Пропускане и към съдържанието
Свържете се с нас
Свържете се с нас
Изпратете ни имейл с коментари, въпроси или предложения.

Софтуер за малък и среден бизнес

Нека вашето малко или средно предприятие (МСП) прави повече от това, което прави най-добре

Заменете ръчно изпълняваните задачи с интелигентни процеси, базирани на данни, и координирайте всички дейности в организацията – от финанси и продажби до ЧР и операции – със софтуер за управление на малък и среден бизнес от SAP.

Задминете конкурентите и поддържайте напредъка на вашия малък или среден бизнес

Previous Next

Бъдете готови за работа бързо

Поставете SAP в центъра на вашата дигитална трансформация и получете разширени функционалности в облака, когато това стане необходимо за бизнеса ви.

Останете на предна позиция чрез фокусиране върху дигиталните инвестиции

Със своите по-ограничени ресурси, малките и средни фирми трябва да се съсредоточат в ключови области, в които дигиталните инвестиции могат да дадат най-голямо конкурентно предимство.

Работете по-ефективно с интелигентни и мащабируеми решения за МСП

Предоставяйте най-добрите клиентски преживявания, автоматизирайте и интегрирайте потоците от операции и дайте възможност на служителите да действат въз основа на информация в реално време.

Отговор на специфичните предизвикателства за МСП

Вижте фактите

>70%

от малките и средни предприятия казват, че очакванията им са били оправдани или надхвърлени при ключовите инвестиции в технология.

Информационен документ на IDC, спонсориран от SAP, "Следващите стъпки в дигиталната трансформация", януари 2017

>250

от клиентите на SAP са малки и средни фирми.

Глобална корпоративна информация

69%

от малките и средни фирми вярват, че дигиталната трансформация е важна или изключително важна за запазване на конкурентно предимство.

Източник: Oxford Economics

Впрегнете дигиталната технология в подкрепа на растежа

Previous Next

Бъдете бизнес, управляван на базата на анализи

Разберете как вашият среден бизнес може да се превърне от управляван въз основа на данни в управляван на базата на анализи, като извлича повече стойност от Big Data. Изисква вход във вашия потребителски акаунт.

Спечелете нови клиенти и подобрете производителността

Разберете защо повече от 70% от участвалите в проучването казват, че технологичните бизнес ползи от дигиталната трансформация са отговорили на очакванията им или са ги надминали.  

Общности и събития

Обратно най-горе