Přejít na obsah

Podnikové analytické nástroje

Posuňte se vpřed se SAP BusinessObjects BI a SAP Analytics Cloud
Přidejte se k nám v #askSAP Analytics Innovations Community Call

Inteligentní propojení díky našim řešením analýzy dat

Využijte veškeré výhody jednoho z nejvýznamnějších aktiv – svých dat –
s podnikovými analytickými nástroji SAP. Používejte pokročilé nástroje a integrované strojové učení, abyste získali rychlé inteligentní přehledy, které vám umožní se neustále adaptovat a překonávat konkurenci.

Produkty klíčových analytických platforem

Naše analytické platformy, které jsou vytvořené podle strategie používání analytických přehledů řídících podnikové akce, podporují celý životní cyklus analytických nástrojů – od dat po implementaci.

Přístup k veškerým firemním analýzám z jediné domovské stránky

Poskytněte jedinou přístupovou bránu ke všem analytickým produktům – od SAP i třetích stran, on premise i v cloudu – pomocí SAP Analytics Hub. Toto řešení umožňuje snadno identifikovat potřebné analytické nástroje a rychle se rozhodovat na základě dat.

Podpora vedoucích pracovníků pomocí portálu příští generace

Poskytněte nejvyššímu vedení kompletní přehled napříč odděleními v reálném čase pomocí SAP Digital Boardroom. Tento portál příští generace umožňuje zodpovídat ad hoc otázky, pracovat s vizualizací dat, spouštět simulační analýzy a analýzy dopadů apod. 

Analýza dat pro inteligentní podniky

Přečtěte si, jak řešení SAP Analytics pomáhají společnostem stát se inteligentními podniky, které dokáží zodpovědět každou otázku a rychle se rozhodovat na základě dat. 

Zjistěte, jak společnost SAP poskytuje řešení na čtyřech klíčových technologických trzích: správy dat, analytických nástrojů, cloudových platforem a inteligentních technologií; uspokojuje tak potřebu všech zákazníků naslouchat, pochopit a jednat podle dat.

Objevte, jak řešení SAP Business Intelligence a analytické nástroje mohou v reálném čase poskytovat přehledy, které váš středně velký podnik potřebuje k expanzi do nových oblastí produktů, zemí
a odvětví.

Vyřešte své specifické potřeby v oblasti obchodní analýzy

Zvolte nejlepší analytické nástroje
pro podniková data

Zvolte přední řešení pro analýzu firemních dat

Zjistěte, jak získat užitečné informace umožňující provedení konkrétních kroků ve vhodném kontextu a zlepšete své výsledky díky zahrnutí analýz do firemních aplikací.

Získejte nejnovější vyhlídky od expertů

Bruce Romney
Senior Director ve společnosti SAP (Finance LOB & Risk Marketing)

Automatizace přináší tolik potřebnou podporu rostoucím podnikům v oblasti finančního souladu a jistoty

Objevte dopad inteligentních technologií, jako například prediktivní analýzy a strojového učení, které podnikům rostoucím v 21. století přinášejí tolik potřebnou jistotu

Zpět na začátek