Přejít na obsah

Co je SAP Analytics Cloud?

Řešení SAP Analytics Cloud spojuje business intelligence, rozšířené a prediktivní analytické nástroje a podnikové plánování do jednoho cloudového prostředí. Jako analytická vrstva platformy SAP Business Technology Platform podporuje moderní analytické nástroje v celém podniku.

Spolehlivé jednání

SAP Analytics Cloud již transformuje způsob rozhodování tisíců zákazníků z více než 75 zemí. Pokud se k nim připojíte, můžete pomocí SAP Analytics Cloud zajistit každému ve své organizaci analytické přehledy, které potřebuje pro lepší rozhodování a spolehlivé jednání.

Komplexní zkušenost

Získejte přístup ke všem analytickým nástrojům s jedinou uživatelskou zkušeností.

  • Objevujte, analyzujte, plánujte a předpovídejte jednotně ve všech zařízeních 
  • Rozhodujte komplexně se správou dat a analytickými nástroji společně na jednom místě
  • Škálujte podle potřeb podniku
    a rozlišujte uživatele podle typu rozhodování (strategické, provozní
    či taktické)

Business intelligence

Prozkoumejte data v celé organizaci a poskytujte analytické přehledy v momentě rozhodování pomocí intuitivních samoobslužných analytických nástrojů.

  • Získejte okamžité analytické přehledy a podnikněte kroky v souvislosti s podnikovými procesy
  • Analyzujte, předpovídejte, plánujte a realizujte v rámci podnikového procesu, abyste získali okamžitý analytický přehled
  • Zvyšujte angažovanost a odpovědnost pomocí zabudovaných možností spolupráce

Plánování

Finanční i operační plány můžete snadno propojit a vytvořit v jediném řešení, které vám umožní lepší rozhodování s pomocí integrovaných plánů.

  • Jednejte ve správnou chvíli plánováním, analýzou a simulací dat přímo v rámci podnikového řešení
  • Neustále spolupracujte se svým týmem na plánech, které souvisejí se zvyšováním odpovědnosti
  • Objevte prediktivní plánování tím, že zjistíte nejdůležitější vlivy na výkon pomocí prediktivních prognóz
    a nástrojů strojového učení

Rozšířené analytické nástroje

Rozhodujte se chytřeji a rychleji pomocí analytických přehledů řízených umělou inteligencí.

  • Ptejte se konverzačním stylem a získejte okamžité výsledky vysvětlené přirozeným jazykem
  • Sledujte ukazatele KPI a provádějte optimální akce pomocí automatizovaného strojového učení, které odhaluje neznámé vztahy mezi daty
  • Předvídejte výsledky, generujte prognózy a spolehlivě automatizujte prediktivní plánování

Co o SAP Analytics Cloud říkají analytici?

Řešení SAP Analytics Cloud je oceněno v průzkumu The BI & Analytics Survey 21

Podívejte se, proč řešení SAP Analytics Cloud znovu dosáhlo vynikajících výsledků v průzkumu The BI & Analytics Survey 21, a proč letos získalo 19 nejvyšších ocenění a 21 vedoucích pozic.

Optimalizace úsilí BI pomocí integrovaných analytických nástrojů

Seznamte se s analytickými přehledy společnosti Forrester Consulting, které vysvětlují, proč integrace analytických nástrojů do podnikových aplikací poskytuje více kontextových přehledů využitelných v praxi.

Rozšířené analytické nástroje umožňují rozhodování na základě dat

Zjistěte ve studii společnosti Forrester Consulting, jak rozšířené analytické nástroje zajišťují rychlejší a přesnější způsob jak porozumět tomu, co zvyšuje výkonnost podniku, a jak předvídat budoucí výsledky.

Úspěchy zákazníků SAP Analytics Cloud

Staňte se inteligentním podnikem pomocí integrovaných analytických nástrojů

Konsolidujte přístup k datům a podávejte včasné, relevantní informace všem pracovníkům s rozhodovací pravomocí. Integrací analytických nástrojů do existujících aplikací můžete eliminovat komunikační bariéry ve výkaznictví a zvyšovat tak produktivitu, lépe a přesvědčivěji se rozhodovat a zvyšovat celkovou efektivitu podniku.

SAP S/4HANA s analytickými přehledy ze SAP Analytics Cloud

Optimalizujte hodnotu podnikových dat pomocí předdefinovaného výkaznictví integrovaného do denní práce, personalizovaného přístupu k datům
a možností ad hoc analytických funkcí.

Řešení SAP SuccessFactors s analytickými přehledy ze SAP Analytics Cloud

Vyprávějte přesvědčivé příběhy pomocí dat z řešení SAP SuccessFactors a současně podporujte přístup založený na rolích
a správu ochrany osobních údajů zaměřenou na lidi.

Inteligentní správa výdajů s analytickými přehledy ze SAP Analytics Cloud

Využijte výhod SAP Analytics Cloud integrovaných v řešeních SAP Fieldglass. Můžete tak těžit z business intelligence na základě živých dat.

Zákaznické zkušenosti s analytickými přehledy ze SAP Analytics Cloud

Maximalizujte výkon pomocí optimalizovaných plánů pobídek
a obchodních strategií a analýzou demografických údajů zákazníků a jejich chování a výsledků kampaní.

Inteligentní analytické přehledy pro všechny: pomocí SAP Analytics Cloud, integrované verze (embedded edition)

Zpřístupněte analytické zkušenosti všem uživatelům, slaďte je a uveďte je do kontextu; podpoříte tak rychlejší, lepší a spolehlivější rozhodování.

Další produkty

Seznamte se s dalšími analytickými produkty, které vyhovují vašim potřebám.

SAP Digital Boardroom

Transformujte tradiční zprávy managementu do informačních dokumentů o výkonu pomocí výkonnostního reportingu.

SAP Analytics Hub

Poskytněte jeden přístupový bod k veškerému analytickému obsahu a ke všem analytickým nástrojům bez ohledu na jejich umístění.

SAP BusinessObjects Business Intelligence

Podporujte růst podniku pomocí jediné centralizované platformy pro výkaznictví a vizualizaci.

Máte otázky? Spojte se s námi.

Zpět na začátek