Skip to Content

Софтуер за малък и среден бизнес

Нека вашето малко или средно предприятие прави повече от това, което прави най-добре

Постигнете успех в дигиталната икономика с достъп до информация в реално време. Оптимизирайте всичко – от финансите до управлението на таланти.

Разберете защо малките и средни предприятия избират SAP

Previous Next

Бъдете готови за работа бързо

Поставете SAP в центъра на вашата дигитална трансформация и получете разширени функционалности в облака, когато това стане необходимо за бизнеса ви.

Разберете защо SAP е основа за растежа на МСП

Разгледайте начините, по които SAP подкрепя МСП. Открийте как нашите мащабируеми и иновативни решения ви помагат да растете и да осъществите дигитална трансформация.

Свържете процесите във вашия малък или среден бизнес и опростете работата си

Ускорете вземането на решения, интегрирайте процесите и предоставяйте информация в реално време с мащабируем софтуер, който се адаптира към растежа на фирмата ви.

Отговор на специфичните предизвикателства за МСП

Вижте фактите

>70%

от малките и средни предприятия казват, че очакванията им са били оправдани или надхвърлени при ключовите инвестиции в технология.

Информационен документ на IDC, спонсориран от SAP, "Следващите стъпки в дигиталната трансформация", януари 2017

>250

хиляди от клиентите на SAP са малки и средни фирми.

Глобална корпоративна информация

69%

от малките и средни фирми вярват, че дигиталната трансформация е важна или изключително важна за запазване на конкурентно предимство.

Източник: Oxford Economics

Впрегнете дигиталната технология в подкрепа на растежа

Previous Next

Използвайте възможностите в облака за конкурентно предимство

Облачните технологии задминават по ръст традиционните локални софтуерни решения в малкия и среден бизнес и следният доклад обяснява масовата миграция към облака.

Спечелете нови клиенти и подобрете производителността

Разберете защо повече от 70% от участвалите в проучването казват, че технологичните бизнес ползи от дигиталната трансформация са отговорили на очакванията им или са ги надминали.  

Drive digital transformation with ERP

Discover how digital transformation is changing the value of ERP software, allowing growing businesses to run better than ever and achieve business performance goals.

Общности и събития

Back to top