Пропускане и към съдържанието
Свържете се с нас
Свържете се с нас
Изпратете ни имейл с коментари, въпроси или предложения.

ERP софтуер за малкия бизнес

Придобийте по-добър контрол над своята фирма или филиал със SAP Business One. Този софтуер за управление на малкия бизнес свързва и оптимизира вашите процеси — и расте едновременно с вас.

Засилете контрола си над своя малък бизнес със софтуер, проектиран да расте заедно с вас. Оптимизирайте ключови процеси, получавайте повече информация за вашия бизнес и вземайте решения, базирани на информация в реално време – така че да можете да осъществите доходоносен растеж.

  • Внедряване локално или в облака
  • Интегрирана бизнес информация
  • Интеграция с платформата SAP HANA 
  • Бързо внедряване

Основни ползи

Управлявайте бизнеса си със SAP Business One.

Ползвайте и поддържайте своя ERP софтуер на достъпна цена

Намалете разходите по поддръжката на своя бизнес от финансите, снабдяването, инвентаризацията, продажбите и връзките с клиенти до управлението на проекти, операции и човешки ресурси.

Едно решение за всички нужди на вашия отдел

Придобийте ясен поглед и пълен контрол върху всеки аспект от своя малък бизнес. Получавайте ключовата информация веднага и я използвайте в цялата фирма.

Дайте тласък на своето бизнес развитие със задълбочени анализи

Гарантирайте си, че ще реализирате своите големи мечти и високи цели. Още на момента вижте бизнеса си като на длан с гъвкавия, модулен, прост и мощен интерфейс.

Основни възможности

Финансово управление

Автоматизирайте счетоводните задачи и банкирайте с едно ERP решение. Обединете финансовите дейности с други процеси, за да ускорите транзакциите и да подобрите паричния си поток.

Управление на продажби и клиенти

Управлявайте ефективно целия процес по продажбите и жизнения цикъл на клиента. Добийте цялостен поглед върху възможностите и клиентите си, така че по-добре да разберете и посрещнете нуждите им. 

Снабдяване и контрол на запаса

Следете точния анализ на входящите и изходящи доставки, нивата на запасите и местоположението на артикулите. Изпълнявайте в реално време актуализации, оценки и отчети за наличностите и въздействието на цените.

Анализи и отчети

Събирайте данни от множество източници и генерирайте навременни и точни доклади, базирани на информация от цялата фирма. Избирайте измежду разнообразни формати за отчети, табла за управление и конфигурации.

Отраслови решения

Възползвайте се от функциите, добрите практики и процесите, които ви се предоставят чрез SAP Business One Studio, пакета за разработка на софтуер и богатия избор от над 500 софтуерни добавки.

Мобилност

С интуитивен мобилен достъп, вашите екипи могат да виждат отчети в реално време, да проверяват наличности, да управляват продажбите, заявките за обслужване и оперативните дейности, да получават известия и да извършват одобрения от своите мобилни устройства с iOS или Android. 

Цени

Плащайте лиценз само за броя потребители, които имате в дадения момент. С нашата модулна структура можете да купите онова, от което организацията ви се нуждае в момента, и по-късно да добавяте потребители според необходимостта.

SAP партньори

Купете и внедрете SAP Business One с помощта на нашата глобална мрежа от компетентни партньори. Намерете подходящия партньор за вашите нужди.

Сигурност и нормативно съответствие

Фокусирайте върху дейността си и отношенията си с клиентите знаейки, че данните ви са надеждни и добре защитени. Инициативният и прогностичен подход на SAP помага да се гарантира нормативното съответствие и сигурността на данните в облака и в локалния център за данни.

Допълнителни продукти

Търсите още ERP продукти за нуждите на вашия бизнес?
Обратно най-горе