Пропускане и към съдържанието
Екран на SAP S/4HANA

SAP S/4HANA Cloud

Открийте пълна, интелигентна ERP система с вграден изкуствен интелект и машинно самообучение.

Какво е SAP S/4HANA Cloud?

SAP S/4HANA Cloud е цялостна система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) с вградени интелигентни технологии, включително AI, машинно самообучение и разширени анализи. Тя помага на компаниите да възприемат нови бизнес модели, да реагират бързо на промяната в бизнеса, да управляват вътрешните и външните ресурси и да използват мощта на изкуствения интелект за прогнозиране. Възползвайте се от вградената тясна интеграция между процесите, отраслова задълбоченост и строен модел на данните in-memory. 

Осигурете възможност за бързо и уверено възприемане на нови функционалности

  • Вградени AI, анализи и интелигентно автоматизиране на процесите
  • База данни In-memory и опростен модел на данни
  • Функционалности и добри практики за широк набор от отрасли
  • Потребителски UX и достъпни персонализирани анализи

Същността на проекта е да се създаде основа за растеж. Вярваме, че със SAP S/4HANA Cloud имаме система, която може да расте заедно с нас и съставлява базата на компания за милиарди долари.

Dzifa Buati, Program Lead, CEWE Stiftung & Co., KGaA Прочетете историята на клиента

Поемете водеща роля в своята индустрия с ERP в облака

SAP S/4HANA Cloud може да ви помогне да заемете лидерска позиция в бизнес иновациите, за да постигнете ръст на приходите, на печалбата и на устойчивото развитие.

Architecture diagram of SAP S/4HANA Cloud
Ръст на приходите

Създаване на нови бизнес модели

Увеличете приходите си, като въведете трансформиращи бизнес модели във вашата индустрия. Нашият софтуер за ERP в облака предлага възможностите, от които се нуждаете, за да бъдете новатори, визионери и да преобърнете статуквото в индустрията.

Ръст на печалбата

Трансформиране на бизнес операциите

Отключете нова ефективност с автоматизирани бизнес процеси във вашите критично важни процедури, за да можете винаги да сте гъвкави и готови за бъдещето.

Устойчиво развитие

Ангажимент за устойчивост

Управление на устойчивостта с прозрачност и контрол в цялото предприятие. Нашият софтуер за ERP в облака ви позволява да внедрите устойчивостта в основните си бизнес процеси и операции.

SAP S/4HANA Cloud ERP модули

Управлявайте бизнеса си с пълноценен, модулен ERP софтуер в облака

SAP S/4HANA Cloud включва модули за финанси, снабдяване, производство, верига на доставките, продажби, обслужване, научноизследователска и развойна дейност и управление на активите (EAM) – всички напълно интегрирани. Разширявайте обхвата на приложенията с развитието на бизнеса ви.

Мотивиране на отраслова трансформация

SAP S/4HANA Cloud може да ви помогне за изграждане на устойчиво лидерство както във финансовите резултати, така и в екологичното въздействие – с пълна ERP система в облака.

Възползвайте се от възможностите

Подобрява приходите ви

Растете непрекъснато чрез нови дигитални бизнес модели и напълно автоматизирани процеси.

Овладейте всеки миг

Подобрява печалбите ви

Надминавайте резултатите всеки път с помощта на мигновена информация и анализи, които се превръщат в действия.

Задайте новия стандарт

Подобрява вашето екологично въздействие

Повишавайте постоянно стандартите за устойчивост с отрасловите добри практики.

Forward: ускоряване на устойчивостта

Чуйте мнението на отбора Mercedes-Benz Formula EQ E Team за бъдещето на електрическите автомобили.

Вижте как клиентите успяват със SAP S/4HANA Cloud

Хармонизиране на електронната търговия с интегрирано ERP

Topcon предоставя данни в реално време в рамките на цялото предприятие с една мащабируема, стандартизирана и базирана в облака система.

Намаляване на усилията и разходите за поддръжка на системата

ERP помага на Komax Group да намали усилията и разходите за извличане и въвеждане на данни.

Ускоряване на прехода към базираните на данни анализи

AIA постигна с 50% по-бърз достъп до критични бизнес данни и съкрати 60% от ръчните финансови операции.

Съкращаване на времето за онбординг на клиентите с 25%

McGrathNicol мигрира в облака и даде възможност на служителите си да подобрят клиентския опит.

Над 70% от основните бизнес са автоматизирани

Vodafone ускори темпото на своите инициативи за иновации чрез автоматизация на процесите и интелигентни технологии. 

Намаляване на системните индивидуални с 88%

Mizuho Orthopedic премина към ERP в облака, за да намали индивидуалните настройки, да реализира ефективност на производството и да увеличи времето на продуктивна експлоатация до 99,8%.

Усъвършенстване на операциите и устойчивостта

Mercedes-EQ Formula E избира SAP S/4HANA Cloud за бързо създаване на специална организация за подкрепа.

Иновация върху основата на надеждна доставна верига

Drylock е стандартизирала процесите си в глобален мащаб, за да постигне 40% подобрение на оперативната ефикасност.

Какво казват анализаторите?

Предоставяйте критични бизнес функционалности

Неотдавнашно проучване на IDC показва, че разрастващите се фирми трябва да преосмислят подхода си. Научете как да преодолеете предизвикателствата и как интелигентното ERP тласка бизнеса напред.

Възползвайте се от ключовите елементи на интелигентното ERP

Разберете как интелигентното ERP ви дава информацията и инструментите за изграждане на бизнес устойчивост и възстановяване в този преглед IDC Market Spotlight .

Опции за SAP S/4HANA Cloud – ценността на избора на клиента

Вижте как Джош Грийнбаум от Enterprise Applications Consulting (EAC) подчертава ценността на избора на облачно решение при трансформациите към SAP S/4HANA Cloud.

Обратно най-горе