Přejít na obsah
Žena používá svůj mobilní telefon, na pozadí je noční městské osvětlení

Co je to ERP?

ERP je zkratka pro plánování podnikových zdrojů, ale co to znamená? Nejjednodušší způsob, jak definovat ERP, je zamyslet se nad všemi základními procesy, které jsou při provozu společnosti potřeba: finance, personalistika, výroba, dodavatelský řetězec, služby, nákup a další. Na té nejzákladnější úrovni pomáhá ERP se správou všech těchto procesů v integrovaném systému. Často se označuje jako záznamový systém organizace.


Jenže současné systémy ERP  již dávno nenabízejí jen základní funkce a od těch používaných před dekádami se velice liší. Nyní jsou to cloudové systémy, které používají nejnovější technologie, jako je umělá inteligence (UI) a strojové učení, a nabízejí inteligentní automatizaci, větší efektivitu a okamžité přehledy o celém podniku. Moderní software ERP také propojuje interní operace s obchodními partnery a sítěmi na celém světě, umožňuje vzájemnou spolupráci a zajišťuje agilitu a rychlost, která je nezbytná kvůli konkurenceschopnosti.

Jak systémy ERP fungují?

Systém ERP – také označovaný jako sada ERP – se skládá z integrovaných modulů nebo podnikových aplikací, které spolu navzájem komunikují a sdílejí společnou databázi.

 

Každý modul ERP se obvykle zaměřuje na jednu podnikovou oblast, ale vzájemně spolupracují a využívají stejná data, aby naplnily firemní potřeby. Oblíbenými výchozími body jsou finance, účetnictví, lidské zdroje, prodej, nákup, logistika a dodavatelský řetězec. Společnosti si mohou vybrat libovolné moduly, přidat další a škálovat podle vlastních potřeb.

 

Systémy ERP také podporují požadavky specifické pro jednotlivá odvětví, buď v rámci základní funkčnosti systému, nebo v rámci rozšíření, která lze do sady hladce integrovat.

 

Software ERP lze zakoupit formou cloudového předplatného (software poskytovaný jako služba) nebo formou licence (instalovaný software).

Běžné moduly ERP

Systémy plánování podnikových zdrojů zahrnují celou řadu různých modulů. Každý modul ERP podporuje specifické podnikové procesy – jako jsou finance, nákup nebo výroba – a poskytuje zaměstnancům příslušného oddělení transakce a přehled, které potřebují při své práci. Jednotlivé moduly se připojují k systému ERP. Ten je jedním společným zdrojem přesných a spolehlivých dat, která různá oddělení využívají.

Diagram ukazující prvky ERP

 

Mezi dva nejčastěji používané moduly ERP patří:

 1. Finance: Finanční a účetní modul je páteří většiny systémů ERP. Kromě správy hlavní účetní knihy a automatizace klíčových finančních úkonů pomáhá podnikům sledovat pohledávky a závazky, efektivně uzavírat účetní knihy, generovat finanční zprávy, dodržovat standardy realizace výnosů, snižovat finanční rizika atd.
 2. Řízení lidských zdrojů: Většina systémů ERP zahrnuje personalistický modul, který zajišťuje základní funkce, jako je čas, docházka a mzdy. K ERP lze připojit doplňky nebo dokonce celé sady pro řízení lidského kapitálu (HCM), které mohou poskytovat robustnější personalistické funkce – od analýz pracovních sil až po řízení zaměstnanecké zkušenosti.
 3. Zajišťování zdrojů a nákup: Modul pro zajišťování zdrojů a nákup pomáhá podnikům pořizovat materiály a služby, které potřebují k výrobě svého zboží, nebo artikly, které chtějí dále prodávat. Modul centralizuje a automatizuje nákup, včetně žádostí o nabídky, vytváření kontraktů a schvalování. Může minimalizovat nedostatečný nebo naopak nadměrný nákup, zlepšit jednání s dodavateli díky analytickým nástrojům založeným na umělé inteligenci a hladce navazovat spojení se sítěmi kupujících.
 4. Prodej: Modul pro prodej sleduje komunikaci se zájemci a zákazníky a pomáhá pracovníkům, když používají statistiky založené na datech, aby zvýšili prodej a oslovili zájemce správnými propagačními akcemi a příležitostmi k navýšení prodeje. Zahrnuje funkce pro proces od objednávky k úhradě, včetně správy zakázek, smluv, fakturace, řízení výkonnosti prodeje a podpory prodeje.
 5. Výroba: Modul pro výrobu je klíčovou plánovací a prováděcí komponentou softwaru ERP. Pomáhá společnostem zjednodušit složité výrobní procesy a zajistit, aby výroba odpovídala poptávce. Tento modul obvykle zahrnuje funkce pro plánování potřeb materiálu (MRP), plánování výroby, realizaci výroby, řízení jakosti a další funkce.
 6. Logistika a řízení dodavatelských řetězců: Další klíčová komponenta systémů ERP, modul pro dodavatelské řetězce, sleduje pohyb zboží a dodávek v celém dodavatelském řetězci organizace. Modul nabízí nástroje pro řízení zásob, skladový provoz, dopravu a logistiku v reálném čase a může přispět ke zvýšení viditelnosti a odolnosti dodavatelského řetězce.
 7. Služby: Modul ERP pro služby pomáhá společnostem zajišťovat spolehlivé a personalizované služby zákazníkům. Tento modul může zahrnovat nástroje pro dílenské opravy, náhradní díly, řízení služeb u zákazníka a zdroje příjmů na základě služeb. Nabízí také analytické nástroje, které pomáhají servisním zástupcům a technikům rychle řešit problémy zákazníků, a zvyšovat tak jejich loajalitu.
 8. Výzkum, vývoj a inženýrství: Mnoha funkcemi vybavené systémy ERP zahrnují modul pro výzkum, vývoj a inženýrství. Tento modul nabízí nástroje pro návrh a vývoj produktů, správu životního cyklu produktů (PLM), shodu produktů s předpisy apod. – takže společnosti mohou rychle a hospodárně vytvářet nové inovace.
 9. Správa podnikového majetku: Robustní systémy ERP mohou zahrnovat modul pro správu podnikového majetku, který pomáhá podnikům s velkým počtem zařízení minimalizovat výpadky a udržovat stroje a vybavení v provozu s vysokou účinností. Tento modul zahrnuje funkce pro prediktivní údržbu, plánování, provoz a rozvrhování prostředků, prostředí, zdraví, bezpečnost a další funkce.

  Integrace ERP

  Současné systémy ERP nabízejí enormní škálu podnikových funkcí, přesto je ale potřeba je propojit a synchronizovat s ostatními aplikacemi a zdroji dat, jako jsou platformy pro eCommerce, software CRM a HCM, různá oborová řešení a dokonce i další systémy ERP. Díky integraci ERP mohou společnosti získat jednotný přehled informací z různých systémů, zvýšit efektivitu obchodních procesů, zlepšit zákaznickou zkušenost a usnadnit spolupráci mezi týmy a obchodními partnery.

   

  Moderní systémy ERP jsou otevřené a flexibilní a lze je snadno integrovat s širokou škálou softwarových produktů pomocí konektorů nebo přizpůsobených adaptérů, jako jsou aplikační programovací rozhraní (API). Mezi další metody integrace ERP patří ESB (enterprise service bus) a iPaaS (integration platform-as-a-service). iPaaS, který nabízí cloudový přístup, je v moderních podnicích velice populární. Platformy iPaaS mohou rychle synchronizovat nainstalované nebo cloudové systémy ERP s aplikacemi SaaS od stejného nebo i dalších dodavatelů. Obvykle vyžadují žádné nebo jen minimální kódování, jsou flexibilní a relativně levné a nabízejí celou řadu dalších použití, jako je automatické generování rozhraní API, integrace dat strojového učení, integrace sítě internetu věcí, předem připravený obsah atd.

  Šest klíčových výhod ERP

  Dobrý systém ERP nabízí řadu různých výhod. Zde uvádíme šest nejdůležitějších:

  Diagram ukazující výhody ERP
  1. Vyšší produktivita: Zjednodušte a zautomatizujte základní podnikové procesy. Pomůžete tak všem ve své organizaci odvádět více práce s méně prostředky.
  2. Podrobnější statistiky: Eliminujte informační bariéry, získejte jediný zdroj spolehlivých dat a zajistěte si rychlé odpovědi na důležité otázky.
  3. Rychlejší vytváření přehledů: Zajistěte si rychlejší podnikové a finanční výkaznictví a snadné sdílení výsledků. Jednejte na základě přehledů a zlepšujte výkon v reálném čase.
  4. Nižší riziko: Maximalizujte transparentnost a řízení podniku, zajistěte dodržování regulačních požadavků a předvídejte a předcházejte rizikům.
  5. Jednodušší IT: Pomocí integrovaných ERP aplikací, které sdílejí databázi, můžete zjednodušit IT a usnadnit všem práci.
  6. Vyšší flexibilita: Díky efektivním operacím a pohotovému přístupu k datům v reálném čase můžete rychle identifikovat nové příležitosti a reagovat na ně.

  Příklady ERP v různých odvětvích

  Podniky v každém odvětví – od automobilového průmyslu až po velkoobchodní distribuci – potřebují přesné informace v reálném čase a efektivní podnikové procesy, aby mohly konkurovat a prosperovat. Různá odvětví se však na  software ERP spoléhají z různých důvodů. Zde je několik příkladů:

  • Dodavatelé surovin a energií musí neustále přezkoumávat svá kapitálová aktiva, a to nejen proto, aby uspokojily poptávku po budoucích službách, ale také proto, aby nahrazovaly stárnoucí aktiva. Bez ERP by bylo obtížné stanovit priority hlavních investic do aktiv a navíc by bylo náchylné k chybám. ERP také pomáhá s dalším kritickým problémem těchto společností: prognózami potřeby náhradních dílů. Nemít správné náhradní díly při výpadku může výrazně ohrozit služby zákazníkům. Příliš mnoho náhradních dílů na druhou stranu znamená nadměrné náklady a stárnutí zásob.
  • Pro velkoprodejce, dovozce, přímé dodavatele a logistické firmy je klíčová včasná dodávka. Všechny tyto organizace chtějí snížit distribuční náklady, zvýšit obrat zásob a zkrátit dobu zpracování zakázky. K dosažení těchto cílů potřebují integrovat řízení zásob, funkce pro nákup a logistiku a také automatizované procesy, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám.
  • Výrobci s průběžnou a diskrétní výrobou i výrobci produkující šarže se spoléhají na ERP a systémy dodavatelských řetězců při plnění kvalitativních cílů, řízení využití aktiv, kontrole nákladů na přesčasy, zpracovávání zboží vráceného zákazníky atd. Výrobci také často získávají úplnou kontrolu nad celým inventářem tím, že sledují pohyby zásob, identifikují nejlepší a naopak nedostatečně efektivní produkty a efektivněji řídí nákup.
  • Firmy poskytující služby – včetně účetnictví, daní, inženýrství, IT, právních a jiných firem poskytujících profesionální služby – vyžadují výkonnou mobilní technologii ERP v reálném čase, aby mohly vybalancovat závazky vyplývající z poskytování služeb s finančním zdravím. Klíčem k profesionálnímu úspěchu služby je schopnost držet se časového plánu a současně řídit ziskovost projektu, využití zdrojů, realizaci výnosů, cíle v oblasti pravidelného příjmu a příležitosti k růstu.
  • Maloobchod prošel významnou transformací, když se eCommerce přidružil k ostatním prodejním kanálům i klasickému fyzickému prodeji. Možnost poskytovat samoobslužné způsoby identifikace, konfigurace, nákupu a expedice produktů závisí na integrovaných datech. Moderní ERP také pomáhá maloobchodníkům zredukovat míru opuštění košíku, zlepšit konverze na webových stránkách, zvýšit průměrnou hodnotu objednávky a zvýšit hodnotu životnosti zákazníka.

  Typy nasazení ERP

  Moderní systémy ERP lze nasadit různými způsoby: ve veřejném nebo soukromém cloudu, on-premise nebo v různých hybridních scénářích, které kombinují prostředí. Dále uvádíme některé z velkých výhod jednotlivých nasazení, abyste se mohli rozhodnout, která varianta nasazení ERP bude nejlépe odpovídat potřebám vaší firmy.

  Diagram ukazující možnosti nasazení ERP

   

  Cloudový systém ERP

  V případě cloudového ERP je software hostován v cloudu a poskytován prostřednictvím internetu jako služby, kterou odebíráte. Poskytovatel softwaru se stará o běžnou údržbu, pravidelné aktualizace a zabezpečení. V současnosti je cloudový systém ERP z mnoha důvodů nejoblíbenějším typem implementace: má nízké počáteční náklady, větší škálovatelnost a agilitu, jednodušší integraci apod.

   

  Systém ERP nainstalovaný on-premise

  Tradiční model implementace softwaru, kdy máte kontrolu nad všemi aspekty. Software ERP je většinou nainstalován ve vašem datovém centru na místech, která si vyberete. Za instalaci a údržbu hardwaru a softwaru zodpovídá váš personál.

   

  Řada společností nyní provádí modernizaci a upgraduje své systémy ERP nainstalované on-premise na cloudová řešení. To vyžaduje pečlivé plánování upgradu systému ERP , promyšlené vyhodnocování softwaru ERP a možností jeho nasazení.

   

  Hybridní systém ERP

  Společnosti, jejichž potřeby odpovídají oběma předchozím systémům, mohou zavést  hybridní cloudový model systému ERP. V takovém případě budou některé aplikace ERP nainstalovány on-premise a část aplikací a dat bude v cloudu. Toto uspořádání se někdy označuje jako dvouvrstvý systém ERP.

  Finanční systém ERP vám může pomoci s bezpečnou správou každodenních účetních procesů a uzávěrek bez ohledu na to, jaký způsob implementace zvolíte.

  Celkové náklady na systém ERP

  Náklady na ERP závisí na dodavateli softwaru, vybraných modulech a způsobu nasazení. Obecně řečeno, cloudový systém ERP má nižší náklady než systém ERP nainstalovaný na pracovišti, protože není potřeba zakoupit žádný hardware a najímat drahé experty na IT. Dodavatel se stará o údržbu a zákazník mu platí měsíční nebo roční poplatky, obvykle závislé na počtu uživatelů.

   

  Při výpočtu návratnosti investic a celkových nákladů na vlastnictví nové implementace ERP jsou počáteční a průběžné náklady na pracovní sílu stejně důležité jako výběr softwaru a náklady na implementaci. V případě cloudového a hybridního řešení je třeba zohlednit nové faktory. Důležitými aspekty jsou například údržba softwaru, zařízení, kapacita počítače, výpadky, obnova, bezpečnost, soukromí a náklady na pracovníky IT. Jak již bylo uvedeno, cloudové varianty výrazně snižují kapitálové a provozní náklady – zlepšují návratnost investic a snižují celkové náklady na vlastnictví.

  Historie ERP: rychlý vývoj systémů ERP

  Počítačové obchodní aplikace v oblasti účetnictví a financí se zrodily v šedesátých letech, když využívaly tehdejší sálové počítače. Tyto průkopnické aplikace byly rychlejší a přesnější než manuální postupy, ale byly drahé, měly omezenou funkčnost a byly pomalé. Netrvalo dlouho a začalo docházet k vývoji samostatných specifických řešení určených například ke zpracování zakázek a plánování potřeb výroby (MRP).

   

  V 80. letech závratně rostla konkurence ve výrobě a byly zapotřebí nové nástroje. Nový software MRP II integrovaný do účetnictví a financí, prodeje, nákupu, zásob a plánování a řízení výroby přinesl výrobcům integrovaný systém.

   

  Na konci devadesátých let přichází na scénu ERP. Systémy ERP transformovaly technologický sektor tím, že sloužily širší škále odvětví a kombinovaly MRP II, lidské zdroje, projektové účetnictví a přehledy pro koncové uživatele.

   

  V prozatím krátkém období 21. století dochází k dalším proměnám ERP díky rychlejšímu internetu a novým vývojovým nástrojům. Zavedení softwaru založeného na prohlížeči připravilo cestu pro cloudový software ERP. Po tomto průlomu se začal dosah i funkčnost systémů ERP rozšiřovat.

   

  V současné éře digitální transformace moderní systémy ERP stále více využívají nové inteligentní technologie, jako je umělá inteligence, strojové učení, robotická automatizace procesů (RPA), internet věcí (IoT), zpracování přirozeného jazyka (NLP) a in-memory databáze. Umožňují podnikům provozovat ještě efektivnější procesy, využívat aktuální přehledy z transakčních i nestrukturovaných dat a zůstávat konkurenceschopnými i v době zcela nových změn.

  Diagram ukazující historii ERP

  10 věcí, které by měl systém ERP mít

  Každý moderní systém ERP nabízí celou řadu modulů a odvětvových funkcí. Každý systém řízení podnikových zdrojů by však měl mít 10 základních funkcí:

   

  1. Společná databáze: Centralizované informace a jediná verze pravdy jsou zárukou poskytování konzistentních sdílených dat a funkčních přehledů.
  2. Integrované analytické nástroje: Integrované analytické nástroje, samoobslužná BI, výkaznictví a nástroje pro zajištění shody s předpisy, které mohou poskytnout inteligentní přehled pro kteroukoli oblast podnikání.
  3. Vizualizace dat: Vizuální prezentace klíčových informací s řídicími panely, KPI a intuitivními analýzami asistují při rychlém a informovaném rozhodování.
  4. Automatizace. Automatizace repetitivních úloh a také rozšířené RPA využívající umělou inteligenci a strojové učení.
  5. Konzistentní uživatelské rozhraní: Stejný vzhled napříč moduly a také snadno použitelné konfigurační a personalizační nástroje pro procesy, uživatele (včetně zákazníků a dodavatelů), obchodní jednotky, lokality a produktové řady.
  6. Integrace: Hladká integrace podnikových procesů a pracovních postupů a otevřená a snadná integrace s ostatními softwarovými řešeními a zdroji dat, včetně řešení a zdrojů třetích stran.
  7. Nové technologie: Podpora umělé inteligence a strojového učení, digitálních asistentů, internetu věcí, RPA, zabezpečení a ochrany soukromí a mobilních zařízení.
  8. Technologická platforma: Rychlý, osvědčený a stabilní soubor technologií pro tyto dlouhodobé investice, včetně platformy vyžadující žádné nebo omezené kódování, iPaaS, správy údajů a dalších technologií.
  9. Podpora mezinárodního prostředí: Včetně jazyků, měn a místních obchodních postupů a předpisů a také technická podpora pro cloudové služby, školení, helpdesk a implementaci.
  10. Volba implementace: Cloudová, hybridní nebo on-premise.

  Vyzkoušejte moderní cloudové řešení ERP

  Otestujte SAP S/4HANA Cloud a seznamte se s výhodami inteligentního systému ERP

  Seznamte se se softwarem ERP

  Na velikosti firmy nezáleží – SAP nabízí řešení ERP pro vaše potřeby.

  Více v této sérii

  Časté otázky k ERP

  Softwarový systém ERP je sada integrovaných aplikací nebo modulů pro správu hlavních podnikových procesů, včetně financí a účetnictví, dodavatelských řetězců, personalistiky, nákupu, prodeje, řízení zásob atd. ERP moduly jsou integrovány do jednoho kompletního systému a sdílejí společnou databázi za účelem zefektivnění procesů a informací v celém podniku. Podniky mohou rozšiřovat rozsah svého ERP, když rostou.

  Cloudový systém ERP je implementace ERP v cloudu, ne on-premise. Cloud představuje ideální prostředí pro ERP, protože se jedná o přístupnou, spolehlivou, bezpečnou a vysoce škálovatelnou platformu pro kriticky důležitý software. Skutečný cloudový software ERP je vyvinutý speciálně pro nasazení v cloudu a plně cloudového prostředí využívá. Další informace o cloudovém ERP a možnostech nasazení ERP.

  V účetnictví zkratka ERP znamená plánování podnikových zdrojů, což je typ softwaru pro řízení podniku. Finanční moduly ERP nabízejí mnoho stejných funkcí jako účetní software, například nástroje pro pohledávky a závazky, hlavní účetní knihu, správu výdajů, výkaznictví a analýzy apod. ERP kromě financí zahrnuje moduly pro různé oblasti podnikání, jako jsou dodavatelské řetězce a personalistika, a integruje vše společně do jednoho systému.

  Většina podniků na začátku řídí podnikové procesy pomocí jednoduchých samostatných nástrojů, jako jsou QuickBooks nebo excelové tabulky. Následujících pět znaků signalizuje, že již nejsou dostatečné a potřebujete moderní systém ERP.

  1. Strávíte příliš mnoho času každodenními činnostmi. Pokud zvládání klíčových aktivit, například uzavírání účetních knih, trvá déle, může být na vině příliš mnoho různorodých aplikací. Software ERP integruje řešení a data do jednoho systému se společným rozhraním, což obchodním jednotkám usnadňuje efektivní komunikaci a práci.
  2. Máte mnoho nezodpovězených obchodních otázek. Můžete snadno odpovědět na důležité otázky týkající se vašeho podniku, jako jsou tržby na produktovou řadu nebo počet vrácených dodávek? Pokud ne, mohou vás oddělené systémy a nedostatečný přístup k metrikám a KPI brzdit. Software pro plánování podnikových zdrojů je navržen tak, aby tyto úkoly řešil.
  3. Máte obtížně kontrolovatelné podnikové procesy. Jsou oblasti, kde se vám nedaří řídit procesy? Možná je obtížnější řídit zásoby, uspokojit zákazníky nebo udržet si kontrolu nad náklady. Pokud ano, nejspíš nastal na restrukturalizaci podnikových procesů tak, aby odpovídaly růstu nebo měnícím se prioritám – nastal čas na softwarové řešení ERP.
  4. Ručně operujete s různými sadami dat. Používá většina vašich oddělení při plnění pracovních úkolů vlastní aplikace a postupy? Pokud ano, je docela možné, že trávíte příliš mnoho času nad duplicitními datovými záznamy. Když se mezi systémy nepředávají informace, vytváření přehledů trvá déle, častěji dochází k chybám a rozhodování probíhá obtížněji.
  5. Unikají vám rychle se naskytující příležitosti. Strávíte tolik času organizací a řízením firmy, že nedokážete využívat rychle se naskytující příležitosti? Novější systémy ERP zahrnují pokročilé inteligentní funkce, jako je strojové učení a prediktivní analýza, které usnadňují identifikaci a zpeněžování nových příležitostí.

  Newsletter SAP Insights

  Přihlásit k odběru

  Získejte klíčové přehledy přihlášením se k odběru našeho newsletteru.

  Zpět na začátek