Skip to Content

Бизнес анализи

Решения за анализи на данни

Ускорете дигиталната трансформация с решения за бизнес анализи и вградено машинно обучение, които могат да ви помогнат да получите бърза и точна информация на всички нива на вашия бизнес и да внедрите нови процеси и приложения, базирани на тази информация.

Ключови продукти на платформата SAP Analytics

Изградени върху стратегията на използване на аналитична информация за стимулиране на бизнес действия, нашите платформи за анализи поддържат всяка фаза от цикъла на анализа – от данните през откриването до внедряването.
Previous Next

Възползвайте се от силата на анализите в облак

Намалете до минимум разходите и сложността, като повишавате скоростта и мащаба. SAP Analytics Cloud ви предоставя най-важните аналитични нужди в цялата ви организация, така че да можете плавно да планирате, откривате, анализирате и прогнозирате – всичко това в едно интегрирано решение за анализ в облака, изградено върху SAP Cloud Platform.

Изградете основите на вашите анализи

Създайте солидна основа с решение за складиране на данни, проектирано за среди на обработване на транзакции и анализи в реално време. SAP BW/4HANA дава възможност на бизнесите да свързват минали данни с данни в реално време, за да получават анализи и
информация за вземане на решения на момента. 

Създайте пътека към бъдещето

Възползвайте се от съществуващите инвестиции в локални технологии за данни и анализи, докато създавате пътека към бъдещето в облака. Платформата SAP BusinessObjects BI ви позволява да комбинирате данни от локални и облачни източници.

Удовлетворете вашите специфични нужди от анализи

Previous Next

Решения за анализи, от които потребителите и специалистите по ИТ са доволни

С напредъка на дигиталния бизнес и появата на работната сила на поколението Y, очакванията към приложенията за анализ се измениха. Бизнес купувачите и потребителите се нуждаят от решения, които са лесни за придобиване и използване, а директорите и отделите по информационни технологии се нуждаят от управление, защита, мащабируемост и управляемост на надежден корпоративен софтуер. SAP е единствената фирма, чиито продукти отговарят на нуждите на двете групи. Вижте защо.  

Вижте фактите

+35%

повишение в прихода поради по-информирано вземане на решения.

Портфолио на SAP Analytics – информационен бюлетин за модерни анализи за дигиталното предприятие

300%

увеличение във внедряването на инструменти за анализи в компанията.

Портфолио на SAP Analytics – информационен бюлетин за модерни анализи за дигиталното предприятие

80%

подобрения в ефективността на ключови бизнес функции, като не се налага резултатите от запитвания да се чакат с часове.

Портфолио на SAP Analytics – информационен бюлетин за модерни анализи за дигиталното предприятие

Изберете водещия на пазара софтуер за анализ

Previous Next

Могат ли вашите инструменти за анализ да доведат до 171% възвръщаемост на инвестициите?

Признат за лидер на пазара в анализите на Big Data, SAP BusinessObjects е де факто стандартът в организации по целия свят. Научете как решенията предоставят стойност в "Общото икономическо въздействие на SAP Analytics: икономия на разходи и ползи за бизнеса."

Запознайте се с нови гледни точки на експерти

Намерете решенията за анализи, които отговарят на вашите нужди

Back to top