Skip to Content

Човешки
ресурси

Софтуер за управление на човешки ресурси

Опростете процесите по човешки ресурси (ЧР) за постигане на по-добри бизнес резултати. Намирайте правилния талант, създайте бъдещи лидери и ангажирайте всички служители с автоматизирани, прозрачни процеси и дигитално преживяване за ЧР.

Решете ваши конкретни нужди на ЧР

Previous Next

Инвестиране в хората

Предоставете на служителите единна, глобално съгласувана платформа за управление на таланти, обучение, подбор на персонал, встъпване в длъжност, социално сътрудничество, възнаграждение и анализ на ЧР.

Постигайте измерими резултати с нашия пакет за управление на таланти

Опростете управлението на таланти, за да помогнете на специалистите по ЧР да работят продуктивно, да измерват лесно и да предават ясни резултати относно талантите и въздействието върху бизнеса.

Променете играта с нашите серии предавания относно ЧР

Слушайте нашите радиопредавания на живо или при поискване. Получете информация от нашите експерти, докато обсъждат различни теми, свързани с ЧР.

Вижте фактите

32%
по-малко текучество на служители с видимост за цялата фирма на наличната работна сила и свободните позиции.

SAP еталонни тестове за производителност

20%
повече приходи на служител за фирми, които могат да анализират данни за работната сила, за да оптимизират стратегии.

SAP еталонни тестове за производителност

Въведете силно лидерство, за да бъдете конкурентоспособни в дигиталната икономика

Previous Next

Разберете върху кои области трябва да се концентрира вашата организация, за да ръководи ефективно този нов свят на дигитална работа. Вижте какво Oxford Economics са открили  в проучването "Leaders 2020".

Получете най-актуалните новини и тенденции от експерти

Back to top