Пропускане и към съдържанието
Свържете се с нас
Свържете се с нас
Изпратете ни имейл с коментари, въпроси или предложения.

Управлявайте целия си бизнес с един-единствен пакет от интелигентни приложения

Свържете всички процеси – от финанси и отчитане на разходи до снабдяване и запас – и трансформирайте своя разрастващ се бизнес.
Previous Next

ERP за малък бизнес

Получете повече от базово решение за счетоводство с приложението SAP Business One. Локално или в облака, този ERP софтуер за малък бизнес ви помага да управлявате всеки аспект на фирмата ви – от финанси и CRM до верига доставки и снабдяване. Можете да автоматизирате ключови процеси и да освободите повече време, за да се съсредоточите върху растежа.  

ERP за средни фирми

Управлявайте ефективно вашия среден бизнес или филиали с комплексни облачни ERP решения за множество наематели. Разрастващите се фирми могат да се възползват от вградени анализи, бързо разгръщане и добри практики за 35 различни бизнес процеса, включително финанси, ЧР, снабдяване и управление на верига доставки.

Свързани продукти

Продукти от други бизнес области могат да бъдат релевантни и за вашия малък или среден бизнес. Ето някои решения, които мислим, че може да представляват интерес за вас.

Финанси

Concur Expense

Управлявайте бизнес разходите, когато и където и да възникнат. Това базирано в облака решение интегрира всички ваши данни за разходи и улеснява проследяването, анализирането и отчитането на разходите. То може да помогне на растящите фирми да ограничат разходите, да гарантират съответствие с политиката и да управляват разходите от всяко място.

Concur Travel

Проследявайте бързо и лесно цялата информация за командировките на служителите в това базирано в облака решение. Можете да управлявате ефективно бюджета си за командировки и да имате пълна видимост за направените резервации и разходи, като същевременно гарантирате спазване на политиката за командировки от страна на служителите. 

Concur Invoice

Автоматизирайте целия процес на фактуриране, от заявки за доставки до плащания. Това цялостно решение, базирано в облака, прихваща и проследява вашите фактури – за да имате по-голям контрол над вашите задължения, да осигурите съответствие на доставчиците, да имате точни прогнози и да управлявате паричните потоци.  

IoT и дигитална верига доставки

SAP Integrated Business Planning – стартово издание

Базирано на технологията in-memory в платформата SAP HANA, това решение за планиране на верига доставки ви помага в управлението на продажбите и операциите, планирането на търсенето и предлагането и оптимизацията на запаса в реално време. Възползвайте се от мощни анализи за верига доставки, симулация "Какво, ако...", предупреждения и други – в облака.

SAP Manufacturing Execution

Управлявайте висококачествено и ефективно производство, като интегрирате бизнес процесите и производствените процеси. Разрастващите се фирми могат да осъществяват достъп до информация в реално време, да подобрят надеждността и да се възползват от глобална проследимост на продуктите.

Вижте фактите

37%

от фирмите с приходи под 1 милиард евро казват, че старата технология е пречка за постигане на техните бизнес цели, докато само 22% от големите фирми са отговорили на въпроса по този начин.

Източник: Oxford Economics

55%

от малките и средни фирми очакват дигитализацията да увеличи приходите.

Източник: Oxford Economics

85.9%

от малките и средни фирми са изпълнили очакването си за лесен достъп до информация чрез инвестицията си в технология.

Информационен документ на IDC, спонсориран от SAP, "Следващите стъпки в дигиталната трансформация", януари 2017

Обратно най-горе