Skip to Content

SAP S/4HANA и ERP за големи предприятия

Взимайте решения, генерирани от данните в SAP S/4HANA и ERP

Отстранете технологичната сложност и създайте поток от информация в реално време със система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), която ви помага да управлявате динамичен, дигитален бизнес.

Решете конкретни нужди със SAP S/4HANA и ERP за големи предприятия

Previous Next

Трамплин за разрастването на бизнеса ви

Създайте дигитално ядро за вашия бизнес със скоростта и гъвкавостта на облака. Управлявайте в реално време, въвеждайте иновации и постигайте стойност бързо с нашия ERP пакет в облака от следващо поколение.

Свържете вашето голямо предприятие за успех в дигиталната ера

Генерирайте незабавна стойност във всички бизнес сфери с интегриран ERP пакет, който предлага персонализирано, насочено към потребителя преживяване. 

Трансформирайте управлението на данни с ERP от следващо поколение

Научете как опростен модел на данни и in-memory технологията могат да ви помогнат да намалите сложността в ИТ, да увеличите бизнес продуктивността и да създадете производителност на системата в реално време. 

Изберете вашия софтуер SAP S/4HANA и ERP за големи предприятия

SAP S/4HANA Cloud

Можете незабавно да се възползвате от базираното в облак ERP решение, което комбинира контекст в реално време, интелигентна технология и интуитивно потребителско преживяване – управлявано като услуга, за да предоставя постоянна иновация – и се интегрира с бизнес приложенията на SAP и SAP Cloud Platform.

  • Внедряване в облака
  • Машинно обучение и прогнозен анализ
  • Интеграция на основни функции с решения за отделни бизнес сфери на SAP
  • Интуитивно потребителско преживяване SAP Fiori

SAP S/4HANA

Възползвайте се от широка функционалност, комбинирана с висока степен на гъвкавост, с решение, създадено за всякакви размери бизнеси във всички отрасли. Внедрен във вашия център за данни или частна среда в облака, SAP S/4HANA предлага максимален контрол за вашия бизнес. 

  • Внедряване локално или в частен облак
  • Интеграция на основни функции с бизнес решенията от SAP в облак
  • Използва SAP HANA, in-memory технология
  • Интуитивно потребителско преживяване SAP Fiori

Трансформирайте бизнеса си по-бързо с помощта на SAP Digital Business Services

Дайте летящ старт на вашите SAP решения и стимулирайте възвръщаемостта на инвестициите, като си сътрудничите с експерти от отрасъла, консултанти и инженери по поддръжката, за да получите насоки, препоръчителни добри практики и експертно мнение – независимо докъде сте стигнали във вашето пътешествие.
Previous Next
Икона на движеща се напред стрелка, представляваща ускорението със SAP Digital Business Services

Реализирайте вашите бизнес цели, като опростите и ускорите вашата дигитална трансформация

В епоха, в която фокусът е върху непрекъснатите иновации и предусещане на нуждите на клиентите, може да е трудно да превърнете визията си в реалност. Тук на помощ идва SAP Digital Business Services. Ние сме част от SAP, така че познаваме софтуера на SAP по-добре от всеки друг. С над 40 години опит можем да ви помогнем да постигнете вашите цели на бизнес трансформация и всичко по пътя дотам.

Икона на хора, които предоставят поддръжка за услуги за цялото предприятие от SAP Digital Business Services

Трансформирайте бизнеса си с безпрецедентна поддръжка за услуги за цялото предприятие

SAP Digital Business Services свързва бизнеса и IT, за да ви помогне да запълните празнината между вашата стратегия за дигитална трансформация и изпълнението ѝ. От проектирането и откриването на стойността през ускорените иновации до продуктивната употреба за осезаеми бизнес резултати – можете да развиете вашия бизнес, като стъпите на нови територии с надежден съветник, който най-добре познава софтуера на SAP.

Какво казват анализаторите и експертите за SAP?

Previous Next

SAP S/4HANA Cloud достига нови хоризонти в управлението на предприятия

Пазарът на ERP продължава да се променя бързо, докато все повече базирани на облак системи започват да се използват и търговците добавят възможности. Вижте защо SAP S/4HANA Cloud е лидер в управлението на предприятия, професионалните услуги, маркетинга и e опция за внедряване на частен облак. 

Внедряването на SAP ERP решения в облака дава възможност за растеж

Разгледайте ERP целите на компании по целия свят и разберете защо тези с решения в облака – например SAP решения – по-често първи успяват да стартират проектите си в сравнение с компаниите с локални системи.

SAP S/4HANA помага на фирмите да обновят своето ERP ядро

Днешната икономика изисква ново поколение взаимосвързани и гъвкави бизнес системи. Вижте как внедряването на правилното ERP решение може да ви помогне да осъществите трансформацията, нужна за удовлетворяване на все по-големите очаквания на клиентите в дигиталния свят.

Вижте фактите

25%

подобрение в изпълнението на поръчки със SAP S/4HANA.

SAP еталонни тестове за производителност

20%

намаление на грешките при производството със SAP S/4HANA.

SAP еталонни тестове за производителност

15%

намаление на разходите за снабдяване със SAP S/4HANA.

SAP еталонни тестове за производителност

Вижте как клиенти успяват със SAP

Previous Next

Онлайн информация в реално време със SAP S/4HANA

Научете как DCM Shriram предоставят бърза услуга с опростени, автоматизирани бизнес процеси и интуитивен потребителски достъп до данни.

Подобрена проследяемост на рентабилността на проекти със софтуер на SAP

Вижте как Dickinson & Associates подобряват видимостта в бизнеса и проследяват рентабилността на проекти с цялостно решение в облака.

По-бърз отговор на пазарните условия със SAP S/4HANA

Прочетете как Schott Kaisha повишават видимостта и подобряват управлението на веригата доставки с увеличената достъпност на фирмените данни.

Открийте как да подобрите из основи вашата ERP система

Previous Next

Големите предприятия заменят остарелите ERP структури на данни с технология от ново поколение, която носи експоненциална производителност и нови възможности за решаване на проблеми.

Получете най-актуалните новини и тенденции от експерти

Previous Next
SAP Community

Оптимизирайте софтуера SAP S/4HANA с идеи, взаимствани от общността

Задавайте въпроси, споделяйте опит и трупайте знания за нашия бизнес пакет от следващо поколение.

Wieland Schreiner
Corporate Communicator
SAP

Планирайте пътешествието си до SAP S/4HANA

Научете как можете дигитално да трансформирате начина, по който работите, като внедрявате дигитално ядро, което свързва, движи и поддържа бизнеса.

Thorsten Haas
Senior Marketing Manager for Middle and Eastern Europe
SAP

Дигитално ядро: тайната пътека към успешна дигитална трансформация

Научете как една добре планирана инфраструктура на производителността подкрепя хората, процесите и инструментите, които правят дигиталната трансформация възможна и устойчива.

Търсите още продукти SAP S/4HANA и ERP за големи предприятия, отговарящи на вашите бизнес нужди?

Back to top