Skip to Content

SAP Support

Поддържайте системите си във върхова производителност – и получете повече стойност от вашия нов и съществуващ SAP софтуер – със SAP Support. Ние предлагаме широк диапазон от услуги по поддръжка, включително дългосрочни планове, вградени екипи, дистанционна технологична поддръжка, портал за самообслужване и други. Нашите експерти могат да помогнат за всичко от SAP внедряване и поддръжка до подобрения на системите и стратегии за новаторство. 
Previous

SAP Preferred Care

SAP Preferred Care предлага технологична поддръжка на персонално ниво. С този план, вашият мениджър по успехи на клиентите работи заедно с вас, за да подобрите вътрешнофирмените знания за продуктите, да усъвършенствате процесите по решаване на проблеми и да поддържате системите си във върхова производителност. 

SAP Enterprise Support

Независимо от начина, по който разгръщате вашата IT архитектура – локално, в облака или като хибриден сценарий – SAP Enterprise Support предлага проактивна дистанционна поддръжка още от първия ден. Този план покрива целия жизнен цикъл на решението. 
Next
Посетете SAP Support Portal и SAP ONE Support Launchpad – където SAP клиентите и партньорите могат да търсят в нашата база знания, да намерят решения на проблемите, да съобщят за инциденти и други.

Намерете решения

Потърсете в нашата база знания решения на проблеми, които може да имате с вашите продукти на SAP. 

Свържете се с поддръжката

Ако не можете да намерите решение на проблема си онлайн, съобщете за инцидент в Поддръжката на продукти. 

Изтеглете софтуера

Посетете SAP Software Download Center – главния център за изтегляне и поръчване на SAP софтуер. 

Управление на потребителите

Администратор ли сте? Използвайте нашия инструмент за самообслужване, за да управлявате достъпа на s-потребител до приложенията на вашата фирма. 
image
Достъп до най-новата информация за инсталация, актуализации, наличност на продуктите,
и други в SAP Help Portal.

SAP Digital бизнес услуги

Дигитализацията е навсякъде – и бизнесите или трябва да се адаптират към тази нова пазарна реалност, или рискуват да изостанат. Открийте как SAP Digital Business Services може да подкрепи вашето трансформиращо пътешествие на всяка крачка, от стратегията до технологичното внедряване и повече от това.  

SAP Solution Manager

Управлявайте лесно вашите SAP и не-SAP приложения през целия им жизнен цикъл – със SAP Solution Manager. Базиран на договор SAP Enterprise Support, той включва процесите, инструментите и услугите, които са ви необходими, за да поддържате вашата IT инфраструктура сега и в бъдеще. Най-новата версия, 7.2, може да ви помогне и да увеличите стойността на дигитализацията, предоставяна от SAP S/4HANA. 

Back to top