Пропускане и към съдържанието
Жена, която държи таблет и говори по радиостанция.

SAP Supply Chain Management (SAP SCM) софтуер

Изведете на пазара продуктите, ориентирани към клиентите, по-бързо и с по-малко разходи с помощта на глобален софтуер за управление на верига доставки (SCM) и инструменти от SAP.

Внедрете стабилни, свързани и устойчиви процеси за SCM от проекта до операциите

Работете с напълно взаимозависими решения за управление на веригата за доставки, за да останете стабилни, гъвкави, продуктивни и устойчиви.

placeholder

Industry 4.0

Свържете производството с комплексно изпълнение на процесите в цялата верига доставки.

Често задавани въпроси

Устойчивото управление на веригата за доставки включва интегриране на екологично и финансово жизнеспособни практики в целия жизнен цикъл на веригата за доставки – от проектирането и разработката на продукти до избора на материали, включително добив на суровини или селскостопанска продукция, производство, опаковане и транспорт. Вижте демонстрация на устойчивост за решенията SAP Supply Chain Management.

Стабилност на веригата за доставки е „способността на веригата за доставки да устои, да се адаптира или да се трансформира в случаите на промени“. Ако научихме дори само едно нещо от 2020 г., то е, че бизнес моделите трябва да бъдат по-стабилни. През идната година ще продължаваме да виждаме все повече преминаване към по-стабилни дигитални модели на вериги за доставки, тъй като фирмите се фокусират върху разширяване или трансформиране на възможностите за повишена гъвкавост, видимост и контрол. И всичко това – дава възможност за по-добра реакция на непрекъснатите смущения, промените в търсенето и несигурността. Вижте видеото с демонстрация за стабилност на доставките с решенията SAP Supply Chain Management.

Зеленото управление на верига за доставки (GSCM) се отнася към идеята за интегриране на  устойчиви екологични процеси в традиционната верига за доставки. То е част от парадокса на веригата за доставки – балансиране на финансовите резултати с екологичното въздействие. Разберете защо различни отрасли дават приоритет на устойчивостта в своите вериги за доставки и разгледайте ползите, добрите практики и технологиите на устойчивата верига за доставки. Научете повече за GSCM.

Прозрачността във веригата за доставки се отнася до разкриването на информация пред търговските партньори, акционерите, клиентите, потребителите и регулаторните органи. Разбирането на вашата верига за доставки никога не е било толкова важно, колкото сега. Потребителите са по-загрижени от всякога за това как покупките им се отразяват на тяхното здраве, общности и на света като цяло.

Верига доставки като услуга (SCaaS) е новаторски подход към веригата за доставки, който дава възможност на компаниите да генерират по-висока възвръщаемост на инвестициите чрез партньорство с доставчик на услуга,  който ги подкрепя за всичките или част от нуждите им, свързани с  веригата за доставки,  включително снабдяване, производствен контрол, производство, качество, складова дейност и логистика. SAP Business Network е единна мрежа, която хармонизира несвързаните преди това вериги за доставка в една обединена, интелигентна мрежа за сътрудничество.  

Обратно най-горе