Přejít na obsah
Žena držící podložku hovoří do vysílačky

SAP – software pro řízení dodavatelských řetězců (SAP SCM)

Uveďte produkty zaměřené na zákazníky na trh rychleji a s nižšími náklady pomocí globálního softwaru a nástrojů pro správu dodavatelských řetězců (SCM) od SAP.

Zaveďte a zprovozněte odolné, propojené a udržitelné postupy pro řízení dodavatelských řetězců

Používejte vzájemně propojená řešení pro řízení dodavatelských řetězců, abyste si zachovali odolnost, agilitu, produktivitu a udržitelnost.

Grafika znázorňující digitální dodavatelský řetězec
Vytvářejte recyklovatelné a udržitelné produkty

Propojte systémy, lidi a procesy pomocí komplexní komunikační sítě, abyste urychlili inovace.

Plánujte tak, abyste omezovali emise a pracovali s eticky získanými materiály

Vytvářejte agilní, tržně orientované plány, které přehledně zahrnují dodavatelský řetězec a podporují spolupráci a inteligentní postupy.

Vyrábějte s minimálním odpadem a dopadem na životní prostředí

Zefektivněte výrobu pomocí umělé inteligence, internetu věcí a integrace napříč celým podnikem.

Poskytujte nízkoemisní produkty a služby

Využívejte rychlé, účinné a udržitelné postupy v logistice i při řízení dodavatelského řetězce.

Operujte energeticky úsporným a bezpečným způsobem

Zvyšte výkonnost a spolehlivost aktiv pomocí inteligentní správy podnikových prostředků. 

Průmysl 4.0

Propojte výrobu s komplexní realizací procesů napříč dodavatelským řetězcem.

Často kladené otázky

Udržitelné řízení dodavatelského řetězce zahrnuje začlenění ekologicky a finančně realizovatelných postupů do celého životního cyklu dodavatelského řetězce, od návrhu a vývoje výrobků až po výběr materiálů, včetně těžby surovin nebo zemědělské výroby, výroby, balení a dopravy. Podívejte se na ukázku udržitelného dodavatelského řetězce využívajícího řešení SAP Supply Chain Management.

Odolnost dodavatelského řetězce je „schopnost dodavatelského řetězce se udržet, adaptovat a transformovat tváří v tvář změnám.“ I kdybychom se v roce 2020 nenaučili nic jiného, již si budeme pamatovat, že obchodní modely musejí být odolnější. V nadcházejícím roce budeme nadále svědky většího posunu k odolnějším modelům digitálního dodavatelského řetězce, protože podniky se zaměřují na rozšíření nebo transformaci kapacit, aby zvýšily flexibilitu, viditelnost a kontrolu. To vše kvůli větší schopnosti reagovat na neustálé překážky, změny v poptávce a nejistotu. Podívejte se na ukázku odolného dodavatelského řetězce využívajícího řešení SAP Supply Chain Management.

Ekologické řízení dodavatelského řetězce (GSCM) se vztahuje ke konceptu integrace udržitelných environmentálních postupů do tradičního dodavatelského řetězce. Je to součást paradoxu dodavatelského řetězce – vybalancování zisku a ochrany životního prostředí. Zjistěte, proč různá odvětví upřednostňují ve svých dodavatelských řetězcích udržitelnost, a prozkoumejte přínosy, osvědčené postupy a technologie udržitelného dodavatelského řetězce. Další informace o GSCM.

Transparentnost v dodavatelském řetězci se týká zveřejňování informací obchodním partnerům, akcionářům, zákazníkům, spotřebitelům a regulačním autoritám. Rozumět svému dodavatelskému řetězci je nyní důležitější než kdy dříve. Spotřebitelé nyní více zohledňují, jak jejich nákupy ovlivňují jejich zdraví, komunity a celý svět.

Dodavatelský řetězec jako služba (SCaaS) je inovativní nový přístup k dodavatelskému řetězci, který umožňuje společnostem dosáhnout vyšší návratnosti investic prostřednictvím partnerství s jedním servisním partnerem. Účelem partnerství je podpora všech nebo části potřeb dodavatelského řetězce , včetně nákupu, řízení výroby, samotné výroby, kvality, skladování a logistiky. SAP Business Network je jednotná síť, která harmonizuje dříve odpojené dodavatelské řetězce do jednotné, kooperativní a inteligentní sítě.  

Zpět na začátek