Skip to Content

SAP Digital бизнес услуги

Приспособете се към ерата на цифровизацията и процъфтявайте в своята област. Нашите планове за услуги и пакети от услуги могат да ви помогнат в цялостния процес на цифрова трансформация - от създаването на стратегия до внедряването, оптимизацията и поддръжката на SAP. Независимо от вашите ИТ цели, нашата цел е да гарантираме, че SAP инвестициите ви осигуряват непрекъсна и ненадмината стойност. Възползвайте се от комплексните планове за обслужване и поддръжка, експертните консултантски услуги, доказаните добри практики, задълбочените технически и отраслови познания и пр.
 

Опростете своя бизнес в условията на цифрова икономика

Осигурете на своите клиенти това, което им е необходимо, точно когато им е необходимо. С предлаганите от нас услуги и поддръжка, които са достъпни в световен мащаб, ние насочваме компаниите във всеки един етап от процеса на тяхната цифрова трансформация: нов търговски модел, осигуряващ един опростен портфейл от услуги от една глобална организация и по един договор.

Успешно осъществяване на цифровата трансформация

Цифровата икономика оказва безпрецедентно влияние на нашите клиенти и на техните очаквания спрямо нас, а именно - по-малко продукти и повече услуги. Ето защо нашата мисия в тази нова пазарна реалност е да бъдем лидер в областта на "сервитизацията" и да помагаме на нашите клиенти да постигат целите си съобразно своите предпочитания.

Explore our offerings

Преход към SAP S/4HANA

Независимо от това дали започвате отначало или пък мигрирате съществуваща среда, SAP и нашите партньори ще ви помогнат да преминете успешно към SAP S/4HANA. Нашите пакети за осигуряване на стойност подпомагат цялостния процес на преход, независимо от вашата изходна точка. Цифровизирайте бързо своите основни бизнес процеси - като снабдяване, производство, продажби и управление на активите.

Вижте какво споделят нашите клиенти…

Back to top

Call me now