Přejít na obsah
Podnikatel používající tablet

Řešení
pro řízení financí

Jak může vaše finanční oddělení zvyšovat výnosy, kontrolovat náklady a minimalizovat rizika? Nechte to na řešení pro řízení financí.

Zařaďte finance mezi pilíře svého podnikání

Využijte moc financí, která vám umožní dodávat nové podnikové modely, optimalizovat pracovní kapitál, zvyšovat efektivitu a snižovat rizika. Podívejte se, jak řešení SAP pomáhají:

Diagram architektury softwaru finančního řízení od SAP
Nastartujte růst pomocí analytického přehledu zaměřeného na budoucnost

Inovace podnikového modelu mohou přinést nový růst, zvýšené cashflow a nepřetržité toky příjmů. Prediktivní analýza a účtování předplatného vám umožní přesně vyhodnocovat finanční dopady a likviditu prognóz potřebné k aktivaci nových digitálních podnikových modelů.  

Zajistěte efektivitu a kontrolu nákladů pomocí automatizace

Inteligentní automatizace procesů je klíčem ke zvýšení rychlosti a efektivity. Umělá inteligence a strojové učení ve financích mohou zjednodušit provoz, zlepšit pracovní postupy a zvýšit produktivitu v uzávěrkách, řízení hotovosti, výkaznictví souladu s předpisy a monitorování kontrol.

Vykazujte vše tak a tehdy, jak potřebujete

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí nestačí čekat na konec roku  či měsíce, pokud chcete mít jasnou představu o svém finančním stavu. Flexibilní výkaznictví v reálném čase zajišťuje osobám s rozhodovací pravomocí relevantní podnikové analytické přehledy, podle nichž mohou jednat. 

Řešení pro řízení financí od SAP:
Stručný přehled

Finanční plánování a analýza (FP&A)

Podpořte agilitu podniku finančním plánováním, rozpočtováním a vytvářením prognóz v celé organizaci. Naše aplikace pro finanční plánování a analýzu překračují tradiční hranice zajišťováním integrace do cloudových aplikací SAP v reálném čase pro dané obory podnikání.

Účetní a finanční uzávěrka

Využívejte výhod jednoduchých účetních postupů. Automatizované postupy vám pomohou zjednodušit procesy odsouhlasení i konsolidace a rychleji dokončit uzávěrky. Můžete také zjednodušit soulad s předpisy a zajistit příslušné zákonné výkaznictví. 

Správa daní

Státní správy stále více prosazují nové směrnice, které podporují digitalizaci a transparentnost dat. Řešení SAP nepodporují jen dodržování místních předpisů, ale snižují
také daňovou zátěž, neboť automatizují procesy a umožňují lepší daňové volby.

Řízení pokladny

Viditelnost v reálném čase je velmi důležitá pro správu hotovosti. Naše integrovaná řešení pro pokladny pomáhají snižovat finanční rizika, neboť poskytují okamžité datové přehledy. Automatizujte úlohy, spravujte shodu se zákonnými předpisy, získejte přístup k tržním datům atd. 

Účetnictví odběratelů, správa faktur a výnosů

Nové podnikové modely – včetně fakturace předplatného a fakturace za použití – překonávají tradiční správu faktur. Řešení SAP nepodporují jen tyto inovace, ale zjednodušují pracovní postupy také tím, že automatizují procesy účetnictví odběratelů. 

Řízení, rizika, soulad s předpisy (GRC) a kybernetická bezpečnost

Intenzivnější porušování předpisů, podvody a kybernetické útoky představují rizika, která jsou mnohem větší výzvou než kdykoli dříve. Prediktivní analytické přehledy vám usnadní přijetí včasných preventivních opatření proti anomáliím a možným rizikům pomocí integrovaných inteligentních kontrol a řízení rizika.

Úspěchy zákazníků s řešením pro řízení financí od SAP

O 50 % rychlejší výkaznictví na devizových pozicích

Společnost Olam nyní dokáže spravovat devizové transakce a posilovat efektivitu procesů pro obrovské objemy transakcí.

Centralizace financí pro novou úroveň viditelnosti

Zjistěte, jak fotonický technologický inovátor Excelitas získal finanční viditelnost a flexibilitu na podporu své strategie pokračujícího růstu podniku.

Vytváření digitálních operací vhodných pro budoucnost

Zjistěte, jak společnost ctt zlepšila sledovatelnost fakturačních procesů od faktury ke smlouvě na cestě k vytvoření moderní budoucnosti poštovních služeb.

Získejte tipy pro digitální transformaci finančních společností

placeholder

Přidejte se k rostoucímu počtu vedoucích finančních pracovníků, kteří činí kroky k urychlení digitální transformace. Dovolte společnosti SAP, aby vám pomohla s transformací podniku. Přihlášením se k odběru našeho newsletteru o finančním řízení získáte pět týdenních aktualizací s vybranou kolekcí exkluzivních výzkumných zpráv, analytických přehledů a skutečných příběhů o úspěších v odvětví, které vašemu podniku přinesou inspiraci.

Po přihlášení můžete odběr našich zpráv kdykoli zrušit

Co říkají analytici o SAP?

Společnost Gartner® jmenovala SAP S/4HANA Cloud lídrem v odvětví

Zjistěte, proč společnost Gartner® jmenovala řešení SAP S/4HANA Cloud lídrem ve zprávě 2022 Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises (Magický kvadrant 2022 pro cloudové ERP pro podniky zaměřené na služby).

Začněte financemi a připravte podmínky pro budoucí růst

Zjistěte, jak se finanční lídři potýkají s dnešními podnikovými výzvami, a podívejte se, jaké strategie používají, aby pomohli svým podnikům uspět.

Urychlete transformaci pomocí tipů pro finanční ředitele

Podívejte se, proč jsou digitální inovace klíčovým nástrojem v sadě nástrojů finančního ředitele, a zjistěte, jak mohou finanční ředitelé podpořit transformaci a inovace.

Úspěch s digitálními modely monetizace

Poskytněte zákazníkům novou hodnotu a urychlete růst novými technologiemi a organizačními modely, které podporují inovace.

Společnost SAP byla jmenována lídrem v sedmi kategoriích GRC

Zjistěte, proč se společnost Chartis Research domnívá, že řešení SAP pomohou podnikům dosáhnout cílů v oblastech řízení, rizik a souladu s předpisy (GRC).

Máte otázky? Spojte se s námi.

Zpět na začátek