Skip to Content

IoT и дигитална верига за доставки 

Управлявайте верига за доставки в реално време и свързвайте дигитално хора, процеси и неща

Отговорете на покачващите се очаквания на клиентите и отваряйте нови потоци от приходи, като създавате адаптивни мрежи за доставки, които свързват цял свят на устройства, сензори и системи чрез интернет на нещата (IoT).

Удовлетворете вашите конкретни нужди от IoT и дигитална верига доставки

Previous Next

Свържете ръководството и производството

Напълно интегрирайте и оркестрирайте производствените процеси от начало до край, като предоставите различни варианти на продуктите с размер на партида от един брой.

Възприемайте нови бизнес модели и отваряйте нови потоци на приходи

Научете как да дигитализирате вашата компания и да подобрите бизнес производителността с иновативни IoT приложения.

Подобрете ориентацията към клиентите чрез дигитализация

Previous Next

Трансформирайте вашите верига доставки и логистични операции в адаптивна мрежа, обусловена от търсенето, с по-бързи времена за изпълнение на поръчки и по-добър коефициент на доставки навреме, както и нива на обслужване.

Получете най-актуалните новини и тенденции от експерти

Намерете решенията за IoT и дигитална верига доставки, които отговарят на вашите нужди

Back to top