Přejít na obsah
Nákladní auto v bráně nakládky

Co je systém řízení přepravy (TMS)?

 

Tato webová stránka byla pro vás přeložena strojovým překladem. Společnost SAP neposkytuje žádné záruky správnosti nebo úplnosti strojového překladu. Původní anglickou webovou stránku najdete pomocí mapy světa v pravém horním rohu této stránky.

Systém řízení přepravy je softwarový systém, který pomáhá firmám řídit logistiku spojenou s pohybem fyzického zboží – po souši, letecky, po moři nebo kombinací druhů dopravy. Součástí většího systému řízení dodavatelského řetězce je software pro logistiku TMS, který pomáhá zajistit včasné dodání zboží optimalizací nákladů a dodacích tras, sledováním nákladu na místních a globálních trasách a automatizací dříve náročných úloh, jako je dokumentace dodržování obchodních předpisů a vyúčtování přepravného. Systém TMS snižuje náklady jak pro podniky, tak pro koncové zákazníky.

 

Vznik cloudového softwaru pro řízení přepravy vyrovnal podmínky pro všechny. Jakmile je doména pouze větších subjektů, software TMS nyní využívají menší společnosti, které potřebují integrovaný digitální systém, aby mohly konkurovat na dnešním trhu.

 

Technologie založené na cloudu spolu s růstem v odvětví elektronického obchodu vyvolávají poptávku po softwaru TMS. Grand View Research uvádí, že se očekává, že trh s těmito systémy se v letech 2019 až 2025 rozšíří na CAGR ve výši 16,2 %.  

Hlavní funkce systému řízení přepravy

Co je to dnes TMS systém? Moderní TMS software obsahuje funkce, které mohou dramaticky snížit složitost a zvýšit efektivitu. Mezi hlavní funkce patří: 

  • Plánování a realizace přepravy: Zjednodušte pořizování a přepravu zboží s automatizovaným porovnáváním a rezervací přepravních sazeb. Zvolte způsob přepravy – letecký, námořní, nákladní nebo železniční – a naplánujte nejefektivnější trasu pro přepravu zboží. Optimalizace zatížení a využití funkcí sledování v reálném čase k monitorování průběhu. 
  • Řízení přepravy: Zefektivnění procesu mezi nabídkami a smlouvami. Efektivně spravujte kalkulaci přepravného, správu zakázek, stanovení sazeb a zúčtování přepravného a zúčtování multimodální i intermodální přepravy.
  • Řídicí panely TMS, výkaznictví a analýzy: Odhadujte poptávku po dopravě, analyzujte míry a ziskovost a rychle se přizpůsobte nepředvídaným okolnostem. Díky přehledu o všech aspektech procesu přepravy v reálném čase můžete činit okamžitá rozhodnutí založená na datech.  

Výhody systému řízení přepravy

Pro každou firmu, která dodává zboží, je pro moderní systém řízení přepravy mnoho výhod.  

 

1. Úspory nákladů

 

Systém TMS nabízí významnou úsporu nákladů – jak pro podnik, tak pro koncového zákazníka – řadou důležitých způsobů.  

 

Zaprvé snižuje administrativní náklady. Software TMS usnadňuje porovnávání sazeb přepravců pro nalezení nejlepší možnosti. Automatizuje také proces rezervace a nahrazuje časově náročné telefonní hovory efektivní digitální rezervací. Software zefektivňuje, integruje a automatizuje procesy, včetně auditů, smluv, plateb a plánování objednávek, aby byl efektivnější a méně chyb.

 

TMS také snižuje náklady na přepravu. Automatizací procesu porovnávání hodnocení pomáhá software identifikovat nákladově nejefektivnější možnosti, včetně těch, které by mohly být zmeškány pomocí manuálního procesu.  

 

Optimalizace ložného prostoru je další oblastí, kde TMS zatěžuje náklady. Budování palet s optimalizací založenou na pravidlech pomáhá firmám zvyšovat efektivitu a pracovat v měřítku. 

 

2. Viditelnost v reálném čase

 

Software TMS zlepšuje viditelnost – kritický ohled na složitý logistický proces.  

 

Při sledování v reálném čase můžete sledovat pohyb zboží, ať už zasílaného po zemi, po moři nebo letecky. Posouzení efektivity vašich operací a sledování ukazatelů na řídicím panelu TMS. A zvýšit efektivitu tratí: moderní TMS může dynamicky vytvářet optimální návrhy směrování, určit kratší nebo méně přetížené trasy a přizpůsobit se v reálném čase nepředvídaným překážkám.

 

3. Větší spokojenost zákazníků

 

Schopnost splnit závazky zákazníků je zásadní pro všechny podniky, které soutěží na dnešním globálním trhu.  

 

Vzhledem k „Amazon Effect“ je včasné dodání nyní důležitější než kdykoli předtím. Zákazníci po celém světě nyní často očekávají dodání ve stejný den nebo minimálně přísné dodržování slíbeného harmonogramu dodání. Software TMS poskytuje viditelnost, která je nezbytná pro identifikaci a řešení problémů, které mohou mít za následek zpoždění, frustraci zákazníků a narušení loajality zákazníků.  

 

Software TMS může také zlepšit zkušenosti koncových zákazníků tím, že usnadňuje sledování průběhu doručování a zjednodušuje proces fakturace a plateb. Zákazníci také často profitují z lepších sazeb sjednaných podnikem.  

Kokpit TMS pomáhá organizacím optimalizovat řízení přepravy, trasy a přepravce a pojmenovává jen několik klíčových výhod.

Jak funguje systém TMS?

Připojeno k přepravním systémům, systém TMS přistupuje, ukládá a porovnává detailní informace o přepravcích. Zahrnuje také funkce, které umožňují podnikům optimalizovat trasy a způsoby přepravy a sledovat pokrok při doručování. 

 

Systém TMS funguje ve spojení s dalším softwarem jako součást širšího systému řízení dodavatelského řetězce – a většina nabízí integraci ERP a systému řízení skladu (WMS). Každý softwarový systém níže provádí specifickou funkci; je-li integrován, tvoří digitální trojnožku, která podporuje dodání komplexního procesu. 

  1. Plánování podnikových zdrojů (ERP) zpracovává účetnictví, správu zakázek a fakturaci. 
  2. Systém řízení skladu (Warehouse Management System, WMS) pomáhá spravovat skladové funkce, včetně paletizace, plnění zakázek, expedice a příjmu a sledování zásob. 
  3. TMS je zodpovědný za řízení přepravy a optimalizaci tras a dopravců. 

Cloudové TMS a nové technologie

Díky cloudu byly systémy TMS přístupné více společnostem než kdykoli předtím – a software přinesl nové možnosti a flexibilitu. Ale i další technologie mají obrovský dopad jak na software TMS, tak na odvětví řízení dopravy. 

 

Umělá inteligence (AI) přináší do průmyslu řadu proměňujících se inovací. Dokáže zvládat časově náročné rutinní úkoly v celém procesu a přinést značné časové a nákladové výhody. Ještě dramatičtější změna přijde s nástupem samojízdných kamionů. Pokud jsou tato autonomní vozidla plně připravena na trh, měla by nejen snížit náklady a zvýšit bezpečnost, ale také by měla fungovat jako součást inteligentního systému, který shromažďuje a analyzuje více dat než kdykoli předtím. Získaný přehled je obrovským přínosem pro zprostředkovatele nákladní dopravy, kteří neustále žonglují vše od globálních cen pohonných hmot až po právní změny, i pro své zákazníky.  

 

Strojové učení dokáže rychle vytvářet přesné prognózy na základě obrovských množin dat. Strojové učení může například pomoci podnikům řídit velmi důležité kompromisy mezi úsporami nákladů a včasnými dodávkami, zohledněním faktorů, jako je geografie dodávky a milníky pokroku v reálném čase, pro výpočet dopadu nákladnějších dodávek na jedno zastavení oproti nákladově efektivním dodávkám s více zastávkami. 

 

Snímače internetu věcí (Internet of Things, IoT) shromažďují neocenitelné informace, které lze použít k identifikaci vybavení, které je třeba obsluhovat a udržovat. Čím více zařízení v celém dodavatelském řetězci je vybaveno čidly, tím je proces účinnější. 

 

Dnes pokročilé analytické nástroje pomáhají optimalizovat trasy a způsoby přepravy, zlepšují dodací lhůty, zvyšují účinnost a ziskovost paliv a přizpůsobují se změnám v poptávce po dopravě. Vzhledem k tomu, že se generují stále větší objemy dat, stává se úloha analytických nástrojů ještě důležitější. 

 

Zefektivnit systémy TMS mohou i jiné technologie. Chatboti nebo digitální asistenti mohou snížit administrativní náklady vyřizováním rutinních klientských dotazů. A blockchain přináší transparentnost sledování a dohledávání napříč dodavatelským řetězcem.   

 

Moderní systém řízení přepravy obohacený o nové technologie poskytuje automatizaci, přehled a inteligentní technologie, které firmám pomáhají přepravovat zboží v digitálním věku.  

Objevte řízení přepravy

Snižte složitost přepravy ve vaší síti díky řízení logistiky

Časté dotazy k řízení přepravy

Řízení dopravy se zabývá plánováním a realizací pohybu nákladu tím, že se postará o detaily, například zda se bude pohybovat po zemi, moři nebo letecky. Zabývá se dalšími faktory, jako jsou sazby a služby dopravců, jakož i údaji o dodržování předpisů a dokumentací.

Dopravní logistika je podmnožinou řízení dopravy, která vrtá hlouběji. Přidává skladování, manipulaci, katalogizaci a balení zboží a služeb. Je to další vrstva detailů potřebných k přesunu nákladu dodavatelským řetězcem a jeho bezpečné a efektivní přepravě z bodu A do bodu B. 

Multimodální doprava označuje lodní dopravu, která využívá několik druhů dopravy, jako je letecká doprava, oceán, železnice a/nebo nákladní automobil. Zboží je často dodáváno na základě jedné smlouvy. Jeden přepravce je právně odpovědný, ale používá subdopravce.  

Intermodální doprava je o využití různých firem při manipulaci se stejnou zásilkou. Více dopravců přebírá jednu zásilku v různých režimech. Tento druh dopravy poskytuje větší flexibilitu při výběru sazeb a cen, ale je obtížnější jej koordinovat.

Menší než nákladní vozidlo (LTL) je název zásilky, která je větší než jen menší balení, ale neplní celý nákladní automobil. Obvykle tyto nákladní zásilky LTL váží méně než 10 000 liber. Nosiče LTL často nakládají s balíky a menšími balíky. 

Jak už název napovídá, náklad FTL (Full Truck Load) označuje zásilku, která naplňuje většinu nebo celý nákladní automobil. Tyto zásilky mohou vážit až 45 000 liber – to je zhruba 30 palet v typickém 53stopém přívěsu podle UShip.com 

Newsletter SAP Insights

Přihlásit se k odběru dnes

Získejte důležité informace přihlášením k odběru našeho newsletteru.

Další čtení

Zpět na začátek