Přejít na obsah
Žena s psací podložkou mluví do vysílačky.

Software SAP Supply Chain Management (SAP SCM) 

Uvádějte produkty zaměřené na zákazníky na trh rychleji a s nižšími náklady pomocí globálního softwaru a nástrojů pro řízení dodavatelských řetězců (SCM) od SAP.

Zaveďte a zprovozněte odolné, propojené a udržitelné postupy pro řízení dodavatelských řetězců

Používejte vzájemně propojená řešení pro řízení dodavatelských řetězců a zachovejte svoji odolnost, agilitu, produktivitu a udržitelnost.

placeholder

Průmysl 4.0

Propojte výrobu s komplexní realizací procesů napříč dodavatelským řetězcem.

placeholder

Online vysílání

Zjistěte, jak Colgate-Palmolive vytvořila udržitelný dodavatelský řetězec

Často kladené otázky

Udržitelné řízení dodavatelského řetězce zahrnuje začlenění ekologicky a finančně realizovatelných postupů do celého životního cyklu, od návrhu a vývoje produktů až po výběr materiálů, včetně těžby surovin nebo zemědělské produkce, výroby, balení a dopravy. Podívejte se na ukázku udržitelného dodavatelského řetězce využívajícího řešení SAP Supply Chain Management.

Odolnost dodavatelského řetězce je „schopnost dodavatelského řetězce udržet se, adaptovat a transformovat tváří v tvář změnám“. Pokud jsme se v roce 2020 nenaučili nic jiného, pak to, že obchodní modely musí být odolnější. V nadcházejícím roce budeme nadále svědky většího posunu k odolnějším modelům digitálního dodavatelského řetězce tím, jak se podniky budou zaměřovat na rozšíření nebo transformaci schopností, aby zvýšily svoji flexibilitu, přehlednost a kontrolu. To vše kvůli větší schopnosti reagovat na neustálá narušení, změny v poptávce a nejistotu. Podívejte se na ukázkové video odolného dodavatelského řetězce využívajícího řešení SAP Supply Chain Management.

Ekologické řízení dodavatelského řetězce (GSCM) odkazuje na koncept integrace udržitelných environmentálních postupů do tradičního dodavatelského řetězce. Je součástí paradoxu dodavatelského řetězce – hledání rovnováhy mezi ziskem a ochranou životního prostředí. Zjistěte, proč různá odvětví upřednostňují ve svých dodavatelských řetězcích udržitelnost a prozkoumejte přínosy, osvědčené postupy a technologie udržitelného dodavatelského řetězce. Zjistěte více o GSCM.

Transparentnost v dodavatelském řetězci se týká poskytování informací obchodním partnerům, akcionářům, zákazníkům, spotřebitelům a regulačním orgánům. Rozumět svému dodavatelskému řetězci je nyní důležitější než kdy dříve. Spotřebitelé nyní více zohledňují, jak jejich nákupy ovlivňují jejich zdraví, společnost a celý svět.

Dodavatelský řetězec jako služba (SCaaS) je nový inovativní přístup k dodavatelskému řetězci, který umožňuje společnostem dosáhnout vyšší návratnosti investic prostřednictvím partnerství s jedním servisním partnerem. Účelem tohoto partnerství je částečná nebo úplná podpora potřeb dodavatelského řetězce včetně nákupu, řízení výroby i výroby samotné, kvality, skladování a logistiky. SAP Business Network je jednotná síť, která harmonizuje dříve oddělené dodavatelské řetězce do jednotné, kooperativní a inteligentní sítě.  

Zpět na začátek