Přejít na obsah

Jednodušší přístup k datům a přehledům pomocí SAP Business Technology Platform

Analytická řešení jsou hlavní součástí SAP Business Technology Platform, která umožňuje poskytovat analytické přehledy v reálném čase prostřednictvím strojového učení, umělé inteligence, business intelligence a rozšířených analytických nástrojů. Umožňuje tak analyzovat minulé i současné situace a simulovat budoucí scénáře.

SAP Analytics Cloud pro business intelligence

Rozhodujte se chytřeji a rychleji na základě přehledů řízených umělou inteligencí a pomocí komplexních analytických nástrojů, které jsou integrované v jediném řešení. 

Sada SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI)

Umožněte své organizaci vykazovat a sdílet business intelligence se systémem on-premise BI, který transformuje data na informace využitelné v praxi a dodává je
v potřebném rozsahu lidem, kteří je potřebují kdykoli
a kdekoli. 

Řešení SAP Crystal

Vytvářejte a dodávejte smysluplné výkazy BI v libovolném formátu pomocí nástrojů, které umožňují urychlit návrh výkazu, přidat dynamickou grafiku a videa, generovat vícejazyčné výkazy apod. 

SAP Data Warehouse Cloud

Vyzkoušejte cloudové řešení pro komplexní správu dat
a rozhodování, které běží v prostředí multicloudu
a sjednocuje všechny zdroje dat do jediného řešení.

SAP HANA

Využívejte otevřenou platformu technologie in-memory, která nabízí moderní analytické nástroje, více datových modulů a integraci datových typů. 

SAP BW/4HANA

Díky předem vytvořeným modelům dat můžete využívat výhod rychlého nastavení naší integrované aplikace pro datový sklad na základě technologie in-memory ze SAP HANA. 

SAP Analytics Cloud pro plánování

Vylepšete podnikovou podporu agilní plánovací aplikací, která zahrnuje prediktivní analytické nástroje.

SAP Business Planning Consolidation

Zjednodušte plánování, přípravu rozpočtu a prognóz v jediném konsolidovaném on-premise řešení.

Plány vývoje analytických produktů

Seznamte se s aktuálními možnostmi, plánovanými inovacemi a budoucími funkcemi pro naše analytická řešení.

Přeměňte data na podnikovou hodnotu

Propojte své lidi, informace a nápady a umožněte tak rychlá a spolehlivá rozhodnutí na základě podrobných přehledů a důležitých informací, které jsou snadno dostupné přes SAP Business Technology Platform.

Zjednodušení analytických procesů

Integrujte s existujícími datovými platformami a zjednodušte tak analytické prostředí dokonce i tehdy, když data existují v několika různých zdrojích.

Získání rozšířených analytických přehledů

Urychlete růst automatickým odhalováním faktorů dosažených výsledků, simulujte budoucí scénáře a předvídejte výsledky pomocí umělé inteligence a strojového učení.

Uveďte analytické poznatky do praxe

Slaďte strategické, finanční a provozní plánování s nástroji spolupráce pro tvorbu rozpočtu, prognóz a analýz. Dosáhnete tak lepších výsledků.

Vizualizace rozhodnutí

Vytvářejte živé, dynamické vizuální příběhy, které vám umožní získávat podrobné informace a průběžně odpovídat na otázky týkající se podniku.

Úspěchy zákazníků SAP

Volba osvědčených řešení pro analýzu podnikových dat

Důvěřujte lídrovi, který vám pomůže rozhodovat se lépe

Zjistěte, proč zpráva Forrester Wave: Data Management for Analytics, Q1 2020 (Správa dat pro analytické nástroje,
1. čtvrtletí 2020) jmenovala společnost SAP lídrem na základě aktuální nabídky, strategie a působení na trhu.

Jak inteligentní funkce mění business intelligence

Zjistěte, jak rozšířené analytické funkce podporují analytické přehledy řízené daty a pomáhají podnikům rozhodovat se lépe.

Rozšířené analytické nástroje umožňují rozhodování na základě dat

Zjistěte, jak rozšířené analytické nástroje zajišťují rychlejší
a přesnější porozumění tomu, co zvyšuje výkonnost podniku, a jak předvídat budoucí výsledky. To vše se dozvíte v této studii společnosti Forrester Consulting.

Akce

SAP Data and Analytics Virtual Forum: Data to Outcome
(virtuální fórum dat a analytických nástrojů SAP: od dat k výsledkům)

Připojte se k lídrům, jako je Guy Kawasaki, v záznamech přednášek, které se zabývají výhodami podniků řízených daty. Naučte se získávat praktičtější přehledy, využívat lépe dostupnou inteligenci a nacházet výhody pro svou organizaci.

SAPPHIRE NOW Converge

Navštivte kanály Converge a sledujte záznamy videí a seriál Unplugged ze SAPPHIRE NOW.

Zjistěte více

Máte otázky? Spojte se s námi.

Zpět na začátek