Skip to Content

Вижте продуктите за управление на предприятието

Подобрете изпълнението на вашия основен бизнес и на процесите, поддържащи бизнеса, в и извън организацията ви. Нашите продукти за управление на предприятието поддържат комплексните бизнес процеси, които надхвърлят границите на организацията и позволяват интегриране с други бизнес партньори.

SAP Business ByDesign

Управлявайте целия си бизнес с едно-единствено базирано на облак софтуерно решение, идеално пригодено за среден бизнес от горния сегмент и филиали на големи корпорации. SAP Business ByDesign е пълно, интегрирано решение, което може да управлява цялото предприятие – финанси, човешки ресурси, продажби, снабдяване, обслужване на клиенти и верига доставки.

Разгледайте SAP Business ByDesign

 

SAP Business One

SAP Business One е предназначен да помогне на вашия малък бизнес да управлява по-добре всеки аспект на фирмата ви – от продажби и връзки с клиенти до финанси и експлоатация. Наличен локално, при поискване и базиран на нашата in-memory изчислителна платформа (SAP HANA) – изборът е ваш.

Разгледайте SAP Business One

 

SAP Business One Cloud

Софтуерът SAP Business One Cloud предоставя изпитани, лесни за използване бизнес решения срещу абонаментна такса.

Разгледайте SAP Business One Cloud

 

SAP Business One мобилно приложение

Мобилното приложение SAP Business One предлага отдалечен достъп до ключови бизнес процеси и релевантна бизнес и клиентска информация за продуктивност в движение.

Разгледайте мобилното приложение SAP Business One

 

SAP Business One, analytics powered by SAP HANA

Стимулирайте вземането на по-умни и по-бързи решения във вашия малък бизнес – със SAP Business One, analytics powered by SAP HANA.

Разгледайте SAP Business One, analytics powered by SAP HANA

 

SAP Business One, версия за SAP HANA

Дайте суперзаряд на изпълнението на приложенията и анализирайте масивни обеми от данни в реално време – с нашия софтуер за управление на малкия бизнес, базиран на SAP HANA.

Разгледайте SAP Business One, версия за SAP HANA

 

SAP ERP

SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) е доказана и доверена основа – изградена е в подкрепа на фирми от всякакъв мащаб и във всички отрасли. Използвайте базиран на роли достъп до критични данни, приложения и инструменти за анализ - и оптимизирайте процесите в снабдяване, производство, обслужване, продажби, финанси и ЧР.

Разгледайте SAP ERP

 

SAP Manufacturing Execution

Подобрете качеството на продуктите докато съкращавате разходите със SAP софтуера Manufacturing Execution System (MES). Интегриран с бизнес процеси на предприятието, SAP Manufacturing Execution създава идеалните условия за висококачествено и ефикасно производство, повишена надеждност и пълна, глобална проследяемост на продуктите.

Разгледайте SAP Manufacturing Execution

 

SAP Manufacturing Integration and Intelligence

Станете адаптивен производител – като рентабилно попълвате запасите във вашата верига на снабдяване и същевременно реагирате на динамичните промени – със софтуера SAP Manufacturing Integration and Intelligence. Свържете производствените процеси с бизнес операциите, за да направите възможно съвместното производство и да получите необходимата видимост, за да управлявате бизнеса си в реално време.

Разгледайте SAP Manufacturing Integration and Intelligence

 

SAP Plant Connectivity

SAP Plant Connectivity (SAP PCo) позволява обмен на данни между SAP система и специфичните за отрасъла стандартни източници на данни от различни производители, като например системи за контрол на процесите, заводски системи за записване на историята и SPC системи. 

Разгледайте SAP Plant Connectivity

 

SAP R/3

SAP R/3 е предишното име на SAP ERP, нашия софтуер за планиране ресурсите на предприятието. SAP R/3 беше официално пуснат на пазара на 6 юли 1992. През 90-те години имаше различни версии на софтуера. През 2003-2004 г. беше пусната нова версия с нова архитектура и беше преименувана на SAP ERP.

Техническа информация за версията | Документация | База знания за поддръжка

 

SAP S/4HANA

SAP S/4HANA е Business Suite от следващо поколение, изграден върху нашата разширена in-memory платформа, SAP HANA, предлагащ персонализирано потребителско преживяване със SAP Fiori. Внедряем в облака или локално, SAP S/4HANA е изграден, за да обуслови незабавна стойност във всички бизнес сфери и отрасли. 

Разгледайте SAP S/4HANA

 

Shop Floor Dispatching and Monitoring Tool за SAP ERP

С add-on Shop Floor Dispatching and Monitoring Tool за SAP ERP (SFDM) можете да контролирате и следите краткосрочното планиране във вашия производствен отдел. Типичният потребител е ръководител производство, майстор или началник смяна.

Техническа информация за версията | База знания за поддръжка

Back to top