Пропускане и към съдържанието
Изображение на мъж, който държи таблет и се усмихва до прозореца

Планиране на ресурсите на предприятието (ERP)

Работете по най-добрия начин с водещия на пазара ERP софтуер

ERP софтуер за вашето предприятие – във вашия отрасъл, отвсякъде

SAP се гордее, че вече 50 години помага на фирми от всякакъв мащаб – във всички отрасли и държави – да работят по най-добрия начин с ERP. Открийте как можем да ви помогнем да бъдете водещи във вашия отрасъл с ERP, проектиран за всяка бизнес нужда.

Интелигентна автоматизация

Вашите жизненоважни операции ще могат да протичат ефикасно само с автоматизирани комплексни процеси, а вашето предприятие ще работи напълно координирано.

Мигновени анализи

Осигурете за всяка роля в организацията ви мигновени анализи, които са налични отвсякъде, за да можете да работите гъвкаво и да се адаптирате към непредсказуемото.

Отраслови добри практики

Възползвайте се от отраслови функционалности, изградени върху практики от ново поколение и цялостна бизнес технологична платформа, за да трансформирате бизнеса си и да разширите иновациите.

Вижте как нашите клиенти постигат измеримо въздействие

Автоматизирайте бизнес процесите

Допълнете SAP S / 4HANA Cloud със SAP Business Technology.

Какво казват анализаторите за SAP?

Облачният ERP обуславя гъвкавостта на финансите и счетоводството

Компаниите са засегнати от множество дълготрайни въздействия, като например непостоянното търсене. Научете как облачните ERP решения могат да помогнат на финансовите отдели да оптимизират процесите, за да отговорят на пазарното търсене.

Трудностите се превръщат в предимства - финансите постилат пътя към бъдещия растеж

Deloitte и SAP споделят гледната си точка за основните фактори, които продължават да влияят върху бизнеса, как финансовите лидери се справят с новата реалност и стратегиите, които те прилагат, за да помогнат на организациите си.

SAP S/4HANA Cloud е признат за "Лидер" от Gartner

Узнайте защо Gartner обяви SAP S/4HANA Cloud за "Лидер" в своя доклад Magic Quadrant от 2021 г. за облачни решения за основно управление на финансите за фирми от всякакъв мащаб.

Новите технологии са най-важният инструмент на финансовите директори

Открийте 3-те важни роли на финансовите директори и научете как технологиите от SAP могат да подкрепят тези роли — а също и да ускорят финансовата трансформация на компанията.

Обратно най-горе