Přejít na obsah
Snímek obrazovky produktu SAP Business ByDesign

SAP Business ByDesign

Sjednoťte všechny důležité funkce do komplexní podnikové sady.

Co je SAP Business ByDesign?

Svůj rychle rostoucí podnik střední velikosti můžete řídit pomocí jediného cloudového ERP řešení, které lze snadno a nenákladně škálovat, abyste obstáli v konkurenci.

Chceme dětem na celém světě přinášet radost a vědomí důležitosti. SAP Business ByDesign nám tento cíl pomáhá plnit. Naši partneři s námi mohou snadněji spolupracovat a investovat.

Seung-gyu Lee, Co-Founder, SMARTSTUDY Co. Ltd. Přečíst si příběh

*Gartner, Magický kvadrant pro Cloud Core Financial Management Suites pro střední, velké a globální podniky, John Van Decker, Greg Leiter, Robert Anderson, 10. května 2021. 

Společnost Gartner nepodporuje ani nezastupuje prodejce, produkty či služby uvedené ve svých výzkumných publikacích a nedoporučuje uživatelům technologií vybírat si pouze prodejce s nejvyšším hodnocením či jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner vyjadřují stanovisko této organizace a nejsou zamýšleny jako konstatování skutečnosti. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti s tímto průzkumem žádné záruky, výslovné ani předpokládané, včetně jakýchkoliv záruk obchodovatelnosti či vhodnosti pro konkrétní účel.

GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisní značka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích přidružených společností v USA a na mezinárodní úrovni, která je v tomto dokumentu používána se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Zpět na začátek