Skip to Content
Kontaktujte nás

SAP Business ByDesign: Cloudové ERP pro středně velké a dceřiné společnosti

K řízení celého podniku používejte sadu zabezpečených cloudových ERP řešení, která jsou určena pro rostoucí středně velké firmy, dceřiné společnosti velkých korporací a místní veřejné instituce. SAP Business ByDesign propojuje všechny funkce v celém podniku – finance a účetnictví, personalistiku, prodej, nákup, služby zákazníkům, řízení dodavatelských řetězců apod.

Proč SAP Business ByDesign?

SAP Business ByDesign přináší rychle rostoucím podnikům střední velikosti platformu, která dokáže přeměnit potenciál růstu ve skutečné výsledky. Toto cloudové ERP řešení propojuje všechny funkce v celém podniku – od financí přes CRM – s osvědčenými postupy prověřenými časem a hloubkovými analytickými nástroji. Získáte základy pro škálování a konkurování bez zbytečné složitosti a nákladů. Růst podniku tedy může probíhat vaším vlastním způsobem – kdykoli, kdekoli a téměř v každém zařízení.

 • Jedna zabezpečená cloudová sada stačí k řízení celého podniku
 • Zjednodušte komplexní procesy a maximalizuje efektivitu v celé organizaci
 • Získejte včas podnikové přehledy pomocí integrovaných analytických nástrojů a výkaznictví
 • Zvyšujte provozní dokonalost pomocí integrovaných podnikových procesů
 • Spravujte svou firmu kdykoliv a odkudkoliv pomocí mobilních aplikací

Přečíst stručný přehled řešení

Previous

Cloudové ERP: Významný faktor růstu

V nedávné studii zkoumala společnost Mint Jutras cíle, úkoly a aktuální situaci v téměř 800 společnostech po celém světě. Seznamte se s výsledky a zjistěte, proč mají řešení SaaS tendenci dosáhnout milníku uvedení do provozu o 14 % rychleji než on-premise řešení. 

 
Zamyslete se nad vývojem řešení SAP Business ByDesign za posledních 10 let a nad pohledem odborníků na aktuální strategii pro budoucnost. SAP by se měl aktivně zaměřovat na tříbodovou strategii pro digitální transformaci: poskytovat nejlepší inovace ve své třídě, vytvářet smysluplnou poptávku skrze marketing a rozvíjet úspěšná partnerství.

I odprodej části organizace může vést k růstu

Když se společnost Evonik rozhodla zbavit některých provozních jednotek a zaměřit se pouze na chemický průmysl, bylo nutné vyjmout tyto jednotky z implementace SAP ERP. Podívejte se, proč se společnost Evonik rozhodla používat SAP Business ByDesign jako prozatímní řešení pro firmy, které právě odprodávala.                

 

Next

Zjistěte, jak dokáže SAP Business ByDesign zjednodušit životy podnikových uživatelů a IT pracovníků:

Funkce podle oboru

CRM (řízení vztahů se zákazníky)

Odborná správa marketingových, prodejních a servisních procesů a podpora zapojení zákazníků díky SAP Business ByDesign.

 • Marketing
  Pomocí personalizovaných informací o zákaznících vytvářejte efektivnější kampaně, generujte obchodní příležitosti a kvalifikace a předávejte je prodejnímu týmu.
 • Prodej
  Získejte úplnou automatizaci pracovníků prodeje a zlepšete správu klientů – od komunikace po fakturaci.
 • Služby
  Vybavte zaměstnance nástroji a informacemi, které potřebují k poskytování kvalitnějších služeb a zvyšování spokojenosti zákazníků.

Ukázka: Kompletní přehled v CRM se SAP Business ByDesign

Finance
Získejte přehled o své finanční situaci v reálném čase, zjednodušte hlavní účetní procesy a spravujte lépe hotovost a likviditu.

 • Finanční a manažerské účetnictví
  Spravujte účty pro více organizačních jednotek, v několika měnách a standardech pro výkaznictví.
 • Správa cash flow
  Využijte transakční data zákazníků a dodavatelů k získání přehledu o stavu hotovosti v reálném čase.
   

Ukázka: Řízení hotovosti a likvidity se SAP Business ByDesign

Ukázka: Komplexní správa investičního majetku se SAP Business ByDesign

Ukázka: Výkaznictví podle GAAP se SAP Business ByDesign

Lidské zdroje
Zjednodušte personální procesy, jako je organizační management, správa pracovních sil, čas a přítomnost a samoobslužné činnosti zaměstnanců.

 • Zaškolení zaměstnanců
  Zjednodušte zaškolení zaměstnanců – usnadněte jim i manažerům přístup ke všem relevantním informacím.
 • Řízení pracovní doby a pracovní management
  Zefektivněte řízení času, pracovních sil a odměňování.
 • Samoobsluha v oblasti lidských zdrojů
  Umožněte zaměstnancům, aby sami vytvářeli výkazy odpracovaných hodin, prováděli nákupy a spravovali osobní informace.
 • Zpracování mezd
  Zjednodušte zpracování mezd a využijte výhody rozhraní pro externí firmy, které ho mohou zajišťovat.
 • Požadavky a schvalování
  Vytvářejte a sledujte požadavky na objednávky a automatizovaná schvalování, vše v souladu s předpisy.

Nákup
Dejte zaměstnancům možnost samoobslužného nakupování – ušetříte čas i peníze. Centralizujte informace o dodavatelích a vyjednávejte lepší obchodní podmínky.

 • Zajišťování zdrojů
  Udržujte centrální databázi informací o produktech a dodavatelích – usnadníte si vyjednávání lepších cen a správu dodavatelských smluv.
 • Nákup
  Zjednodušte nákupní činnosti své společnosti – a poskytujte nákupčím informace v reálném čase, aby mohli vyjednávat lepší ceny.


Ukázka: Automatizujte proces poptávky s několika dodavateli se SAP Business ByDesign

Projektový management
Řiďte libovolně velké a jakkoliv složité projekty se SAP Business ByDesign. Podporujte spolupráci – usnadněte svým týmům řízení, dodávku a monitorování projektů v reálném čase.

 • Zvyšujte efektivitu projektového managementu
 • Ovlivňujte pozitivně dodání projektu
 • Realizujte projekty s vyšší ziskovostí
   

Ukázka: Integrované řízení projektů a viditenost v reálném čase se SAP Business ByDesign

Ukázka: Řízení projektů mezi firmami se SAP Business ByDesign

Ukázka: Plánování zdrojů materiálu dle projektu se SAP Business ByDesign

Řízení dodavatelských řetězců
Zvyšujte efektivitu dodavatelských řetězců lepším sladěním nabídky a poptávky – a zvyšujte flexibilitu zjednodušením spolupráce se zákazníky a dodavateli.

 • Vývoj produktů
  Urychlete dobu uvedení na trh – a ujistěte se, že vlastnosti produktu splňují požadavky zákazníků. 
 • Nastavení dodavatelského řetězce
  Získejte jasný přehled o síti dodavatelů a plán pro modelování dodavatelských řetězců.
 • Plánování a kontrola
  Kontrolujte toky materiálu a při plánování nákupů zohledňujte výjimky.
 • Výroba, skladování a logistika
  Efektivně vyrábějte vysoce kvalitní produkty, lépe řiďte výrobu a automatizujte související procesy.

Ukázka: Plánování poptávky se SAP Business ByDesign

Ukázka: Přemístění skladových zásob mezi firmami se SAP Business ByDesign

Ukázka: Plánování mezifiremních dodávek se SAP Business ByDesign

 

Další ukázky:

Ukázka: Přizpůsobené zkušenosti uživatelů se SAP Business ByDesign

Ukázka: Zvyšte efektivitu a transparentnost procesů se SAP Business ByDesign

Collapse
Funkce podle velikosti firmy

Středně velké firmy
SAP Business ByDesign pomáhá středně velkým firmám využívat nové příležitosti, rychle se přizpůsobovat změnám a zvyšovat celkovou výkonnost. Cloudový ERP software je globálně dostupný a podporuje měnící se obchodní modely, mezinárodní expanzi a úspěch na nových trzích.

 • Na vyžádání: Software je připraven ke spuštění, jakmile jste připraveni vy sami
 • Přehled: Díky analytickým nástrojům mají zaměstnanci informace v reálném čase
 • Rozšiřitelnost: Přizpůsobte aplikaci potřebám svého podniku
 • Intuitivní použití: Zlepšete osvojení aplikace uživateli a zvyšte tak jejich produktivitu
 • Mobilní přístup: Získejte přístup k podnikovým informacím kdykoli a kdekoli
 • Globální působnost: Používejte aplikaci ve více než 90 zemích světa


Dceřiné společnosti velkých firem

Získejte maximální přehled, dosahujte vyšší efektivity a mějte dceřiné společnosti pod kontrolou díky jediné ERP aplikaci. Náš dvoustupňový cloudový podnikový software se ideálně hodí pro velké korporace s dceřinými společnostmi z oblasti prodeje, distribuce nebo služeb. Bez problémů kombinuje zdroje a stabilitu korporace s flexibilitou a lokálními specifiky poboček.

 • Spravujte více dceřiných společností podle jejich jedinečných potřeb, struktur a procesů
 • Minimalizujte náklady a čas spojený s přidáváním, odebíráním a správou dceřiných společností
 • Zlepšete integraci a spolupráci mezi mateřskou společností a dceřinými společnostmi
 • Uveďte software rychle do provozu a vyhněte se velkým kapitálovým nákladům na on-premise software
Collapse
Funkce podle odvětví
Veřejný sektor
Položte pevné základy pro specifické potřeby organizace veřejného sektoru – místní správa, školská rada, vzdělávací a výzkumné instituty.
 
 • Kombinuje standardní finanční funkce s funkcemi specifickými pro zájmy veřejného sektoru
 • Zjednodušuje účetnictví břemen, účetnictví fondů a výkaznictví
 • Zabudovaná flexibilita, odpovědnost a transparentnost, které vyhovují zákonným předpisům – teď i v budoucnu
 • Integrované analytické nástroje, součást každého procesu, vám poskytují úplnou transparentnost každého aspektu vaší organizace

Další informace:  Cenově dostupné ERP řešení, které podporuje požadavky organizací veřejného sektoru

 
Výroba

Získejte integrovaný pohled na své výrobní operace v reálném čase a optimalizujte celý proces tak, abyste snížili náklady a rychleji uspokojili potřeby zákazníků.

 • Zvyšte efektivitu výroby zjednodušením a integrováním procesů
 • Zjednodušte správu nových prodejních kanálů, partnerů a trhů
 • Zvyšujte spokojenost a loajalitu pomocí úplných přehledů o každém zákazníkovi


Odborné služby

Integrujte a automatizujte procesy spojené s odbornými službami – včetně financí, správy klientů a projektů atd.  

 • Získejte přehled o svých projektech v reálném čase – od plánování po realizaci
 • Věnujte se rozvoji správných služeb, zajistěte včasné dodávky a využijte zkušenosti k dalším úspěšným projektům
 • Vyberte si cíl svých služeb pomocí podrobnějších přehledů o životním cyklu zákazníků
 • Odlište svou firmu plánováním a poskytováním maximální hodnoty pro vaše klienty
 • Hodnocení ziskovosti projektu a klienta vám pomůže splnit cíle vašeho portfolia


Velkoobchodní distribuce
Předvídejte přesně poptávku – rychle se jí přizpůsobte a reagujte – a snižujte náklady na řízení skladových zásob a zároveň zvyšujte spokojenost zákazníků.

 • Optimalizujte dodávky a zajistěte ziskovost díky předvídání poptávky
 • Získejte přehled o dodavatelském řetězci a sledujte dodávky položek s dlouhou dodací lhůtou
 • Snižujte provozní náklady a současně optimalizujte stav zásob a pracovní kapitál
 • Zvyšujte spokojenost a loajalitu zákazníků – navzdory konkurenci cenově orientovaných společností
 • Vystupujte navenek jednotně napříč celou společností, bez ohledu na prodejní kanál nebo region
Collapse
Technické možnosti
API a SDK
Přístup k rozhraním API a sadě SDK umožňuje vývojářům a správcům personalizovat a rozšiřovat SAP ByDesign a integrovat toto řešení s ostatními back office systémy tak, aby splňovalo jedinečné podnikové potřeby.
 
Integrace sady Office
Integrace SAP ByDesign s aplikací Microsoft Outlook umožňuje synchronizovat kontakty, e-maily, schůzky a úkoly z aplikace Outlook.
 • Vytvářejte servisní požadavky, příležitosti a obchodní příležitosti z došlých e-mailů a schůzek 
 • Flexibilita stahování podnikových dat v Microsoft Excel. Možnost zápisu dat z Excelu zpět do systému ByDesign

Správa vstupů a výstupů

 • Generujte dokumenty pro tisk, fax, e-mail
 • Vytvářejte externí komunikaci podnikového obsahu a exportujte ji do různých výstupních kanálů, jako je e-mail, tisk, fax atd. 
 • Umožněte uživatelům nastavit upozornění na úkoly prostřednictvím e-mailu

Možnosti klíčových uživatelů a personalizace koncových uživatelů

 • Personalizujte řešení SAP Business ByDesign podle uživatelských preferencí
 • Personalizujte rychlé odkazy, poslední zprávy a integrované výkazy
 • Upravte uspořádání části obrazovky nebo mashupu jako na všech obrazovkách
 • Umožněte klíčovým uživatelům upravovat motiv, logo společnosti a přidávat vlastní pole podle potřeb podniku. Tyto úpravy se mohou používat ve formulářích, výkazech, uživatelských rozhraních nebo v integraci v rozsahu projektu.

Konfigurace pracovních postupů

 • Definujte schvalování ve více krocích na základě podnikových procesů a pravidel rozdělování práce 
 • Vytvořte vlastní pravidla pro upozornění nebo zasílání e-mailů podle podnikových scénářů
 
Okno Spolupráce
Okno Spolupráce je integrační nástroj, který slouží jako centrální místo pro spolupráci a pro externí zařízení a služby. Umožňuje komunikovat s obchodními partnery prostřednictvím kanálů, jako je e-mail, a na základě kontextu poskytuje informace relevantní pro daného obchodního partnera a pracovní postup. Poskytuje také informace o zmeškaných upozorněních, úkolech a oznámeních v systému ByDesign, a také o zmeškaných hovorech, pokud bylo do SAP Business ByDesign integrováno řešení pro integraci telefonování.
 
Migrace
Rychlý a efektivní způsob, jak připravit a ověřit data před jejich nahráním – nástroj SAP ByDesign Migration řídí náklady tím, že snižuje manuální náročnost migrace a zabraňuje zpoždění implementace.
 
Integrovaná podpora
Poskytuje uživatelům možnost vytvořit incident (s automatickým sběrem diagnostických dat) z kterékoli obrazovky ByDesign. Takto vytvořený incident je možné sledovat a zpracovávat bez jakéhokoliv externího nástroje. Integrace s komplexním vyhledáváním navíc umožňuje uživatelům vyhledávat podobné incidenty nebo řešení a informace o řešení problémů.
 
Komplexní vyhledávání
Komplexní vyhledávání umožňuje prohledávat celé řešení ByDesign. Vytvářejte značky/rychlé poznámky na kterékoli obrazovce a hledejte je pomocí komplexního vyhledávání. 
 
Podnikové analytické nástroje
Extenzivní a flexibilní analytické funkce usnadňují vytváření vlastních výkazů pomocí řízených postupů. Umožňují také nastavit dostupnost výkazů pouze pro specifické uživatele nebo role.
 
Podniková konfigurace
Implementujte řešení, které v každé fázi životního cyklu vyhovuje každodenním potřebám firmy, aniž by vyžadovalo technické dovednosti.
 
Funkce pro hromadné zpracování a plánování
Podporujte hromadné zpracování podnikových dat, které lze naplánovat tak, aby probíhalo na pozadí. Pomocí funkcí pro plánování opakovaných úkolů můžete zpracování provádět periodicky ve stanovených intervalech.
 
Centrum nápovědy / centrum vzdělávání
Spolu se základní koncepcí aplikace ByDesign získejte přístup také ke stručným průvodcům, podnikovým informacím a postupům. Spojte se také s komunitami a využívejte dokumenty s řešením problémů, navigační vzorce a úkoly na základě role uživatele.
 
Zabezpečení
Pomocí funkcí, jako je zabezpečený e-mail, ověřte, zda všechny příchozí a odchozí dokumenty neobsahují viry, a zkontrolujte oprávnění založená na využívání služeb. Podpora funkce Single Sign-On zaručuje, že aplikace Business ByDesign je zabezpečený produkt.
Collapse

Požadavky na systém pro SAP Business ByDesign

Požadavky na systém a software se liší v závislosti na konkrétních zákaznických scénářích. Seznam podporovaných zařízení, hardwaru, operačních systémů, aplikací a prohlížečů viz přehled požadavků na systém a software.

Požadavky na systém
Detaily
Podporovaný operační systém a prohlížeče
 • MS Windows Vista (32bitový): Internet Explorer
 • MS Windows 7 (32bitový a 64bitový): Internet Explorer
 • MS Windows 8: Internet Explorer
 • MS Windows 10: Internet Explorer
 • Mac OS X 10.6 nebo vyšší: Safari, Internet Explorer
Minimální požadavky na hardware
 • Pentium 4, 2,4 GHz nebo rychlejší (doporučujeme: Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz – sběrnice FSB 1066 MHz )
 • Alespoň 1 GB RAM (doporučujeme 2 GB)
Minimální požadavky na síť
 • Odesílání: 1 Mb/s
 • Příjem: 1 Mb/s
 • Latence: 200 ms nebo lepší
Další požadavky na software

Spouštění webové aplikace SAP Business ByDesign vyžaduje následující software:

 • Microsoft Silverlight 5.1 nebo vyšší
 • Adobe Reader 8.1.3 nebo vyšší

Stanovení dostupné ceny formou předplatného

SAP Business ByDesign je licencován prostřednictvím měsíčního předplatného, které se vypočítá na základě počtu vyjmenovaných uživatelů. Existují tři typy uživatelů: samoobslužní uživatelé, týmoví uživatelé a podnikoví uživatelé – cena a funkce jsou pro každého jiné.

Se SAP Business ByDesign si s údržbou softwarového systému nemusíte dělat starosti. Všechny základní služby, jako je zálohování, obnovení a pravidelné aktualizace, zajišťuje SAP a jsou zahrnuty v měsíčním poplatku. Můžete se rozhodnout, zda chcete implementovat úplné řešení nebo zda chcete nejprve vyřešit aktuální potřeby podniku a další funkce přidáte podle potřeby.

Previous

Veřejná verze

Sdílený hardware, čtvrtletní verze a termíny upgradů stanovené společností SAP.
 • Počet klientů (minimum): 1
 • Počet uživatelů (minimum): 20

Soukromá verze

Vyhrazený systém s více klienty, čtvrtletně vydávané verze a termíny upgradů společně stanovené společností SAP a zákazníkem.
 • Počet klientů (minimum): 10
 • Počet uživatelů (minimum): 200

 

Next
image

Kontaktujte lokálního obchodního zástupce SAP, chcete-li se dozvědět více o dalších možnostech předplatného

Zkušenosti zákazníků

Začínáme

Prozkoumejte zdroje, které vám pomohou nastavit a začít používat SAP Business ByDesign.

Previous

Knihovna zdrojů

Informace o hledání, zabudovaném učení, nápovědě a hlavním pracovišti najdete v části Začínáme na portálu nápovědy SAP Business ByDesign**.

Konfigurace řešení

V dokumentu Podniková konfigurace** na portálu nápovědy najdete přehled postupů procesu instalace – včetně stanovení rozsahu, detailního nastavení, podnikových rolí, pracovních postupů apod.

Stažení uživatelské příručky

Přečtěte si uživatelskou příručku SAP Business ByDesign User Guide,**, chcete-li získat úvodní informace o základní navigaci, školení a vzdělávání a dalších důležitých funkcích.

Next
image

Najděte partnera SAP, který vám pomůže s implementací

Previous

Zobrazit scénáře integrace

Scénáře integrace SAP Business ByDesign obsahují informace o integraci tohoto softwaru s on-premise řešením třetí strany a cloudovým řešením.

Integrujte uživatelská data

Příručka Příručka integrace uživatelských dat SAP Business ByDesign obsahuje přehled možností architektury potřebných ke sloučení dat ze starších systémů.

Připojte se ke svým stávajícím aplikacím

Prostudujte příručku Příručka o technických možnostech připojení pro aplikace on-demand, on-premise a hybridní aplikace,*, chcete-li zjistit, jak propojit SAP Business ByDesign se stávajícími aplikacemi.

Objevte webové služby API

Naše API pro webové služby usnadňují integraci se SAP Business ByDesign. Umožňují zabezpečený vzdálený přístup k datům a procesům na základě takových standardů, jako jsou SOAP a WSDL.
Next
image

Potřebujete pomoc s cloudovými integracemi? Získejte informace o SAP Cloud Professional Services

Previous

Novinky v SAP Business ByDesign

Prostudujte Novinky v SAP Business ByDesign** – online příručku, která pokrývá nejnovější funkce a aktualizace pro náš cloudový ERP software.

Výkaznictví se SAP Business ByDesign

Zúčastněte se kurzu openSAP a zjistěte, jak využít analytické nástroje zabudované v tomto softwaru, vytvářet výkazy v prohlížeči nebo v prostředích založených na aplikaci Excel apod.

Zobrazit plán vývoje produktů

Zjistěte, jak je naplánován vývoj funkcí SAP Business byDesign – zobrazte plán vývoje produktů.

Next
image

Najděte partnera SAP, který vám pomůže s implementací

Back to top