Skip to Content

Софтуер за управление на малък бизнес 

Бизнес софтуер

Постигнете успех в дигиталната икономика с достъп до информация в реално време. Оптимизирайте всичко – от финансите до управлението на таланти.

Разберете защо малките и средни предприятия избират SAP

Previous Next

Бъдете готови за работа бързо

Поставете SAP в центъра на вашата дигитална трансформация и получете разширени функционалности в облака, когато това стане необходимо за бизнеса ви.

Разберете защо SAP е основа за растежа на МСП

Разгледайте начините, по които SAP подкрепя МСП. Открийте как нашите мащабируеми и иновативни решения ви помагат да растете и да осъществите дигитална трансформация.

Свържете процесите във вашия малък или среден бизнес и опростете работата си

Ускорете вземането на решения, интегрирайте процесите и предоставяйте информация в реално време с мащабируем софтуер, който се адаптира към растежа на фирмата ви.

Отговор на специфичните предизвикателства за МСП

Вижте фактите

>70%

от малките и средни предприятия казват, че очакванията им са били оправдани или надхвърлени при ключовите инвестиции в технология.

Информационен документ на IDC, спонсориран от SAP, "Следващите стъпки в дигиталната трансформация", януари 2017

>250

от клиентите на SAP са малки и средни фирми.

Глобална корпоративна информация

69%

от малките и средни фирми вярват, че дигиталната трансформация е важна или изключително важна за запазване на конкурентно предимство.

Източник: Oxford Economics

Впрегнете дигиталната технология в подкрепа на растежа

Previous Next

Защо дигиталната трансформация е въпрос на оцеляване

Разберете защо е жизненоважно малките и средни фирми да извършват технологично обусловени организационни промени, за да подобряват непрекъснато своите операции, процеси, продукти и услуги. 

Спечелете нови клиенти и подобрете производителността

Разберете защо повече от 70% от участвалите в проучването казват, че технологичните бизнес ползи от дигиталната трансформация са отговорили на очакванията им или са ги надминали.  

Общности и събития

Back to top