det formål og i det omfang, det er nødvendigt for at varetage en forretningsrelation. Andre enheder i SAP-koncernen kan også modtage eller få adgang til persondata, enten når de udfører koncerninterne tjenester centralt og på vegne af SAP SE og de andre enheder i SAP-koncernen, eller når persondata overføres til dem på et tilsvarende retsgrundlag. I sådanne tilfælde kan disse enheder bruge persondataene til de samme formål og på de samme betingelser, som er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Den aktuelle liste over enheder i SAP-koncernen kan findes her. Hvis du vil vide, hvilken enhed i SAP-koncernen, der er ansvarlig for forretningsrelationen med dig eller din arbejdsgiver, kan du kontakte os på webmaster[@]sap.com.

   

  tredjeparters tjenesteudbydere

  SAP kan bruge tredjepartstjenesteudbydere til at behandle persondata på SAP's vegne, f.eks. med henblik på rådgivning eller andre tjenester, klargøring og levering af webstedet, opfyldelse og levering af tilbud fra SAP eller udsendelse af nyhedsbreve. Disse tjenesteudbydere kan modtage eller få adgang til persondata i forbindelse med udførelsen af deres tjenester og vil være modtagere i henhold til den relevante databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR.

   

  SAP-partnere

  Med dit samtykke eller som angivet på anden måde i din anmodning, herunder for at opfylde dine bestilte tjenester, kan SAP dele dine persondata med udpegede partnervirksomheder for at levere det produkt eller den tjeneste, du har anmodet om.

   

  Andre tredjeparter

  SAP kan overføre dine registreringsdata på grundlag af dit samtykke eller som angivet på anden måde i din anmodning til virksomheder, der er opført på registreringssiden for et SAP-seminar, et webinar eller en event. Disse virksomheder kan modtage dine persondata som medarrangør eller sponsor af denne event og vil bruge dine registreringsdata med henblik på deres deltagelse i denne event. De vil give dig alle lovpligtige oplysninger om deres behandlingsformål direkte og om, hvordan du kan udøve dine rettigheder.

  Hvad er dine databeskyttelsesrettigheder?

   

  Ret til at få adgang, korrigere og slette

  Du kan til enhver tid anmode SAP om at få adgang til oplysninger om, hvilke persondata om dig SAP behandler, og, hvis det er nødvendigt, anmode om at sådanne persondata rettes eller slettes. Bemærk dog, at SAP kun sletter dine persondata, hvis SAP ikke er kontraktligt forpligtet til at fortsætte med at opbevare disse. Hvis du anmoder SAP om at slette dine persondata, kan du muligvis ikke fortsætte med at bruge SAP-tjenester, der kræver, at SAP bruger dine persondata.

   

  Retten til at modtage personlige oplysninger tilbage fra SAP

  Hvis SAP bruger dine persondata baseret på dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt med dig, kan du desuden kræve, at SAP giver dig en kopi af de persondata, som du har oplyst til SAP. I dette tilfælde skal du kontakte webmaster[@]sap.com og angive, hvilke oplysninger eller behandlingsaktiviteter din anmodning vedrører, i hvilket format du ønsker at modtage persondataene, og om de skal sendes til dig eller en anden modtager. SAP vil så behandle din anmodning og drøfte med dig, hvordan dine ønsker bedst kan imødekommes.

   

  Retten til at begrænse

  Du kan anmode SAP om at begrænse yderligere behandling af dine persondata i en af følgende situationer:

   

  Du erklærer, at de persondata, der vedrører dig, er ukorrekte, med forbehold af den tid, det tager for SAP at kontrollere rigtigheden af de relevante persondata.

   

  SAP har intet retsgrundlag til at behandle dine persondata, og du kræver, at SAP begrænser yderligere behandling af dine persondata.

   

  SAP har ikke længere brug for dine persondata, men du erklærer, at du har brug for, at SAP beholder disse data for at kunne fremsætte krav, udøve juridiske rettigheder eller forsvare sig mod krav fra tredjepart, eller:

   

  Hvis du gør indsigelse mod, at SAP behandler dine persondata (baseret på SAP's legitime interesser som nærmere beskrevet nedenfor), med forbehold af den tid, det tager at vurdere, hvorvidt SAP har ret til eller er juridisk forpligtet til at behandle dine persondata.

   

  Ret til at gøre indsigelse

  Hvis og i det omfang SAP behandler dine persondata på grundlag af SAP's legitime interesse, især hvor SAP forfølger sin legitime interesse i at foretage direkte markedsføring eller anvende profilering i forbindelse med direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan brug af dine persondata. Når du gør indsigelse mod SAP's behandling af dine persondata til direkte markedsføring, vil SAP straks ophøre med at behandle dine persondata til sådanne formål. I alle andre tilfælde gennemgår SAP omhyggeligt din indsigelse og ophører med at bruge de relevante oplysninger, medmindre SAP har en tungtvejende legitim interesse i at fortsætte med at bruge disse oplysninger og denne interesse kan tilsidesætte din indsigelse, eller hvis SAP skal bruge oplysningerne til at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

   

  Retten til at tilbagekalde samtykke

  Når SAP behandler dine persondata på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at afmelde dig eller underrette os om tilbagekaldelse. I tilfælde af en sådan tilbagekaldelse vil SAP ikke længere behandle persondata, der er genstand for dette samtykke, medmindre det er påkrævet af loven. Hvis SAP er forpligtet til at opbevare dine persondata af juridiske årsager, vil dine personlige informationer blive afskåret fra videre behandling og kun blive opbevaret i den periode, loven kræver. En tilbagekaldelse har dog ikke nogen indvirkning på den behandling af persondataoplysninger af SAP, som måtte have fundet sted inden tilbagekaldelsen. Hvis din brug af et SAP-tilbud desuden kræver, at du forinden giver dit samtykke hertil, vil SAP efter din tilbagekaldelse af samtykket ikke længere kunne levere den pågældende tjeneste (eller tjenester, hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at SAP kan bruge din profil under SAP Identity Authentification Service for flere SAP-tilbud), det pågældende tilbud eller en event til dig.

   

  Retten til at indgive en klage

   Hvis du mener, at SAP ikke behandler dine persondata i overensstemmelse med kravene i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, kan du til enhver tid, i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning, indgive en klage til din lokale relevante databeskyttelsesmyndighed, især hvis du befinder dig i et EØS-land, eller til databeskyttelsesmyndigheden i det land eller den stat, hvor SAP har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

  Hvordan kan du udøve dine databeskyttelsesrettigheder?

   

  Du bedes sende anmodninger om at udøve dine rettigheder til webmaster[@]sap.com

  Hvordan vil SAP verificere anmodninger for at udøve databeskyttelsesrettigheder?

   

  SAP vil træffe foranstaltninger for at sikre verificering af din identitet med rimelig sikkerhed, inden virksomheden behandler den databeskyttelsesrettighed, du ønsker at udøve.  Når det er muligt, vil SAP afstemme persondata, som du har indsendt i en anmodning om at udøve dine rettigheder, med oplysninger, der allerede vedligeholdes af SAP. Dette kan omfatte afstemning af to eller flere datapunkter, som du har oplyst ved at indsende en anmodning med to eller flere datapunkter, der allerede vedligeholdes af SAP. 

  SAP afviser at behandle anmodninger, som er åbenbart ubegrundede, overdrevne, svigagtige, som er repræsenteret af tredjeparter uden behørig bemyndigelse eller som på anden måde ikke er påkrævet i henhold til lokal lovgivning.

  Kan jeg bruge SAP's produkter eller tjenester, hvis jeg er mindreårig eller et barn?

   

  SAP's websteder og onlinetjenester er normalt ikke tilladt for brugere under 16 år eller den tilsvarende lavalder i den relevante jurisdiktion. Hvis du er yngre end 16 år, kan du ikke tilmelde dig hos SAP og bruge virksomhedens websteder og onlinetjenester.

  Yderligere lande- og regionsspecifikke bestemmelser

   

  Hvor SAP er underlagt krav om beskyttelse af personlige oplysninger i EU, EØS eller andre GDPR-relevante lande

   

  Hvem er den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver?

  Du kan til enhver tid kontakte SAP-koncernens databeskyttelsesrådgiver på privacy[@]sap.com.

   

  Hvem er den dataansvarliges relevante databeskyttelsesmyndighed?

  SAP's ledende tilsynsmyndighed for databeskyttelse er i Tyskland, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, og kan kontaktes på adressen Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Hvis du befinder dig i et andet EU- eller EØS-land, kan du finde kontaktoplysningerne for din kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse her.

   

  Hvad er de juridiske tilladelser for SAP til at behandle persondata?

  SAP behandler dine persondata til de forretningsformål, der er beskrevet ovenfor, på grundlag af følgende juridiske tilladelser:

   

  Generel bemærkning om SAP's behandling af persondata baseret på dit forudgående samtykke

  SAP kan behandle dine persondata til de specifikke behandlingsformål baseret på dit forudgående samtykke.

   

  Generel bemærkning om SAP's behandling af persondata baseret på legitime forretningsinteresser

  Når vi henviser til GDPR artikel 6.1 (f) og dermed SAP's legitime forretningsinteresser som vores juridiske tilladelse til at behandle dine persondata, forfølger SAP sine legitime forretningsinteresser

   

  med at administrere og udføre sine forretningsaktiviteter effektivt,

   

  at opretholde og drive intelligente og bæredygtige forretningsprocesser i en koncernstruktur, der er optimeret til arbejdsdeling og til gavn for vores medarbejdere, kunder, partnere og aktionærer,

   

  at varetage bæredygtige forretningsrelationer med SAP-kunder og -partnere, herunder dig (som hver især er beskrevet yderligere nedenfor),

   

  give dig den bedst mulige brugeroplevelse, når du bruger SAP's webtjenester,

   

  overholde ekstraterritoriale love og bestemmelser, eller

   

  fremsætte eller forsvare sig mod retskrav.

   

  Vi mener, at vores interesse i at forfølge disse forretningsformål er legitim og dermed ikke opvejes af dine personlige rettigheder og interesser i at afstå fra behandling. I alle disse tilfælde tager vi behørigt hensyn til vores afvejningstest:

   

  Det forretningsmæssige formål, som SAP med rimelighed forfølger i det pågældende tilfælde,

   

  kategorierne, mængden og følsomheden af de persondata, der nødvendigvis behandles,

   

  niveauet af beskyttelse af dine persondata, som er sikret ved hjælp af vores generelle databeskyttelsespolitikker, retningslinjer og processer,

   

  og de rettigheder, du har i forbindelse med behandlingsaktiviteten.

   

  Hvis du vil have yderligere oplysninger om denne fremgangsmåde, skal du kontakte webmaster[@]sap.com.

   

  Varetag forretningsrelationer med kunder, partnere og andre

  Under varetagelsen af forretningsrelationer med kunder, partnere og andre kan SAP og lokale enheder i SAP-koncernen behandle persondata på grundlag af:

   

  GDPR artikel 6.1 (b), hvis det er nødvendigt for at overholde (før-)kontraktlige forpligtelser over for dig.

   

  GDPR artikel 6.1 (c), hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav, der gælder for SAP.

   

  GDPR artikel 6.1 (f), hvis kontrakten eller relationen forud for kontraktindgåelse vedrører en virksomhed eller et andet juridisk organ, og hvis SAP behandler dine persondata som kundekontakt for at opfylde (før-)kontraktlige forpligtelser over for din arbejdsgiver (legitim interesse i at udføre eller administrere SAP's forretningsaktiviteter effektivt).

   

  GDPR artikel 6.1 (f), hvis det er nødvendigt for at opretholde vores forretningsrelationer med dig, sikre din tilfredshed som bruger eller kunderepræsentant og give dig oplysninger om andre SAP-produkter og -tjenester i henhold til dine interesser eller dit behov (legitim interesse i at varetage bæredygtige forretningsrelationer med SAP-kunder og -partnere). Eller

   

  en juridisk tilladelse i henhold til anden national lovgivning, der svarer til en af ovennævnte, hvis det er relevant.

   

  Sikring af overholdelse af love og bestemmelser

  Når SAP og lokale enheder i SAP-koncernen sikrer overholdelse af gældende love og bestemmelser, kan de behandle dine persondata på grundlag af

   

  GDPR artikel 6.1 (c) hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i en EU-medlemsstat, som SAP er underlagt.

   

  GDPR artikel 6.1 (f), hvis det er nødvendigt for at overholde love og bestemmelser uden for EU (legitim interesse i at overholde love og bestemmelser uden for EU).

   

  Eller på grundlag af de tilsvarende artikler i andre nationale love, når det er relevant.

   

  Driv SAP-internetsider, webtilbud eller andre online-events

  Når SAP eller den lokale enhed i SAP-koncernen behandler dine persondata på grundlag af følgende juridiske tilladelser i forbindelse med driften af sine internetsider, webtilbud eller andre online-events ("webtjenester") og afhængigt af det respektive driftsformål:

   

  GDPR artikel 6.1 (b) og (f) for at levere webtjenester og -funktioner, oprette og administrere din onlinekonto, opdatere, sikre og fejlfinde tjenesten, yde support, forbedre og udvikle webtjenesten, besvare og opfylde dine anmodninger eller instruktioner (legitim interesse i at udføre eller administrere SAP's forretningsaktiviteter effektivt).

   

  GDPR artikel 6.1 (c) og (f) for at administrere og sørge for sikkerheden af vores webtjenester og forebygge og opdage sikkerhedstrusler, svindel eller andre kriminelle eller ondsindede aktiviteter og som rimeligt nødvendigt for at håndhæve vilkårene for webtjenesterne, for at etablere eller opretholde et retskrav eller forsvar, for at forhindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter, herunder angreb på vores informationsteknologiske systemer (legitim interesse i at udføre eller administrere SAP's forretningsaktiviteter effektivt og fremsætte eller forsvare sig mod retskrav)

   

  GDPR artikel 6.1 (a), hvis det er nødvendigt, at vi beder dig om dit samtykke til at behandle dine persondata

   

  Eller tilsvarende juridiske tilladelser i henhold til andre relevante nationale love, hvis det er relevant.

   

  Cookies og lignende værktøjer

  Ved sporing og evaluering af brugeradfærd hos brugere af vores webtjenester ved hjælp af cookies eller lignende teknologier behandler SAP dine persondata på grundlag af følgende juridiske tilladelser:

   

  GDPR artikel 6.1 (a), hvis det er nødvendigt, at vi beder dig om dit samtykke til at behandle dine persondata.

   

  GDPR artikel 6.1 (b), hvis det er nødvendigt for at opfylde (før-)kontraktlige forpligtelser over for dig.

   

  GDPR artikel 6.1 (f), hvis det er nødvendigt for at opfylde (før-)kontraktlige forpligtelser med virksomheden eller et andet juridisk organ, som du repræsenterer som kundekontakt (legitim interesse i at udføre eller administrere SAP's forretningsaktiviteter effektivt).

   

  Eller tilsvarende juridiske tilladelser i henhold til andre relevante nationale love, hvis det er relevant.

   

  Indsamling af data fra tredjeparter, herunder offentligt tilgængelige kilder

  Når persondata om dig indsamles fra tredjeparter, kan retsgrundlaget for indsamlingen af SAP eller den lokale enhed i SAP-koncernen være baseret på:

   

  GDPR artikel 6.1 (a), hvis det er nødvendigt at vi eller den tredjepart, der overfører dine persondata til SAP, har bedt dig om dit samtykke til at behandle dine persondata,

   

  GDPR artikel 6.1 (b), hvis det er nødvendigt for at opfylde (før-)kontraktlige forpligtelser over for dig.

   

  GDPR artikel 6.1 (c) hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i en EU-medlemsstat, som SAP er underlagt.

   

  GDPR artikel 6.1 (f), hvis det er nødvendigt for at overholde love og bestemmelser uden for EU (legitim interesse i at overholde love og bestemmelser uden for EU) eller for at opretholde vores forretningsrelationer med dig, sikre din tilfredshed som bruger eller kunderepræsentant og give dig oplysninger om andre SAP-produkter og -tjenester i henhold til dine interesser eller dit behov (legitim interesse i at varetage bæredygtige forretningsrelationer med SAP-kunder og -partnere)

   

  Eller tilsvarende juridiske tilladelser i henhold til andre relevante nationale love, hvis det er relevant.

   

  Tilbud om SAP-produkter og -tjenester

  Når SAP deltager i marketingaktiviteter, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af følgende juridiske tilladelser:

   

  GDPR artikel 6.1 (a), hvis dit samtykke er påkrævet ved lov, for at SAP kan behandle dine data til dette formål.

   

  GDPR artikel 6.1 (f) hvis det er nødvendigt for at opfylde (før-)kontraktlige forpligtelser over for den virksomhed eller anden juridisk enhed, du repræsenterer som kundekontakt (legitim interesse i at udføre eller administrere SAP's forretningsaktiviteter effektivt), for at opretholde vores forretningsforbindelser med dig eller din arbejdsgiver, for at sikre din tilfredshed som bruger eller kundekontakt, for at kortlægge de relevante koncerninterne strukturer og samle de relevante forretningsaktiviteter på centrale kilder i SAP-koncernen for at drive dem på en ensartet måde og for at give dig oplysninger om andre SAP-produkter og -tjenester i henhold til dine interesser eller dit behov, hvilket også kan omfatte en kombination af oplysninger om dig fra forskellige kilder (profilering) (legitim interesse i at opretholde og drive intelligente og bæredygtige forretningsprocesser i en koncernstruktur, der er optimeret til arbejdsdeling og i vores medarbejderes, kunders, partneres og aktionærers bedste interesse, og i at varetage bæredygtige forretningsrelationer med SAP-kunder og -partnere). SAP kan sende disse oplysninger til dig på din postadresse for at forfølge vores legitime interesse i at henvende os til kunder, potentielle kunder og målgrupper med henblik på at reklamere for vores produkter og tjenester, til din e-mail-adresse med henblik på direkte markedsføring af lignende produkter eller tjenester, forudsat at vi (i) har modtaget din e-mail-adresse i forbindelse med køb af vores produkter eller tjenester, (ii) at du ikke har gjort indsigelse mod brugen af din e-mail-adresse til direkte reklame, og (iii) at vi i alle henvendelser informerer dig om, at du til enhver tid kan gøre indsigelse mod vores brug af din e-mail-adresse til markedsføringsformål, og ved hjælp af andre elektroniske midler (f.eks. telefon, MMS) i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, generelt enten med udtrykkeligt eller formodet samtykke.

   

  Eller tilsvarende juridiske tilladelser i henhold til andre relevante nationale love, hvis det er relevant.

   

   

  Hvordan kan SAP retfærdiggøre internationale dataoverførsler?

  Som en global koncern har SAP koncernforbundne selskaber og bruger tredjepartstjenesteudbydere også i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). SAP kan overføre dine persondata til lande uden for EØS som en del af SAP's internationale forretningsaktiviteter. Hvis vi overfører persondata fra et land i EU eller EØS til et land uden for EØS, for hvilket EU-kommissionen ikke har udstedt en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, bruger SAP EU's standardkontraktklausuler til kontraktligt at kræve, at data-importøren sikrer et databeskyttelsesniveau, der er i overensstemmelse med niveauet i EØS, for at beskytte dine persondata. Du kan indhente en kopi (redigeret for at fjerne kommercielt eller irrelevante oplysninger) af sådanne kontraktlige bestemmelser ved at sende en anmodning til privacy[@]sap.com. Du kan også indhente flere oplysninger fra EU-kommissionen om den internationale dimension af databeskyttelse her.

   

  Hvor SAP er underlagt særlige krav i amerikansk lovgivning om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

  Beskyttelse af børns personlige oplysninger i USA. SAP indsamler ikke bevidst persondata om børn under 13 år.  Hvis du er forælder eller værge, og du mener, at SAP har indsamlet oplysninger om et barn, bedes du kontakte SAP som beskrevet i denne fortrolighedserklæring.  SAP vil træffe foranstaltninger til at slette oplysningerne så hurtigt som muligt.  Da SAP's websteder og onlinetjenester ikke er tilladte for brugere under 16 år, og i henhold til oplysningspligten under CCPA, sælger SAP ikke persondata for mindreårige under 16 år.

   

  Hvor SAP er underlagt særlige krav i amerikansk lovgivning i staten Californien om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

   

  Du har ret til: 

   

  at anmode SAP om at få adgang til dine persondata, som SAP indsamler, bruger eller videregiver om dig;

   

  at anmode om, at SAP sletter persondata;

   

  at afmelde brugen eller videregivelsen af dine følsomme persondata;

   

  ikke-diskriminerende behandling i forbindelse med udøvelse af databeskyttelsesrettigheder, og

   

  hvis du anmoder om at få adgang til dine persondata, skal sådanne oplysninger, hvis det er muligt, være flytbare i et tilgængeligt format, der giver mulighed for at sende disse oplysninger til en anden modtager uden hindring

   

  I henhold til oplysningspligten under California Consumer Privacy Act ("CCPA") vil SAP under ingen omstændigheder sælge dine persondata. I forbindelse med vores forretningsaktiviteter kan vi dele personlige data med tredjeparter eller tillade tredjeparter at indsamle data på tværs af forskellige SAP-websteder.

   

  Anmodninger om adgang til oplysninger: 

  SAP modtager anmodninger om adgang til data fra hele verden og arbejder på at sikre, at alle gyldige anmodninger, hvor SAP er den dataansvarlige, besvares inden for en passende tidsramme. I henhold til bekræftelsesprocessen i CCPA vil SAP kræve en strengere bekræftelsesproces for sletningsanmodninger og data, der anses som værende følsomme eller værdifulde, for at minimere de tab, du kan blive udsat for via uautoriseret adgang til eller sletning af dine persondata. Hvis SAP skal anmode om yderligere oplysninger fra dig ud over oplysninger, der allerede vedligeholdes af SAP, vil SAP kun bruge dem til at bekræfte din identitet, så du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder, eller til sikkerhedsformål eller bedrageriforebyggelse. 

   

  Ud over at kontakte SAP på webmaster[@]sap.com har du også ret til følgende:

  Du kan ringe gratis for at sende en anmodning via de numre, der er angivet here, eller du kan klikke på Begræns brugen af mine følsomme persondata. Du kan også udpege en autoriseret repræsentant til at sende anmodninger med henblik på at udøve dine databeskyttelsesrettigheder over for SAP. En sådan autoriseret repræsentant skal være registreret hos California Secretary of State og skal indsende bevis på, at du har givet autorisation til, at repræsentanten handler på dine vegne.    

   

  Hvis SAP er underlagt kravene i den brasilianske generelle databeskyttelseslovgivning ("LGPD"), gælder følgende også:

  SAP har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for Brasilien. Skriftlige forespørgsler, anmodninger eller klager til vores databeskyttelsesrådgiver kan rettes til:

   

  Paulo Nittolo Costa

  E-mail: webmaster[@]sap.com

  Adresse: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower – 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000

   

  Hvis SAP er underlagt kravene i den malaysiske lov om beskyttelse af persondata("PDPA"), er en malaysisk Bahasa-version af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger tilgængelig.

   

  Hvis SAP er underlagt særlige krav i filippinsk lovgivning om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

  Enkeltpersoner i Filippinerne har også ret til følgende:

  Du kan ringe eller skrive til SAP for at indsende en anmodning på:

   

  webmaster[@]sap.com

  Telefon: +632-8705-2500

  Adresse: SAP Philippines, Inc.

  Attn: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Følgende bestemmelser gælder for indbyggere og statsborgere i Filippinerne:

   

  Du kan kræve kompensation, som endeligt tildelt af National Privacy Commission eller af domstolene, hvis du har lidt tab som følge af ukorrekte, ufuldstændige, forældede, falske, ulovligt indhentede persondata eller ved autoriseret brug af disse, der er en følge af overtrædelser af dine rettigheder og friheder som en registreret person;

  Hvis du er offer for en overtrædelse af lovgivningen om beskyttelse af persondata eller på anden måde personligt er berørt af en overtrædelse af lovgivningen om beskyttelse af persondata, kan du indgive en klage til National Privacy Commission.

  Dine overførbarhedsrettigheder. Dine retmæssige arvinger og efterfølgere kan til enhver tid påberåbe sig ret til at varetage dine rettigheder efter din død, eller når du er uden handleevne.

   

  Hvis SAP er underlagt kravene i Singapores lov om beskyttelse af persondata ("PDPA"), gælder følgende også:

  SAP har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for Singapore. Skriftlige forespørgsler, anmodninger eller klager til vores databeskyttelsesrådgiver kan rettes til:

   

  Emne: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

  E-mail: webmaster[@]sap.com

  Adresse: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

  Kontakt: +65 6664 6868

   

  Hvis SAP er underlagt kravene i loven om beskyttelse af persondata, 2013 (POPIA) i Sydafrika, gælder følgende også:

   

  "Persondata" som brugt i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger betyder personlige oplysninger, som dette begreb er defineret i POPIA.

   

  "Du", "Dig" og "Din" som brugt i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger betyder en fysisk person eller en juridisk person, som dette begreb bruges i POPIA.

   

  Systems Applications Products (Africa Region) Proprietary Limited & Systems Applications Products (South Africa) Proprietary Limited med registreret adresse på 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) er underlagt Sydafrikas lov om beskyttelse af persondata, 2013 (lov 4 af 2013) og ansvarlig part i henhold til POPIA.

   

  Hvis du som individuel person eller juridisk person mener, at SAP South Africa som ansvarlig part har brugt dine persondata i strid med POPIA, forpligter du dig til først at forsøge at løse eventuelle problemer med SAP South Africa.

   

  webmaster[@]sap.com

  Telefon:    011 325 6000

  Adresse: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

  Hvis du ikke er tilfreds med denne proces, har du ret til at indgive en klage til informationstilsynet ved at bruge nedenstående kontaktoplysninger:

  JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

  E-mail: complaints.IR[@]justice.gov.za

  Forespørgsler:  inforeg[@]justice.gov.za

   

  Du kan anmode om oplysninger om de persondata, som vi har om dig, i henhold til "Promotion of Access to Information Act 2" fra 2000 ("PAIA"). For yderligere oplysninger henvises til SAP PAIA-håndbogen

   

  Hvor SAP er underlagt særlige krav i tyrkisk lovgivning om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

  Når SAP indsamler personoplysninger i forbindelse med den centrale drift af dette websted og andre globalt drevne SAP-forretningsaktiviteter for indbyggere og borgere i Tyrkiet og på en måde, der er omfattet af kravene i lov nr. 6698 om beskyttelse af persondata ("LPDP") i Tyrkiet, er din dataansvarlige: SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş, beliggende i Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul med MERSİS No: 744017604300017 og telefonnummer: +90 216 330 03 00.

   

   

   

  Specifikke bestemmelser for Kina gælder for borgere i Folkerepublikken Kina.

   

  Specifikke bestemmelser for Colombia gælder for borgere i Republikken Colombia.

  Tilbage til toppen