Пропускане и към съдържанието

Какво представлява SAP Business One?

Придобийте по-добър контрол над своята фирма или филиал със SAP Business One. Този софтуер за управление на малкия бизнес свързва и оптимизира вашите бизнес процеси — и расте едновременно с вас.

placeholder
Увеличаване

Засилете контрола си над своя малък бизнес със софтуер, проектиран да расте заедно с вас. Оптимизирайте ключови процеси, получавайте повече информация за вашия бизнес и вземайте решения, базирани на информация в реално време – така че да можете да осъществите доходоносен растеж.

  • Внедряване локално или в облака
  • Интегрирана бизнес информация
  • Интеграция с платформата SAP HANA 
  • Бързо внедряване

 

 

Вижте как клиентите успяват със SAP Business One

Вземане на правилните решения за растеж и успех

Разберете как Skandinavisk успява да се фокусира върху своите планове за глобално разрастване благодарение на оптимизацията на данни и инструментите в различни валути.

Сигурност и нормативно съответствие

Фокусирайте върху дейността си и отношенията си с клиентите знаейки, че данните ви са надеждни и добре защитени. Инициативният и прогностичен подход на SAP помага да се гарантира нормативното съответствие и сигурността на данните в облака и в локалния център за данни.

Допълнителни продукти

Търсите още ERP продукти за нуждите на вашия бизнес?

Въпроси? Свържете се с нас!

Обратно най-горе