Пропускане и към съдържанието

SAP Business ByDesign

Обединете всички основни функции в едно комплексно бизнес решение.

Какво е SAP Business ByDesign?

Управлявайте своя бързо развиващ се среден бизнес с едно-единствено облачно ERP решение, за да растете и конкурирате без прекомерна сложност и разходи.

*Gartner Magic Quadrant за пакети за финансово управление в облака за средни, големи и глобални предприятия, Джон Ван Декер, Грег Лейтър, Робърт Андерсън, 10 май 2021 г. 

 

Gartner не подкрепя нито един доставчик, продукт или услуга, изобразени в неговите изследователски публикации, и не съветва потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-висок рейтинг или друго обозначение. Изследователските публикации на Gartner се състоят от мненията на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изявления на факти. Gartner се отказва от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за конкретна цел.

 

GARTNER е регистрирана търговска марка и марка за услуги на Gartner, Inc. и/или нейните филиали в САЩ и в международен план и се използва тук с разрешение. Всички права запазени.

Обратно най-горе