Skip to Content

Финансово управление за дигитален бизнес

Адаптирайте се към модерните, дигитализирани бизнес модели и създайте конкурентно предимство за вашата фирма - със софтуер за финансово управление и счетоводство от SAP. Нашите локални и облачни решения поддържат FP&A, процеси по финансово приключване, финансово управление и управление на риска, финансови операции и GRC. Можем да помогнем на всички видове финансови ръководители да управляват бизнеса си днес и да се подготвят за промяната в бъдеще.

Видео: Открийте SAP S/4HANA Finance

Направете 5-минутна анкета, за да сравните вашата фирма с конкурентите

Разгледайте нашия софтуер за финансово управление

Previous

Финансово планиране и анализ 

 • Стратегическо развитие и преизчисление    
 • Планиране, определяне на бюджет и прогнозиране       
 • Рентабилност и управление на разходите  
 • Наблюдение и отчетност
 • Счетоводство
 • Приключване на единица
 • Корпоративно приключване
 • Отчитане и оповестяване на резултати
 • Управление на финансово приключване

Финансово управление и управление на риска

 • Плащания и банкови комуникации
 • Управление на парични средства и ликвидност
 • Управление на дългове и инвестиции
 • Управление на финансовия риск        
 • Управление на стоковия риск
Next
Previous

Финансови операции

 • Управление на вземанията
 • Управление на фактури
 • Управление на командировките
 • Управление на недвижими имоти
 • Общи финансови услуги

Управление на рисковете за предприятието и на съответствието

 • Управление на рисковете за предприятието
 • Контрол и управление на съответствието    
 • Международно управление на търговията
 • Противодействие на измами
 • Управление на одит
Next

Вижте какво казват нашите клиенти

image
Научете как други клиенти използват SAP решения за финанси.  Вижте всички истории на клиенти

SAP на фокус:
Нови инструменти за финансово управление

Previous

Прогнозни инструменти за финансово управление

Гарантирайте, че вашето корпоративно финансово управление се възползва напълно от Големите данни - с нашите решения за прогнозни финанси. Използвайте ги, за да подобрите финансовото и бизнес прогнозиране, да намалите големината на риска на световните пазари и да подобрите цялостното управление на паричните средства и ликвидността.

Обединяване на транзакците и финансовия анализ

Вместо да гоните цифрите, бъдете водещи с тях – със SAP S/4HANA Finance. Този in-memory финансов софтуер комбинира транзакциите и анализа в един плавен поток.. Свържете SAP и не-SAP системи в реално време – и консолидирайте финансовото отчитане и изпълнение.

AribaPay трансформира управлението на фактури

Знаете ли, че над 60% от плащанията бизнес към бизнес (B2B) в САЩ все още се извършват с чекове? AribaPay е на път да трансформира този модел с електронни B2B плащания, които намаляват финансовите измами и ускоряват плащанията и вземанията. Ето как.

Next
Разгледайте най-горещите теми в счетоводство
и финанси

Previous

Дигитализацията на снабдяването обуславя крайното въздействие върху маржа. Разберете кои са двата значителни допринасящи фактора от финансова гледна точка...

Как финансовите директори могат да променят света

Гледната точка на един финансов ръководител, предлагаща сценарии за анализ на риска и становище и помагаща на бизнес лидерите да видят общата картина като добре приет партньор за дискусии, е по-важна от всякога...

Дигитално ангажираният финансов директор

Чуйте Арлен Шенкман, Старши вицепрезидент и Главен финансов директор в SAP Северна Америка за дигиталната трансформация на финансите, ключовите предизвикателства пред финансовите ръководители днес и как се развива ролята на Главен финансов директор.

Next

SAP Digital бизнес услуги

SAP Digital Business Services може да ви помогне да максимизирате стойността на вашите системи за финансово управление. Имаме над 30 000 обучени и сертифицирани консултанти, които черпят от 40-годишен опит със стотици хиляди клиенти - и нямат трпение да помогнат. Независимо дали искате да ускорите внедряването, да се преместите в облака, да адаптирате решението, да стимулирате дигиталната трансформация или да направите нещо съвсем различно – SAP Digital Business Services е тук, за да го извърши.

Previous

Получете бързо инструменти за FP&A, счетоводство, финансово приключване, финансово управление и риск, финансови операции и GRC

Трансформирайте финансите със съвременни технологии като Големи данни, in-memory, облак и мобилни технологии

Разработете пътна карта за максимална бизнес стойност и бърза възвръщаемост на инвестициите - и направете прогнозите си реалност

Next

2016 SAP форум по финансова ефективност

11-12 октомври, Newtown Square, PA

Вижте цялата жива картина на финансите на вашата организация, за да вземете правилните решения, сега.

SAP обучение и образование

Развийте нови умения по софтуер и технологии - и донесете във фирмата повече експертни знания. Нашият набор от обучаващи програми, образователни курсове и сертификации ще ви научи как да използвате софтуера за финансово управление на SAP в пълния му потенциал.

Back to top