Přejít na obsah
Businessman using tablet computer

Software pro finanční řízení

Jak může vaše finanční oddělení zvyšovat výnosy, kontrolovat náklady a minimalizovat rizika? Nechte ERP software finančního řízení pracovat.

Zařaďte finance mezi pilíře svého podnikání

Využijte moc financí, která vám umožní dodávat nové podnikové modely, optimalizovat pracovní kapitál, zvyšovat efektivitu a snižovat rizika. Podívejte se, jak řešení SAP pomáhají:

Vizuální zobrazení pro finanční řízení firmy
Nastartujte růst pomocí analytického přehledu zaměřeného na budoucnost

Inovace podnikového modelu mohou přinést nový růst, zvýšené cashflow a nepřetržité toky příjmů. Prediktivní analýza a účtování předplatného vám umožní přesně vyhodnocovat finanční dopady a likviditu prognóz potřebné k aktivaci nových digitálních podnikových modelů.  

Zajistěte efektivitu a kontrolu nákladů pomocí automatizace

Inteligentní automatizace procesů je klíčem ke zvýšení rychlosti a efektivity. Umělá inteligence a strojové učení ve financích mohou zjednodušit provoz, zlepšit pracovní postupy a zvýšit produktivitu v uzávěrkách, řízení hotovosti, výkaznictví shody s předpisy a monitorování kontrol.

Vykazujte vše tak a tehdy, jak potřebujete

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí nestačí čekat na konec roku  či měsíce, pokud chcete mít jasnou představu o svém finančním stavu. Flexibilní výkaznictví v reálném čase zajišťuje osobám s rozhodovací pravomocí relevantní podnikové analytické přehledy, podle nichž mohou jednat. 

Software ERP finanční řízení SAP:
Stručný přehled

Finanční plánování a analýza (FP&A)

Podpořte agilitu podniku finančním plánováním, rozpočtováním a vytvářením prognóz v celé organizaci. Naše aplikace pro finanční plánování a analýzu překračují tradiční hranice zajišťováním integrace do cloudových aplikací SAP v reálném čase pro dané obory podnikání.

Účetní a finanční uzávěrka

Využívejte výhod jednoduchých účetních postupů. Automatizované postupy vám pomohou zjednodušit procesy odsouhlasení i konsolidace a rychleji dokončit uzávěrky. Můžete také zjednodušit shodu s předpisy a zajistit příslušné zákonné výkaznictví. 

Správa treasury

Viditelnost v reálném čase je velmi důležitá pro správu hotovosti. Naše integrovaná řešení pro treasury pomáhají snižovat finanční rizika, neboť poskytují okamžité datové přehledy. Automatizujte úlohy treasury, spravujte shodu se zákonnými předpisy, získejte přístup k tržním datům atd. 

Účetnictví odběratelů, správa faktur a výnosů

Nové podnikové modely – včetně fakturace na základě předplatného a použití – překonávají tradiční správu faktur. Řešení SAP nepodporují jen tyto inovace, ale zjednodušují pracovní postupy také tím, že automatizují procesy účetnictví odběratelů. 

Řízení, rizika, shoda s předpisy (GRC) a kybernetická bezpečnost

Intenzivnější porušování předpisů, podvody a kybernetické útoky představují rizika, která jsou mnohem větší výzvou než kdykoli dříve. Prediktivní analytické přehledy vám usnadní přijetí včasných preventivních opatření proti anomáliím a možným rizikům pomocí integrovaných inteligentních kontrol a řízení rizika.

Co říkají analytici o SAP?

Začněte financemi a připravte podmínky pro budoucí růst

Zjistěte, jak se finanční lídři potýkají s dnešními podnikovými výzvami, a podívejte se, jaké strategie používají, aby pomohli svým podnikům uspět.

Urychlete transformaci pomocí tipů pro finanční ředitele

Podívejte se, proč jsou digitální inovace klíčovým nástrojem v sadě nástrojů finančního ředitele, a zjistěte, jak mohou finanční ředitelé podpořit transformaci a inovace.

Úspěch s digitálními modely monetizace

Poskytněte zákazníkům novou hodnotu a urychlete růst novými technologiemi a organizačními modely, které podporují inovace.

Společnost SAP byla jmenována lídrem v sedmi kategoriích GRC

Zjistěte, proč se společnost Chartis Research domnívá, že řešení SAP pomohou podnikům dosáhnout cílů v oblastech řízení, rizik a shody s předpisy (GRC).

Máte otázky? Spojte se s námi.

Zpět na začátek