Skip to Content

Снабдяване
и мрежи

Намалете разходите и увеличете печалбите си чрез SAP Ariba

Оптимизирайте процесите си по снабдяване, докато намалявате риска, като използвате автоматизирани потоци за одобрение, които поддържат ефективно сътрудничество с доставчиците. Подобрявайте управлението на търговци и договори с управление и анализи на целевите разходи.

Удовлетворете вашите специфични нужди от снабдяване

Previous Next

Подобрете сътрудничеството и съответствието с купувачите и доставчиците

Повишете ефикасността на процесите от намирането на източник до разчета и от поръчката по каталог до плащането с бързо пазаруване, предлагащо клиентско преживяване и увеличаващо контрола над закупуването.

Вижте фактите

66%

по-малко стъпки в процеса на плащане на фактури.

Клиентски данни на American Eagle

75%

намаление във времето на обработване на поръчка за доставка.

Клиентски данни на JM Family Enterprises

65%

автоматизация на единичните позиции от поръчките за доставка.

Клиентски данни на Clariant

Вижте как клиентите успяват със SAP Ariba

Previous Next

Оптимизирани глобални P2P процеси с решенията на SAP Ariba

Вижте как JPMorgan Chase улеснява сътрудничеството и автоматично обработва покупки, като увеличава съответствието на договорите.

Повишено опростяване при снабдяване със SAP Ariba

Открийте как стандартизираните процеси помагат на Nexans Group да получи единен поглед над дейността по електронно снабдяване и да повиши стойността на доставчиците.

Силно намалено време за обработване на поръчки за доставка – от седмици на часове – с Ariba Network

Чуйте как ефикасността на автоматичното снабдяване помага на Dole да намали своето 16-дневно обработване на поръчки за доставка само до няколко часа.

Използвайте технология, за да трансформирате практиките по снабдяването

Previous Next

Насърчавайте ефикасността през целия процес от анализа до плащането и поддържайте целите на фирмата си с най-добрите в класа си практики на снабдяване.

Получете най-актуалните новини и тенденции от експерти

Back to top

Call me now