Přejít na obsah
Image of an employee looking at Network and Spend Management solutions from SAP Ariba

Řešení SAP Ariba nám pomáhají dosahovat nákupních cílů, zejména v oblasti řízení rizik
a udržitelnosti v dodavatelském řetězci.

Gregor Müller, Strategic Procurement Lead, Deutsche Bahn AG
Obrázek hodin a nákladního auta znázorňuje včasné dodávky dodavatele

Správa dodavatelů

Optimalizujte vztahy s dodavateli správou jejich údajů, správou informací o jejich životním cyklu, výkonnosti a riziku.

Řízení dodavatelských rizik

Řízení životního cyklu a výkonnosti dodavatelů

Integrovaná kvalifikace a segmentace dodavatelů

Snížení rizik a prevence ztráty úspor

Další informace
Obrázek tří šípů, které tvoří kruh, vyjadřuje zjednodušené procesy hledání zdrojů

Strategické zajišťování zdrojů

Zjednodušte a zdokonalte proces řízení od analýzy ke smlouvě pomocí strategického zajišťování zdrojů pro přímé i nepřímé materiály.

Integrované nákupní procesy

Zrychlené cykly získávání zdrojů

Monitorování kvality a shody s předpisy

Klasifikace a analýza transakčních dat

Smlouvy o zajištění zdrojů s nejlepší hodnotou

Další informace

Řešení SAP Ariba nám umožňují maximalizovat využití dostupných zdrojů, abychom se mohli zaměřit jak na obchodní příležitosti, tak na úspory nákladů. Pomáhají tak naší společnosti Circle K zlepšit podnikatelskou činnost.

Knut Olav Irgens Høeg, Head of Procurement Europe, Circle K AS

Díky řešením SAP Ariba, která implementovala společnost McCoy & Partners, jsme zjednodušili obchodní procesy
a dokážeme tak kupujícím
i prodejcům poskytovat lukrativnější výhody.

Jonathan van Veelen, Manager of Procurement, Royal FloraHolland
Obrázek osoby, která žongluje s flash diskem, dokumentem a tabletem, představuje zjednodušené operace

Nákup

Digitalizujte a zjednodušujte všechny části nákupních procesů, abyste dosáhli jak lepší shody s předpisy, tak i kontroly nad nižšími náklady i riziky.

Nejširší sada funkcí na trhu

Inovace v řízeném a okamžitém nákupu

Nejvíce předem aktivovaných dodavatelů

Snadná aktivace dodavatelů a katalogů

Integrace s Ariba Network

Další informace
Obrázek lidí vytvářejících lidský řetěz

Nákup služeb a příležitostné pracovní síly

Využívejte externí pracovníky a poskytovatele služeb k rychlejšímu dosažení úspěchu ve svém oboru.

Správa příležitostných pracovních sil

Nákup služeb

Správa profilů pracovníků

Systém správy dodavatelů

Další informace

Při práci s řešeními RandStad Sourceright a SAP Fieldglass jsme vytvořili robustní strategii, jak získat přístup k odborným znalostem a zkušenostem specialistů, které potřebujeme,
v požadovaný okamžik a na požadovaném místě, navíc za rozumnou cenu.

Martin Thomas, Head of Total Workforce Management, Philips

Můj tým se stará o prodej, dodavatele, fakturaci a další,
ve větší části Jižní Afriky. Jednoduché systémy jsou tedy zásadní. Potřebuji informace
o všech objednávkách, abych mohla ihned pomoci klientům. Mám tak více času na prodej
a udržování vztahů se zákazníky.

Linda Jäger, Business Development Manager, Rand-Air South Africa Pty Ltd.
Obrázek dvou lidí, kteří si potřásají rukama, vyjadřuje spolupráci kupujícího s dodavatelem

Prodej a plnění

Posílením spolupráce kupujících a dodavatelů zvýšíte prodej a uspokojíte potřeby i očekávání zákazníků.

Zrychlení prodejního cyklu a současné snižování nákladů na prodej

Naplnění sítě

Služby zjišťování pro dodavatele

Reakce na poptávku/žádosti o informace, předkládání návrhů a sjednávání smluv

Zpracování objednávek, odesílání faktur a příjem plateb

Posílení vztahů se zákazníky a vyšší udržení zákazníků

Další informace
Obrázek letadla na letence, který představuje správu služebních cest a výdajů

Služební cesty a výdaje

Získejte přehled o výdajích zaměstnanců a proaktivně je spravujte pomocí integrovaného řízení služebních cest a výdajů.

Rezervace a schvalování služebních cest

Sledování a správa výdajů

Integrace s ERP a účetnictvím

Uživatelsky přívětivé mobilní aplikace

Další informace

Společnost NEC jako jedna z prvních velkých japonských společností zahájila ‘digitální transformaci’ pomocí nejmodernějších přístupů služebních cest a výdajů na japonském trhu:
díky řešení SAP Concur.

Kenichi Sugamuta, Executive VP and Personnel Services Division GM, NEC

Úspěchy zákazníků

Zpět na začátek