Preskoči na sadržaj

Izjava o privatnosti društva SAP


Datum stupanja na snagu: 22. travnja 2021.

Izjava o privatnosti društva SAP

Zaštita privatnosti pojedinca ključna je za budućnost poslovanja. Društvo SAP sastavilo je ovu Izjavu o privatnosti kako bi pokazalo svoju čvrstu predanost pravu pojedinca na zaštitu osobnih podataka i privatnost. Ova Izjava o privatnosti opisuje kako obrađujemo informacije koje se mogu upotrijebiti za izravno ili neizravno identificiranje osobe.

A. Opće Informacije

Tko je voditelj obrade? Voditelj obrade za web-stranicu www.sap.com jest SAP d.o.o., Hektoroviceva 2, 10000 Zagreb, Hrvatska (“SAP”). U slučaju kada je na ovoj web-stranici prikazan registracijski obrazac, voditelj obrade može varirati s obzirom na stvarnu ponudu ili svrhu prikupljanja podataka, no u svakom je slučaju prikazan na izjavi o privatnosti svakoga registracijskog obrasca. Sa službenikom za zaštitu podataka SAP grupe može se kontaktirati na privacy@sap.com.

 

Koje Osobne podatke društvo SAP prikuplja? Pri posjeti web-stranica društva SAP, društvo SAP pohranjuje određene informacije o vašem pregledniku, operativnom sustavu i IP adresi.

 

Ako upotrijebite registracijski obrazac, društvo SAP prikupit će informacije koje mu pružite, a koje uključuju ime i prezime, e-adrese, telefonske brojeve, lokaciju (državu, saveznu državu/pokrajinu, grad), naziv društva, naziv radnog mjesta i ulogu, odjel i funkciju, trenutačni odnos s društvom SAP i industrijski sektor vašeg društva. Ako navedete broj kreditne kartice ili bankovne podatke kako biste naručili robu ili usluge od društva SAP, društvo SAP te će informacije prikupiti radi obrade vašeg plaćanja za zatraženu robu ili usluge.

 

Zašto su društvu SAP potrebni vaši Osobni podaci? Društvu SAP vaši su Osobni podaci potrebni kako bi vam omogućilo pristup ovoj web-stranici; isporučilo vam naručenu robu ili usluge; i poštovalo zakonske obveze, uključujući provjere propisane mjerodavnim zakonima o izvozu.  Dodatne informacije o tome zašto su društvu SAP potrebni vaši Osobni podaci nalaze se u odjeljku B. u nastavku ako se to što društvo SAP upotrebljava vaše Osobne podatke temelji na zakonskom dopuštenju. Dodatne informacije o tome zašto su društvu SAP potrebni vaši Osobni podaci nalaze se u odjeljku C. u nastavku ako se to što društvo SAP upotrebljava vaše Osobne podatke temelji na privoli. Ako se to što društvo SAP upotrebljava vaše Osobne podatke temelji na privoli, informacije u ovoj Izjavi o privatnosti o odgovarajućim izjavama o privoli za određene tipove upotrebe Osobnih podataka nalaze se i u Consent Resource Center.  Prema općem načelu te iako je pružanje Osobnih podataka dobrovoljno, društvo SAP možda neće moći izvršiti ili ispuniti vaš zahtjev bez njih; na primjer, društvu SAP vaši Osobni podaci mogu biti potrebni kako bi obradilo vašu narudžbu ili vam omogućilo pristup web-ponudi koju ste zatražili. U tim slučajevima društvo SAP ne može ispuniti vaš zahtjev bez određenih Osobnih podataka.

 

Imajte na umu da robu ili usluge možete naručiti bez davanja privole za daljnje marketinške aktivnosti društva SAP.

 

Od kojih trećih strana društvo SAP pribavlja Osobne podatke?  U većini slučajeva društvo SAP Osobne podatke pribavlja od vas.  Isto tako, društvo SAP Osobne podatke može pribaviti od treće strane ako mu mjerodavni nacionalni zakon to dopušta.  Društvo SAP s tim će Osobnim podacima postupati u skladu s ovom Izjavom o privatnosti, uz sva dodatna ograničenja koja mu nametne treća strana koja mu ih je pružila ili mjerodavno nacionalno zakonodavstvo. Ti izvori treće strane uključuju:

 • poslove društva SAP i/ili SAP grupe s vašim poslodavcem
 • treće strane kojima ste naložili da vaše Osobne podatke podijele s društvom SAP

 

Koliko će dugo društvo SAP pohranjivati vaše Osobne podatke? Društvo SAP vaše će Osobne podatke pohranjivati samo sve dok je to potrebno:

 • kako bi vam na raspolaganje stavilo robu i usluge koje ste zatražili, uključujući upotrebu web-mjesta sap.com,
 • kako bi društvo SAP poštovalo svoje zakonske obveze koje, inter alia, proizlaze iz mjerodavnih zakona o izvozu,
 • ve dok ne podnesete prigovor protiv takve obrade društva SAP, ako se to što društvo SAP upotrebljava vaše Osobne podatke temelji na legitimnom poslovnom interesu društva SAP kao što je to navedeno u nastavku ove Izjave o privatnosti,
 • sve dok ne opozovete privolu koju ste dali ovom Izjavom o privatnosti, ako društvo SAP vaše Osobne podatke obrađuje na temelju vaše privole.

Društvo SAP također će zadržati vaše Osobne podatke na dodatna razdoblja ako je sukladno mjerodavnim prisilnim propisima obvezno zadržati vaše Osobne podatke duže ili ako su vaši Osobni podaci potrebni društvu SAP za izjavu ili obranu od pravnih zahtjeva. Društvo SAP zadržat će vaše Osobne podatke do kraja predmetnoga razdoblja zadržavanja ili do razrješenja predmetnih zahtjeva.

Tko su primatelji vaših Osobnih podataka i gdje će se oni obrađivati? Vaši Osobni podaci prenosit će se sljedećim kategorijama trećih strana radi njihove obrade:

 • društvima SAP grupe
 • vanjskim pružateljima usluga; npr. u svrhu usluga savjetovanja ili ostalih dodatnih povezanih usluga, u svrhu pružanja web-stranica ili prosljeđivanja biltena

Kao dio globalne grupe društava s međunarodnim poslovanjem, društvo SAP ima povezana društva (“SAP grupa”) i vanjske pružatelje usluga izvan Europskog gospodarskog prostora (“EGP”) ili iz regije sa zakonskim ograničenjem međunarodnog prijenosa podataka te će vaše Osobne podatke prenositi u države izvan EGP-a. Ako je riječ o prijenosu u državu za koju Komisija EU-a nije izdala odluku o primjerenosti, društvo SAP upotrebljava standardne ugovorne klauzule EU-a kako bi ugovorilo razinu zaštite podataka sukladnu onoj u EGP-u za vaše Osobne podatke. Primjerak (redigirani primjerak iz kojeg su uklonjene komercijalne i nebitne informacije) tih standardnih ugovornih klauzula možete pribaviti slanjem zahtjeva na privacy@sap.com. Više informacija od Europske komisije o međunarodnoj zaštiti podataka možete dobiti i ovdje.

 

Koja su vaša prava na zaštitu podataka?

 

U svakom trenutku od društva SAP možete zatražiti pristup informacijama o tome koje vaše Osobne podatke SAP obrađuje te ispravak ili brisanje takvih Osobnih podataka. Uzmite u obzir, međutim, da SAP može ili hoće izbrisati vaše Osobne podatke samo ako ne postoji zakonska obveza ili prevladavajuće pravo prema kojem ih SAP zadržava. Nadalje, imajte u vidu da, ako zatražite da društvo SAP izbriše vaše Osobne podatke, nećete moći nastaviti s upotrebom SAP usluga koje zahtijevaju da SAP upotrebljava vaše Osobne podatke.

 

Ako društvo SAP upotrebljava vaše osobne podatke na temelju vaše privole ili za ispunjenje ugovora s vama, od društva SAP možete naknadno zatražiti kopiju osobnih podataka koje ste dostavili društvu SAP.  U tom slučaju, slobodno nam se obratite na e-adresu u nastavku i navedite informacije ili aktivnosti obrade na koje se vaša zamolba odnosi, format u kojem želite primiti te informacije te želite li da se Osobni podaci pošalju vama ili drugom primatelju. Društvo SAP pažljivo će razmotriti vašu zamolbu i s vama dogovoriti kako je najbolje ispuniti.

 

Osim toga, od društva SAP možete zatražiti da društvo SAP ograniči daljnju obradu vaših Osobnih podataka u sljedećim slučajevima: (i) ako izjavite da su Osobni podaci koje društvo SAP ima o vama netočni, tijekom razdoblja koje je društvu SAP potrebno da provjeri točnost odgovarajućih Osobnih podataka, (ii) ako nema pravne osnove da društvo SAP obrađuje vaše Osobne podatke i zahtijevate da SAP ograniči daljnju obradu vaših Osobnih podataka, (iii) ako društvo SAP više ne traži vaše Osobne podatke, no vi izjavite da tražite od društva SAP da zadrži te podatke kako biste potraživali ili ostvarili zakonska prava ili kako biste se obranili od potraživanja treće strane ili (iv) u slučaju da prigovorite obradi vaših Osobnih podataka od strane društva SAP temeljem legitimnog interesa društva SAP (kao što je dalje navedeno u odjeljku B u nastavku) tijekom razdoblja koje je društvu SAP potrebno da utvrdi ima li prevladavajući interes ili zakonsku obvezu za obradu vaših Osobnih podataka.

 

Uzmite u obzir, međutim, da SAP može ili hoće izbrisati vaše Osobne podatke samo ako ne postoji zakonska obveza ili prevladavajuće pravo prema kojem ih SAP zadržava. Nadalje imajte u vidu da, ako zatražite da društvo SAP izbriše vaše Osobne podatke, nećete moći nastaviti s upotrebom SAP usluga koje zahtijevaju da SAP upotrebljava vaše Osobne podatke.

 

Kako možete ostvariti svoja prava na zaštitu podataka? Sve zahtjeve za ostvarenje svojih prava uputite na webmaster@sap.com.

 

Kako će društvo SAP verificirati zahtjeve za ostvarenje prava na zaštitu podataka?  Društvo SAP poduzet će mjere kako bi osiguralo verifikaciju vašeg identiteta do razumne razine sigurnosti prije nego što obradi pravo na zaštitu podataka koje želite ostvariti.  Kada je to moguće, društvo SAP usporedit će Osobne podatke koje ste pružili pri slanju zahtjeva za ostvarenje vaših prava s informacijama koje društvo SAP već održava. To bi moglo uključivati usporedbu dviju točaka podataka ili više njih koje pružite pri slanju zahtjeva s dvjema točkama podataka ili više njih koje društvo SAP već održava. 

 

Društvo SAP odbit će zahtjeve za obradu koji su očigledno neosnovani, pretjerani, prijevarni ili nisu na drugi način propisani lokalnim zakonodavstvom.

 

Pravo na pritužbu. Ako smatrate da društvo SAP ne obrađuje vaše Osobne podatke u skladu sa zahtjevima navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti ili važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, možete u bilo koje vrijeme podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka države EGP-a u kojoj živite ili nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka države ili savezne države u kojoj društvo SAP ima registrirano sjedište.

 

Mogu li upotrebljavati robu i usluge društva SAP ako sam maloljetnik ili dijete?

 

Djeca. Općenito, web-stranice i online usluge društva SAP nisu namijenjene korisnicima mlađima od 16 godina ili mlađima od ekvivalentne minimalne dobi u odgovarajućoj nadležnosti. Ako ste mlađi od 16 godina, ne možete se registrirati na ovim web-stranicama ili online uslugama i upotrebljavati ih. 

B. Obrada na temelju zakonskog dopuštenja

Zašto društvo SAP treba upotrebljavati moje Osobne podatke i na kojoj ih pravnoj osnovi upotrebljava?

 

Obrada radi ispunjenja ugovornih obveza. Društvu SAP vaši su Osobni podaci potrebni za isporuku robe ili usluga koje ste naručili na temelju ugovora između društva SAP i vas, sklapanje ugovora u pogledu robe ili usluga između društva SAP i vas ili slanje faktura za naručenu robu ili usluge. Društvo SAP Osobne podatke obrađuje radi ispunjenja ugovornih obveza na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (“GDPR”) ili na temelju ekvivalentnog članka iz drugih nacionalnih zakona, kada se primjenjuju.

 

Obrada radi ispunjenja ugovorne obveze društva SAP uključuje odgovaranje na vaše upite, obradu vaših povratnih informacija i pružanje podrške. Također, to se može odnositi na podatke razgovora koje možete aktivirati ili omogućiti putem funkcija chata na SAP.com ili drugim lokalnim SAP web-stranicama, obrascima za kontakt, e-poštom ili telefonom. U ovoj Izjavi o privatnosti “roba i usluge” uključuje pristup web-uslugama, ponudama, natječajima, klađenjima, drugim sadržajima, biltenima koji nisu marketinškog karaktera, materijalima white papers, tečajevima, obuci i događajima društva SAP.

 

Osim toga, s korisnicima koji se pretplate na njegove usluge društvo SAP redovno komunicira e-poštom, a može komunicirati i telefonski radi razrješenja pritužbi korisnika ili istraživanja sumnjivih transakcija.

 

Društvo SAP vašu će adresu e-pošte upotrebljavati kako bi potvrdilo otvaranje korisničkog računa, za slanje obavijesti o plaćanjima, za slanje informacija o promjenama u našim proizvodima i uslugama, te za slanje obavijesti i drugih objava u skladu sa zakonom. Općenito, korisnici mogu odustati od takvih priopćenja jer su prvenstveno potrebna za predmetni poslovni odnos i nisu marketinškog karaktera.

 

U vezi s marketinškim priopćenjima kao što su e-pošta ili telefonski pozivi društvo SAP će (i) vam takve informacije dostavljati tek nakon što ste na njih pristali, ako je tako propisano zakonom, i (ii) dati vam mogućnost odustajanja ako ne budete željeli primati daljnja marketinška priopćenja. Od marketinških priopćenja možete i odustati u bilo kojem trenutku ažuriranjem te preference.

 

Obrada radi osiguravanja usklađenosti. Društvo SAP i njegovi proizvodi, tehnologije i usluge podliježu zakonima koji reguliraju izvoz u raznim državama, uključujući, bez ograničenja, zakone Europske Unije i njenih država članica te zakone Sjedinjenih Američkih Država. Potvrdit ćete da je sukladno primjenjivim zakonima koji reguliraju izvoz, trgovinskim sankcijama i embargima koje izdaju ove države društvo SAP obavezno poduzeti mjere kako bi spriječilo pravne osobe, organizacije i strane navedene na popisima sankcioniranih strana u pristupu određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama, koristeći se web stranicama društva SAP i drugim kanalima isporuke koje kontrolira društvo SAP. To može uključivati (i) automatske provjere registracijskih podataka bilo kojeg korisnika kako je u ovom dokumentu navedeno i ostale informacije koje korisnik daje o svom identitetu u odnosu na dostupne popise sankcioniranih stranaka; (ii) redovito ponavljanje takvih provjera kad god dođe do ažuriranja popisa sankcioniranih stranaka ili ažuriranja informacija od strane korisnika; (iii) blokadu pristupa uslugama i sustavima društva SAP u slučaju eventualnog podudaranja; i (iv) kontaktiranje korisnika u slučaju eventualnog podudaranja radi potvrde identiteta korisnika. Svaka takva upotreba Osobnih podataka temelji se na dopuštenju za obradu Osobnih podataka radi poštovanja zakonskih obveza (članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR-a ili ekvivalentnih članaka iz drugih nacionalnih zakona, kada se primjenjuju) te legitimnog interesa društva SAP (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a ili ekvivalentnih članaka iz drugih nacionalnih zakona, kada se primjenjuju).

 

Osim toga, potvrđujete da se bilo koje informacije potrebne za praćenje vaših odabira u pogledu obrade ili privatnosti podataka za obradu vaših Osobnih podataka ili primanje marketinških materijala (to jest, ovisno o državi u kojoj predmetno društvo SAP grupe posluje i jeste li dali izričitu privolu ili ste odustali od primanja marketinških materijala) mogu razmijeniti među članovima SAP grupe na zahtjev kada je to potrebno kako bi se osigurala usklađenost.

 

Obrada na temelju legitimnog interesa društva SAP. Društvo SAP može upotrebljavati vaše Osobne podatke na temelju legitimnog interesa (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a ili ekvivalentnog članka iz drugih nacionalnih zakona, kada se primjenjuju) kako slijedi:

 • Prijevara i pravni zahtjevi.  Ako je to potrebno, društvo SAP upotrebljavati će vaše Osobne podatke za potrebe sprečavanja ili progona kaznenih djela kao što je prijevara te za izjavu ili obranu od pravnih zahtjeva.
 • Upitnici i ankete. Društvo SAP može vas pozvati da sudjelujete u popunjavanju upitnika i anketa. Ti upitnici i ankete u pravilu će biti osmišljeni tako da se mogu popuniti bez navođenja podataka kojima vas se može identificirati. Ako unatoč tomu unesete takve podatke u upitnik ili anketu, društvo SAP te će Osobne podatke upotrijebiti u svrhu unapređenja svojih proizvoda i usluga.
 • Izvršenje ugovora. Ako kupite ili namjeravate kupiti robu ili usluge od društva SAP uime korporativnog korisnika ili ćete na drugi način biti imenovana kontakt osoba za poslovni odnos između korporativnog korisnika (“Kontakt korisnika”) i društva SAP, društvo SAP upotrebljavat će vaše Osobne podatke u tu svrhu. Radi izbjegavanja dvojbe, to uključuje one mjere koje su potrebne za uspostavu predmetnog poslovnog odnosa. U slučaju da postojeći Kontakt korisnika obavijesti društvo SAP da ćete ga vi zamijeniti, društvo SAP će od trenutka te obavijesti smatrati da ste vi predmetni Kontakt korisnika za odgovarajućeg korisnika sve dok vi ne podnesete prigovor na način opisan u nastavku.
 • Kreiranje anonimiziranih skupova podataka. Društvo SAP anonimizirat će Osobne podatke navedene u ovoj Izjavi o privatnosti kako bi kreiralo anonimizirane skupove podataka koji se tada mogu upotrebljavati za poboljšanje proizvoda i usluga društva SAP i njegovih povezanih društava.
 • Personalizirani sadržaj. Ako odustanete od primanja marketinških priopćenja kao što su bilteni, brošure i materijali white papers društva SAP i uključujući njih, društvo SAP prikupljat će i pohranjivati pojedinosti o tome kako upotrebljavate takav sadržaj kao pomoć u kreiranju, razvoju, isporuci i unaprjeđenje naših priopćenja za vas te upravljanju njima.  Te informacije sažimaju se i upotrebljavaju kako bi društvu SAP pomogle pružati korisnije informacije i razumjeti što vam je najzanimljivije.
 • Snimanje u svrhu poboljšanja kvalitete. U slučaju telefonskih poziva i sesija chata društvo SAP takve će pozive (nakon što vas o tome obavijesti tijekom poziva i prije nego što snimanje započne) ili sesije chata snimiti u svrhu poboljšanja kvalitete svojih usluga.
 • U svrhu pružanja najnovijih informacija ili zahtjeva za povratne informacije. U okviru postojećeg poslovnog odnosa između vas i društva SAP, društvo SAP može vas obavijestiti, kada je to dopušteno u skladu s lokalnim zakonima, o svojim proizvodima i uslugama (uključujući webinare, seminare i događaje) koji su slični ili povezani s onakvim proizvodima i uslugama koje ste već kupili od društva SAP ili se njima koristili. Nadalje, ako sudjelujete na webinaru, seminaru ili događaju društva SAP, preuzmete ili prikažete materijale white papers, biltene, videozapise, besplatne probne instalacije softvera ili kupite proizvode ili usluge od društva SAP, društvo SAP može kontaktirati s vama i zatražiti povratne informacije u vezi s unapređenjem odgovarajućeg materijala, proizvoda ili usluge.

Pravo na prigovor. U bilo kojem trenutku možete podnijeti prigovor na to što društvo SAP upotrebljava vaše Osobne podatke kako je to utvrđeno u ovom odjeljku ažuriranjem te preference. U tom slučaju društvo SAP pažljivo će pregledati vaš prigovor i prekinuti daljnju upotrebu odgovarajućih informacija, podložno uvjerljivim legitimnim razlozima društva SAP za nastavak upotrebe tih informacija koji imaju prioritet u odnosu na vaš prigovor ili ako su društvu SAP te informacije potrebne za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva.

 

Obrada na temelju mjerodavnih nacionalnih zakona. Ako mjerodavni nacionalni zakon dopušta društvu SAP da to učini, društvo SAP upotrebljavat će informacije o vama, od kojih su neke Osobni podaci, u poslovne svrhe:

 • za planiranje i ugošćivanje posebnih događaja,
 • za ugošćivanje online foruma i webinara,
 • u marketinške svrhe kao što je informiranje o najnovijim proizvodima i uslugama i nadolazećim događajima društva SAP,
 • za kontaktiranje s vama radi daljnjeg razgovora o vašem interesu za usluge i ponude društva SAP,
 • kao pomoć društvu SAP u kreiranju, razvoju, isporuci i unaprjeđenju usluga, proizvoda, sadržaja i oglašavanja te upravljanju njima i za unaprjeđenje, nadogradnju ili poboljšanje usluge ili uređaja koji je u vlasništvu društva SAP, koji ono proizvodi ili se proizvodi za njega ili koji ono kontrolira,
 • za pružanje personaliziranih informacija,
 • za sprječavanje gubitka,
 • u svrhu računa i sigurnosti mreže,
 • za interne svrhe kao što su revizija, analiza i istraživanje radi unaprjeđenja proizvoda ili usluga društva SAP,
 • za verifikaciju vašeg identiteta i utvrđivanje odgovarajućih usluga,
 • za otkrivanje sigurnosnih incidenata, zaštitu od zlonamjernih, obmanjujućih, prijevarnih ili nezakonitih aktivnosti te progon onih koji su odgovorni za te aktivnosti,
 • za pronalaženje i uklanjanje nedostataka radi identifikacije i popravka grešaka koje onemogućuju postojeću predviđenu funkcionalnost,
 • za provedbu internog istraživanja radi razvoja i demonstracije tehnologije,
 • za provedbu aktivnosti radi verifikacije ili održavanja kvalitete ili sigurnosti usluge ili uređaja koji je u vlasništvu društva SAP, koji ono proizvodi ili se proizvodi za njega ili koji ono kontrolira.

D. Kolačići i slični alati

Informacije prikupljene s pomoću kolačića ili sličnih tehnologija te upotreba tih informacija detaljno se opisuju u Izjavi o kolačićima društva SAP. Svoje preference kolačića možete podesiti kako je opisano u Izjavi o kolačićima društva SAP tako što ćete posjetiti vezu “Preference kolačića” u podnožju početne stranice web-mjesta SAP.com.

E. Dodatne odredbe koje se odnose na pojedine države i regije

U slučaju kada društvo SAP podliježe određenim zahtjevima za zaštitu privatnosti koji vrijede u Sjedinjenim Državama, također se primjenjuje sljedeće:

 

Privatnost djece u SAD-u. Društvo SAP ne prikuplja svjesno Osobne podatke djece mlađe od 13 godina.  Ako ste roditelj ili skrbnik i vjerujete da je društvo SAP prikupljalo informacije o djetetu, molimo vas da nam se obratite na način opisan u Izjavi o privatnosti.  Društvo SAP poduzet će mjere kako bi što prije izbrisalo te informacije.  Web-stranice i online usluge društva SAP nisu namijenjene korisnicima mlađima od 16 godina, a društvo SAP u skladu sa zahtjevima objave zakona CCPA ne prodaje Osobne podatke maloljetnika mlađih od 16 godina.

 

U slučaju kada društvo SAP podliježe određenim zahtjevima za zaštitu privatnosti koji vrijede u Sjedinjenim Državama u saveznoj državi Kaliforniji, također se primjenjuje sljedeće:

 

Zabrana praćenja. Preglednik može omogućiti postavljanje preferencije “Zabrana praćenja”. Osim ako nije navedeno drugačije, naše web-stranice ne ispunjavaju zahtjeve “Zabrane praćenja”. Međutim, možete odabrati da ne prihvaćate kolačiće promjenom određenih postavki svog web-preglednika ili, tamo gdje je to dostupno, pregledom naše Izjave o kolačićima. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na vašem računalu prilikom posjeta određenih stranica na internetu, a koje se upotrebljavaju za identifikaciju vašeg računala. Ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći upotrebljavati određene funkcije i značajke naše web-stranice. Ova stranica ne dopušta trećim stranama prikupljanje informacija o vama tijekom vremena i s različitih stranica.

 

Imate pravo: 

 • od društva SAP zatražiti pristup svojim Osobnim podacima koje društvo SAP prikuplja, upotrebljava ili otkriva,
 • od društva SAP zatražiti brisanje svojih Osobnih podataka,
 • na nediskriminirajuće postupanje radi ostvarenja svojih prava na zaštitu podataka, 
 • u slučaju zahtjeva društva SAP da pristupi vašim Osobnim podacima, kako bi te informacije bile prenosive, ako je to moguće, u odmah upotrebljivom formatu koji vam omogućava nesmetan prijenos tih informacija drugom primatelju

U skladu sa zahtjevima objave iz Kalifornijskog zakona o zaštiti privatnosti potrošača (“CCPA”), društvo SAP ne prodaje i neće prodavati vaše Osobne podatke. U skladu s procesom verifikacije utvrđenim Kalifornijskim zakonom o zaštiti privatnosti potrošača (“CCPA”), društvo SAP zahtijevat će stroži proces verifikacije za zahtjeve za brisanje ili Osobne podatke koji se smatraju osjetljivima ili dragocjenima kako bi na najmanju moguću mjeru svelo štetu koja bi za vas mogla nastati neovlaštenim pristupom vašim Osobnim podacima ili njihovim neovlaštenim brisanjem.   Ako društvo SAP od vas mora zatražiti dodatne informacije koje nisu informacije koje društvo SAP već održava, društvo SAP upotrijebit će ih samo za verifikaciju vašeg identiteta, kako biste mogli ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, ili za potrebe sigurnosti i sprečavanja prijevara.

 

Pored obraćanja društvu SAP na adresu privacy@sap.com, svoja prava možete ostvariti i kako slijedi:

 

Zahtjev možete podnijeti besplatnim pozivom na brojeve navedene ovdje. Isto tako možete imenovati ovlaštenog predstavnika za podnošenje zahtjeva za ostvarenje vaših prava na zaštitu podataka društvu SAP. Taj ovlašteni predstavnik mora biti registriran pri Državnom tajniku savezne države Kalifornije i dostaviti dokaz da ste ga ovlastili kao predstavnika koji djeluje u vaše ime. 

 

U slučaju kada društvo SAP podliježe zahtjevima za zaštitu privatnosti koji vrijede u Filipinima, također se primjenjuje sljedeće:

Pojedinci iz Filipina isto tako mogu ostvarivati svoja prava kako slijedi:

Možete nazvati društvo SAP ili mu pisati na:

webmaster@sap.com

Telefon:    +632-8705-2500

Adresa: SAP Philippines, Inc.

Attn: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Sljedeće odredbe primjenjuju se na stanovnike i građane Filipina: 

 • Možete tražiti naknadu koju su konačno dosudili Nacionalno povjerenstvo za privatnost ili sudovi ako ste pretrpjeli štetu zbog netočne, nepotpune, zastarjele, lažne, nezakonito pribavljene ili neovlaštene upotrebe osobnih podataka, uzimajući u obzir bilo kakvu povredu vaših prava i sloboda kao subjekta podataka.
 • Ako ste predmet povrede privatnosti ili povrede osobnih podataka ili ste na drugi način osobno pogođeni kršenjem Zakona o privatnosti podataka, možete podnijeti žalbu Nacionalnom povjerenstvu za privatnost.
 • Vaša prava prijenosa Vaši zakoniti nasljednici i nositelji prava mogu se pozvati ​​na vaša prava u bilo kojem trenutku nakon vaše smrti ili ako niste sposobni ili niste u stanju ostvariti svoja prava. 

 

Odredbe koje se odnose na Kinu primjenjuju se na građane Republike Kine.

 

Odredbe koje se odnose na Kolumbiju primjenjuju se na građane Republike Kolumbije.

 

Odredbe koje se odnose na Rusiju primjenjuju se na građane Ruske Federacije.

Povratak na vrh