Přejít na obsah
Kontaktujte nás
Zeptejte se Chat Offline
Zeptejte se zástupce SAP online.
Nás kontaktujte e-mailem
Pošlete nám e-mail s Vašimi komentáři, dotazy nebo zpětnou vazbou.

Zjednodušte řízení lidských zdrojů pomocí nákladově efektivních cloudových řešení

Usnadněte zaměstnancům a manažerům budování a rozvíjení týmů pomocí automatizovaných personalistických postupů a intuitivního uživatelského rozhraní.
Previous Next

Základní personalistika a zpracování mezd

Můžete definovat a aplikovat úspěšné personální strategie a zároveň zjednodušit procesy. Řešení pro základní personalistiku a zpracování mezd od společnosti SAP poskytuje uživatelsky přívětivé nástroje, které zaměstnancům pomáhají pracovat efektivněji a přispívat k rozvoji vaší firmy.

Vzdělávání, rozvoj a spolupráce

Povzbuďte ve své firmě soustavné vzdělávání pomocí snadno dostupných, uživatelsky přívětivých školicích nástrojů přizpůsobených individuálním potřebám. Naše dostupná řešení pomohou zaměstnancům rozvíjet schopnosti potřebné k lepším výkonům a umožní jim být pro firmu skutečným přínosem.

Výkonnost a odměňování

Motivujte zaměstnance k co nejlepším výkonům a odměňujte je na základě skutečných výsledků. Software SAP pro řízení výkonnosti a odměňování poskytuje jednoduchá řešení, která nabízejí skvělé řízení výkonnosti a inteligentnější odměňování.

Nábor a zaškolování nových zaměstnanců

Najměte ty správné talenty, co nejlépe vyhovující potřebám vaší malé firmy, a pak je rychle a efektivně zaškolte. Řešení SAP pomáhají zjednodušit nábor nových zaměstnanců a vytvořit předpoklady pro jejich úspěch, ještě než nastoupí.

Plánování a analýza pracovní síly

HR data a analýzy můžete při firemním rozhodování využívat snáze a rychleji. Naše HR analytická řešení pro MSP poskytují informace a přehledy na základě dat ze všech HR procesů a zjednodušují plánování pracovních sil. Můžete tak eliminovat výpadky kapacit, jež jsou překážkou úspěchu firmy.

Vyřešte své specifické potřeby v oblasti lidských zdrojů

Previous Next

Získejte jednoduchý přehled o svých pracovnících

V jediné aplikaci můžete efektivně spravovat veškeré pracovní síly a identifikovat nejvhodnější lidi z hlediska dalšího vývoje firmy.

Zjednodušení všech procesů v personalistice

Všechny činnosti od náboru nových pracovníků po základní personalistiku a analýzy pracovních sil vaší rostoucí firmy můžete provádět — přímo v prostorách vaší firmy, nebo v cloudu.

Základní personalistika a zpracování mezd

Procesy ve vaší firmě se zrychlí a zjednoduší, vzroste jejich efektivita a všichni, kdo mají co do činění s personalistikou, budou mít příslušné informace okamžitě k dispozici.

SAP SuccessFactors Employee Central

Náš cloudový informační systém pro personalistiku (HRIS) poskytuje maximální přehled o pracovnících. Můžete tak konsolidovat veškeré informace o zaměstnancích do jediného systému, automatizovat zpracování dat zaměstnanců i manažerských postupů a na základě těchto dat vypracovat personální strategie.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Rostoucí firmy mohou pomocí platformy SAP SuccessFactors Employee Central Payroll zajistit bezpečné a spolehlivé zpracování mezd. Tato osvědčená platforma pro zpracování mezd poskytuje zabezpečení, rozšiřitelnost a flexibilitu.

Vzdělávání, rozvoj a spolupráce

Podpořte společné vzdělávání a rozvoj v rámci celého podniku, které zaměstnancům zajistí dovednosti potřebné k rozvoji vaší firmy.

SAP SuccessFactors Learning

Toto řešení umožňuje rozvíjet znalosti a dovednosti zaměstnanců a schopnosti vedoucích pracovníků, snižovat rizika spojená s nedodržováním předpisů a zvyšovat celkovou angažovanost zaměstnanců. Kombinuje formální a sociální výukové programy s nástroji pro vytváření obsahu, výkazů, analýz a pro práci s mobilními zařízeními.

SAP SuccessFactors Succession and Development

Toto řešení umožňuje zlepšovat flexibilitu firmy prostřednictvím plánování rozvoje a následnictví pro rostoucí firmy. Nejdůležitější pozice rychle obsazujte cennými pracovníky a podpořte kontinuitu vedení. Můžete také vytvářet plány cíleného rozvoje, které zajistí schopné nástupce, a pečovat o kariérní mobilitu.

SAP Jam Collaboration

Toto řešení propojuje lidi, informace, aplikace a procesy. Obohacuje procesy v personalistice o nástroje pro sociální spolupráci a usnadňuje zapojování zaměstnanců a snižování nákladů na školení.

Výkonnost a odměňování

Rostoucí firmy mohou dosahovat lepších výsledků tím, že v celé firmě zlepší výkonnost a udrží schopné pracovníky.

SAP SuccessFactors Performance & Goals

Náš software pro řízení výkonnosti může zaměstnancům vaší malé nebo středně velké firmy pomoci soustředit se na správné cíle. Můžete jim poskytovat užitečná hodnocení výkonnosti a odborné vedení, přesně měřit celkový přínos jednotlivých zaměstnanců a udržovat jejich zapojení a motivaci.

SAP SuccessFactors Compensation

Odměňujte a udržte si nejvýkonnější pracovníky pomocí našeho softwaru na odměňování pro malé a střední firmy. Toto cloudové řešení vám může pomoci sladit programy odměňování a podnikové cíle, spravedlivě a přiměřeně odměňovat výkony a lépe využívat omezené rozpočty.

Nábor a zaškolování nových zaměstnanců

Řešení SAP pro nábor a zaškolení nových zaměstnanců může malým a středním podnikům usnadnit nábor správných pracovníků na danou pozici a pomoci jim rychle se zapracovat.

SAP SuccessFactors Recruiting

Řešení umožňuje vytipovat, zaujmout a najmout ty nejschopnější pracovníky. V každé fázi náboru poskytuje inteligentní rady a vodítka. Menší firmy tak mohou snáze zajistit dostatečnou komplexnost a přitom jednoduchost praktik při najímání nových lidí, které náborovým pracovníkům a manažerům umožní rychle získat odpovídající personál.

SAP SuccessFactors Onboarding

Udělejte ze zaškolování nových pracovníků strategickou součást správy talentů. Umožněte najímání a interní přesuny pracovníků s cílem zvýšit úsilí a přispět k rychlému plnění podnikových cílů. Malé a střední firmy mohou v rámci procesů správy talentů, jakými jsou například studium, stanovování cílů, nábor nebo základní procesy personalistiky, poskytovat zajímavé a užitečné zkušenosti.

WorkConnect by SAP

Snižte stres spojený s procesem najímání nových pracovníků pomocí aplikace WorkConnect by SAP, která umožňuje v rámci jediného nástroje pracovat s více weby s nabídkami pracovních míst, sledovat a spravovat kandidáty a snadno spolupracovat na zpětné vazbě týmu.

Plánování a analýza pracovní síly

Zvyšte efektivitu plánování lidských zdrojů a zajistěte v rámci všech procesů personalistiky přístup k užitečným informacím vycházejícím z dat, které podpoří správné rozhodování.

SAP SuccessFactors Workforce Planning

Řešení umožňuje efektivně plánovat potřeby lidských zdrojů a minimalizovat rizika spojená s nedostatkem pracovníků s určitými dovednostmi. Pomáhá v pravou chvíli a za odpovídající cenu zajistit lidi s potřebnými dovednostmi, což umožňuje úspěšně realizovat strategii firmy nyní i v budoucnosti.

SAP SuccessFactors Workforce Analytics

Rozhodujte se lépe na základě důvěryhodných informací, které vám umožní zkoumat různé problémy, například v oblasti náboru, rozmanitosti, fluktuace a výkonnosti, a sdílet trendy a statistiky pomocí přizpůsobených nadpisů, řídicích panelů pro personalisty a výkazů.

Naše celosvětová síť spolehlivých partnerů vyřeší všechny potřeby vašeho malého či středního podniku

Previous Next

Najít partnera SAP

Partneři SAP vám pomohou s nákupem, sestavením, implementací, servisem a podporou řešení SAP, které je nejvhodnější pro vaše jedinečné potřeby. Najděte si důvěryhodného profesionála ke spolupráci.

Proč je digitální transformace otázkou přežití

Fakta v číslech

57.5 %

malých a středních firem používá ke sdílení dokumentů a kalendářů software pro spolupráci zaměstnanců.

Stručný přehled IDC sponzorovaný společností SAP, Další kroky v digitální transformaci, leden 2017

53 %

malých a středních firem říká, že digitální transformace zvyšuje jejich schopnost získávat a udržet si talenty.

Zdroj: Oxford Economics

7 %

vedoucích pracovníků malých a středních podniků hlásí, že jejich zaměstnavatel má nějakou strategii digitální transformace pro celou organizaci.

The Economist Research Unit

Řešení hlavních problémů personalistiky rostoucí firmy

Seznamte se s novinkami a trendy v oblasti malých a středních podniků

Komunity a akce

Zpět na začátek