Skip to Content

Човешки
ресурси

Изградете по-добър работен екип, който да разшири бизнеса ви

Опростете процесите по човешки ресурси (ЧР) за постигане на по-добри бизнес резултати. Намирайте правилния талант, създайте бъдещи лидери и ангажирайте всички служители с автоматизирани, прозрачни процеси и дигитално преживяване за ЧР.

Решете ваши конкретни нужди на ЧР

Previous Next

Инвестиране в хората

Предоставете на служителите единна, глобално съгласувана платформа за управление на таланти, обучение, подбор на персонал, встъпване в длъжност, социално сътрудничество, възнаграждение и анализ на ЧР.

Постигайте измерими резултати с нашия пакет за управление на таланти

Опростете управлението на таланти, за да помогнете на специалистите по ЧР да работят продуктивно, да измерват лесно и да предават ясни резултати относно талантите и въздействието върху бизнеса.

Променете играта с нашите серии предавания относно ЧР

Слушайте нашите радиопредавания на живо или при поискване. Получете информация от нашите експерти, докато обсъждат различни теми, свързани с ЧР.

Вижте фактите

32%
по-малко текучество на служители с видимост за цялата фирма на наличната работна сила и свободните позиции.

SAP еталонни тестове за производителност

20%
повече приходи на служител за фирми, които могат да анализират данни за работната сила, за да оптимизират стратегии.

SAP еталонни тестове за производителност

Вижте как клиенти успяват със SAP

Previous Next

95% участие на служителите с решенията SAP SuccessFactors

Разгледайте как Netafim управляват глобалната си работна сила с една базирана на облак система за ЧР в 29 фирми и 31 държави.

50% повишение на производителността с решенията SAP SuccessFactors

Научете как Brooks Brothers предоставя на мениджърите и служителите си достъп до информация с опростено, единно решение за ЧР за HCM задачи.

Спестени 1,2 милиона щ.д. с решенията SAP SuccessFactors

Чуйте как Mohawk Industries отключва значими годишни спестявания на разходи с  унифициран поглед над операциите за ЧР в световен мащаб.

Въведете силно лидерство, за да бъдете конкурентоспособни в дигиталната икономика

Previous Next

Разберете върху кои области трябва да се концентрира вашата организация, за да ръководи ефективно този нов свят на дигитална работа. Вижте какво Oxford Economics са открили  в проучването "Leaders 2020".

Получете най-актуалните новини и тенденции от експерти

Back to top