Přejít na obsah
stojící muž, dívající se v noci z okna kanceláře

Umělá inteligence

Umělá inteligence byla vytvořena pro transformaci všech aspektů vašeho podnikání.

 

Tato webová stránka byla pro vás přeložena strojovým překladem. Společnost SAP neposkytuje žádné záruky správnosti nebo úplnosti strojového překladu. Původní anglickou webovou stránku najdete pomocí mapy světa v pravém horním rohu této stránky.

Realizujte svůj potenciál pomocí umělé inteligence pro obchodní činnost od společnosti SAP

placeholder
Řešení umělé inteligence od společnosti SAP

  • Integrovaná umělá inteligence pro obchodní činnost
    Ihned optimalizujte každý aspekt svého podnikání pomocí přehledů, doporučení a automatizace založených na umělé inteligenci, které jsou integrovány do vašich aplikací SAP, a způsob vaší práce.
  • Přizpůsobitelné inovace
    Jednoduše škálujte a rozšiřujte možnosti svých aplikací nasazením vlastních nebo předem otestovaných modelů umělé inteligence přizpůsobených na míru vašemu podnikání.
  • Důvěryhodná řešení
    Provozujte umělou inteligenci postavenou na špičkových etických standardech a standardech ochrany osobních údajů při zachování úplné správy a řízení životního cyklu v rámci celé společnosti.

placeholder

Služby umělé inteligence

Zajistěte, aby vaše podnikové aplikace a procesy byly inteligentní díky síle umělé inteligence.

Přeneste transformativní inteligenci do všech vašich podnikových procesů

Podívejte se, jak můžete těžit z umělé inteligence připravené k použití pro své hlavní podnikové procesy – včetně lead-to-cash, od návrhu k provozu, od zdroje po platbu a nábor zaměstnanců do důchodu.

Se SAP Cash Application jsme dosáhli míry automatizace 99 % a můžeme automaticky správně přiřadit téměř všechny došlé platby. To nás hodně tlačí do centra sdílených služeb.

Fabienne Trummer
Vedoucí týmu pro zpracování plateb, SBB AG

Inteligentní snímání poptávky, které umožňuje SAP IBP for Supply Chain, nám pomáhá spolehlivě předpovídat poptávku po široké škále produktů, abychom mohli dosáhnout našich cílů pro větší produkci a růst.

Alfred Benny Christensen
Senior Solution Architect, Arla Foods Amba

SAP Conversational AI nám pomáhá udržet odolnost a agilitu propojením výkonných chatbotů se stávajícími systémy. Servisní týmy se tak mohou soustředit na přidanou hodnotu pro podnik a během pandemie COVID-19 odlehčily svou pracovní zátěž.

Robert van Uden
Senior Solution Engineer, Coöperatieve Rabobank U.A.

S podporou společnosti SAP jsme dokázali rozšířit funkce v řešeních SAP SuccessFactors a vytvořit inovativní řešení, které zaměstnancům pomůže identifikovat a rozvíjet dovednosti, které budou v digitálním světě a budoucnosti naší společnosti životně důležité.

Gabriel de Diego
Ředitel pro strategii a transformaci lidských zdrojů společnosti Telefónica S.A.

Co o SAP říkají analytici?

placeholder
SAP skončil na 3. místě z 30 v oblasti integrované umělé inteligence

Zjistěte, proč společnost Omdia považuje SAP za jednu z nejpokrokovějších společností poskytující SaaS s umělou inteligencí na světě. Společnost SAP přináší širokou škálu komplexních funkcí AI integrovaných do celého kontextu svých aplikací a zároveň nabízí zákazníkům flexibilitu při nasazování na míru šitých či předem vyzkoušených modelů AI.

Často kladené otázky

Proces lead-to-cash pokrývá všechny činnosti související s marketingem a prodejem produktů a služeb, správou a plněním zakázek odběratele, poskytováním poprodejních služeb a konečně fakturací zákazníkům, správou účtů odběratelů a inkasem plateb. Pokrývá také správu zákazníků a kanálů jako základních prvků procesu.

Proces se liší především dle typu zákazníka (B2B oproti B2C), kanálů, jejichž pomocí jsou produkty a služby nabízeny (například přímý prodej, digitální obchod a kamenné obchody), a typu produktů a služeb, které se prodávají (jako jsou jednoduché, hmotné produkty, konfigurovatelné produkty, technicky vyspělé výrobky, nehmotné produkty, jednorázové nebo opakující se služby, komplexní řešení nebo projekty).

Proces D2O (design-to-operate / od návrhu k provozu) zahrnuje celý životní cyklus produktů v komplexním, propojeném a interoperabilním procesu dodavatelského řetězce od návrhu a plánování produktu přes výrobu a dodání až po jeho provoz a údržbu.

Fáze plánování procesu zahrnuje definování strategií dodavatelského řetězce, výroby a plnění služeb; plánování potřeb, zásob a dodávek; sladění plánů prostřednictvím plánování prodeje a provozu a konečně řízení výkonnosti dodavatelského řetězce. Vrcholem procesu plánování je pak zahájení operativního nákupu.

Fáze výroby procesu zahrnuje plánování výroby, výrobní operace, řízení jakosti a řízení výkonnosti výroby – pro hmotné i nehmotné zboží.

Fáze dodání a plnění procesu se liší u hmotného zboží a služeb. V případě hmotného zboží zahrnuje příchozí nebo odchozí dodávky v jakémkoli kontextu, stejně jako příslib objednávek, řízení skladů a zásob, logistiku v přístavechh, řízení dopravy a řízení logistické výkonnosti. V případě služeb zahrnuje plánování a rozvrhování služeb, provádění a dodávku služeb a řízení výkonnosti služeb.

Proces uzavírají aktivační a základní činnosti, jako je správa dat, spolupráce, identifikace a sledování materiálu a udržitelné výrobní operace.

Proces source-to-pay (S2P) (od zdroje k platbě) zahrnuje všechny činnosti spojené s řízením komplexního získávání a pořizování zboží a služeb. Začíná plánováním nákupu a řízením výdajů, následuje vyhledávání a výběr dodavatelů, vyjednávání a řízení dodavatelských smluv a příprava a realizace operativního nákupu. Dalším krokem je příjem materiálu, iniciace potenciálního vrácení dodávek a reklamací, zpracování faktur dodavatelů a účtů dodavatelů, včetně konečné platby dodavateli, a správa dat dodavatele.

Proces source-to-pay se liší především podle typu nakupovaného produktu nebo služby. Variace S2P zahrnují například nákup nepřímých a přímých produktů, služeb a řešení (jako je kombinace produktů a služeb), jakož i materiálů pro terénní služby.

Proces recruit-to-retire (R2R) zahrnuje všechny činnosti spojené s náborem interních a externích pracovníků a správou jejich životního cyklu ve společnosti. Zahrnuje stanovení strategie a plánování požadavků na lidské zdroje, rozpoznávání a přijímání nových talentů, rozvoj talentů umožňující růst a udržení talentů prostřednictvím vhodných strategií odměňování a uznávání, jakož i řízení všech opakujících se a administrativních úkolů během celého životního cyklu pracovníků. Do administrativních úkonů patří správa dat souvisejících s pracovníky a správa událostí životního cyklu zaměstnanců, jako jsou povýšení, přemístění nebo konečný odchod ze společnosti, správa cestovních výloh a pravidelných výplat mezd a proplácení výdajů.

Proces R2R se bude lišit v závislosti na tom, zda jsou řízeni interní zaměstnanci nebo externí pracovníci. V R2R je také integrován celý proces od cestovních výloh k jejich úhradě.

Máte otázky? Spojte se s námi.

Zpět na začátek